Kroonilise prostatiidi sümptomindeks

1. Kas Teil on viimase nädala jooksul esinenud valusid või ebamugavustunnet järgmistes kehapiirkondades?
jah ei
a. Pärasoole ja munandite vaheline piirkond (lahkliha)
b. Munandid
c. Peenise otsas (mitte seotult kusemisega)
d. Alakõhus, alaseljas, häbeme- või põiepiirkonnas
2. Kas Teil on viimase nädala jooksul esinenud:
jah ei
a. Valu või põletustunnet kusemisel?
b. Valu või ebamugavustunnet orgasmi (seemnepurske) ajal või selle järgselt?
3. Kui sageli on viimase nädala jooksul esinenud valusid või ebamugavustunnet mistahes nimetatud piirkonnas?
4. Milline number kirjeldab kõige paremini Teil viimase nädala jooksul esinenud KESKMIST valu või ebamugavustunnet? (0 = valu puudub; 10 = tugevaim võimalik valu):
VALU PUUDUB TUGEVAIM VÕIMALIK VALU
5. Kui tihti viimase nädala jooksul olete tundnud peale kusemise lõpetamist, et põis ei tühjenenud täielikult?
6. Kui tihti viimase nädala jooksul olete pidanud kusel käima sagedamini kui 2 tunni tagant?
7. Mil määral on viimase nädala jooksul esinenud vaevused takistanud Teie igapäevaseid tegevusi?
8. Kui palju olete viimase nädala jooksul mõelnud oma vaevustele?
9. Kuidas suhtuksite sellesse, kui Teil tuleks elu lõpuni elada oma vaevustega just sellisel kujul, nagu need esinesid viimase nädala jooksul?
Loading...

Sinu testitulemused:

Valu punktisumma on:

Kusemishäirete punktisumma on:

Elukvaliteedi punktisumma on:

Seisundi kirjeldus: