FTOROCORT

Toimeained: triamtsinoloon

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 0,1% 15g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FTOROCORT ja milleks seda kasutatakse

Ftorocort salvi toimeaine on steroidideks nimetatavate ravimite rühma kuuluv triamtsinoloonatsetoniid
(15 mg), millel on põletikuvastane toime.
Teised koostisained on metüülparahüdroksübensoaat, steariinhape, polüsorbaat 60, tsetüülalkohol,
vedel parafiin, glütserool (85%), puhastatud vesi.

Üks tuub sisaldab 15 g mahapestavat salvi.

Ftorocort salvi kasutatakse allergiliste nahapõletike, ekseemi ja psoriaasi sümptomaatiliseks raviks.
Ftorocort salvi tuleb kasutada paikselt arsti poolt määratud annustes ettenähtud aja jooksul. Te peate
määrima salvi näidatud kohale nahal ja arsti poolt määratud näidustuse raviks. Ärge kasutage seda
ükskõik millise nahahaiguse puhul.

2. Mida on vaja teada enne FTOROCORT võtmist

Ärge kasutage Ftorocort'i:
• kui te olete ülitundlik toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;
• kui teil on bakteriaalsed või viirusnakkused, naha seenhaigused ja parasiitidest (nt sügelistest)
põhjustatud nakkused;
• kui teil on haavandunud nahakahjustused, haavad;
• kui teil on mähkmelööve;
• näol (nt vistrike raviks, näopunetuse korral);
• kui teil on suuümbruse põletik;
• silmade ja silmaümbruse raviks (nt silmalaugude);
• rindadele määrimiseks vahetult enne rinnaga toitmist;
• kui teil on herpes simplex’i nakkus (külmavill/genitaalherpes);
• kui teil on varicella (tuulerõuged);
• kui teil on tuberkuloos;
• kui teil on acne vulgaris;
• alla 1-aastaste laste raviks.


1/5Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ftorocort:
• Kasutamine üle 1-aastastel lastel või noorel täiskasvanul.
• Kui arst ei ole määranud teisiti, ei tohi ravi kesta kauem kui 5 päeva.
• Nahaatroofia tekkimise tõttu tuleb sõltumata vanusest pikaajalist regulaarset ravi vältida.
• Kui Ftorocort salvi määritakse suurtele pindadele ja eriti oklusioonsideme kasutamisel, samuti
nahavoltidesse, on imendumine suurem ning see pärsib neerupealise koore talitlust.
• Lastel areneb see pärssiv toime väga kiiresti.
• Psoriaasi ravimisel tuleb arvestada tagasilöögifenomeni tekkimise võimalusega, mis viib
steroidisõltuvuse tekkimiseni.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Te võite kasutada mistahes muud salvi - kas aeg-ajalt või regulaarselt - või võtta teisi ravimeid
samaaegselt Ftorocort salviga ainult oma arsti loal.

Ftorocort salvi kasutamine koos toidu ja joogiga
Toidul ja joogil ei ole toimet Ftorocort salvi kasutamisele.

Rasedus ja imetamine:
Andmed Ftorocort'i kasutamise ohutuse kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal puuduvad. Kui olete
rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, rääkige sellest enne Ftorocort salvi kasutamist oma
arstile ja järgige tema juhiseid.
Süsteemse toimega kortikosteroidid erituvad rinnapiima ja võivad kahjulikult mõjutada neerupealise
koorefunktsiooni vastsündinutel, samuti põhjustada kõrvaltoimeid, nt kasvupeetust.
Te võite salvi määrida (kas vahetevahel või regulaarselt) või kasutada teisi ravimeid koos Ftorocort
salviga ainult siis, kui arst on seda käskinud teha.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Salvi kasutamine ei oma toimet autojuhtimise ega ohtlike masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Ftorocort salvi koostisainete suhtes
Metüülparahüdroksübensoaadi (tuntud kui parabeen) sisalduse tõttu võib sellele tundlikel inimestel
ilmneda nahapõletik.
Tsetüülalkoholi sisalduse tõttu võib see ravim põhjustada paikseid nahareaktsioone (nahapõletik).

3. Kuidas FTOROCORT võtta

Ftorocort salvi tuleb määrida õhukese kihina kahjustatud nahale 2...3 korda ööpäevas.

See ravim ei ole soovitatav alla 1-aastastele lastele. Üle 1-aastastele lastele ei tohi seda määrida
sagedamini kui kaks korda ööpäevas; üks korda ööpäevas on sageli piisav. Oluline on seda määrida
õhukese kihina kahjustatud aladele. Kui arst ei ole määranud teisiti, ei tohi ravi kesta kauem kui 5
päeva.

Kui te kasutate Ftorocort'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamine võib juhtuda pikaajalisel kasutamisel suurtel pindadel. Üleannustamine võib
põhjustada paikseid ja kogu organismi mõjutavaid sümptomeid sõltuvalt organismi sattunud
steroidikogusest. Kui see juhtub, pidage nõu oma arstiga või minge kohe lähimasse erakorralise
meditsiini osakonda.

Kui te unustate Ftorocort'i kasutada
Kui te unustasite Ftorocort salvi määrida, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui on peaaegu käes
järgmine määrimiskord, jätke vahelejäänud annus ära ja jätkake nagu varem. See korvab vahelejäänud
annuse ja te väldite üleannustamist.
Eakatel patsientidel tuleb Ftorocort salvi kasutada mõõdukalt ja lühikese aja jooksul.

2/5Kui te olete kogemata Ftorocort salvi alla neelanud, võtke ühendust oma arstiga või minge kohe
lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te määrite Ftorocort salvi tavalisele tervele nahale, eemaldage salv puhta riidetüki või vati abil
ning peske seda nahapiirkonda piisava koguse veega.

Kui teil on lisaküsimusi Ftorocort'i kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Ftorocort põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Paiksed kõrvaltoimed esinevad harva, kuid oklusioonsideme kasutamine suurendab kõrvaltoimete
tekkimise ohtu. Eriti kergesti esinevad kõrvaltoimed näonahal ja karvadega kaetud nahal, samuti
suguelundite nahal.
Kui märkate ükskõik millist muutust oma nahal võrreldes ravieelse nahaga või kui esineb mõni
järgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge oma arsti poole:

Paiksed kõrvaltoimed
Naha õhenemine, kuiv nahk, nahaärritus, sügelus, ketendus, ebanormaalselt suur higistamine, jooned
nahal, kapillaaride laiendid, tekkida võib soodumus veritsusteks, nahapigmendi muutus,
nahaprobleemid (dermatiit, kontaktdermatiit), psoriaasiga patsientide põhihaiguse ägenemine,
karvasus, juuksefolliikulite põletik, põletav tunne, negatiivne nahatest.

Kogu organismi mõjutavad kõrvaltoimed
Täiskasvanute paiksel ravil Ftorocort'iga võivad mõnikord esineda kogu organismi mõjutavad
(süsteemsed) kõrvaltoimed, kuid need võivad olla rasked.

Süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise oht suureneb järgmistel juhtudel.
- oklusioonsideme kasutamine (nt foolium, salvi kasutamine nahavoltides);
- Ftorocort salvi määrimine suurtele pindadele;
- kasutamine lastel (õhuke nahk ja suhteliselt suur nahapind teeb lapsed eriti tundlikuks).


Mõju teie hormoonidele ja metaboolsetele süsteemidele
• Pikaajalise ravi korral võib tekkida hüpotalamuse ja hüpofüüsi (kaks ajus asuvat nääret) ning
neerupealiste poolt eritatavate hormoonide eritumise pärssimine.
• Organismi valgutagavara lagundamine (kaalulangus ja lihaste kadu kätel ning jalgadel,
kaltsiumi ja lämmastiku kadu).

Toimed organismi sooladele ja veele
• Tursed ja kõrge vererõhk organismi vee- ja soolasisalduse suurenemise tõttu.
• Krambid ja spasmid kaaliumisoolade kaotuse tõttu. Harvadel juhtudel võib kaaliumikadu
tekitada südamepekslemist (arütmiaid) eelsoodumusega patsientidel.

Toimed lihastele ja luudele
• Lihaskrambid või -spasmid (steroidmüopaatia).
• Lihasnõrkus.
• Osteoporoos (luude hõrenemine või kulumine).
• Luumurrud, lülikehamurrud.
• Kasvupeetus.


3/5Toimed seedesüsteemile
• Maohaavand (võib esineda ka perforatsiooni ja verejooksu).
• Seedehäired (seedefunktsiooni häired).
• Mao verejooks.
• Kõhunäärmepõletik.
• Söögitoruhaavand, ösofagiit.

Toimed ajule ja vaimsele seisundile
• Tõusnud intrakraniaalne rõhk.
• Krambid.
• Uimasus, peavalu.
• Unehäired (insomnia).
• Psüühilised häired.

Toimed silmadele
• Sarvkesta haavand.
• Tagumine subkapsulaarne kae (kae tekkimise tõenäosus on lastel suurem kui täiskasvanutel).
• Silma siserõhu tõus (glaukoom).
• Silmamunade esilevõlvumine (eksoftalm).
• Silma viiruslike või seennakkuste süvenemine.

Muud toimed
Nakkuste maskeerimine, latentsete nakkuste aktiveerimine, oportunistlikud nakkused (tekivad
nõrgenenud immuunsüsteemi toimel); ülitundlikkusreaktsioonid.

Nagu iga ravimi puhul, võivad ülitundlikkusreaktsioonid tekkida ka Ftorocort salvi kasutamisel. Et
salv sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (tuntud kui parabeen), võib selle suhtes tundlikel inimestel
tekkida nahapõletik. Ka teised salvis sisalduvad koostisosad võivad põhjustada
ülitundlikkusreaktsioone.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas FTOROCORT säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Ftorocort'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Ärge kasutage Ftorocort'i juhul, kui sellel esinevad nähtavad riknemise tundemärgid.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ftorocort sisaldab

Toimeaine on triamtsinoloonatsetoniid
1 g salvi sisaldab 1 mg triamtsinoloonatsetoniidi.

4/5
Abiained on metüülparahüdroksübensoaat, steariinhape, polüsorbaat 60, tsetüülalkohol, vedel parafiin,
glütserool (85%), puhastatud vesi.

Kuidas Ftorocort välja näeb ja pakendi sisu
Perforeeriva mandrelliga varustatud polüetüleenkorgiga alumiiniumtuub sisaldab 15 g salvi.
Pakendi suurus: 1 tuub 15 g on igas kartongkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest
Gyömrői út 19-21
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Richter Gedeon Eesti filiaal
Kitsas 8
Tartu 51003
Telefon: +372 7427056


Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010.


5/5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

FTOROCORT, 1 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 1 mg triamtsinoloonatsetoniidi
INN. Triamcinolonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Peaaegu valge ja praktiliselt lõhnatu ühtlane salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Allergilise dermatiidi, ekseemi ja psoriaasi sümptomaatiliseks raviks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine Täiskasvanud ja lapsed
Määrida õhuke kiht salvi kahjustatud nahale kaks või kolm korda ööpäevas (maksimaalselt 15 g
ööpäevas) või oklusioonsideme alla (maksimaalselt 10 g salvi ööpäevas).
Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel tuleb naha loomuliku õhenemise tõttu kortikosteroide kasutada mõõdukalt ja
lühikese aja jooksul.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus triamtsinolooni või Ftorocort'i ükskõik millise muu koostisosa suhtes. Ftorocort'i ei tohi
määrida silmade ümbrusse. Ftorocort'i tohib kasutada naha seen- ja bakteriaalsete infektsioonide
korral vaid koos sobiva infektsioonivastase raviga. Ftorocort on vastunäidustatud nahatuberkuloosi ja
enamike naha viirusinfektsioonide, eriti herpes simplex’i ja tuulerõugete korral. Ftorocort'i ei tohi
kasutada säärehaavandite, näo rosaatsea, hariliku akne, suuümbruse dermatiidi või mähkmelööbe
korral ega määrida rindadele vahetult enne rinnaga toitmist.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nahaärrituse tekkimisel tuleb Ftorocort'i kasutamine lõpetada ja alustada vastavat ravi.
Kui ravitakse ulatuslikke pindu või kui kasutatakse oklusioonsidemeid, suureneb kortikosteroidide
süsteemne imendumine ja seega tuleb rakendada sobivaid ettevaatusabinõusid, eriti lastel ning
imikutel.
Läbi lõdva naha sarvkihi tungivad mikroobid (eeskätt püogeensed mikroorganismid) kergemini ja
põhjustavad ravi ajal mitmesuguseid püodermiaid. Samas saab neid edukalt vältida, kasutades
desinfitseerivat pesuvahendit. Samuti võivad tekkida pärmseente poolt põhjustatud infektsioonid.
Harvadel juhtudel võivad oklusioonsideme all esineda hemorraagiad. Ftorocort salvi määrimine
samasse piirkonda pika aja jooksul võib põhjustada nahaatroofiat, eriti noortel inimestel. Krooniline
kasutamine näonahal on nahaatroofia tekkimise tõttu samuti ohtlik. Lastel tohib Ftorocort'i kasutada
ainult äärmisel vajadusel. Ravikuur peab piirduma viie päevaga ja oklusioonsidet ei tohi kasutada.
Imikutel tuleb pikaajalist regulaarset paikset steroidravi vältida.
Psoriaasi ravimisel tuleb arvestada tagasilöögifenomeni tekkimise võimalusega, mis viib
steroidisõltuvuse tekkimiseni.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Steroidide paiksel kasutamisel ei ole koostoimeid teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedust JAimetamist loetakse suhteliseks vastunäidustuseks, tuleb kaaluda kasu/riski suhet.
Loomkatsetes esines lootetoksilisus (teratogeensus, embrüotoksilisus). Inimestel raseduse ajal
Ftorocort'i kasutamise ohutuse kohta ei ole piisavalt andmeid.
Kortikosteroidide paikne manustamine tiinetele loomadele põhjustab loote väärarendeid, sealhulgas
suulaelõhet ja emakasisest kasvupeetust. On väga väike risk nende toimete esinemisel ka inimlootele.
Glükokortikoidide eliminatsiooni poolväärtusaeg on raseduse ajal pikenenud ja vastsündinute
plasmakliirens on väiksem kui lastel või täiskasvanutel.
Imetamine
Süsteemse toimega kortikosteroidid erituvad rinnapiima ja võivad kahjulikult mõjutada neerupealise
koore funktsiooni vastsündinutel, samuti põhjustada kõrvaltoimeid, nt kasvupeetust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ftorocort'i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Ravimisel paikse toimega steroididega võivad esineda peamiselt paiksed kõrvaltoimed, kuid sõltuvalt
organismi sattuvast steroidikogusest võivad esineda ka süsteemsed kõrvaltoimed. Eriti kergesti
esinevad paiksed kõrvaltoimed näonahal ja karvadega kaetud nahal, samuti suguelundite nahal.
Paikse toimega kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel või määrimisel suurtele pindadele võib
esineda neerupealise koore supressiooni. Need toimed võivad sagedamini esineda imikutel ja lastel
ning oklusioonsideme kasutamisel.pSOC (MedDRA 9.1)
PT (MedDRA 9.1)

Infektsioonid ja infestatsioonid:
manustamiskoha follikuliit,


infektsioon,


maskeeritud infektsioon,


oportunistlik infektsioon

Immuunsüsteemi häired:
ülitundlikkus

Endokriinsed häired:
sekundaarne adrenokortikaalne
puudulikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired:
hüpokaleemiline alkaloos,


vedelikupeetus,


hüpokaleemia,


naatriumipeetus

Psühhiaatrilised häired:
unetus,


vaimsed häired

Närvisüsteemi häired:
põletustunne,


krambid,


pearinglus,


peavalu,


tõusnud intrakraniaalne rõhk

Silmakahjustused:
kae,


subkapsulaarne kae,


eksoftalm,


glaukoom,


papilli ödeem,


haavandiline keratiit

Südame häired:
südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired:
hüpertensioon

Seedetrakti häired:
mao verejooks,


seedetrakti verejooks,


seedetrakti perforatsioon,


ösofagiit,


pankreatiit,


maohaavandid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
dermatiit,


akneformne dermatiit,


kontaktdermatiit,


kuiv nahk,


erüteem,


hirsutism,


hüperhidroos,


intertrigo,


sügelus,


naha atroofia,


naha hüpopigmentatsioon,


naha ärritus,


naha striiad,


teleangiektaasia

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
kasvupeetus,


steroidmüopaatia,


osteonekroos,


osteoporoos

Üldised häired ja manustamiskoha
haavade hilinenud paranemine
reaktsioonid:

Uuringud:
tõusnud silmasisene rõhk


negatiivne lämmastiku tasakaal,


negatiivne nahatest

4.9. Üleannustamine

Ftorocort'i üleannustamine võib põhjustada paikseid ja süsteemseid toimeid sõltuvalt organismi
sattunud steroidikogusest. Üleannustamise korral ei tohi ravi katkestada järsult, vaid järk-järgult. Kui
tekib neerupealise koore puudulikkus, tuleb manustada hüdrokortisooni intravenoosselt.
Juhusliku Ftorocort'i üleannustamise korral tuleb patsienti jälgida ja ravida sümptomaatiliselt.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kortikosteroidid dermatoloogias kasutamiseks; ATC kood: D07AB09

Triamtsinoloonatsetoniid on tugev põletikuvastase, sügelemisvastase ja allergiavastase toimega
fluoritud kortikosteroid.
Glükokortikoidide farmakoloogilised toimed põhinevad spetsiifiliste valkude sünteesi kontrollimisel
organismis. See mitmekülgne bioloogiline toime aitab organismil füsioloogiliselt kohaneda
stressiolukordadega: väheneb glükoosi omastamine ja tarbimine, suureneb glükoneogenees
(hüperglükeemia). Glükogeeni deponeerimine suureneb (peamiselt maksas) insuliini sekretsiooni
suurenemise tõttu, mis on põhjustatud veresuhkru sisalduse suurenemisest (anaboolne toime).
Väheneb valgusüntees, suureneb proteolüüs lihastes (kataboolne toime), luudes (osteoporoos) ja
nahas. Glükokortikoididel on lipolüüsi soodustav toime. Nad vähendavad veresoonte dilatatsiooni,
veresoonte läbilaskvust ja tursete moodustumist. Ajukoes ja südames leidub palju
glükokortikoidiretseptoreid. Kopsudes suurendavad nad beeta-adrenergilise süsteemi vastust,
bronhodilatatsiooni ja vähendavad kopsuveresoonte resistentsust.
Manustatuna suurtes annustes inhibeerivad glükokortikoidid kortikotropiini sekretsiooni, neerupealise
koore puudulikkuse korral suurendavad nad glomerulaarfiltratsiooni ja diureesi, samuti sageneb
haavandite teke. Allergia- ja põletikuvastane toime avaldub annustes, mis ületavad füsioloogilisi
annuseid.
Kortikosteroidide esterdamine rasvhapetega asendis 17 või 21 suurendab üldiselt nende toimet nahale.
Tsükliliste atsetoniidide moodustumine asendis 16 ja 17 suurendab veelgi paikset põletikuvastast
toimet, samal ajal aga glükokortikoidide süsteemne toime ei suurene, fluoritud glükokortikoididel on
samuti suurem paikne toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudselt manustatud kortikosteroidid imenduvad seedetraktist üldiselt kergesti. Nad imenduvad
hästi ka paikselt manustatuna. Manustamisel paikselt, eriti oklusioonsideme kasutamisel, vigastatud
nahale kandmisel või rektaalse klüsmina võib kortikosteroidi suurem imendumine põhjustada
süsteemseid toimeid.
Kortikosteroidid jaotuvad kiiresti kõikides kehakudedes. Triamtsinolooni peamiseks metaboliidiks on
6-beetahüdroksütriamtsinoloon. Kortikosteroidid metaboliseeruvad peamiselt maksas, aga ka
neerudes, pool eritub uriiniga ja pool väljaheitega. Poolväärtusaeg plasmas on 5 tundi, bioloogiline
poolväärtusaeg on vahemikus 18…36 tundi. Sünteetilistel kortikosteroididel on aeglasema
metaboliseerumise ja väiksema valkudega seondumise afiinsuse tõttu tugevam toime kui looduslikel
kortikosteroididel.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes täheldati lootetoksilisust, väärarendite teket (suulaelõhe) ja
märkimisväärset kasvupeetust, samuti järglaste arengupeetust. Kuigi triamtsinoloonatsetoniidi
manustamisel inimestele sarnaseid toksilisi toimeid ei ole täheldatud, võib pikaajalise
kortikosteroidravi puhul suureneda emakasisese kasvupeetuse risk.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Metüülparahüdroksübensoaat, stearhape, polüsorbaat 60, tsetüülalkohol, vedel parafiin, glütserool
(85%), puhastatud vesi.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Säilitada temperatuuril kuni 25 °C.

6.5.
Pakendi iseloomustus ja sisu

Perforeeriva mandrelliga varustatud polüetüleenkorgiga alumiiniumtuub sisaldab 15 g salvi.
Pakendi suurus: 1 tuub 15 g igas kartongkarbis.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks <käsitlemiseks>

Erinõuded puuduvad.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA JA TOOTJA

Gedeon Richter, Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Ungari


8. MÜÜGILOA
NUMBER

093494


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

19.12.1994/19.10.2011


10.
TEKSTI (OSALISE) LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2011

6. Farmatseutilised andmed