Ärevuse enesehinnangu küsimustik

Hinnake palun, kuidvõrd alljärgnevad väited iseloomustavad teie enesetunnet viimase kuu vältel ning märkige sobivaim vastus iga väite kohta.

1. Ma olen pinges ja võimetu lõdvestuma.
2. Mul on hirm, nagu võiks juhtuda midagi halba.
3. Ma tunnen seesmist rahutust.
4. Mu peas on muremõtted.
5. Ma suudan olla rahulik ja muretu.
6. Ma olen kärsitu ja ei leia endale asu.
7. Mul tekivad äkilise paanilise hirmu hood.
Loading...

Sinu testitulemused:

Teie punktisumma on:

Seisundi kirjeldus: