ENGERIX-B

Toimeained: hepatiit B viirus, puhastatud antigeen

Ravimi vorm: süstesuspensioon

Ravimi tugevus: 20mcg 1ml 1ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ENGERIX-B ja milleks seda kasutatakse

MIS VAKTSIIN ON ENGERIX-B JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Engerix-B on vaktsiin, mida kasutatakse B-hepatiidi infektsiooni ennetamiseks. See võib aidata
ennetada ka D-hepatiidi infektsiooni, sest D-hepatiit esineb ainult koos B-hepatiidiga.

B-hepatiit on maksa kahjustav viiruslik nakkushaigus. Mõnel inimesel jääb B-hepatiidi viirus
organismi püsima ning organism ei suuda sellest viirusest vabaneda. Need inimesed on endiselt
nakkusohtlikud teistele inimestele ja neid nimetatakse haiguskandjateks. Haigust põhjustab viirus, mis
siseneb organismi kokkupuutel nakatunud isiku kehavedelikega, kõige sagedamini verega.
Kui viiruse kandja on ema, võib viirus lapsele edasi kanduda sünnitusel. Viirusega on võimalik
nakatuda ka viiruse kandjaga kokkupuutel näiteks kaitsmata seksuaalvahekorra kaudu, õigesti
steriliseerimata jagatud süstenõelte ja raviks kasutatavate meditsiinitarvikute kaudu.

Haiguse põhitunnuste hulka kuuluvad peavalu, palavik, iiveldus ja ikterus (naha ja silmade kollasus),
kuid ligikaudu kolmel patsiendil kümnest haigustunnused puuduvad. B-hepatiidiga nakatunud
kümnest täiskasvanust üks ja kuni üheksa imikut kümnest jäävad viiruskandjateks ja neil areneb
edaspidi tõenäoliselt välja raske maksakahjustus ja mõnel juhul maksavähk.

Kuidas Engerix-B toimib
Engerix-B sisaldab väikeses koguses B-hepatiidi viiruse välisümbrist. See välisümbris ei ole nakkav
ega põhjusta teil haigestumist.
• Kui teile / teie lapsele manustatakse vaktsiini, käivitab see immuunsüsteemi, mis valmistab end
ette organismi kaitsmiseks nende viiruste eest tulevikus.
• Engerix-B ei kaitse teid / teie last, kui te olete juba nakatunud B-hepatiidi viirusesse.
Engerix-B saab teid / teie last aidata kaitsta ainult B-hepatiidi viiruse eest.

2. Mida on vaja teada enne ENGERIX-B võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ENGERIX-B VAKTSIINI KASUTAMIST

Ärge kasutage vaktsiini Engerix-B
- kui teil / teie lapsel on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon toimeaine või Engerix-B mõne
koostisosa suhtes. Vaktsiinis sisalduvad aktiivsed toimeained ja abiained on toodud infolehe
lõpus. Allergilisele reaktsioonile võivad viidata sügelev nahalööve, hingamisraskused ja näo
või keele turse.

Eriline ettevaatus on vajalik vaktsiiniga Engerix-B

Arst peab enne Engerix-B süstimist teadma
- kui teil / teie lapsel on kõrge palavikuga haigestumine (temperatuur üle 38°C). Sellisel juhul
tuleb vaktsineerimine edasi lükata, kuni teie / teie lapse enesetunne on paranenud. Kerge
infektsioon ei ole vaktsineerimisele vastunäidustuseks. Arst otsustab, kas teid / teie last saab
vaktsineerida Engerix-B vaktsiiniga.
- kui teil / teie lapsel on mõne haiguse või mõne ravimi kasutamise tõttu immuunsüsteemi
puudulikkus.
- kui teil / teie lapsel tekivad kergesti veritsused või verevalumid.

Peale süstimist (või juba enne süstimist) võib esineda minestamist, rääkige palun oma arstile või õele,
kui teie laps on eelnevalt süstimise ajal minestanud.

Kui teie lapsel on hingamisraskusi, siis palun kontakteeruge arstiga. Hingamisraskused võivad tekkida
esimese kolme päeva jooksul peale vaktsineerimist, eriti juhul kui teie laps on sündinud enneaegselt
(enne raseduse 28 nädalat või selle ajal).

Nagu kõikide vaktsiinide puhul, ei taga vaktsineerimine ühesugust kaitset igale patsiendile. Samuti,
kui te olete / teie laps on nakatunud B-hepatiidi viirusega enne Engerix-B manustamist, ei pruugi
vaktsiin kaitsta teid haigestumise eest.

Mitmed tegurid võivad vähendada immuunvastust B-hepatiidi vaktsiinile.
Immuunvastust langetavateks teguriteks on vanem iga, meessugu, rasvumine, suitsetamine ja mõned
kroonilised haigused või teatud ravi. Arst võib teha teile pärast vaktsineerimiskuuri läbimist
vereanalüüsi, et hinnata vaktsineerimise tõhusust. Vajalikuks võib osutuda vaktsiini lisaannuste
manustamine. Arst annab teile selle kohta nõu.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui teie / teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, või olete hiljuti saanud mõnda teist vaktsiini.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, kahtlustate või planeerite rasedust, rääkige sellest oma arstile.
Arst arutab teiega võimalikke riske ja kasu, mis on seotud Engerix-B manustamisega raseduse ajal.

Ei ole teada, kas Engerix-B eritub rinnapiima, kuid vaktsiin ei tohiks rinnapiima saavatel lastel
probleeme põhjustada.

3. Kuidas ENGERIX-B võtta

KUIDAS ENGERIX-B VAKTSIINI KASUTADA

Vaktsiin annuses 10 mikrogrammi (0,5 ml) on mõeldud kasutamiseks alates vastsündinueast kuni 15.
eluaastani (kaasa arvatud).
Vaktsiin annuses 20 mikrogrammi (1 ml) on mõeldud kasutamiseks 16-aastastel ja vanematel isikutel.

Täiskasvanutele ja lastele manustatakse Engerix-B vaktsiini tavaliselt deltalihase piirkonda, imikutele
ja väikelastele reielihasesse. Vaktsiini ei tohi mitte mingil juhul manustada veenisiseselt.

Tavaliselt manustatakse Engerix-B vaktsiini kolme eraldi süstena kuue kuu vältel järgmiselt:
• Esimene annus: valitud päeval.
• Teine annus: 1 kuu hiljem.
• Kolmas annus: 6 kuud pärast esimest annust.

Engerix-B vaktsiini võib manustada ka kolme annusena kolme kuu vältel järgmiselt: (Sellist
vaktsineerimisskeemi kasutatakse inimestel, kellel on vaja kiiremat B-hepatiidi vastase kaitse algust)
• Esimene annus: valitud päeval.
• Teine annus: 1 kuu hiljem.
• Kolmas annus: 2 kuud pärast esimest annust.
Neljas annus soovitatakse manustada 12 kuud pärast esimest annust.

Imikutel võimaldab see vaktsineerimisskeem B-hepatiidi vaktsiini manustamist koos teiste lapseea
vaktsiinidega.

Ainult täiskasvanutel võib Engerix-B vaktsiini manustada kolme annusena ühe kuu vältel järgmiselt:
(Sellist vaktsineerimisskeemi kasutatakse ainult täiskasvanutel, kellel on vaja väga kiiret B-hepatiidi
vastase kaitse algust (näiteks enne reisimist suure nakatumisohuga piirkonda))
• Esimene annus: valitud päeval.
• Teine annus: 7 päeva hiljem.
• Kolmas annus: 21 päeva pärast esimest annust.
Neljas annus soovitatakse manustada 12 kuud pärast esimest annust.

Engerix-B vaktsiini annuses 20 µg (1 ml) võib 11…15-aastastele lastele ja noorukitele manustada kahe
annusena järgmiselt:
Esimene annus: valitud päeval.
Teine annus: 6 kuud pärast esimest annust.

Sellisel juhul ei teki B-hepatiidi vastast kaitset enne teise annuse manustamist. Seetõttu võib antud
skeemi kasutada üksnes juhul, kui B-hepatiidi nakkuse risk vaktsineerimiskuuri ajal on suhteliselt
väike ning ollakse kindlad, et kaheannuselise vaktsineerimiskuuri läbiviimine on võimalik. Kui selles
osas on kahtlusi, tuleb kasutada annustamisskeemi, mille korral manustatakse kolm korda Engerix-B
vaktsiini annuses 10 µg.

Sõltuvalt individuaalsest olukorrast ja eriti kui teil / teie lapsel on neeruhaigus, on võimalik ka teiste
vaktsineerimisskeemide kasutamine. Järgige arstilt saadud juhiseid.

Maksimaalse kaitse tagamiseks B-hepatiidi viirusega nakatumise eest veenduge, et te läbite / teie laps
läbib täieliku vaktsinatsioonikuuri. Kui teil jääb ettenähtud ajal vaktsiiniannus manustamata, leppige
niipea kui võimalik kokku uus aeg. Teie arst annab teile nõu täiendavate annuste, kaasa arvatud
revaktsineerimise vajalikkuse kohta tulevikus.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid, võib ka Engerix-B põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. See on
laialdaselt kasutatav vaktsiin. Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

♦
Väga sage (võib esineda rohkem kui üks juht 10 vaktsiiniannuse kohta):
• ärrituvus
• valu ja punetus süstekohas
• väsimus

Sage (võib esineda kuni üks juht 10 vaktsiiniannuse kohta):
• isutus
• peavalu, uimasus
• iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu
• kõva tükk ja turse süstekohas
• palavik, üldine halb enesetunne

Aeg-ajalt (võib esineda kuni üks juht 100 vaktsiiniannuse kohta):
• pearinglus
• lihasvalu
• gripitaolised sümptomid, nagu palavik, kurguvalu, nohu, köha ja külmavärinad

Harv (võib esineda kuni üks juht 1000 vaktsiiniannuse kohta):
• suurenenud lümfisõlmed kaelal, kaenlaalustes või kubemepiirkonnas
• tundehäired, nagu põletus-, torkimis- või kihelustunne
• lööve, sügelus, nõgestõbi
• liigesvalu

Väga harv (võib esineda kuni üks juht 10 000 vaktsiiniannuse kohta)
Kõrvaltoimed, mida esines Engerix-B tavapärasel kasutamisel väga harva:
• ajukelmepõletik (meningiit). Sümptomiteks on palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu,
kaelakangestus ja äärmiselt suur tundlikkus ereda valguse suhtes
• tavalisest kergemini tekkivad verejooksud või verevalumid
• nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, esineb äärmiselt väike risk tõsiste allergiliste
reaktsioonide tekkeks. Nende nähtudeks on:
- sügelev lööve kätel ja jalgadel
- silmade ja näopiirkonna turse
- hingamis- või neelamisraskus
Need reaktsioonid tekivad tavaliselt enne arsti juurest lahkumist. Ent kui teie lapsel tekib
mõni nendest sümptomitest, tuleb otsekohe ühendust võtta arstiga
• halvatus, krambid, naha valu- või puutetundlikkuse kadumine, ajuturse või -põletik, käte ja
jalgade tuimus või nõrkus, närvipõletik
• madal vererõhk, veresoonte ahenemine või sulgus
• lillad või punakaslillad muhud nahal, raskekujulised lööbed
• liigeste valu ja turse, lihasnõrkus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas ENGERIX-B säilitada

KUIDAS ENGERIX-B VAKTSIINI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Mitte hoida sügavkülmas. Külmumisel vaktsiin hävib.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Engerix-B sisaldab

Üks annus (1 ml) sisaldab:

B-hepatiidi pinnaantigeen 1, 2

20 mikrogrammi
1 Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud


kokku 0,50 mg Al3+
2 Toodetud pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:
B-hepatiidi pinnaantigeen1, 2

10 mikrogrammi
1 Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud


kokku 0,25 mg Al3+
2 Toodetud pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Abiained on:
Naatriumkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.

Kuidas Engerix-B välja näeb ja pakendi sisu

Engerix-B on valge ja piimjas süstesuspensioon klaasist süstlis või viaalis.

Pakendi suurused:
Süstesuspensioon süstlis 20 µg/ml: 1 ml N 1; 0,5 ml N 1; 0,5 ml N 10
Üheannuseline viaal 20 µg/ml: 1 ml N 1; 1 ml N 25; 0,5 ml N 1; 0,5 ml N 25

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgia

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
11415 Tallinn
Telefon: +372 6676 900


Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgnev teave on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Seismisel võib viaali tekkida peen valge sade koos selle peal oleva selge värvitu lahusega. Vaktsiini
tuleb enne kasutamist korralikult loksutada, nii et tekib kergelt läbipaistmatu, valge suspensioon.

Enne manustamist tuleb vaktsiini visuaalselt uurida, et selles ei esineks tahkeid osiseid ja/või lahuse
väljanägemise muutusi. Kirjeldatud muutuste korral mitte manustada.

Viaali puhul tuleb kummist korgi läbistamiseks ja vaktsiini süstimiseks kasutada erinevaid nõelu.

Iga annus tuleb viaalist süstlasse tõmmata steriilse süstla ja nõela abil. Nagu kõigi teiste vaktsiinide
puhul, tuleb ka Engerix-B vaktsiini annuse süstlasse tõmbamisel järgida aseptika nõudeid ja vältida
viaali sisu saastamist.

Üksikannust sisaldava viaali/süstli sisu tuleb manustada ühekorraga ning koheselt pärast avamist.

Kasutamata jäänud vaktsiin tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Engerix-B, 20 µg/ml süstesuspensioon viaalis või süstlis

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Rekombinantne B-hepatiidi vaktsiin, adsorbeeritud

1 ml viaal või 1 ml süstel (1 annus) sisaldab:

B-hepatiidi pinnaantigeeni 1,2
20 mikrogrammi
1 Adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumoksiidile

kokku 0,50 mg Al3+
2 Toodetud pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia
abil

0,5 ml viaal või 0,5 ml süstel (1 annus) sisaldab:

B-hepatiidi pinnaantigeeni 1,2
10 mikrogrammi
1 Adsorbeeritud hüdreeritud alumiiniumoksiidile

kokku 0,25 mg Al3+2 Toodetud
pärmseente (Saccharomyces cerevisiae) rakkudel rekombinantse DNA tehnoloogia abil

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstesuspensioon viaalis.
Süstesuspensioon süstlis.
Hägune valge suspensioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hepatiit B vastane aktiivne immuniseerimine alates vastsündinueast.

Märkus. Engerix-B on näidustatud kõigi B-hepatiidi viiruse alatüüpide poolt põhjustatud B-
hepatiidi infektsiooni (HBV) vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks immuunsust mitteomavatel
isikutel. Vaktsineerimist vajavate isikute kategooriad määratakse kindlaks ametlike soovituste
põhjal.

Võib eeldada, et immuniseerimine Engerix-B-ga aitab ära hoida ka D-hepatiiti, sest D-hepatiit
(tekitajaks on delta agens) esineb ainult koos B-hepatiidiga.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus

Vaktsiin annuses 20 µg (1 ml) on mõeldud kasutamiseks 16-aastastel ja vanematel isikutel.
Vaktsiin annuses 10 µg (0,5 ml) on mõeldud kasutamiseks alates vastsündinueast kuni 15.
eluaastani (kaasa arvatud).

Engerix-B vaktsiini annuses 20 µg (1 ml) võib 11…15-aastastele (kaasa arvatud) lastele noorukitele manustada kahe annusena juhul, kui B-hepatiidi infektsiooni risk vaktsineerimiskuuri
ajal on suhteliselt madal ning ollakse kindlad, et kaheannuselise vaktsineerimiskuuri läbiviimine
on võimalik (vt lõik 5.1).

Esmase immuniseerimise skeemid

- Kuni 15-aastased isikud (kaasa arvatud)

Soovitatavad on kaks esmase immuniseerimise skeemi (annusega 0,5 ml):

- immuniseerimine 0., 1. ja 6. kuul, mis tagab optimaalse kaitse alates 7. vaktsineerimiskuust ja
kindlustab kõrge antikehade tiitri;
- kiirendatud skeem immuniseerimisega 0., 1. ja 2. kuul, mis tagab kiirema kaitse ja mille korral
võib eeldada immuniseerimiskuuri paremat järgimist patsientide poolt.
Antud skeemi kolmanda annuse manustamise järgselt jääb antikehade tiiter veres madalamaks kui
immuniseerimisel 0., 1. ja 6. kuul, seetõttu on adekvaatse immuunvastuse tagamiseks oluline
antud skeemi korral manustada 12. vaktsineerimiskuul neljas annus.
Väikelastel võib antud skeemi järgi üheaegselt B-hepatiidi vaktsiiniga manustada teisi
vaktsineerimiskalendri kohaselt teostatavaid vaktsiine.

- 11…15-aastased (kaasa arvatud) isikud (annusega 1 ml)

Vaktsiini annuses 20 µg (1 ml) võib 11…15-aastastele (kaasa arvatud) isikutele
immuniseerimiseks manustada vaktsineerimise 0. ja 6. kuul. Sellisel juhul ei pruugi tekkida B-
hepatiidi infektsiooni vastast kaitset enne teise annuse manustamist (vt lõik 5.1). Seetõttu võib
antud skeemi kasutada üksnes juhul, kui B-hepatiidi infektsiooni risk vaktsineerimiskuuri ajal on
suhteliselt väike ja kaheannuselise vaktsineerimiskuuri läbiviimist saab kontrollida. Kui selles
osas on kahtlusi, tuleb kasutada 3-annuselist skeemi 10 µg vaktsiiniga.

- Vanemad kui 16-aastased isikud

Soovitatavad on kaks esmase immuniseerimise skeemi (annusega 1 ml):

- immuniseerimine 0., 1. ja 6. kuul, mis tagab optimaalse kaitse alates 7. vaktsineerimiskuust ja
kindlustab kõrge antikehade tiitri;

- kiirendatud skeem immuniseerimisega 0., 1. ja 2. kuul, mis tagab kiirema kaitse ja mille korral
võib eeldada immuniseerimiskuuri paremat järgimist patsientide poolt. Antud skeemi kolmanda
annuse manustamise järgselt jääb antikehade tiiter veres madalamaks kui immuniseerimisel 0., 1.
ja 6. kuul, seetõttu on adekvaatse immuunvastuse tagamiseks oluline antud skeemi korral
manustada 12. vaktsineerimiskuul neljas annus.

- Vanemad kui 18-aastased isikud

Erandjuhtudel võib täiskasvanutel, kui on vajalik veelgi kiirem kaitse algus, näiteks reisimisel
suure B-hepatiidi endeemilisusega piirkonda ning kui vaktsineerimist B-hepatiidi vastu
alustatakse üks kuu enne ärasõitu, kasutada immuniseerimisskeemi, mille korral manustatakse
vaktsiini lihasesiseselt 0., 7. ja 21. päeval. Juhul, kui kasutatakse nimetatud skeemi, on soovitatav
12 kuud pärast esimest annust manustada veel neljas annus.

- Neerupuudulikkusega patsiendid, sealhulgas 16-aastased ja vanemad hemodialüüsi
saavad patsiendid

Esmase immuniseerimise skeem neerupuudulikkusega patsientidel, sealhulgas hemodialüüsi
saavatel patsientidel, on neli kahekordset annust (2 x 20 µg), mis manustatakse valitud päeval ja
1., 2. ja 6. kuul loetuna esimesest annusest. Immuniseerimisskeemi tuleb individuaalselt
kohandada, et anti-HBs antikehade tiiter oleks kõrgem kui 10 RÜ/l.

-
Teadaolev või eeldatav kokkupuude HBV viirusega

Situatsioonides, kus on hiljuti esinenud kokkupuude HBV-viirusega (näiteks nõelatorge
infitseeritud nõelaga), võib esimese Engerix-B annuse manustada koos B-hepatiidi
immuunglobuliiniga (HBIg). Ravimid peab manustama erinevatesse süstekohtadesse (vt lõik 4.5).
Soovitatav on järgida skeemi, mille korral immuniseerimine toimub 0., 1., 2. ja 12.
vaktsineerimiskuul.

Toodud immuniseerimisskeeme võib kohandada vastavalt Eesti Immuunoprofülaktika
programmile.

Revaktsineerimine

Olemasolevate andmete põhjal ei ole vajalik revaktsineerida isikuid, kes on läbinud
vaktsineerimiskuuri ja kellel on tekkinud vaktsiinile adekvaatne immuunvastus.
Revaktsineerimine on näidustatud immuunpuudulikkusega inimestele (kroonilise
neerupuudulikkusega isikutele, hemodialüüsi saavatele isikutele ja HIV-positiivsetele isikutele),
et säilitada nende anti-HBs-antikehade tiitrit >10 RÜ/l. Seetõttu on soovitatav
immuunpuudulikkusega inimestel kontrollida vaktsineerimisjärgset antikehade taset iga 6...12
kuu järel.

Revaktsineerimisel arvestada riiklikult kehtivaid soovitusi.

B-hepatiidi vaktsiinide koostoime

Vt lõik 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed.


Täiskasvanutele ja lastele süstitakse Engerix-B vaktsiini lihasesiseselt deltalihase piirkonda.

Erandjuhul võib trombotsütopeeniaga või vere hüübivushäiretega patsientidel vaktsiini manustada
nahaalusi.

4.3. Vastunäidustused

Vaktsiini Engerix-B ei tohi manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus vaktsiini
ükskõik millise koostisosa suhtes või kellel Engerix-B vaktsiini eelneval manustamisel on
ilmnenud ülitundlikkuse nähud.

Nii nagu teiste vaktsiinide puhul, tuleb ka Engerix-B vaktsiini manustamine edasi lükata, kui
isikul esineb kõrge palavikuga kulgev haigus. Kerged külmetusnähud ei ole vaktsineerimise
vastunäidustuseks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

B-hepatiidi pikast inkubatsiooniajast tingituna on võimalik diagnoosimata nakkuse olemasolu
immuniseerimise ajal. Sellistel juhtudel ei pruugi vaktsiin B-hepatiidi infektsiooni ära hoida.

Engerix-B ei hoia ära nakatumist A-hepatiiti, C-hepatiiti ja E-hepatiiti.

Nii nagu kõigi vaktsiinide puhul, ei pruugi kaitsev immuunvastus ilmneda kõigil vaktsineeritutel.

Mitmed tegurid võivad vähendada immuunvastust B-hepatiidi vaktsiinile.
Immuunvastust langetavateks faktoriteks on vanem iga, meessugu, rasvumine, suitsetamine,
manustamistee valik ja mõned kroonilised haigused. Isikutel, kellel on oht, et pärast täielikku
Engerix-B vaktsineerimiskuuri läbimist ei teki adekvaatset immuunvastust, tuleks kaaluda
seroloogilist testimist. Isikutel, kellel vaktsineerimiskuuri järgselt immuunvastust ei teki või on
ebapiisav, tuleks kaaluda revaktsineerimist.

Maksapuudulikkusega isikutel, HIV-positiivsetel ning C-hepatiidi kandjatel ei ole
vaktsineerimine Engerix-B vaktsiiniga vastunäidustatud. Vaktsineerimine on üldjuhul isegi
soovitatav, sest HBV-infektsioon võib nimetatud isikutel olla raske kuluga. Igal juhul peab arst
kaaluma vaktsineerimise kasu ja kahju suhet.
HIV-positiivsetel, dialüüsravi saavatel ning muudel põhjustel immuunpuudulikkusega isikutel, ei
pruugi esmase vaktsinatsioonikuuriga tekkida adekvaatset anti-HBs-antikehade tiitrit, seetõttu
võib nimetatud isikutele osutuda vajalikuks täiendavate vaktsiiniannuste manustamine.

Engerix-B vaktsiini ei tohi manustada tuharalihasesse või nahasiseselt, sest see võib põhjustada
puuduliku immuunvastuse.

Mitte mingil juhul ei tohi Engerix-B vaktsiini manustada veenisiseselt.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul, peavad ka Engerix-B manustamisel olema käepärast
ravimid vaktsiini manustamise järgselt harvadel juhtudel tekkida võivate anafülaktiliste
reaktsioonide koheseks raviks.

Esmase immuniseerimise seeria manustamisel väga enneaegsetele imikutele (sünd ≤ 28 raseduse
nädal) ja eriti neile kellel on eelnevalt täheldatud respiratoorset ebaküpsust peab arvesse võtma
võimalikku apnoe riski, vajadusel tuleb jälgida nende hingamisfunktsiooni 48-72 tunni jooksul
peale vaktsineerimist.
Kuna vaktsineerimisest saadav kasu selles imikute vanuserühmas on suur, siis ei tohiks
vaktsineerimisest loobuda ega sellega viivitada.

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist
psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Oluline on rakendada abinõusid minestusest tingitud
vigastuste vältimiseks.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Engerix-B ja HBIg standardannuse samaaegne manustamine ei vähenda anti-HBs-antikehade
tiitrit, seda eeldusel, et ravimeid on süstitud erinevatesse kohtadesse.

Engerix-B vaktsiini võib manustada koos BCG-, A-hepatiidi-, poliomüeliidi-, leetrite-, mumpsi-,
punetiste-, difteeria- ja teetanuse vaktsiiniga.

Engerix B vaktsiini võib manustada samaaegselt inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiiniga
(Cervarix). Engerix B manustamisel Cervarixiga (HPV vaktsiin) ühel ajal ei ole näidatud
kliiniliselt olulisi häireid antikeha vastuste tekkes HPV antigeenide vastu. Anti-HBs-i antikehade
geomeetrilised keskmised kontsentratsioonid olid samaaegsel manustamisel väiksemad, kuid selle
tähelepaneku kliiniline tähtsus ei ole teada, sest seroprotektsiooni määr jäi muutumatuks.
Uuritavate osakaal, kellel anti-HBs püsis samaaegsel vaktsineerimisel ≥ 10 mRÜ/ml oli 97,9% ja
ainult Engerix B manustamisel 100%.

Erinevaid süstitavaid vaktsiine tuleb alati manustada erinevatesse süstekohtadesse.

Engerix-B vaktsiini võib kasutada esmase immuniseerimiskuuri lõpetamiseks, kui kuuri on
alustatud kas vereplasmast toodetud või teiste geneetiliselt modifitseeritud B-hepatiidi
vaktsiinidega. Kui soovitakse revaktsineerimist, siis võib Engerix-B vaktsiini manustada
isikutele, kes on eelnevalt saanud esmase immuniseerimiskuuri vereplasmast toodetud või geneetiliselt modifitseeritud B-hepatiidi vaktsiinidega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus

HBsAg toimet loote arengule ei ole uuritud.

Nagu kõigi inaktiveeritud viirusvaktsiinide puhul, ei ole ka Engerix-B kasutamisel oodata
kahjulikku toimet lootele. Engerix-B vaktsiini võib raseduse ajal kasutada üksnes äärmisel
vajadusel. Sellisel juhul peab vaktsineerimisest oodatav kasu ületama võimaliku ohu lootele.

Imetamine

Puudub informatsioon ravimi eritumise kohta rinnapiima. Seetõttu ei ole ka kliinilistes uuringutes
hinnatud võimalikku toimet imikutele, kelle emadele on manustatud Engerix-B vaktsiini.

Ei ole leitud, et vaktsiin oleks imetamise ajal vastunäidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 nimetatud kõrvaltoimeid võivad häirida autojuhtimise- või masinatega
töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

• Kliinilised uuringud

Järgnevalt esitatud ohutusandmed on saadud enam kui 5300 isikult.

Esinemissagedused on toodud järgmiselt:
Väga sage:
(>1/10)
Sage:
(>1/100, <1/10)
Aeg-ajalt:
(>1/1000, <1/100)
Harv:
(>1/10 000, <1/1000)
Väga harv:
(<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud

Vere ja lümfisüsteemi häired
Harv: lümfadenopaatia

Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage: söögiisu kaotus

Psühhiaatrilised häired
Väga sage: ärrituvus

Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu (väga sage 10 µg ravimvormi puhul), uimasus.
Aeg-ajalt: pearinglus
Harv: paresteesia

Seedetrakti häired
Sage: seedetrakti sümptomid (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: lööve, sügelus, urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: lihasvalu
Harv: liigesvalu

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga sage: valu ja punetus süstekohas, väsimus
Sage: süstekoha turse, halb enesetunne, süstekoha reaktsioon (nt induratsioon), palavik (≥37,5°C)
Aeg-ajalt: gripitaoline haigus

Võrdlevas uuringus 11…15-aastastel (kaasa arvatud) isikutel sarnanes Engerix-B vaktsiini
kaheannuselise (20 µg) immuniseerimisskeemi paiksete ja üldiste reaktsioonide esinemissagedus
standardse kolmeannuselise (10 µg) immuniseerimiskeemi kasutamisel täheldatule.

• Turuletulekujärgsed andmed

Infektsioonid ja infestatsioonid
Meningiit

Vere ja lümfisüsteemi häired
Trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired
Anafülaksia, allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud anafülaktoidsed ja seerumtõve sarnased
reaktsioonid

Närvisüsteemi häired
Paralüüs, krambid, hüpesteesia, entsefaliit, entsefalopaatia, neuropaatia, neuriit

Vaskulaarsed häired
Hüpotensioon, vaskuliit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Angioneurootiline turse, lame lihhen, multiformne erüteem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Artriit, lihasnõrkus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Asteenia

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise juhtusid on kirjeldatud müügiloa saamise järgsel perioodil. Üleannustamise
järgselt kirjeldatud kõrvaltoimed olid sarnased vaktsiini tavalise manustamise puhul kirjeldatud
kõrvaltoimetele.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: B-hepatiidi vaktsiin, ATC-kood: J07BC01.

Engerix-B vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste HBsAg vastaste humoraalsete antikehade (anti-HBs
antikehade) tekke. Anti-HBs-antikehade kontsentratsioon ≥ 10 RÜ/l tagab kaitse HBV nakkuse
vastu.

Kaitse tõhusus

Nakatumisohuga vastsündinutel, lastel ja täiskasvanutel läbi viidud kliinilistes uuringutes oli
kaitse tõhusus vahemikus 95…100%.

HBeAg positiivsete emade vastsündinutel, keda immuniseeriti vastavalt 0, 1, 2 ja 12 või 0, 1 ja 6
vaktsineerimisskeemidele, tõestati 95% kaitsetõhusus ilma HBIg samaaegse manustamiseta
sünnil. HBIg ja vaktsiini samaaegne manustamine sünnil suurendas kaitsetõhusust 98 protsendini.

20 aastat peale esmast vaktsineerimist imikueas manustati isikutele, kelle emad olid HBV
kandjad, kontroll-annus Engerix-B vaktsiini. Kuu aega hiljem tekkis vähemalt 93%-l
(N=75) isikutest anamnestiline vastus, mis näitab immuunmälu olemasolu.
Alljärgnevas tabelis on kokku võetud erinevate lõigus 4.2 kirjeldatud immuniseerimisskeemide
kasutamisel kliinilistes uuringutes saavutatud seroprotektsiooni määr (st isikute protsent, kellel on
anti-HBs-antikehade kontsentratsioon ≥10 RÜ/l)
Populatsioon
Immuniseerimisskeem
Seroprotektsiooni määr

16-aastased ja vanemad terved
0., 1., 6. kuul
7.kuul: ≥96%
isikud

0., 1., 2. - 12. kuul
1. kuul: 15%
3. kuul: 89%
13 kuul: 95,8%

18-aastased ja vanemad terved
0., 7., 21. päeval - 12. kuul
28. päeval: 65,2%
isikud
2. kuul: 76%
13. kuul: 98,6%
11…15-aastased (kaasa arvatud) 0., 6. kuul
2. kuul: 11,3%
terved isikud
6. kuul: 26,4%
7. kuul: 96,7%
Neerupuudulikkusega
0., 1., 2., 6. kuul
3. kuul: 55,4%
patsiendid, sealhulgas 16-
(2 x 20 µg)
7. kuul: 87,1%
aastased ja vanemad
hemodialüüsravi saavad
patsiendid

Seroprotektsioonide määra (SP) võrdlev tabel, mis on 11…15-aastastel (kaasa arvatud) isikutel
saavutatud kahe erineva lubatud annuse ja immuniseerimisskeemi kasutamisel, hinnatud 66 kuu
jooksul peale esmast vaktsineerimist:

Vaktsiin/immunise
Anti-
Anti-
Anti-
Anti-
Anti-
Anti-
Anti-
erimis-skeem
HBs
HBs
HBs
HBs
HBs
HBs
HBs
2. kuu
6. kuu
7. kuu
30. kuu
42. kuu
54. kuu
66. kuu
SP (%)
SP (%)
SP (%)
SP (%)
SP (%)
SP (%)
SP (%)
Engerix-B 10 µg
55,8
87,6
98,2
96,9
92,5
94,7
91,4
(0., 1., 6. kuul)
Engerix-B 20 µg
11,3
26,4
96,7
87,1
83,7
84,4
79,5
(0., 6. kuul)

Need andmed näitavad, et esmane vaktsineerimine Engerix-B vaktsiiniga indutseerib
tsirkuleerivate anti-HBs antikehade tekke, mis püsivad vähemalt 66 kuud. Pärast esmase kuuri
läbimist puudus edaspidi igas ajapunktis kliiniliselt oluline erinevus seroprotektsiooni määrades
kahe vaktsiinirühma võrdluses. Mõlema vaktsiinirühma kõik uuritavad (sealhulgas uuritavad,
kelle anti-HBs antikeha kontsentratsioon oli < 10 RÜ/l) said kordusannuse 72 kuni 78 kuud pärast
esmast vaktsineerimist. Üks kuu pärast kordusannust tekkis kõigil uuritavatel anamnestiline
vastus kordusvaktsiinile ja neil tõestati seroprotektsiooni olemasolu (st anti-HBs antikeha
kontsentratsioon ≥ 10 RÜ/l). Need andmed näitavad, et B-hepatiidi vastane kaitse püsib
immuunmälu abil ka nendel esmasele vaktsineerimisele reageerinud uuritavatel, kellel anti-HBs
antikehade seroprotektsiooni määr vahepeal kadus.

Kontroll-annuse manustamine tervetele isikutele:
12...13-aastastele isikutele (N=284), kes olid imikueas saanud 3 annust Engerix-B vaktsiini,
manustati kontroll-annus. Kuu aega hiljem ilmnes, et 98,9%-l isikutest oli kaitsev antikehade
tiiter (seroprotektsioon).

Hepatotsellulaarse vähi esinemissageduse vähenemine lastel
B-hepatiidi infektsiooni ja hepatotsellulaarse vähi esinemise vahel on ilmne seos. 6…14-aastastel
Taiwani lastel vähendas B-hepatiidi ennetamine ka hepatotsellulaarse vähi esinemissagedust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide puhul ei ole farmakokineetiliste omaduste hindamine vajalik.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutusandmed vastavad Maailma Tervishoiuorganisatsiooni nõuetele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat
Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat
Süstevesi

Adsorbent, vt lõik 2.

6.2. Sobimatus

Engerix-B vaktsiini ei tohi teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2…8 °C).
Mitte hoida sügavkülmas. Külmunud vaktsiin ei ole kasutuskõlblik ja tuleb hävitada vastavalt
kohalikult kehtivatele nõuetele.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 ml süstesuspensiooni viaalis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkumm), 1 või 25 viaali
pakendis.
1 ml süstesuspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), 1 süstel pakendis.

0,5 ml süstesuspensiooni viaalis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkumm), 1 või 25 viaali
pakendis.
0,5 ml süstesuspensiooni süstlis (I tüüpi klaas), 1 või 10 süstlit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Seismisel võib viaali tekkida peen valge sade koos selle peal oleva selge värvitu lahusega.
Vaktsiini tuleb enne kasutamist korralikult loksutada, nii et tekib kergelt läbipaistmatu, valge
suspensioon.

Enne manustamist tuleb vaktsiini visuaalselt uurida, et selles ei esineks tahkeid osiseid ja/või
lahuse värvuse muutusi. Kirjeldatud muutuste korral mitte manustada.

Viaali puhul tuleb kummist korgi läbistamiseks ja vaktsiini süstimiseks kasutada erinevaid nõelu.
Iga annus tuleb viaalist süstlasse tõmmata steriilse süstla ja nõela abil. Nagu kõigi teiste
vaktsiinide puhul, tuleb ka Engerix-B vaktsiini annuse süstlasse tõmbamisel järgida aseptika
nõudeid ja vältida viaali sisu saastamist.

Üksikannust sisaldava viaali/eeltäidetud süstla sisu tuleb manustada ühekorraga ning koheselt
pärast avamist.

Kasutamata jäänud vaktsiin tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Biologicals SA
rue de l'Institut 89
1330 Rixensart, Belgia
Telefon: +32 (0)2 656 8111
Faks: +32 (0)2 656 8000

8. Müügiloa number

125296

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

08.06.2001/10.06.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2013.