CATAFLAM

Toimeained: diklofenak

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 50mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CATAFLAM ja milleks seda kasutatakse

Cataflam kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) rühma ning seda kasutatakse valu ja
põletiku raviks.
Cataflam leevendab põletiku sümptomeid, nagu turse ja valu ning alandab palavikku blokeerides põletiku,
valu ja palaviku eest vastutavate molekulide (prostaglandiinide) sünteesi. Ta ei toimi põletiku või palaviku
põhjustele.

Cataflam on näidustatud valu, düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ja migreenihoo korral.

Arst võib määrata Cataflam’i järgmiste seisundite raviks:
- Traumajärgne valu, põletik ja turse (nt venitused, nikastused);
- valu, põletik ja turse pärast kirurgilist operatsiooni;
- valulikud menstruatsioonid;
- seljavalu, õlavalu, küünarnuki valu (nn “tennise küünarnukk”) ja teised pehmete kudede
reumaatilised seisundid;
- migreenihood.

Cataflam’i võib kasutada ka teiste haigusseisundite raviks vastavalt arsti soovitustele.

Kui teil tekib küsimusi Cataflam’i toime kohta või miks see ravim teile kirjutati, siis pöörduge oma arsti
poole.

Jälgimine ravi ajal Cataflam’iga
Kui teil on väljendunud südamehaigus või teil on märkimisväärne risk südamehaiguse tekkimiseks, siis
teie arst hindab perioodiliselt, kas te peate ravi Cataflam’iga jätkama, eriti juhul kui te olete ravi saanud
rohkem kui 4 nädalat.
Kui teil on maksa-, neeru- või verekahjustus, tehakse teile ravi ajal vereproove. Nende abil jälgitakse teie
maksafunktsiooni (transaminaaside taset), neerufunktsiooni (kreatiniinitaset) või vereanalüüsi (valgete ja
punaste vereliblede ning vereliistakute hulka). Teie arst arvestab nende vereanalüüsidega otsustamaks, kas
on vaja Cataflam'i ravi lõpetada või annust muuta.

2. Mida on vaja teada enne CATAFLAM võtmist

Järgige hoolikalt kõiki arsti poolt antud juhiseid, Need võivad erineda selles infolehes antud üldistest
juhistest.

Ärge võtke Cataflam’i:
- kui te olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku või valuvastaste ravimite (näiteks
atsetüülsalitsüülhape, diklofenak või ibuprofeen) võtmist. Sümptomid võivad olla astma, äge nohu,
nahalööve või näoturse. Pöörduge oma arsti poole, kui te arvate, et te olete allergiline Cataflam’i
suhtes;
- kui teil on või on kunagi olnud seedetrakti verejooks, seedetrakti haavand või perforatsioon, mille
sümptomid on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi;
- kui teil on raske neeru- või maksahaigus;
- kui teil on raske südamepuudulikkus;
- kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või ajuveresoonkonna haigus, nt kui teil on olnud
südamelihaseinfarkt, insult, mini-insult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame- või aju
veresoonte sulgus või operatsioon selle raviks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
- kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
- kui te olete rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Cataflam’i.

Kui te arvate, et võite olla allergiline, pidage nõu oma arstiga.

Teavitage kindlasti oma arsti enne Cataflam’i võtmist:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi (diabeet);
- kui teil on valu rinnus (stenokardia), verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli- või
triglütseriidide tase veres.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
• kui teil on väljendunud südame- või veresoonte haigus (nimetatakse ka kardiovaskulaarne haigus,
kaasa arvatud mitteravitud kõrge vererõhk, südame paispuudulikkus, väljendunud südame
isheemiatõbi või perifeersete arterite haigus), siis ravi Cataflam’iga ei ole üldiselt soovitatav.
• kui teil on väljendunud südamehaigus (vt ülal) või märkimisväärsed riskifaktorid nagu näiteks
kõrge vererõhk, ebanormaalselt kõrge rasvasisaldus (kolesterool, triglütseriidid) teie veres,
suhkurtõbi või kui te suitsetate ja teie arst otsustab teile Cataflam’i määrata, siis ei tohi te annust
tõsta üle 100 mg ööpäevas, kui te saate ravi üle 4 nädala.
• oluline on võtta väikseim Cataflam’i annus, mis teie valu ja /või paistetust leevendab ning teha
seda võimalikult lühikest aega, et hoida kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete tekkeriski võimalikult
madalal.
• kui te võtate Cataflam’iga samaaegselt teisi mittesteroidsed põletikuvastaseid ravimeid, sealhulgas
atsetüülsalitsüülhapet, glükokortikosteroide, „verevedeldajaid“ või selektiivseid serotoniini
tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI-d) (vt. lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“).
• kui teil on astma või heinapalavik (teatud aastaajal esinev allergiline nohu).
• kui teil on esinenud mao- või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsus või must väljaheide või
kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmist;
• kui teil on jämesoole (haavandiline koliit) või peensoole põletik (Crohni tõbi);
• kui teil on maksa- või neeruhaigus;
• kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt
operatsiooni);
• kui teil on jalgade tursed;
• kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harva esinev maksa porfüüria.

Informeerige oma arsti enne Cataflam’i võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

Kui teil tekivad Cataflam’i kasutamise ajal südame- või veresoonte probleemide nähud, nagu valu
rindkeres, õhupuudus, nõrkus või kõnehäired, teavitage viivitamatult sellest oma arsti.

Cataflam võib maskeerida põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge palavik), mistõttu on põletikku
raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate Cataflam’i.

Nagu teisedki mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, võib Cataflam põhjustada raskeid allergilisi
nahareaktsioone (näiteks nahalööve).
Kui teil tekivad sellised sümptomid, rääkige kohe oma arstiga.

Ravimid nagu Cataflam võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga.
Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi
soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil
esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge
kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne diklofenaki võtmist arutama oma arsti või
apteekriga.

Võimalik on surmaga lõppeda võiva seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni
(mulgustumise) teke. Kõrgeim risk nende kõrvaltoimete tekkeks on patsientidel, kellel on varem neid
seisundeid esinenud ning eakatel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel väikseima annusega.
Kui diklofenak-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, katkestage otsekohe ravi ja võtke
ühendust oma arstiga. Teavitage arsti alati mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist, eriti kui see
ilmneb ravi alguses.
MSPVA-sid peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi
(haavandiline koliit e jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.
Ettevaatus on vajalik, kui te kasutate samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid
ravimeid nagu suukaudsed kortikosteroidid, vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nt
varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud antidepressandid) või trombotsüütide
agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda
surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs).
Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage Cataflam’i
manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu
ülitundlikkuse sümptom.

Muud ravimid ja Cataflam
Eriti tähtis on oma arsti teavitada sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
- liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) (depressiooniravimid);
- digoksiin (südamehaiguste ravim);
- diureetikumid (suurendavad uriini eritust);
- AKE inhibiitorid ja beeta-adrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
- teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, näiteks atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen;
- glükokortikosteroidid (põletikku leevendavad ravimid);
- “verevedeldajad” (verehüübimist vähendavad ravimid);
- ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;
- metotreksaat (teatud vähiravim);
- tsüklosporiin, takroliimus (ravimid organi siirdamise läbi teinud patsientidele);
- trimetoprim (ravim, mida kasutatakse kuseteede infektsioonide ennetamiseks ja raviks);
- kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide ravis);
- kolestipool ja kolestüramiin (kolesteroolisisaldust langetavad ravimid);
- vorikonasool (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
- fenütoiin (ravim, mida kasutatakse krambihoogude raviks).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Cataflam koos toidu ja joogiga
- Cataflam’i kaetud tabletid tuleb neelata tervelt koos klaasi vee või muu vedelikuga.
- Cataflam’i kaetud tablette on soovitatav võtta enne sööki või tühja kõhuga.

Eakad
Cataflam’i kasutavad eakad inimesed võivad reageerida ravimile tugevamini kui täiskasvanud. Järgige
täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada.
Eakate patsientide puhul on väga oluline, et kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

Lapsed ja noorukid
Cataflam kaetud tablette ei kasutata alla 14-aastastel noorukitel ja lastel. Cataflam’i ei tohi anda alla
1 aasta vanustele lastele.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Kui te olete rase, võib Cataflam’i võtta ainult arsti loal. Sarnaselt teistele mittesteroidsetele
põletikuvastastele ravimitele, võib Cataflam kahjustada sündimata last või põhjustada probleeme
sünnitusel, seda eriti juhul, kui ravimit võetakse raseduse viimasel kolmel kuul.
Cataflam’i kasutamine raseduse viimasel kolmel kuul on vastunäidustatud.
Cataflam’i manustamine on rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud, kuna ravim võib kahjustada imikut.
Cataflam võib takistada rasestumist. Cataflam’i ei tohiks kasutada, kui te planeerite rasestumist või kui teil
on probleeme rasestumisega.
Pidage enne ükskõik milliste ravimite võtmist nõu oma arsti või apteekriga.
Teie arst arutab teiega Cataflam'i raseduse või imetamise ajal võtmise võimalikke riske.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõnedel patsientidel võivad Cataflam'i kasutamise ajal tekkida nägemishäired, pearinglus või uimasus.
Kui te märkate sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest ning teistest tegevustest,
mis nõuavad suurt tähelepanu. Rääkige sellest esimesel võimalusel ka oma arstile.

Cataflam sisaldab sahharoosi
Cataflam 50 mg kaetud tabletid sisaldavad sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, siis pidage enne nende tablettide võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas CATAFLAM võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Soovitatud annust ei tohi ületada. Oluline on, et kasutaksite väikseimat toimivat annust, mis aitab valu
vastu, ja kasutaksite Cataflam kaetud tablette võimalikult lühikese aja jooksul.
Võtke Cataflam kaetud tablette täpselt arsti ettekirjutuse kohaselt. Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst
suurendada või vähendada annust.

Täiskasvanud
Soovitatav algannus on 100...150 mg ööpäevas. Kergemal juhul, samuti kestval ravil, piisab tavaliselt
75...100 mg-st ööpäevas. Ööpäevane annus tuleks üldiselt jagada 2...3 osaks. Maksimaalset lubatud
ööpäevast annust 150 mg ei tohi ületada.
Valuliku menstruaaltsükli korral alustage ravi 50 mg-ga esimeste sümptomite tekkimisel. Jätkake
annusega 50 mg kuni 3 korda ööpäevas, vajadusel mõne päeva vältel. Kui 150 mg ööpäevane annus ei
vaigista valu piisavalt 2…3 perioodi vältel, võib järgmise perioodi ajal arst soovitada alustada 100 mg-ga
ja tõsta kuni 200 mg-ni ööpäevas jaotatuna 2...3 osaks. Maksimaalset lubatud ööpäevast annust 200 mg ei
tohi ületada.
Migreenihoo korral võtke Cataflam’i esimeste sümptomite tekkimisel. Esimene annus on 50 mg. Kui valu
ei vähene 2 tunni jooksul, võtke teine annus 50 mg. Sama annuse võib võtta 4…6-tunnise vaheaja järel,
seejuures ei tohi ületada ööpäevast annust 200 mg.

Kasutamine lapstel ja noorukitel
Üle 14-aastastel noorukitel on enamasti piisav 75 mg kuni 100 mg ööpäevas. Ööpäevane annus tuleks
üldiselt jagada 2...3 osaks. Maksimaalset ööpäevast annust 150 mg ei tohi ületada.
Migreeni korral ei tohi Cataflam’i alla 18-aastastel noorukitel ja lastel kasutada.

Cataflam kaetud tablett tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie vee või muu vedelikuga. Soovitatav on
Cataflam kaetud tablett võtta enne sööki või tühja kõhuga. Tablette ei tohi poolitada ega närida.

Kui kaua Cataflam’i võtta
Järgige täpselt arsti poolt antud juhiseid.
Kui te võtate Cataflam kaetud tablette kauem kui mõne nädala vältel, käige kindlasti arsti juures
regulaarsel kontrollil, kus tehakse kindlaks, et teil ei esine märkamata jäänud kõrvaltoimeid.
Kui teil on küsimusi selle kohta kui kaua Cataflam’i võtta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cataflam’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Cataflam'i, pöörduge kohe arsti poole või kutsuge kiirabi.
Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Cataflam’i võtta
Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on
jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi
eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks:
Need aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000-st, eriti kui kasutada suurt
annust (150 mg ööpäevas) pikema aja vältel
- äkiline ja rõhuv valu rindkeres (müokardiinfarkti või südameataki sümptom);
- õhupuudus, hingamisraskus lamades, jalalabade või säärte turse (südamehäire sümptomid);

Järgmised harva(need kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 patsientil 10 000-st) või väga harva (need
kõrvaltoimed võivad esineda vähem kui 1 patsiendil 10 000-st) esinevad kõrvaltoimed võivad osutuda
tõsisteks:
- iseeneslik veritsus või naha verevalumid (trombotsütopeenia sümptomid);
- kõrge palavik, sagedased infektsioonid, püsiv kurguvalu (agranulotsütoosi sümptomid);
- hingamis- või neelamisraskus, nahalööve, sügelus, nõgestõbi, pearinglus (ülitundlikkuse, anafülaksia
ja anafülaktiliste reaktsioonide sümptomid);
- turse peamiselt näol ja kõris (angioödeemi sümptomid);
- häirivad mõtted või tujud (psüühiliste häirete sümptomid);
- halvenenud mälu (mälu halvenemise sümptom);
- ärevus;
- kuulmishäired (kuulmise halvenemise sümptom);
- koos palavikuga kopsupõletiku sümptomid);
- äkiline ja rõhuv valu rindkeres (müokardiinfarkti või südameataki sümptom);
- äkiline ja tugev peavalu, iiveldus, pearinglus, tuimus, võimetus rääkida või kõneraskused, jäsemete
või näo nõrkus või halvatus (ajuverevarustuse häire või insuldi sümptomid);
- kaela jäikus, palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu (aseptilise meningiidi sümptom);
- krambid (krambihoogude sümptom);
- peavalu, pearinglus (kõrge vererõhu, hüpertensiooni sümptomid);
- lööve, lillakas-punased laigud, palavik, sügelemine (vaskuliidi sümptomid);
- vere oksendamine (veriokse sümptom) ja/või must või verine väljaheide (seedetrakti verejooksu
sümptom);
- verine kõhulahtisus (verejooksuga kõhulahtisuse sümptom);
- must väljaheide (veriroe sümptom);
- kõhuvalu, iiveldus (seedetrakti haavandi sümptomid);
- kõhulahtisus, kõhuvalu, palavik, iiveldus, oksendamine (koliidi sümptomid, sealhulgas hemorraagilise
koliidi ja haavandilise koliidi ägenemise või Crohni tõve sümptomid);
- tõsine ülakõhuvalu (pankreatiidi sümptom);
- punane või sinakas nahk (veresoonte põletiku võimalik sümptom), villiline nahalööve, villid huultel,
silmades ja suus, ketendav või kooruv nahapõletik (multiformse erüteemi sümptomid või koos
palavikuga Stevens-Johnstoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsi sümptomid);
- nahalööve koos ketenduse või naha koorumisega (eksfoliatiivse dermatiidi sümptomid);
- naha suurenenud tundlikkus päikesekiirguse suhtes (fotosensitiivsusreaktsiooni sümptom);
- lillakad laigud nahal (purpuri sümptomid või Henoch-Schönleini purpuri sümptomid juhul kui need on
põhjustatud allergiast);
- tursed, nõrkustunne või ebaharilik urineerimine (ägeda neerupuudulikkuse sümptomid);
- liigne valk uriinis (proteinuuria sümptom);
- turses nägu või kõht, kõrge vererõhk (nefrootilise sündroomi sümptomid);
- naha või silmade kollasus (kollatõve sümptomid), iiveldus, isutus, tume uriin
(maksapõletiku/maksapuudulikkuse sümptomid);
- gripilaadsed sümptomid, väsimus, lihasvalu, maksaensüümide tõus vereproovis (maksakahjustuse
sümptomid, sealhulgas fulminantne hepatiit, maksanekroos, maksapuudulikkus);
- villid (bulloosse dermatiidi sümptom);
- suurenenud või vähenenud uriinieritus, uimasus, segadusseisund, iiveldus (tubulointerstitsiaalnefriidi
sümptomid);
- tõsiselt vähenenud uriinieritus (neeru papillaarnekroosi sümptom);
- üldine paistetus (ödeemi sümptom).

Ravimid nagu Cataflam võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga.

Informeerige otsekohe oma arsti kui täheldate endal nimetatud kõrvaltoimeid.

Mõned sageli esinevad kõrvaltoimed:
Need kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100-st
Peavalu, pearinglus, vertiigo, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõrvetised (düspepsia sümptomid),
kõhuvalu, kõhugaasid, isutus (söögiisu vähenemise sümptom), kõrvalekalded maksafunktsiooni testides
(nt tõusnud transaminaaside tase), nahalööve.

Mõned aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:
Need kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 pasiendil 1000-st.
Südamekloppimine, valu rinnus.

Mõned harva esinevad kõrvaltoimed:
Need kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 pasiendil 10 000-st.
Uimasus (somnolentsuse sümptom), maovalu (gastriidi sümptom), maksahäired, sügelev lööve (urtikaaria
sümptom).

Mõned väga harva esinevad kõrvaltoimed:
Need kõrvaltoimed võivad esineda vähem kui 1 patsiendil 10 000-st.
Madal punaste vereliblede tase (aneemia), madal valgete vereliblede tase (leukopeenia), desorientatsioon,
depressioon, unetus (insomnia sümptomid), hirmuunenäod, ärrituvus, jäsemete surisemine (paresteesia
sümptom), värisemine (treemori sümptom), maitsetundlikkuse muutused (düsgeusia sümptom),
nägemishäired (nägemise halvenemise sümptomid, hägune nägemine, kahelinägemine), hääled kõrvades
(tinnituse sümptom), kõhukinnisus, suuhaavandid (stomatiidi sümptom), paistes, punane ja valulik keel
(glossiidi sümptomid), söögitoru häired (ösofageaalsete häirete sümptomid), ülakõhukramp, eriti pärast
sööki (isheemiliste soolestriktuuride sümptom), sügelev, punane ja põletav lööve (ekseemi sümptomid),
nahapunetus (erüteemi sümptom), juuste väljalangemine (alopeetsia sümptom), sügelus (pruriidi
sümptom), veri uriinis (hematuuria sümptom).

Kui mõni nimetatud kõrvaltoimetest mõjutab teid tõsiselt, informeerige sellest oma arsti.

Kui te võtate Cataflam’i kauem kui mõned nädalad, peate kindlasti regulaarselt käima arsti juures
kontrollidel, et teha kindlaks, et teil ei ole tekkinud kõrvaltoimeid, mida te ei ole märganud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CATAFLAM säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cataflam sisaldab:

- Toimeaine on diklofenakkaalium.
Üks tablett sisaldab 50 mg toimeainet diklofenakkaaliumi.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: magneesiumstearaat, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumtärklisglükolaat,
maisitärklis, kaltsiumfosfaat.
Tableti kate: mikrokristalliline tselluloos, makrogool 8000, punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid
(E171), povidoon, talk, sahharoos.
Poleerimisained: makrogool 8000, sahharoos.
Tekst on trükitud valge trükivärviga.

Kuidas Cataflam välja näeb ja pakendi sisu:

Teie ravimi nimi on Cataflam ja seda toodetakse kaetud tablettidena.
Cataflam 50 mg tabletid on punakaspruunid ümarad kaksikkumerad tabletid, diameetriga ligikaudu
8,8 mm ja paksusega ligikaudu 5,2 mm.
20 tk pakendis.

Müügiloa hoidja:

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja:

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn
Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Cataflam, 50 mg kaetud tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg diklofenakkaaliumi.

INN. Diclofenacum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kaetud tablett.

Punakaspruunid ümarad kaksikkumerad tabletid, diameetriga ligikaudu 8,8 mm ja paksusega
ligikaudu 5,2 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

• Posttraumaatiline valu, põletik ja turse.
• Postoperatiivne valu, põletik ja turse.
• Lülisamba valulikud sündroomid.
• Liigesevälised reumaatilised haigused.
• Düsmenorröa.
• Migreenihoo kupeerimine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lähtuvalt üldistest soovitustest tuleks annust kohaldada individuaalselt.
Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust kõige lühema aja jooksul, mis
sümptomite kontrollimiseks on vajalik (vt lõik 4.4).
Tabletid tuleb neelata alla tervelt, soovitatavalt enne sööki, koos vedelikuga. Tablette ei tohi poolitada ega
närida.

Täiskasvanud
Soovitatav algannus on 100...150 mg ööpäevas. Kergematel juhtudel, piisab tavaliselt 75...100 mg-st
ööpäevas. Ööpäevane annus tuleks üldiselt jagada 2...3 osaks.
Primaarse düsmenorröa korral tuleks annust kohaldada individuaalselt, kuid üldiselt on ööpäevane annus
50...150 mg. 50 mg algannus on tavaliselt piisav. Vajadusel võib alustada 100 mg annusega ja annust
suurendada kuni 200 mg ööpäevas mitme menstruatsioonitsükli vältel. Ravi tuleb alustada kohe, kui
ilmnevad sümptomid ja sõltuvalt sümptomatoloogiast jätkata paar päeva.
Migreeni korral on algannus 50 mg, mis tuleks võtta kohe pärast esimeste sümptomite ilmenemist. Kui
valu ei vähene 2 tunni jooksul, võtke teine annus 50 mg. Sama annuse 50 mg võib võtta 4…6-tunnise
vaheaja järel, seejuures ei tohi ületada ööpäevast annust 200 mg.

Lapsed ja noorukid
Cataflam’i tablette ei kasutata alla 14-aastastel noorukitel ja lastel. Üle 14-aastastel noorukitel on enamasti
piisav 75 mg kuni 100 mg ööpäevas.
Maksimaalset ööpäevast annust 150 mg ei tohi ületada. Ööpäevane annus tuleks üldiselt jagada 2...3
osaks.

Puuduvad andmed Cataflam’i kasutamise kohta noorukitel ja lastel migreenihoogude korral.

Eakad (65-aastased ja vanemad)
Eakatel patsientidel ei ole vaja algannust muuta (vt lõik 4.4).

Kardiovaskulaarne risk
Kardiovaskulaarse haiguse või mitteravitud hüpertensiooniga patsientidel ei ole ravi Cataflamiga üldiselt
soovitatav. Vajadusel võib kardiovaskulaarse haiguse, mitteravitud hüpertensiooni või märkimisväärsete
kardiovaskulaarse haiguse riskifaktoritega patsiente ravida Cataflam'iga ainult pärast hoolikat kaalumist
annuses kuni 100 mg ööpäevas ning mitte rohkem kui 4 nädalat (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus
Cataflam on vastunäidustatud neerupuudulikkusega patsientidele (vt lõik 4.3).
Neerukahjustusega patsientidel ei ole annustamist uuritud, seega ei saa anda soovitusi annustamise
kohandamiseks. Kerge kuni mõõduka neerukahjustuse korral tuleb Cataflam'i kasutada ettevaatusega (vt
lõik 4.4).

Maksakahjustus
Cataflam on vastunäidustatud maksapuudulikkusega patsientidele (vt lõik 4.3).
Maksakahjustusega patsientidel ei ole annustamist uuritud, seega ei saa anda soovitusi annustamise
kohandamiseks. Kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral tuleb Cataflam'i kasutada ettevaatusega (vt
lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
• Äge või anamneesis korduv seedetrakti haavand, verejooks või perforatsioon (kaks või enam
kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) (vt lõik

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

ja 4.7).
• Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
• Raske maksapuudulikkus.
• Raske neerupuudulikkus.
• Raske südamepuudulikkus (vt lõik 4.4).
• Sarnaselt kõikidele mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele (MSPVA) on Cataflam
vastunäidustatud neile, kellel astma, urtikaaria või ägeda nohu hooge kutsuvad esile
atsetüülsalitsüülhape või teised MSPVA-d (vt lõik 4.4 ja 4.7).
• Väljakujunenud südame paispuudulikkus (NYHA II-IV klass), südame isheemiatõbi, perifeersete
arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.

4.4

Hoiatused
Kõigi MSPVA-de puhul on teatatud seedetrakti verejooksust, haavandist või perforatsioonist, mis võib
osutuda fataalseks ja mis võivad tekkida ükskõik millises ravi faasis ilma eelnevate sümptomiteta või kui
patsiendil ei ole anamneesis esinenud raskeid seedetrakti sümptomeid. Raskemad tagajärjed võivad
tekkida just eakamatel patsientidel. Kui Cataflam’i manustamise ajal on tekkinud seedetrakti verejooks või
haavand, tuleb ravimi kasutamine kohe lõpetada.

Nahareaktsioonid
MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, milledest mõned võivad lõppeda
surmaga, sealhulgas eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnson’i sündroom ja toksiline epidermaalne
nekrolüüs (vt lõik 4.8). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on varases ravijärgus: enamusel juhtudest
tekib reaktsioon ravi esimesel kuul. Cataflam’i manustamine tuleb katkestada kohe, kui ilmneb nahalööve,
limaskesta kahjustused või mõni muu ülitundlikkuse sümptom. Sarnaselt teistele MSPVA-dele võivad
allergilised reaktsioonid harvadel juhtudel tekkida (sh anafülaktilised/anafülaktoidsed
reaktsioonid)diklofenakiga ka siis, kui ravimit pole varem kasutatud.

Põletikusümptomite maskeerimine
Oma farmakodünaamilistest omadustest tingituna võib diklofenak sarnaselt teistele MSPVA-dele
maskeerida põletiku sümptomeid.

Ettevaatusabinõud
Üldised
Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul,
mis sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.2, ja allpool Toimed seedetraktile ja
Kardiovaskulaarsed toimed).

Koostoimed MSPVA-dega: Cataflam’i kasutamise ajal peab vältima teiste MSPVA-de sh selektiivsete
tsüklooksügenaas-2 inhibiitorite kasutamist täiendavate kõrvaltoimete riski tõttu (vt lõik 4.5).

Eakad: Vanuritel on MSPVA-de kasutamisest tingitud kõrvaltoimete (eriti seedetrakti verejooks ja
perforatsioon, mis võib lõppeda letaalselt) esinemissagedus kõrgem.
Vastavalt üldisele ravipraktikale soovitatakse eakatele patsientidele ravimit manustada ettevaatusega.
Eelkõige soovitatakse minimaalset efektiivset annust kasutada nõrgestatud või väikese kehakaaluga
eakatel patsientidel.

Cataflam’i tabletid sisaldavad sahharoosi, mistõttu harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega
patsiendid, samuti glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega või sahharoosi-isomaltaasi puudulikkusega
patsiendid ei tohiks seda ravimit võtta.

Astmaga patsiendid
Patsientidel, kellel on astma, sesoonne allergiline nohu, ninalimaskesta turse (nt ninapolüübid), krooniline
obstruktiivne kopsuhaigus või hingamisteede kroonilised infektsioonid (eriti allergilise nohu sarnaste
sümptomitega), esineb sagedamini MSPVA-de vastu reaktsioone nagu astma ägenemine (nn
analgeetikumide talumatus/analgeetikum-astma), Quincke’i ödeemi või urtikaariat. Seepärast on nende
patsientide puhul vajalikud erilised ettevaatusabinõud (valmisolek hädaolukorraks). Sama kehtib ka
patsientide kohta, kes on allergilised teistele toimeainetele, nt on varem tekkinud nahareaktsioonid,
pruritus või urtikaara.

Toimed seedetraktile
Potentsiaalselt letaalset seedetrakti verejooksu, haavandumist või perforatsiooni on teatatud kõikide
MSPVA-de kasutamisega ravi mistahes ajahetkel kas hoiatavate sümptomitega või ilma ning tõsiste
seedetrakti sümptomite anamneesiga või ilma.
Sarnaselt teistele MSPVA-dele, sh diklofenak, tohib Cataflam’i manustada väga ettevaatlikult seedetrakti
haigusele viitavate sümptomite korral või seedetrakti haavandi, verejooksu või perforatsiooni esinemisel
anamneesis (vt lõik 4.8). Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on kõrgem MSPVA-
de annuse suurendamisega, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on komplitseerunud
verejooksu või perforatsiooniga (vt lõik 4.3) ning vanuritel. Nendel patsientidel peab ravi alustama
võimalusel väikseima annusega. Sellistel patsientidel, samuti neil, kes kasutavad väikses annuses
atsetüülsalitsüülhapet või teisi seedetrakti kahjustuste riski suurendavaid ravimeid (vt allpool ja lõik 4.5)
tuleb kaaluda kombinatsioonravi protektiivsete ainetega (sh misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).
Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama mistahes ebatavalisest
seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Ettevaatus on
vajalik patsientide puhul, kes kasutavad samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid
ravimeid, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid (nt varfariin), selektiivsed serotoniini
tagasihaarde inhibiitorid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape (vt lõik
4.5).
Kui Cataflam-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.
MSPVA-sid tuleb ettevaatusega kasutada seedetrakti haiguse anamneesiga (haavandiline koliit, Crohni
tõbi) patsientidel, kuna MSPVA-d võivad põhjustada nende haiguste ägenemist (vt lõik 4.7).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed toimed
Hoolikas jälgimine ja nõustamine on vajalikud patsientide puhul, kellel on anamneesis MSPVA-de
kasutamisega seotud hüpertensioon ja/või kerge kuni mõõdukas südame paispuudulikkus vedeliku
retentsiooni ja tursetega.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et MSPVA-de, sealhulgas diklofenaki
kasutamine, eriti suurtes annustes (150 mg päevas) ja pika-ajaliselt võib olla seotud arteriaalse tromboosi
juhtude (nt müokardiinfarkt ja insult) vähese kõrgenenud riskiga. Kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete
potentsiaalse riski vähendamiseks tuleks MSPVA-sid võtvatel patsientidel, eriti nendel, kellel esineb
kardiovaskulaarseid riskitegureid, kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikest aega.
Patsiendi sümptomaatilise ravi vajadust ning ravivastust tuleb perioodiliselt hinnata, eriti kui ravi kestab
kauem kui 4 nädalat.

Mitteravitud hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, südame isheemiatõve, perifeersete arterite haiguse
ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidel tohib diklofenakki kasutada ainult pärast põhjalikku
kaalutlust..
Kardiovaskulaarsete haiguste märkimisväärsete riskifaktoritega (nt hüpertensioon, hüperlipideemia,
diabeet, suitsetamine) patsiente tuleb ravida diklofenakiga üksnes pärast hoolikat kaalumist annuses kuni
100 mg ööpäevas ning mitte rohkem kui 4 nädalat. Kuna diklofenakist põhjustatud kardiovaskulaarne risk
võib suureneda koos annuse ja toime kestusega, tuleb diklofenakki kasutada võimalikult lühikest aega ja
väikseimat efektiivset päevaannust. Perioodiliselt tuleb uuesti hinnata patsientide valu sümptomaatilise
leevendamise vajadust ja ravivastust.

Patsient peab olema tähelepanelik tromboosi nähutude suhtes (sh valu rindkeres, õhupuudus, nõrkus,
ebaselge kõne), need võivad tekkida ootamatult. Patsienti peab juhendama viivitamatult arsti poole
pöörduma selliste nähtude esinemise korral.

Toimed maksale
Hoolikas jälgimine on vajalik Cataflam’i määramisel halvenenud maksafunktsiooniga patsientidele, sest
nende seisund võib halveneda.
Sarnaselt teistele MSPVA-dele, sh diklofenak, võib Cataflam põhjustada maksaensüümide aktiivsuse
suurenemist. Cataflam’i pikaajalise ravi korral on soovitatav regulaarselt jälgida maksafunktsiooni. Kui
maksafunktsiooni kahjustus püsib või süveneb, või kui tekivad muud häired (eosinofiilia, nahalööbed),
tuleb ravi katkestada. Diklofenaki kasutamisega võib alata ilma prodromaalsümptomiteta hepatiit.
Ettevaatlikult tuleb Cataflam’i kasutada maksa porfüüria korral, sest ravim võib provotseerida hoogu.

Toimed neerudele
Seoses MSPVA-de, sh diklofenaki raviga on teatatud vedelikupeetusest ja tursetest, mistõttu on eriline
ettevaatus vajalik südame- ja neerufunktsiooni häirega, anamneesis hüpertensiooniga ning eakate
patsientide puhul, samaaegsel diureetikumide kasutamisel või neerufunktsiooni märkimisväärselt
mõjutava ravimi kasutamisel ja ükskõik millisel põhjusel tekkinud rakuvälise vedeliku mahu olulise
languse korral (näiteks enne või pärast suurt operatsiooni) (vt lõik 4.3). Nimetatud juhtudel tuleb jälgida
neerufunktsiooni. Ravi katkestamisel taastub tõenäoliselt ravieelne seisund.

Toimed verepildile
Cataflam’i soovitatakse kasutada lühiajaliselt. Kui Cataflam’i manustatakse pikema aja vältel, tuleks
sarnaselt teistele MSPVA-dele jälgida verepilti.
Hoolikas jälgimine on vajalik ka verehüübimishäiretega patsientide puhul, kuna Cataflam võib pöörduvalt
inhibeerida trombotsüütide agregatsiooni.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Järgnev puudutab Cataflam'i tablettidega täheldatud koostoimeid ja/või koostoimeid, mida on täheldatud
ka teiste diklofenaki ravimvormide puhul:

Tugevad CYP2C inhibiitorid: ettevaatusega tuleb suhtuda diklofenaki ja tugevate CYP2C9 inhibiitorite
(nagu vorikonasool) samaaegsesse kasutamisse, mis võib viia diklofenaki maksimaalse
plasmakontsentratsiooni ja diklofenaki ekspoitsiooni olulise tõusuni diklofenaki metabolismi pidurdumise
tõttu.

Liitium: samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada liitiumi sisaldust plasmas. Soovitatav on
jälgida seerumi liitiumisisaldust.

Digoksiin: samaaegsel manustamisel võib diklofenak suurendada digoksiini sisaldust plasmas. Soovitatav
on jälgida seerumi digoksiinisisaldust.

Diureetikumid ja antihüpertensiivsed ravimid: sarnaselt teistele MSPVA-dele võib diklofenak samaaegsel
manustamisel pärssida diureetikumide või anihüpertensiivsete ravimite (nt beetaadrenoblokaatorid,
angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid) toimet. Seepärast tuleb nimetatud kombinatsiooni
manustada ettevaatusega ja patsientidel, eriti eakatel, tuleks perioodiliselt kontrollida vererõhku.
Patsientidele tuleks tagada adekvaatne hüdreeritus ja kontrollida kombineeritud ravi alustamisel ja ravi
jooksul neerufunktsiooni, seda eriti diureetikumide ja AKE inhibiitorite korral, et vältida nefrotoksilisust
(vt lõik 4.4).

Teised MSPVA-d ja glükokortikosteroidid: suurenenud risk seedetrakti verejooksu või haavandi tekkeks
(vt lõik 4.4).

Antikoagulandid: MSPVA-d võivad suurendada antikoagulantide (näiteks varfariin) toimet (vt lõik 4.4).
Kuigi kliiniliste uuringute põhjal ei mõjuta diklofenak antikoagulantide toimet, on diklofenaki ja
antikoagulantravi samaaegsel kasutamisel üksikutel juhtudel kirjeldatud verejooksude sagenemist.
Seetõttu tuleks antikoagulantravi saavaid patsiente pidevalt jälgida.

Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid:
suurenenud risk seedetrakti verejooksuks (vt lõik 4.4).

Diabeediravimid: kliiniliste uuringute põhjal võib diklofenakki manustada samaaegselt suukaudsete
diabeediravimitega ning see ei mõjuta kummagi ravimi kliinilist toimet. Siiski on üksikute juhtudena
kirjeldatud hüpo- ja hüperglükeemiliste toimete teket, mille puhul tuli diklofenak-ravi ajal kohandada
diabeediravimite annuseid. Seetõttu on samaagse ravi korral ettevaatusabinõuna soovitatav kontrollida
vere glükoosisisaldust.

Metotreksaat: ettevaatus on vajalik, kui MSPVA-d, sh diklofenakki on manustatud vähem kui 24 tundi
enne või pärast metotreksaadi manustamist, kuna metotreksaadi sisaldus veres võib tõusta ja toksilisus
suureneda.

Tsüklosporiin: sarnaselt teiste MSPVA-dega võib diklofenak suurendada tsüklosporiini nefrotoksilisust
mõjutades renaalseid prostaglandiine. Seetõttu tuleb kasutada diklofenaki tavalisest väiksemaid annuseid.

Hüpekaleemiat põhjustavad ravimid: Samaaegne kaaliumisäästvate diureetikumide, tsüklosporiini,
takroliimuse või trimetoprimi kasutamine võib põhjustada kaaliumitaseme tõusu, mida tuleb seetõttu
sageli jälgida (vt lõik 4.4).

Kinoloonirea antibiootikumid: üksikjuhtudena on kirjeldatud krambihoogude teket, mis võib olla seotud
kinoloonide ja MSPVA-de samaaegse kasutamisega.

Kolestipool ja kolestüramiin: kolestipool ja kolestüramiin võivad kiirendada või aeglustada diklofenaki
imendumist. Seetõttu on soovitatav diklofenakki manustada 1 tund enne või 4...6 tundi pärast
kolestipooli/kolestüramiini manustamist.

Fenütoiin: fenütoiini ja diklofenaki samaaegsel kasutamisel on fenütoiini toime oodatava suurenemise
tõttu vajalik fenütoiini plasmakontsentratsiooni jälgimine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viljastumisvõimelises eas olevad naised
Viljastumisvõimelises eas olevate naiste jaoks ei saa andmete puudumise tõttu soovitusi anda.

Rasedus
Diklofenaki kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Raseduse esimesel ja teisel trimestril
võib Cataflam'i kasutada ainult äärmisel vajadusel juhul kui oodatav kasu emale kaalub üle riskid lootele.
Cataflam’i kasutamine raseduse kolmandal trimestril vastunäidustatud, kuna raseduse kolmandal trimestril
võivad kõik prostaglandiinide sünteesi inhibiitorid põhjustada emaka kontraktsioonide inhibeerimist ja/või
arterioosjuha enneaegset sulgumist (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

Imetamine
Sarnaselt teiste MSPVA-dega imendub diklofenak rinnapiima väikestes kogustes. Kõrvaltoimete
vältimiseks vastsündinul on Cataflam'i manustamine rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud.

Fertiilsus
Sarnaselt teiste MSPVA-dega võib Cataflam'i kasutamine mõjutada naise viljakust ja ei ole soovitatav
naisele, kes soovib rasestuda. Naised, kellel on probleeme rasestumisega või kellele tehakse
viljakusuuringuid, peaksid kaaluma Cataflam'i kasutamise lõpetamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Nägemishäirete, pearingluse, peapöörituse, uimasuse või teiste kesknärvisüsteemi häirete korral
Cataflam'i kasutamise ajal tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabeli kujul

Kliinilistest uuringutest ja/või spontaansetest teadetest või kirjandusest pärinevad kõrvaltoimed (Tabel 1)
on järjestatud vastavalt MedDRA süsteemi organite klassifikatsioonile. Igas organite klassis on
kõrvaltoimed loetletud esinemissageduse järgi, alustades kõige sagedasematest. Igas sageduse kategoorias
on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras. Lisaks põhinevad vastavad kõrvaltoimete
sageduse kategooriad järgmisel terminoloogial (CIOMS III): väga sage (>1/10), sage (≥1/100 kuni
<1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000). Tabelis
on toodud Cataflam kaetud tablettidega täheldatud kõrvaltoimed ja/või kõrvaltoimed, mida on täheldatud
ka teiste diklofenaki lühikese või pika toimega ravimvormide puhul.

Tabel 1
Kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv:
Trombotsütopeenia, leukopeenia, aneemia (sh hemolüütiline ja
aplastiline aneemia), agranulotsütoos.
Immuunsüsteemi häired
Harv:
Ülitundlikkus, anafülaktiline ja anafülaktoidne reaktsioon (sh
hüpotensioon ja šokk).
Väga harv:
Angioödeem (sh näoturse).
Psühhiaatrilised häired
Väga harv:
Desorientatsioon, depressioon, unetus, hirmuunenäod, ärrituvus,
psühhootilised häired.
Närvisüsteemi häired
Sage:
Peavalu, pearinglus.
Harv:
Uimasus.
Väga harv:
Tundlikkushäired, mäluhäired, krambid, ärevus, treemor,
aseptiline meningiit, düsgeusia, tserebrovaskulaarne kahjustus.
Silma kahjustused
Väga harv:
Nägemise halvenemine, nägemisteravuse vähenemine,
kahelinägemine.
Kõrva ja labürindi kahjustused
Sage:
Peapööritus.
Väga harv:
Kohin kõrvus, kuulmislangus.
Südame häired
Aeg-ajalt*:
Müokardiinfarkt, südamepuudulikkus, südamekloppimine, valu
rindkeres.
Vaskulaarsed häired
Väga harv:
Hüpertensioon, vaskuliit.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
Astma (sh düspnoe).
Väga harv:
Pneumoniit.
Seedetrakti häired
Sage:
Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, düspepsia, valu
epigastriumis, meteorism, söögiisu vähenemine.
Harv:
Gastriit, seedetrakti verejooks, veriokse, hemorraagiline diarröa,
veriroe, peptiline haavand veritsuse ja/või perforatsiooniga või
ilma.
Väga harv:
Koliit (sh hemorraagiline koliit, haavandilise koliidi või Crohni
tõve ägenemine), kõhukinnisus, stomatiit, glossiit, söögitoru
kahjustused, isheemilised soolestriktuurid, pankreatiit.
Maksa ja sapiteede häired
Sage:
Transaminaaside aktiivsuse suurenemine.
Harv:
Hepatiit, ikterus, maksafunktsiooni häire.
Väga harv:
Fulminantse kuluga hepatiit, maksanekroos, maksapuudulikkus.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage:
Nahalööve.
Harv:
Urtikaaria.
Väga harv:
Bulloosne dermatiit, ekseem, erüteem, multiformne erüteem,
Stevens-Johnson'i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs
(Lyell’i sündroom), eksfoliatiivne dermatiit, alopeetsia,
valgustundlikkus, purpur, Henoch-Schönleini purpur, pruritus.
Neerude ja kuseteede häired
Väga harv:
Äge neerupuudulikkus, hematuuria, proteinuuria, nefrootiline
sündroom, tubulointerstitsiaalne nefriit, renaalne papillaarnekroos.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv:
Tursed.
* Sagedus „aeg-ajalt“ pikaajalise ravi korral kõrge annusega (150 mg ööpäevas)

Kliiniline uuring ja epidemiloogilised andmed näitavad järjekindlalt diklofenaki kasutamisega seotud
arteriaalsete trombootiliste tüsistuste (nt südamelihaseinfarkt või insult) suurenenud riski, eriti suure
annuse (150 mg ööpäevas) ja pikaajalisel ravi korral. (Vt lõik 4.3 ja lõik 4.4 ).

Seedetrakti häired: Seedetrakti kõrvaltoimed esinevad kõige sagedamini. Tekkida võivad peptilised
haavandid, perforatsioon või seedetrakti verejooks, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti vanemas
eas patsientidel (vt lõik 4.4). Esineda võivad ka iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus,
kõhukinnisus, düspepsia, kõhuvalu, veriroe, veriokse, haavandiline stomatiit, Crohni tõve ja haavandilise
koliidi ägenemine (vt lõik 4.4). Harvem võib tekkida gastriit.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Diklofenaki üleannustamisel puudub tüüpiline kliiniline pilt. Üleannustamisel on tekkinud järgmised
sümptomid: oksendamine, seedetrakti verejooks, kõhulahtisus, pearinglus, kohin kõrvus või krambid.
Raske mürgistuse korral võivad tekkida äge neerupuudulikus ja maksafunktsiooni kahjustus.

Ravi
MSPVA-de, sh diklofenaki manustamisest tingitud ägeda mürgistuse ravi on toetav ja sümptomaatiline.
Tüsistusena tekkinud hüpotensiooni, neerupuudulikkuse, krambihoogude, seedetrakti ärrituse ja hingamise
depressiooni puhul kasutada toetavat ja sümptomaatilist ravi.
Spetsiaalsete ravivõtete (diureesi forsseerimine, dialüüs või hemoperfusioon) abil ei ole MSPVA-d, sh
diklofenak olulisel määral organismist väljutatavad, kuna toimeaine seondub suures osas plasmavalkudega
ja läbib ulatuslikud ainevahetusprotsessid.
Potentsiaalselt ohtliku annuse manustamisel manustada aktiivsütt ja eluohtliku annuse manustamisel
maosisu eemaldamine (nt oksendamine, maoloputus).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, äädikhappe derivaadid ja
nende sarnased ained.

ATC-kood: M01AB05

Toimemehhanism
Cataflam sisaldab diklofenakkaaliumi. Tegemist on mittesteroidse ühendiga, millel on märkimisväärne
antireumaatiline, valuvaigistav ning põletiku- ja palavikuvastane toime.
Toimemehhanismi aluseks on prostaglandiinide biosünteesi pärssimine. Prostaglandiinid on tähtsaimateks
ühenditeks põletiku, valu ja palaviku tekkeprotsessides.
Toimeaine imendub Cataflam kaetud tablettidest kiiresti, seetõttu on ravim sobiv ägedate põletikuliste ja
valuga kulgevate seisundite puhul.
In vitro tingimustes ei pärsi diklofenaknaatrium kõhrkoes proteoglükaani biosünteesi, kui uuringutes
kasutada inimorganismis saavutatud plasmasisaldusele vastavaid kontsentratsioone.

Farmakodünaamilised toimed
Cataflam-il on väljendunud valuvaigistav toime mõõduka ja tugeva valu korral. Posttraumaatiliste ja
postoperatiivsete põletikuliste seisundite korral leevendab Cataflam kiiresti nii spontaanset kui ka
liikumisel tekkivat valu ning vähendab põletikku ja haava turset.
Kliiniliste uuringute põhjal on diklofenakil ka primaarse düsmenorröa korral valu leevendav ja veritsust
vähendav toime.
Migreenihoogude korral leevendab Cataflam peavalu ja kaasnevaid sümptome, nagu iiveldus ja
oksendamine.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Diklofenak imendub diklofenakkaaliumi tablettidest kiiresti ja täielikult. Imendumine algab vahetult
pärast tableti manustamist ja imendunud kogus on ekvivalentne samasuguse annuse diklofenaknaatriumi
gastroresistentsete tablettidega.
Keskmine plasma tippkontsentratsioon 3,8 µmol/l saavutatakse 20...60 min jooksul pärast 50 mg tableti
manustamist. Kui tabletid manustatakse söögi ajal, väheneb imendumise kiirus, mitte aga imendunud
toimeaine hulk.
Kuna ligikaudu pool diklofenakist läbib esmase maksapassaaži ("esmasainevahetuse" mõju), on
kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) suu kaudu või rektaalsel manustamisel ligikaudu poole
väiksem kui parenteraalsel manustamisel saavutatu.
Korduval manustamisel farmakokineetilised omadused ei muutu. Soovitatud manustamisintervallide
järgimisel ravim ei kuhju.

Jaotumine
99,7% diklofenakist seondub seerumiproteiinidega, enamasti albumiinidega (99,4%). Jaotusruumala on
0,12...0,17 l/kg.
Diklofenak jõuab sünoviaalvedelikku, kus maksimaalsed kontsentratsioonid on mõõdetud 2 kuni 4 tundi
pärast plasma tippkontsentratsiooni saavutamist. Eliminatsiooni poolväärtusaeg sünoviaalvedelikust on 3
kuni 6 tundi. Kaks tundi pärast maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamist on toimeaine sisaldus
sünoviaalvedelikus juba kõrgem kui plasmas ning see jääb kõrgele püsima kuni 12 tunniks.

Diklofenak oli madalas kontsentratsioonis (100 ng/ml) määratav ühe imetava naise rinnapiimas.
Rinnapiima saava imiku poolt alla neelatav kogus on hinnanguliselt ekvivalentne annusega
0,03 mg/kg/päevas.

Biotransformatsioon
Diklofenaki biotransformatsioon leiab osaliselt aset intaktse molekuli glükuroonhappega konjugeerimise
teel, kuid põhiliselt üksiku ja korduva hüdroksülatsiooni ja metoksülatsiooni teel. Nimetatud protsesside
tulemusena tekivad mõned fenoolsed metaboliidid (3’-hüdroksü-, 4’-hüdroksü-, 5’-hüdroksü-, 4’5-
dihüdroksü-, ja 3’-hüdroksü-, 4’-metoksüdiklofenak), millest enamus konverteeritakse
glükuroniidkonjugaatideks. Kaks fenoolset metaboliiti on bioloogiliselt aktiivsed, kuid oluliselt vähem
võrreldes diklofenakiga.

Eritumine
Diklofenaki süsteemne kliirens on 263 +/- 56 ml/min. Lõplik poolväärtusaeg plasmas on 1 kuni 2 tundi.
Neli metaboliiti (sh kaks tugevamatoimelist) on samuti lühikese poolväärtusajaga: 1 kuni 3 tundi. Viies
metaboliit 3’-hüdroksü-4’-metoksüdiklofenak on oluliselt pikema plasma poolväärtusajaga, kuid see
metaboliit on praktiliselt inaktiivne.
Ligikaudu 60% manustatud annusest eritub uriiniga intaktse molekuli glükuroniidkonjugaadi vormis ja
samuti metaboliitidena, millest enamus on samuti glükuroniidiga konjugeeritud vormis. Alla 1%
toimeainest eritatakse muutumatul kujul. Ülejäänud kogus eritub metaboliitidena sapi ja väljaheite kaudu.

Lineaarsus/mittelineaarsus
Imendunud kogus on lineaarne annuse suurusega.

Patsientide erirühmad
Vanusest tingitud olulisi erinevusi ravimi imendumise, ainevahetuse või eritumise osas pole kirjeldatud.
Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole tavalise annustamisskeemi järgimisel üksikannuse kineetika
põhjal oodata toimeaine muutumatul kujul kuhjumist. Kreatiniini kliirensi väärtustel alla 10 ml/min on
hüdroksü-metaboliitide arvutatud püsikontsentratsioonid ligikaudu 4 korda kõrgemad kui tervetel. Sellistel
juhtudel väljutatakse metaboliidid sapiga. Kroonilise hepatiidiga või dekompenseerimata tsirroosiga
patsientide puhul on diklofenaki kineetika ja metabolism sarnased maksahaiguseta patsientidele.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, mutageensuse ja kartsinogeensuse
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud terapeutilises annuses kahjulikku toimet inimesele. Standardsetes
prekliinilistes loomuuringutes ei avaldanud diklofenak hiirtele, rottidele või küülikutele teratogeenset
toimet.
Diklofenak ei avaldanud mõju loomade (rotid) viljakusele. Välja arvatud minimaalne toime lootele
emasloomale toksilises annuses, ei olnud pre-, peri- ja postnataalses faasis toimet järglaste arengule.

MSPVA-de (sealhulgas diklofenaki) manustamine inhibeeris ovulatsiooni jänestel ja implantatsiooni ning
platsentatsiooni rottidel ja viis arterioosjuha enneaegsele sulgumisele tiinetel rottidel. Emasloomale
toksilistes annustes seostati diklofenakki rottidel poegimisraskustega, pikenenud gestatsiooniperioodiga,
vähenenud loodete elulevusega ja emakasisese kasvupeetusega. Dikofenaki vähene mõju reproduktiivsuse
näitajatele ja sünnitusele nagu ka arterioosjuha ahenemisele emakas on prostaglandiini sünteesi
inhibeerimise farmakoloogilised tagajärjed (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: magneesiumstearaat, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumtärklisglükolaat,
maisitärklis, kaltsiumfosfaat.
Tableti kate: mikrokristalliline tselluloos, makrogool 8000, punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid
(E171), povidoon, talk, sahharoos.
Poleerimisained: makrogool 8000, sahharoos.
Tekst on trükitud valge trükivärviga.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30ºC, originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

50 mg tabletid, 20 tk pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

Cataflam 50 mg kaetud tabletid: 060994

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.08.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014.