Mullu ostis retseptiravimeid üle poole elanikest

Mullu ostis retseptiravimeid üle poole elanikest

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa tellitud uuringust selgub, et viimase aasta jooksul on retseptiravimeid ostnud 62% elanikest. Sarnaselt eelmisele aastale on retseptiravimeid ostnuid keskmisest enam naiste, üle 50-aastaste ning kõrgharidusega elanike seas.

Praegust retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldust tervikuna peab heaks 87% inimestest (varem 73-82%). 

Seoses retseptiravimitega paluti vastajail hinnata, kas neil on tekkinud probleeme arsti juures ravimite väljakirjutamisel või apteegist ravimite väljaostmisel. Ravimite väljakirjutamisel on olnud probleeme 19% elanikest (2010. aasta uuringu põhjal 18% ja aasta varem  13%). Enim mainitakse probleemidena asjaolusid, et arst ei küsi, kas ravimi väljaostmine on inimesele rahaliselt jõukohane (10% nimetab ühe probleemina), ei  informeeri, kas väljakirjutatud ravimi asendamine mõne teise ravimiga on lubatud või mitte (9%), ning ei  selgita  piisavalt, milliseid kõrvaltoimeid võib väljakirjutatud ravim põhjustada (9%). Olukorda, kus arst ei ole piisavalt selgitanud, millised ravimid 
vastaja raviks sobivad ja miks on just väljakirjutatav ravim tema jaoks kõige sobivam, nimetab probleemina 6% elanikest. 

Muude probleemidena nimetatakse peamiselt digiretseptiga  seoses ilmnenud tõrkeid ja arstil juhtunud eksitusi (nt ravimi vale kogus, vale soodustuse määr vms).

Uuringust selgus ka, et 2/3 elanikkonnast on kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti ning neist valdav enamik (97%) jäi viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel selle kasutamisega rahule. 

Saar Poll OÜ viis ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Samal teemal:
Tervisemurele otsitakse lahendust Kliinik.ee-st 
Patsiendid on perearstidega rahul 
Uuring: praegust arstiabi kvaliteeti Eestis peab heaks 72% elanikest

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada