Alkoholitest

Sugu:
Sisesta kehakaal:kg
Alkoholi tarvitamise algusest kulunud aeg:tundides
Joodud alkohol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...

Sinu testitulemused:

Teie alkoholisisaldus veres on promilli.

Teie kainenemisaeg on tundi.

Seisundi kirjeldus: