Uuring: autoriteetne vanemlik kasvatusstiil aitab ennetada laste joomist

Uuring: autoriteetne vanemlik kasvatusstiil aitab ennetada laste joomist

Ajalehes Globe and Mail avaldatud Brigham Youngi ülikooli uuringust selgub, et kuigi kõige tugevamat mõju laste käitumisele avaldavad eakaaslased, on tähtsal kohal ka vanemlik kasvatusstiil.

Teadaolevalt on eakaaslastel kõige suurem mõju sellele, kas teismelised osalevad joomingutes või mitte. Kuid näib, et ka vanematel on oma osa: Brigham Youngi ülikooli uuring kinnitab, et kõige väiksema tõenäosusega kuritarvitavad alkoholi autoriteetse ja hooliva kasvatusstiiliga vanemate lapsed.

Aastakümneid on sotsioloogid ja psühholoogid püüdnud teha kindlaks, milliste omadustega vanemad on laste jaoks paremad. Neli vanemlikku kasvatusstiili – autoritaarne, autoriteetne, järeleandlik ja hoolimatu (ehk ükskõikne) – on määratletud vanemliku toetuse ja kontrolli vahekorra ning tugevuse alusel. Kasvatusstiilid määratakse enamasti kindlaks küsimustike põhjal.

Brigham Youngi ülikooli uuring näitab, et need neli kategooriat on tihedalt seotud sellega, kas teismelised osalevad joomingutes. Eakaaslaste mõju on ja jääb kõige tähtsamaks teguriks, „kuid isegi kui nende [laste] sõbrad joovad, on ka kasvatusstiilil oma mõju,“ sõnab uuringu läbiviija sotsioloog Stephen Bahr. Väiksema tõenäosusega osalevad joomingutes autoriteetse kasvatusstiiliga vanemate lapsed.

Need tulemused lisanduvad hulgale uuringutele, mis pooldavad just autoriteetset kasvatusstiili. Mõnede teadlaste arvates muudab mainitud stiil lapsed vanemate mõjule vastuvõtlikumaks. Nende sõnul aitab toetamine ja kontrollimine lapsel õppida iseennast kontrollima. Sellistes suhetes on ka vanema ja lapse vaheline suhtlemine tõhusam.

Philadelphia Temple’i ülikooli psühholoog Laurence Steinberg kinnitab, et autoriteetsete vanematega peredes kasvavad lapsed ja teismelised on psühhosotsiaalse ning vaimse arengu valdkonnas eelisolukorras.

Lisaks on neil uuringutulemuste põhjal suurem eneseusaldus ja eneseaustus ning tõenäosus antisotsiaalseks käitumiseks, sealhulgas kuritegevuses osalemiseks ja uimastite tarbimiseks, väiksem kui ülejäänutel.

Brigham Youngi ülikooli uuring, mis viidi professor Bahri ja tema kolleegi John Hoffmani eestvedamisel läbi pea viie tuhande 12–19-aastase noore seas, keskendus noorte alkoholitarbimisele ja nende suhetele vanematega.

Kuigi kõik noored arvatavasti tarbivad alkoholi, oli autoriteetse kasvatusstiiliga kodudest pärit noortel märkimisväärselt väiksem tõenäosus joomingutes osalemiseks ehk viie või enama alkoholiühiku järjestikuseks tarbimiseks kui noortel, kes olid pärit kolme teist kasvatusstiili esindavatest perekondadest.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada