DIVIGEL

Toimeained: östradiool

Ravimi vorm: transdermaalne geel

Ravimi tugevus: 1mg 1g 1g 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIVIGEL ja milleks seda kasutatakse

Divigel on hormoonasendusravi (HAR) preparaat. See sisaldab naishormoon östrogeeni.

Divigel'i kasutatakse:

Pärast menopausi esinevate sümptomite leevendamiseks
Menopausi ajal langeb naise kehas toodetavate östrogeenide hulk. Seetõttu võivad avalduda sümptomid
nagu näo, kaela ja rindkere õhetus (kuumahood). Divigel leevendab neid menopausijärgseid sümptomeid.
Teile määratakse Divigel vaid juhul kui teie sümptomid häirivad tõsiselt teie igapäevaelu.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne DIVIGEL võtmist

Meditsiiniline anamnees ja regulaarsed läbivaatused
HAR kasutamisega kaasnevad teatud riskid, millega tuleb arvestada, kui otsustatakse ravi alustamise või
jätkamise üle.

Ravimi kasutamise kogemus enneaegse menopausiga naistel (kas munasarjade puudulikkuse tõttu või
pärast kirurgilist operatsiooni) on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad teie riskid HAR
kasutamisel olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne kui alustate (või uuesti alustate) HAR, võtab arst teilt teie enda ja perekonna kohta meditsiinilise
anamneesi. Teie arst võib otsustada, et vajalik on füüsiline läbivaatus. Siia kuuluvad rinnanäärmete ja/või
sisemine läbivaatus, kui vajalik.
Kui olete alustanud Divigel’i kasutamist, peate regulaarselt käima arsti juures kontrollis (vähemalt üks
kord aastas). Nende kontrollvisiitide ajal vestelge arstiga kasudest ja riskidest, mis kaasnevad Divigel’i
kasutamise jätkamisega.

Kontrollige regulaarselt oma rinnanäärmeid mistahes muutuste suhtes (vt allpool lõik
„Rinnanäärmevähk“). Käige regulaarsetel rinna skriininguuringutel nagu arst on teile soovitanud.

Ärge kasutage Divigel’i:
kui midagi järgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel mõne alljärgneva punkti suhtes, pidage enne
Divigel’i kasutamist nõu oma arstiga.
Ärge kasutage Divigel’i:
- kui teil on või on varem olnud rinnanäärmevähk või te arvate, et teil võib see olla.
- kui teil on östrogeensõltuv vähkkasvaja, nt emaka limaskesta (endomeetriumi) vähk või kui te
arvate, et teil võib see olla.
- kui teil on olnud mistahes ebaselge põhjusega verejooksud tupest
- kui teie emaka limaskest on liiga paks (endomeetriumi hüperplaasia) ja seda ei ole ravitud
- kui teil on või on varem olnud verehüüve veenis (tromboos), nt sääres (süvaveenitromboos) või
kopsudes (kopsuemboolia)
- kui teil on vere hüübimishäire (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus)
- kui teil on või on hiljuti olnud haigus, mille põhjuseks oli verehüüve arterites, nt südameinfarkt,
stenokardia või insult
- kui teil on või on varem onud maksahaigus ja teie maksa funktsionaalsed analüüsid ei ole veel
normaliseerunud
- kui teil on harvaesinev perekondlikult päritav (pärilik) verehaigus, mida nimetatakse porfüüriaks
- kui olete östradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Kui mõni nimetatud seisunditest tekib teil esmakordselt Divigel’i kasutamise ajal, peatage ravimi
kasutamine koheselt ja pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Divigel’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Rääkige oma arstile, kui teil on kunagi
olnud mõni järgmistest probleemidest, enne kui alustate ravi, sest need haigused võivad süveneda või
tagasi tulla Divigel-ravi ajal. Sellisel juhul kontrollib arst teie tervist sagedamini:
- fibroidid emakas
- emaka limaskesta kasvamine väljaspool emakat (endometrioos) või anamneesis emaka limaskesta
liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia)
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenis (tromboos)“)
- suurenenud risk östrogeensõltuva vähkkasvaja tekkeks, nt juhul kui emal, õel või vanaemal oli
rinnavähk
- kõrgvererõhutõbi
- maksahaigus, nt healoomuline maksakasvaja
- suhkurtõbi
- sapikivid
- migreen või tugevad peavalud
- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid kehaorganeid (süsteemne erütematoosne luupus,
SLE)
- epilepsia
- astma
- trummikilet ja kuulmist kahjustav haigus (otoskleroos)
- väga kõrge vererasvade tase (triglütseriidid)
- vedelikupeetus südame või neerude probleemide tõttu
- pärilik angioödeem

Lõpetage Divigel’i kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole
kui te märkate midagi järgnevast HAR ajal:
- ükskõik milline seisund nendest, mis on loetletud lõigus „Ärge kasutage Divigel’i“
- naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse nähud
- vererõhu tugev tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus)
- migreenilaadne peavalu esimest korda elus
- kui te rasestute
- kui te märkate verehüübele viitavaid nähte nagu

- säärte valulik turse ja punetus

- järsku tekkiv valu rinnus

- hingamisraskus

Lisainfot vt lõigus „Verehüübed veenis (tromboos)“

Märkus: Divigel ei ole kontratseptiiv. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12
kuud ja te olete alla 50 aastane, vajate lisaks kontratseptiivset vahendit rasestumisest hoidumiseks. Küsige
nõu oma arstilt.

HAR ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk
(endomeetriumi vähk)

Ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine suurendab riski emaka limaskesta liigseks paksenemiseks
(endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähi tekkeks (endomeetriumi vähk).

Võttes lisaks progestageeni vähemalt 12 päeva jooksul iga 28-päevase tsükli jooksul, kaitseb see teid
lisandunud riski eest. Seetõttu võib teie arst määrata teile eraldi progestageeni preparaadi, kui teil on
emakas alles. Kui teie emakas on eemaldatud (hüsterektoomia), pidage nõu oma arstiga, kas teil on ohutu
kasutada seda ravimit ilma progestageenita.

Naistel, kellel on emakas alles ja kes ei kasuta HAR, diagnoositakse endomeetriumi vähk keskmiselt 5
naisel 1000-st.

50 kuni 65-aastastel naistel, kellel on emakas alles ja kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HAR,
diagnoositakse endomeetriumi vähk 10 kuni 60 naisel 1000st (seega 5 kuni 55 lisandunud haigestumist),
sõltuvalt annusest ja ravi kestusest.

Ootamatu veritsus
Kui arst on teile määranud progestageeni tabletid lisaks Divigel’ile, esineb teil tavaliselt veritsus üks kord
kuus (nn ärajätuveritsus). Kuid kui teil tekib ootamatu veritsus või verine voolus (määrimine) igakuise
veritsuse asemel, mis
- kestab kauem kui esimese 6 kuu jooksul
- algab siis, kui olete Divigel’i kasutanud kauem kui 6 kuud
- jätkub ka pärast Divigel’i kasutamise lõpetamist:
pöörduge oma arsti poole nii kiiresti kui võimalik.

Rinnanäärmevähk

On tõendeid, et kombineeritud östrogeen-progestageen-HAR ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR
suurendavad riski rinnanäärmevähi tekkeks. Täiendav risk sõltub sellest, kui kaua te HAR saate. Täiendav
risk on selgelt eristuv viie aasta pärast. Siiski normaliseerub see viie aasta jooksul (kõige rohkem viie
aasta jooksul) pärast ravi lõpetamist.
Naiste puhul, kellel on eemaldatud emakas ja kes kasutavad ainult östrogeene sisaldavat HAR 5 aasta
jooksul, on rinnanäärmevähi riski suurenemine olnud väike või puudus üldse.

Võrdluseks
50 kuni 79-aastastel naistel, kes HAR ei ole saanud, diagnoositakse rinnanäärmevähk viieaastase perioodi
jooksul keskmiselt 9 kuni 17 naisel 1000st. 50 kuni 79-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni ja
progestageeni sisaldavat HAR viie aasta jooksul, esineb 13 kuni 23 haigusjuhtu iga 1000 kasutaja kohta
(st lisaks 4 kuni 6 juhtu).

• Kontrollige regulaarselt oma rinnanäärmeid. Pöörduge arsti poole, kui avastate mistahes
muutusi, nt

- naha sissetõmbumised

- nibu välimuse muutused

- mistahes muhud, mida te märkate või tunnete.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva. Veidi suurenenud riskist munasarjavähi tekkeks on teatatud naistel, kes said
HAR vähemalt 5 kuni 10 aasta jooksul (1 lisajuht iga 2500 patsiendi kohta).

HAR mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenis (tromboos)

Risk verehüüvete tekkeks veenides on HAR kasutajatel ligikaudu 1,3 kuni 3 korda suurem kui
mittekasutajatel, seda eriti esimesel kasutamise aastal.

Verehüübed võivad olla tõsised ning kui mõni neist liigub kopsudesse, võib see põhjustada valu rinnus,
hingeldust, minestust või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks veenides, kui olete vanem ja kui midagi järgnevast kehtib
teie kohta. Kui mõni neist olukordadest kehtib teie puhul, teavitage sellest ma arsti:
- te ei tohi pikema aja jooksul kõndida seoses suure kirurgilise operatsiooni, vigastuse või haigusega
(vt ka lõik 3, „Kui teil on tulemas kirurgiline operatsioon“)
- kui te olete tugevas ülekaalus (KMI > 30 kg/m2)
- kui teil on mõni verehüübimise probleem, mis vajab pikaajalist ravi verehüüvete teket ennetava
ravimiga
- kui mõnel teie lähedasel sugulasel on kunagi olnud verehüüve sääres, kopsus või mõnes muus
kehaorganis
- kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (SLE)
- kui teil on vähk

Verehüübe tunnused vt lõik „Lõpetage Divigel’i kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole“.

Võrdluseks
Vaadeldes 50…60-aastaseid naisi, kes ei kasuta HAR, siis keskmiselt tekib viieaastase perioodi jooksul
verehüüve veenis 4 kuni 7 naisel 1000st.
50…60-aastastel naistel, kes on võtnud östrogeeni ja progestageeni sisaldavat HAR 5 aasta jooksul, esineb
9 (5 kuni 17) haigusjuhtu iga 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).
50…60-aastastel naistel, kellel on eemaldatud emakas ja kes on saanud raviks ainult östrogeeni sisaldavat
HAR viie aasta jooksul, esineb 4 kuni 17 haigusjuhtu iga 1000 kasutaja kohta (st 1 lisajuht).

Südamehaigus (südameinfarkt)

Ei ole tõendatud, et HAR aitaks ära hoida südamehaigusi.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni ja progestageeni sisaldavat HAR, on veidi suurem
tõenäosus haigestuda südamehaigusesse kui nendel, kes HAR ei kasuta.

Naistel, kellel on eemaldatud emakas ja kes saavad raviks ainult östrogeeni sisaldavat ravi, ei ole risk
südamehaiguse tekkeks suurenenud.

Insult

Insuldirisk on HAR kasutajatel ligikaudu 1,5 korda suurem kui mittekasutajatel. Insuldi lisajuhtude arv
HAR kasutajatel suureneb koos vanusega.

Võrdluseks
Vaadeldes 50…60-aastaseid naisi, kes ei kasuta HAR, siis keskmiselt tekib viieaastase perioodi jooksul
insult 8 naisel 1000st. 50…60-aastastel naistel, kes on võtnud HAR, esineb viie aasta jooksul 11 (9 kuni
13) haigusjuhtu iga 1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

• HAR ei hoia ära mälukaotust. On mõningaid tõendeid, et naistel, kes alustavad HAR pärast 65.
eluaastat, on suurem risk mälukaotuse tekkeks. Pidage nõu oma arstiga.
• Naised, kellel on kalduvus naha värvuse muutuste tekkeks (kloasmid), peavad Divigel’i kasutamise
ajal minimeerima päikesevalguse ja ultraviolettkiirguse käes viibimist.

Muud ravimid ja Divigel
Mõned ravimid võivad häirida Divigel’i toimimist. See võib põhjustada ebaregulaarset veritsust. See
kehtib järgmiste ravimite puhul:
- epilepsia ravimid (nt fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin)
- tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin)
- HIV infektsiooni ravimid (nt nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir)
- taimsed ravimid, mis sisaldavad naistepunaürti (Hypericum perfuratum).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või teisi
loodustooteid.

Laborianalüüsid
Kui teil on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Divigel’i, sest see
ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Divigel on ette nähtud kasutamiseks ainult pärast menopausi. Kui te rasestute, lõpetage Divigel’i
kasutamine ja pöörduge oma arsti poole. Divigel’i ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Divigel ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Divigel sisaldab propüleenglükooli ja etanooli (alkoholi).
Divigel sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

Divigel sisaldab etanooli (alkoholi):
- Divigel 0,5 mg geel sisaldab 58,5 vl% etanooli (alkoholi), st kuni 293 mg annuse kohta. See vastab
6 ml õllele või 3 ml veinile annuse kohta (teelusikatäis on 5 ml).
- Divigel 1,0 mg geel sisaldab 58,5 vl% etanooli (alkoholi), st kuni 585 mg annuse kohta. See vastab
12 ml õllele või 6 ml veinile annuse kohta (teelusikatäis on 5 ml).
See võib olla kahjulik alkoholismiga patsientidele. Sellega tuleb arvestada HAR määramisel
maksahaiguse või epilepsiaga patsientidele.

3. Kuidas DIVIGEL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Millal alustada Divigel'i kasutamist

Võite alustada Divigel'i kasutamist kohe, kui:
- te ei ole HAR kunagi varem kasutanud
- te lähete üle pidevalt HAR-lt.

Oodake oma menstruaalverejooksu lõpuni, kui:
- te lähete üle mõnelt teist tüüpi HAR-lt veritsuse ajal.

Kui teie emakas ei ole eemaldatud, määrab arst teile tavaliselt lisaks teise ravimi, mis sisaldab
hormoon progestageeni. Selleks on tavaliselt tabletid, mida võetakse 12 kuni 14 päeva iga kuupikkuse
tsükli jooksul. Pärast iga progestageeni kuuri läbimist tekib teil tavaliselt menstruatsioonilaadne veritsus.

Kui palju Divigel’i kasutada

Divigel on kotikestes, mis sisaldavad 0,5 mg östradiooli (0,5 g geelis) või 1 mg östradiooli (1 g geelis).
- Divigel 0,5 mg geeli pakend sisaldab ainult 0,5 g kotikesi.
- Divigel 1 mg geeli pakend sisaldab ainult 1 g kotikesi.

Kasutage Divigel’i kogust, mis arst on teile määranud. Teie arst määrab teile väikseima annuse, mis on
vajalik teie sümptomite raviks, nii lühikeseks ajaks kui võimalik. Rääkige oma arstiga, kui teile tundub, et
annuse toime on liiga tugev või liiga nõrk.
- Tavaliselt on soovitatav annus 0,5 mg kuni 1,5 mg östradiooli ööpäevas.
- Kasutage 0,5 g või 1 g kotikesi nagu järgnevalt näidatud, vastavalt annusele ja pakendi suurusele,
mis arst on teile määranud:

Ööpäevane annus 0,5 mg:
- üks 0,5 g kotike.

Ööpäevane annus 1 mg:
On kaks võimalust:
- üks 1 g kotike
või
- kaks 0,5 g kotikest.

Ööpäevane annus 1,5 mg:
On kaks võimalust:
- kolm 0,5 g kotikest
või
- üks 0,5 g kotike ja üks 1 g kotike.

Kui te võtate ka progestageeni tablette, võtke neid nii nagu arst on teile selgitanud. Iga kord pärast
progestageeni kuuri läbimist tekib teil tavaliselt ärajätuveritsus.

Kuidas geeli manustada

Divigel hõõrutakse õrnalt kuivale ja puhtale nahale. Seda ei tohi alla neelata.

Kuhu geeli manustada

- Ärge määrige geeli rindadele, näole või ärritunud nahale.
- Määrige geeli alakehale või reitele.
- Määrige geeli iga päev erinevasse kohta kehal.

Pidage kinni nendest juhistest:

1.
Määrige geeli üks kord päevas alakeha või reite nahale.
2.
Jaotage geel alale, mis vastab 1-2 käelaba suurusele.
3.
Laske geelil mõne minuti jooksul kuivada.
4.
Pärast geeli pealekandmist peske käed. Ärge laske geelil silma sattuda. Geel võib silmi ärritada.
5.
Ärge peske kohta, kuhu geeli määrisite, vähemalt ühe tunni jooksul.

Kui teil on tulemas kirurgiline operatsioon
Kui teil on tulemas operatsioon, rääkige oma arstile, et te kasutate Divigel’i. Võimalik et te peate peatama
Divigel’i kasutamise 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada riski verehüüvete tekkeks (vt lõik 2
Verehüübed veenis). Küsige arstilt, millal te võite jälle Divigel’i kasutamist alustada.

Kui te kasutate Divigel’i rohkem kui ette nähtud:
Kui te kasutate Divigel’i rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest apteekrile või arstile. Teil võib tekkida
kõhupuhitus, ärevus või ärrituvus, teie rinnad võivad muutuda hellaks.

Kui te neelate Divigel’i alla
Kui te neelate Divigel’i alla, ei ole põhjust muretseda. Rääkige sellest siiski oma arstile.

Kui te unustate Divigel’i kasutada
- Määrige seda kohe kui ravim meenub ja jätkake seejärel endisel viisil.
- Kui märkate ununenud annust alles 12 tundi tavalisest ravimi manustamise ajast hiljem, jätke see
annus vahele.
- Annuse vahelejäämine võib põhjustada kerget veritsust menstruatsioonide vahepealsel ajal. Seda
nimetatakse läbilöögiveritsuseks.

Kui te lõpetate Divigel’i kasutamise
Jätkake ravimi võtmist nii nagu arst on määranud. Jätkake Divigel’i kasutamist, isegi kui te tunnete ennast
paremini. Kui lõpetate ravi liiga vara või järsku, võivad teie sümptomid uuesti tekkida.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage geeli kasutamine ja pöörduge koheselt arsti poole, kui te märkate mõnda järgmistest
tõsistest kõrvaltoimetest:
- teie vererõhk tõuseb
- teie nahk või silmavalged muutuvad kollaseks (ikterus)
- teil tekivad järsku migreenitüüpi peavalud (vt lõik 2)
- teil on verehüübe (trombi) tunnused (vt lõik 2)
- teil on mõni muu probleem, mis on loetletud eespool lõigus 2

Järgmistest haigustest on teatatud sagedamini HAR kasutavatel naistel võrreldes HAR mitte kasutavate
naistega:
- rinnanäärmevähk
- emaka limaskesta ebanormaalne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk)
- munasarjavähk
- verehüübed säärte või kopsu veenides (venoosne trombemboolia)
- südamehaigus
- insult
- tõenäoline mälukaotus, kui HAR kasutamist alustati vanemal kui 65-aastasel patsiendil
Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta leiate lõigus 2.

Esimestel ravikuudel võivad esineda läbilöögi veritsused, määrimine ja rindade hellus või suurenemine.
Need on tavaliselt ajutised ja kaovad ravi jätkamisel.

Muud kõrvaltoimed:

Sage (esineb kuni 1 inimesel 10st):
- nahasügelus, valu, suurenenud higistamine
- rinnanäärmete hellus või valulikkus
- kehakaalu suurenemine
- kehakaalu vähenemine
- jalalabade ja säärte alumise osa tursed
- peavalu, pearinglus
- kõhuvalud, iiveldus või oksendamine, flatulents
- veritsus või määrimine, menstruatsioonihäire
- depressioon, närvilisus, letargia
- kuumahood

Aeg-ajalt (esinevad kuni 1 inimesel 100st):
- suguiha ja meeleolu muutused, ärevus, unetus, apaatia, emotsionaalne ebastabiilsus,
kontsentreerumisvõime vähenemine, eufooria, agiteeritus
- migreen, pettekujutlused, värinad
- nägemishäired, kuivsilmsus
- hüpertensioon, superfitsiaalne flebiit, purpur
- hingeldus, riniit
- healoomuline rinnanäärme või endomeetriumi kasvaja
- suurenenud söögiisu, kolesterooli kõrge tase veres
- südame löögisageduse kiirenemine
- kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus, pärasoole haigus
- akne, alopeetsia, kuiv nahk, küünte kahjustused, sõlmeline nahalööve, liigne karvakasv
- liigesekahjustused, lihaskrambid
- sagenenud urineerimine/vajadus urineerida, kontrolli kadumine põie töö üle, kuseteede infektsioon,
uriini värvuse muutus, hematuuria
- valulikud või paistes rinnanäärmed, emaka limaskesta ebanormaalne vohamine, emaka haigus
- väsimus, kõrvalekalded laborianalüüside tulemustes, nõrkus, palavik, gripisündroom, üldine
haiglane enesetunne
- nodoosne erüteem (sõlmeline punetav lööve)
- ülitundlikkusreaktsioon

Harv (esineb kuni 1 inimesel 1000st):
- venoosne trombemboolia (süvaveeni tromboos sääres või puusas, kopsuemboolia)
- maksafunktsiooni ja sapivoolu muutused
- lööve
- kontaktläätsede talumatus
- valulik menstruatsioon, menstruatsiooniga kaasnevad meeleolumuutused (premenstruaalse
sündroomi laadne häire)

Kõrvaltoimed, millest on teatatud turuletulekujärgselt, esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel):
- emaka fibroidid
- pärilik angioödeem
- aju verevarustuse häire
- kõhuvalu, kõhupuhitus
- maksahaigus, mis põhjustab naha kollasust
- kontaktlööve, ekseem

Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile. Arst võib teie ravi mõneks ajaks
peatada.

Dementsus
HAR ei enneta dementsuse teket. On mõningaid tõendeid, et naistel, kes alustavad HAR vanuses üle
65 eluaasta, on suurem risk mälukaotuse tekkeks. Küsige nõu oma arstilt.

Teiste HAR kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

- sapipõiehaigus
- mitmesugused nahakahjustused

- naha värvuse muutus, eeskätt näol või kaelal, mida nimetatakse rasedusplekkideks (kloasmid)

- valulikud punetavad nahasõlmekesed (nodoosne erüteem)

- tähekujuliste punetavate või haavandunud elementidega nahalööve (multiformne erüteem)

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIVIGEL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Divigel sisaldab
- Toimeaine on östradiool. Üheannuselises kotikeses on 0,5 g või 1,0 g geeli, mis sisaldab vastavalt
0,5 mg või 1,0 mg östradioolhemihüdraati.
- Teised koostisosad on karbomeer 974P, trolamiin, propüleenglükool, 96° etanool, puhastatud vesi.

Kuidas Divigel välja näeb ja pakendi sisu
Divigel on pehme alkoholi baasil geel.

Pakendi suurused:
0,1% geel 0,5 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.
0,1% geel 1 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome

Tootja
Orion Corporation
Tengstrominkatu 8
FI-20360 Turku
Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
ORION PHARMA Eesti OÜ
Tammsaare tee 47,
11316 Tallinn

Infoleht on viimati uuendatud: märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

DIVIGEL 0,5 mg geel
DIVIGEL 1 mg geel

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üheannuselises pakendis on 0,5 g või 1 g geeli, mis sisaldab vastavalt 0,5 mg või 1 mg östradiooli.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Geel. Pehme, opalestseeruv geel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite (nt kuumahood, öine higistamine, urogenitaaltrakti atroofia)
hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel.
Teise rea ravimina postmenopausaalse osteoporoosi profülaktikaks naistel, kellel on kõrgenenud risk
luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks
on kinnitatud osteoporoosi profülaktika.

Märkus: Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

DIVIGEL geel on ette nähtud nahale määrimiseks. DIVIGEL'iga ravi on kas tsükliline või pidev.

Tavaliselt on patsientidele sobiv algannus 1 mg östradiooli (üks 1 g annusekotike või kaks 0,5 g
annusekotikest) päevas, ent algdoosi valik sõltub patsiendi sümptomite raskusest. Sõltuvalt kliinilisest
vastusest võib ravimi annust reguleerida pärast 2 kuni 3 tsüklit patsiendile individuaalselt vahemikus
0,5...1,5 g geeli päevas ehk 0,5...1,5 mg östradiooli päevas.

Perimenopausaalses perioodis olevatele patsientidele on soovitatav 1 kuu pikkune tsükkel. Selgelt
postmenopausis olevatele patsientidele võib tsüklit pikendada näiteks 3 kuu pikkuseks.

Patsientidele, kellel on intaktne emakas, on oluline lisada DIVIGEL-ravile küllaldases doosis ja piisavalt
kaua progestiini. Soovitavalt vähemalt 12...14 järjestikust päeva kuus/28-päevase tsükli jooksul või
vastavalt östrogeen-stimuleeritud endomeetriumi hüperplaasia arengule.

Östrogeenasendusravi (ÖAR) üksinda on sobilik hüsterektomeeritud patsientidele, kellel varasemalt pole
diagnoositud endometrioosi.


Manustada puhtale ja kuivale nahale.

Üks või kaks 0,5 g kotikesest või üks 1 g ja üks 0,5 g üheannuselist kotikest ravimit hõõrutakse kergelt
alakeha, parema või vasaku reie nahale üks kord päevas, manustamiskohti iga päev vahetades. Geel
hõõrutakse kahe peopesa suurusele alale. DIVIGEL’i ei tohi määrida rindadele, näole ega ärritunud
nahapiirkonnale. Peale määrimist peab geeli laskma õhu käes mõni minut kuivada ja määrdekohta ei tohi
pesta üks tund. Vältida tuleb geeli sattumist silma. Peale ravimiga kokkupuutumist tuleb pesta käed .

Naistel, kes ei ole saanud hormoonasendusravi (HAR) või patsientidel, keda tuuakse üle järjepidevalt
ravilt kombineeritud HAR-ravimitega, võib ravi DIVIGEL’iga alustada mistahes sobilikul päeval. Naistel,
kes siiani on saanud hormoonasendusravi tsükliliselt või perioodilistelt, tuleb ravi DIVIGEL’iga alustada
28-päevase tsükli lõpetamisele järgneval päeval.

Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamiseks või ravi jätkamiseks tuleb kasutada kõige väiksemat
efektiivset annust lühima perioodi jooksul (vt lõik 4.4.).

Kui patsient on unustanud ravimit manustada, tuleb ununenud annus määrida nahale nii ruttu kui
võimalik. Juhul kui möödunud on üle 12 tunni, tuleb manustamata annus unustada ja jätkata edasi
tavapärase skeemiga. Ravimi ununemine võib tõsta läbimurde-verejooksu ja määriva veristuse esinemise
võimalust.

4.3. Vastunäidustused

DIVIGEL on vastunäidustatud järgmiste seisunditega patsientidel:

- Teadaolev, ravitud rinnanäärmevähk või kahtlus rinnanäärmevähile.
- Teadaolev või kahtlustatav muu östrogeensõltuv pahaloomuline kasvaja (nt endomeetriumivähk).
- Diagnoosimata genitaalne verejooks.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Trombemboolia esinemine käesolevalt või anamneesis (süvaveenide tromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
- Teadaolevad trombofiilsed häired (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik
4.4.
- Ägedad või hiljutised arterite trombemboolsed seisundid (nt stenokardia, aju- või müokardiinfarkt).
- Äge maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kuni maksafunktsioon ei ole normaliseerunud.
- Teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

HAR tohib postmenopausi sümptomite raviks alustada ainult juhul kui need sümptomid halvendavad
elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt üks kord aastas hoolikalt kaaluda kasu ja riski vahekorda ning
jätkata HAR ainult niikaua, kuni kasu kaalub üles riskid.

Enneaegse menopausi korral kasutatava HAR riskide kohta on vähe tõendusmaterjali. Kuna nooremate
naiste seas on absoluutse riski tase madalam, võib kasu-riski vahekord neile osutuda soodsamaks
võrreldes vanemate naistega.

Arstlik läbivaatus/jälgimine

Enne östrogeenravi alustamist tuleb teha täielik günekoloogiline läbivaatus, rindade uuring ning võtta
täielik isiklik ja perekonnaanamnees. Välistada tuleb rasedus. Ravi kestel tuleb perioodiliselt,
individuaalselt kohandatud ajavahemike järel patsienti uuesti kontrollida. Naisi tuleb ka nõustada selles
osas, milliste muutuste korral rindades peaksid nad pöörduma arsti poole (vt allpool lõik
„Rinnanäärmevähk“). Kliinilisele ja individuaalsele vajadusele vastavalt on vajalik teostada lisauuringuid,
sh mammograafiat, ning ravi vajalikkuse ja riskide vahekorda uuesti hinnata.

Seisundid, mille korral on vajalik järelevalve

Kui mõni alltoodud seisunditest esineb käesolevalt, on varem esinenud ja/või on süvenenud raseduse või
eelneva HAR vältel, peab patsient jääma hoolikale jälgimisele. Arvestada tuleb asjaoluga, et nimetatud
seisundid võivad harvadel juhtudel taastekkida või süveneda ka Divigel’i kasutamise ajal:

- leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos,
- trombemboolia riskifaktorid (vt allpool),
- östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid ( nt rinnavähk 1. astme sugulasel),
- hüpertensioon,
- maksafunktsiooni häired (nt maksa adenoom),
- suhkrutõbi koos või ilma vaskulaarse haaratuseta,
- sapikivitõbi,
- migreen või (tugevad) peavalud,
- süsteemne erütematoosne luupus,
- anamneesis endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool),
- epilepsia,
- astma,
- otoskleroos,
- pärilik angioödeem.

Põhjused ravi koheseks katkestamiseks

Ravi tuleb koheselt katkestada mõne vastunäidustuse, kuid ka järgneva seisundi ilmnemisel:

- ikterus või maksa düsfunktsioon,
- vererõhu oluline tõus,
- migreenitüüpi tugeva peavalu esmakordne tekkimine,
- rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia / endomeetriumivähk

- Intaktse emakaga naistel suureneb endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi tekkerisk pikaajalisel
östrogeenide manustamisel. Endomeetriumivähi risk sellisel juhul on umbes 2...12-kordne võrreldes
östrogeenravi mittekasutajatega, sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi
lõpetamisel võib suurem risk püsida veel vähemalt 10 aasta jooksul.

- Östrogeenravi kombineerimine progestiiniga vähemalt 12 päeva iga 28-päevase tsükli kohta
võimaldab maandada täiendavat riski, mis kaasneb ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamisega
intaktse emakaga patsientidel.

- Ravi esimestel kuudel võib esineda verejooksu või määrivat vereeritust genitaalidest. Kui see tekib
hiljem ravi vältel või püsib ravi lõpetamise järgselt, tuleb välja selgitada vereerituse põhjus, sh võtta
biopsia endomeetriumi maliigsuse välistamiseks.

- Ainult östrogeeni kasutaminevõib viia premaliigsete või maliigsete muutusteni endometrioosi
residuaalsetes kolletes. Seetõttu tuleb kaaluda progestiini lisamist östrogeenasendusravile, kui naisel
on endometrioosi tõttu eemaldatud emakas ning on teada, et tal on residuaalseid endometrioosi
koldeid.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel on östrogeen-progestiini kombineeritud ravi ning võimalik, et ka ainult
östrogeen-HAR saavatel naistel suurenenud risk rinnanäärmevähi tekkeks, mis sõltub HAR kestusest.

Östrogeen-progestiini kombineeritud ravi
- Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (naise tervise uuring WHI, Women’s Health
Initiative study) ja epidemioloogiliste uuringute tulemused on ühtemoodi näidanud, et östrogeen-
progestiini kombineeritud ravi on seotud rinnanäärmevähi riski suurenemisega, mis muutub ilmseks
ca 3 aasta pärast (vt lõik 4.8).

Östrogeeni monoteraapia
- WHI uuringus ei leitud rinnanäärmevähi riski suurenemist hüsterektomiseeritud naistel, kes
kasutasid ainult östrogeeni HAR. Jälgimisuuringutes on enamasti teatatud mõnevõrra suurenenud
rinnanäärmevähi riskist, mis on oluliselt madalam võrreldes östrogeen-progestiini kombineeritud
HAR patsientidega (vt lõik 4.8).

Täiendav risk avaldub mõneaastase kasutamise järel, kuid see langeb ravieelsele tasemele mõne (kõige
rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

HAR, eriti östrogeen-progestiini kombineeritud ravi, tõstab mammograafilise kujundi tihedust, mis võib
ebasoodsalt mõjuda rinnavähi radioloogilisele avastamisele.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki. Pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) ainult
östrogeense komponendiga HAR on seostatud munasarjavähi riski kerge suurenemisega (vt lõik 4.8).
Mõned uuringud, sh WHI uuring, on näidanud, et pikaajalise kombineeritud HAR kasutamisega kaasneb
samaväärne või veidi väiksem risk (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

- HAR on seostatud venoosse trombemboolia (VTE) riski 1,3…3-kordse suurenemisega, nt
süvaveenide tromboos ja kopsuarteri trombemboolia. Võrreldes hilisema perioodiga on HAR
esimesel aastal selliste kõrvaltoimete esinemine tõenäolisem (vt lõik 4.8).

- Patsiendid, kelle anamneesis esineb VTE või mõni trombofiilne seisund, on predisponeeritud VTE
tekke suhtes ning HAR võib nimetatud riski veelgi suurendada. HAR on nendele patsientidele
seetõttu vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

- VTE üldtunnustatud riskitegurite hulka kuuluvad östrogeenravi, suurem vanus, suur kirurgiline
operatsioon, pikaajaline liikumatus, rasvtõbi (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood,
süsteemne erütematoosne luupus (SLE) ja vähktõbi. Puudub üksmeel veenivarikoosi võimaliku rolli
kohta VTE arenemisel.

- Kõigi postoperatiivsete haigete suhtes tuleb rakendada VTE vastaseid meetmeid. Kui operatsiooni
järgselt on tõenäoline pikemaajalisem immobilisatsioon, on soovitatav katkestada HAR 4…6
nädalat enne operatsiooni. Ravi võib taasalustada siis, kui patsiendi liikuvus on täielikult taastunud.

- Kui naise isiklikus anamneesis VTE puudub, kuid esimese astme sugulasel on noores eas olnud
tromboos, võib pärast hoolikat konsulteerimist ravi välistavate tegurite suhtes pakkuda
skriininguuringuid (skriiningu abil on võimalik tuvastada vaid osa trombofiilsetest häiretest).


Kui leitakse trombofiilne häire, mis võib olla seotud tromboosiga pereliikmel või kui see defekt on
raskekujuline (nt antitrombiini, proteiin S või proteiin C defitsiit või mitmed defektid), siis on HAR
vastunäidustatud.

- Pidevat antikoagulantravi saavate naiste puhul tuleb HAR kasu-riski suhet hoolikalt kaaluda.

- Kui VTE tekib pärast HAR alustamist, tuleb ravi koheselt lõpetada. Patsient peab olema
instrueeritud arsti poole pöörduma võimalike trombembooliale viitavate sümptomite ilmnemisel (nt
valulik ja turses jalg, järsku tekkinud valu rindkeres, düspnoe).

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrolluuringud pole andnud tõendeid müokardi infarkti eest kaitsva toime kohta naistel
(olemasoleva südame isheemiatõvega või mitte), kes said östrogeen-progestiini kombineeritud HAR või
östrogeeni monoteraapia HAR.

Östrogeen-progestiini kombineeritud HAR
Östrogeen-progestiini kombineeritud HAR patsientidel on südame isheemiatõve suhteline risk veidi
suurenenud. Ravieelne südame isheemiatõve absoluutne risk on tugevas seoses patsiendi vanusega,
südame isheemiatõve lisajuhtude arv östrogeen-progestiini kasutajate seas on tervetel menopausile
lähenevatel naistel väga väike, kuid see suureneb koos vanusega.

Ainult östrogeeni sisaldav HAR
Randomiseeritud kontrolluuringute andmetel ei suurenenud südame isheemiatõve risk
hüsterektomiseeritud patsientidel, kes said ainult östrogeeni sisaldavat HAR.

Isheemiline insult

Kombineeritud östrogeen-progestiini ja ainult östrogeeni sisaldav HAR suurendavad isheemilise insuldi
riski kuni 1,5 korda. Suhteline risk ei muutu koos vanusega ega menopausist möödunud ajaga. Kuna aga
ravieelne insuldirisk on tugevasti vanusest sõltuv, suureneb ka üldine insuldirisk HAR kasutavate naiste
seas koos vanusega (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

- Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust organismis, seetõttu peab ravi südame- või
neerupuudlikkusega patsiente hoolikalt jälgima.

- Triglütserideemiaga naisi tuleb östrogeen- või hormoonasendusravi ajal hoolikalt jälgida, sest
harvadel juhtudel on östrogeenravi saanud sarnaste seisunditega patsientidel teatatud plasma
triglütseriididesisalduse olulisest suurenemisest, mille tagajärjel tekkis pankreatiit.

- Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) sisaldust, mis viib totaalse
tsirkuleeriva hormoonitaseme tõusuni, mõõdetuna proteiinidega seotud joodi (PBI), radioloogiliselt
märgistatud T või T abil. T resiini haare väheneb, peegeldades suurenenud TBG taset. Vaba T ja
4
3
3
4
T kontsentratsioonid ei muutu. Veres võib suureneda ka teiste siduvate proteiinide tase, nt
3
kortikoide siduva globuliini (CBG), suguhormoone siduva globuliini (SHBG) tase, mis põhjustab
vereringes osalevate kortikosteroidide ja suguhormoonide taseme tõusu. Vabade või bioloogiliselt
aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Võimalik on ka teiste plasma proteiinide
sisalduse suurenemine (angiotensinogeen/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin).

- Mõnikord võivad tekkida kloasmid, eriti naistel, kellel tekkisid kloasmid raseduse ajal.

- Naistel, kellel on kalduvus kloasmide tekkeks, tuleb HAR ajal piirata kokkupuudet päikese- või
ultraviolettkiirgusega.

- HAR kasutamine ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid teateid, mille alusel võimaliku
dementsuse risk on suurem naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene
sisaldavat HAR pärast 65-aastaseks saamist.

- DIVIGEL ei oma kontratseptiivset toimet, naistele tuleb soovitada adekvaatseid mittehormonaalseid
rasestumisvastaseid vahendeid.

See ravimpreparaat sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide metabolism võib olla kiirenenud maksaensüüme indutseerivate (eriti P450 ensüümid)
ravimite samaaegsel kasutamisel, nagu näiteks antikonvulsandid (nt fenobarbitaal, fenütoiin,
karbamasepiin) ja antibiootikumid (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirenz).

Ritonaviiri ja nelfinaviiriga (teadaolevad tugevad inhibiitorid) kooskasutamisel steroidide metabolism
aeglustub.

Harilikku naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad indutseerida
östrogeenide metabolismi.

Transdermaalsel kasutamisel puudub esmane maksapassaaž ja seetõttu võivad transdermaalselt
manustatud östrogeenid, erinevalt suukaudselt manustatavatest hormoonidest, olla vähem mõjutatavad
ensüümide indutseerijate poolt.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestiinide suurenenud metabolism viia ravimi toime vähenemisele ja
genitaalse veritsuse iseloomu muutusele.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Divigel'i ei tohi raseduse ajal kasutada. DIVIGEL-ravi tuleb koheselt katkestada, kui patsient jääb
rasedaks.

Enamus ajakohaseid epidemioloogilisi uuringuid, mis on seotud tahtmatu östrogeenide kasutamisega
raseduse ajal, ei ole näidanud teratogeenset ja fetotoksilist toimet lootele.

Imetamine

Divigel ei ole näidustatud kasutamiseks imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed ilmnevad kõige sagedamini ravi esimestel kuudel. Kõrvaltoimed on tavaliselt
kergekujulised ja taanduvad jätkuva raviga.

Kõrvaltoimeid on dokumenteeritud nt kolmes III faasi kliinilises uuringus (n=611 riskirühma naist).
Alljärgnevasse tabelisse on koondatud kõrvaltoimed, millel on vähemalt võimalik seos raviga ning mis
tekkisid pärast 50 mikrogrammi või 100 mikrogrammi östradiooli ööpäevas vabastava transdermaalse
plaastri paigaldamist.

Alljärgnevas tabelis on loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud kliiniliste uuringute jooksul või
turuletulekujärgselt. Kõrvaltoimeid võib tekkida keskmiselt 76% patsientidest. Kõrvaltoimed, mis esinesid
> 10%-l kliinilistes uuringutes osalenud patsientidest, olid manustamiskoha reaktsioonid ja valu rindades.

Transdermaalse östradiooli kasutamisel tekkinud kõrvaltoimed on välja toodud organsüsteemide kaupa
alljärgnevas tabelis:

Organsüsteemi
Sagedased
Aeg-ajalt
Harva esinevad
Kõrvaltoimed,
klass
kõrvaltoimed
esinevad
kõrvaltoimed
millest on
(≥ 1/100, < 1/10)
kõrvaltoimed
(≥ 1/10 000,
teatatud
(≥ 1/1000,
< 1/1000)
turuletuleku-
< 1/100)
järgselt,
esinemissagedus
teadmata (ei saa
hinnata
olemasolevate
andmete alusel
Hea-,

Healoomuline

Emaka fibroidid
pahaloomulised ja
rinnanäärme-
täpsustamata
kasvaja,
kasvajad
healoomuline
endomeetriumi
kasvaja
Immuunsüsteemi

Ülitundlikkus-

Päriliku
häired
reaktsioon
angioödeemi
ägenemine
Ainevahetus- ja
Tursed, kehakaalu Suurenenud


toitumishäired
suurenemine,
söögiisu, hüper-
kehakaalu
kolesteroleemia1
vähenemine
Psühhiaatrilised
Depressioon,
Ärevus, unetus,


häired
närvilisus, letargia apaatia,
emotsionaalne
labiilsus,
kontsentreerumis-
raskused, libiido
ja meeleolu
muutused,
eufooria1,
agiteeritus1
Närvisüsteemi
Peavalu,
Migreen,


häired
pearinglus
paresteesia,
treemor1
Silma kahjustused
Nägemis-
Kontaktläätsede

kahjustus,
talumatus
kuivsilmsus1
Südame häired

Palpitatsioonid


Vaskulaarsed
Kuumahood
Hüpertensioon1,
Venoosne
Aju isheemilised
häired
superfitsiaalne
trombemboolia (st atakid
flebiit1, purpur1
sääre või vaagna
süvaveeni
tromboos ja
kopsuemboolia)2
Respiratoorsed,

Düspnoe1, riniit1


rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti häired Iiveldus,
Kõhukinnisus,

Kõhuvalu,
oksendamine,
düspepsia1,
(kõhu)puhitus
kõhukrambid,
kõhulahtisus1,
flatulents
rektaalne häire1
Maksa ja


Maksafunktsiooni Kolestaatiline
sapiteede häired
ja sapivoolu
ikterus
kõrvalekalded
Naha ja

Akne, alopeetsia,
Lööve
Kontaktdermatiit,
nahaaluskoe
kuiv nahk, küünte
ekseem
kahjustused
kahjustused1, naha
sõlmeline lööve1,
hirsutism1,
nodoosne
erüteem,
urtikaaria
Lihas-skeleti ja

Liigese


sidekoe
kahjustused,
kahjustused
lihaskrambid
Neerude ja

Sagenenud


kuseteede häired
urineerimine
/vajadus
urineerida,
uriinipidamatus1,
tsüstiit1, uriini
värvuse muutus1,
hematuuria
Rasedus,
Ebaregulaarne
Rinnanäärmete
Düsmenorröa,

sünnitusjärgsed ja määrimine või
suurenemine,
premenstruaalse
perinataalsed
veritsus tupest,
rindade hellus,
sündroomi laadne
seisundid
voolus tupest,
endomeetriumi
seisund
vulva/tupe häired, hüperplaasia,
menstruatsiooni-
emaka häire1
tsükli häire,
rinnanäärmete
pinge/valulikkus
Üldised häired ja
Nahaärritus,
Kurnatus,


manustamiskoha
manustamiskoha
kõrvalekalded
reaktsioonid
valu, kihelus,
laborianalüüside
suurenenud
tulemustes1,
higistamine
jõuetus1, palavik1,
gripisündroom1,
halb enesetunne1
1)
teatati üksikjuhtudel kliiniliste uuringute jooksul. Et uuringupopulatsioon oli väike (n=611), ei ole
nende tulemuste põhjal võimalik kindlaks teha, kas need kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt või harva.
2)
vt lõigud 4.3 ja 4.4

Muud kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses östrogeen/progestiinraviga:

- Östrogeensõltuvad kasvajad, hea- ja pahaloomulised, nt endomeetriumi vähk.
- Müokardi infarkt ja insult.
- Sapipõie haigused.
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, multiformne erüteem.
- Võimalik dementsus pärast 65. eluaastat (vt lõik 4.4).

Rinnanäärmevähi risk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud östrogeen-progestiini ravi kauem kui 5 aastat, on teatatud kuni 2-
kordselt suurenenud rinnanäärmevähi riskist.

- Risk suureneb tunduvalt vähem ainult östrogeeni sisaldavat ravi saajatel võrreldes östrogeen-
progestiini kombinatsiooni kasutajatega.

- Riskitase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).

- Suurimate randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute (WHI uuring) ja suurimate
epidemioloogiliste uuringute (MWS) tulemused on järgmised:

Uuring MWS (Million Women Study) - hinnanguline täiendav rinnanäärmevähi risk pärast 5-
aastast kasutamist
Vanusevahemik
Uued haigusjuhud
Riskisuhe#
Lisajuhud 1000 HAR
(aastates)
1000 HAR mitte kunagi
kasutaja kohta 5-aastase
kasutanud isiku kohta 5-
perioodi jooksul (95%
aastase perioodi jooksul
CI)
*2
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50…65
9…12
1,2
1…2 (0…3)
Östrogeen-progestiini kombinatsioon
50…65
9…12
1,7
6 (5…7)
*2
Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides.
#
Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole konstantne, vaid suureneb koos kasutamise kestusega.
Märkus: kuna rinnanäärmevähi baasesinemus on EL riikides erinev, siis võib ka lisanduvate
rinnanäärmejuhtude arv vastavalt muutuda.

US WHI uuringud - täiendav rinnanäärmevähi risk pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemus 1000 naise
Riskisuhe ja 95% CI
Lisajuhud 1000 HAR
(aastates)
kohta platseeborühmas
kasutaja kohta 5-aastase
5-aastase perioodi
perioodi jooksul (95%
jooksul
CI)
CEE östrogeeni monoteraapia
50…79
21
0,8 (0,7…1,0)
-4 (-6…0)*3
CEE+MPA östrogeen-progestiini kombinatsioon+
50…79
17
1,2 (1,0…1,5)
+4 (0…9)
*3
WHI uuring ilma emakata naistel, kellel ei esinenud rinnanäärmevähi esinemuse suurenemist.
+
Kui uuringus piirduti naistega, kes ei olnud enne uuringut HAR kasutanud, siis esimese viie
raviaasta jooksul riski suurenemist ei täheldatud; pärast 5 aasta möödumist oli risk suurem kui mitte-
kasutajatel.

Endomeetriumi vähi risk

Postmenopausis, intaktse emakaga naised
Intaktse emakaga naistel, kes HAR ei kasuta, on endomeetriumi vähi risk ca 5 juhtu 1000 naise kohta.
Intaktse emakaga naistel ei ole ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine soovitatav, sest see suurendab
endomeetriumi vähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt östrogeeni monoteraapia kestusest ja östrogeeni annusest, kõigub endomeetriumi vähi riski
suurenemine epidemioloogilistes uuringutes alates 5 kuni 55 lisajuhuni iga 1000 naise kohta (vanuses 50
kuni 65 aastat).

Lisades östrogeenravile progestiini vähemalt 12 päeval tsükli jooksul, on võimalik suurenenud riski
maandada. MWS uuringus kombineeritud (järjestikuse või pideva) HAR saajatel endomeetriumi risk ei
suurenenud (RR 1,0 [0,8…1,2]).

Munasarjavähi risk

Pikaajalist ainult östrogeeni sisaldavat ja kombineeritud östrogeen-progestiini HAR on seostatud
munasarjavähi kerge suurenemisega. MWS uuringus lisandus 5-aastase HAR jooksul 1 täiendav
haigusjuht iga 2500 patsiendi kohta.

Venoosse trombemboolia risk

HAR on seostatud venoosse trombemboolia (VTE) riski 1,3…3-kordse suurenemisega, nt süvaveenide
tromboos ja kopsuarteri trombemboolia. HAR esimesel aastal on selliste kõrvaltoimete esinemine
tõenäolisem (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused olid järgmised:

WHI uuringud - täiendav VTE risk pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemus 1000 naise
Riskisuhe ja 95% CI
Lisajuhud 1000 HAR
(aastates)
kohta platseeborühmas
kasutaja kohta
5-aastase perioodi
jooksul
Suukaudne, östrogeeni monoteraapia*4
50…59
1,2 (0,6…2,4)
1 (-3…10)
Suukaudne, östrogeen-progestiini kombinatsioon+
50…59
2,3 (1,2…4,3)
5 (1…13)
*4
Uuring emakata naistel.

Südame isheemiatõve risk

- Üle 60-aastastel kombineeritud östrogeen-progestiini HAR kasutajatel on südame isheemiatõve risk
veidi suurenenud (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

- Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestiinravi on seostatud isheemilise insuldi suhtelise
riski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk HAR ajal ei suurene.

- See suhteline risk ei sõltu vanusest ega ravi kestusest, kuid kuna ravieelne risk tugevalt vanusest
sõltuv, siis suureneb ka HAR kasutavatel naistel üldine insuldi risk koos vanusega (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - täiendav isheemilise insuldi risk*5 pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemus 1000 naise
Riskisuhe ja 95% CI
Uued haigusjuhud 1000
(aastates)
kohta platseeborühmas
HAR kasutaja kohta
5-aastase perioodi
jooksul
50…59
1,3 (1,1…1,6)
3 (1…5)
*5
Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei diferentseeritud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Östrogeenid, sealhulgas suures annuses, on üldiselt hästi talutavad. Akuutse toksilisuse uuringud ei
näidanud riski akuutsete kõrvaltoimete tekkeks mitmekordse ööpäevase raviannuse tahtmatul
manustamisel. Mõnedel naistel võib esineda iiveldust, oksendamist ja läbilöögiveritsust.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla rindade valulikkus, alakõhu või vaagna piirkonna tursed,
ärritatavus või ängistuse tunne. Need sümptomid kaovad kui ravi lõpetada või ravimi annust vähendada.

Transdermaalsel manustamisel on üleannustamine ebatõenäoline. Spetsiifiline antidoot puudub ning ravi
peab olema sümptomaatiline. Geel tuleb nahalt maha pesta.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid
ATC kood:G03CA03

DIVIGEL’i aktiivne toimeaine, sünteetiline 17β-östradiool, on keemiliselt ja bioloogiliselt identne
endogeensele inimese östradiooliga. See asendab östrogeeni produktsiooni menopausaalses perioodis
naistel ja leevendab menopausiga kaasnevaid sümptomeid.

Teave kliinilisest uuringust
Farmakodünaamilistelt omadustelt on DIVIGEL analoogne suukaudse östrogeeniga, suurim erinevus
võrreldes suukaudse manustamisega seisneb ravimi farmakokineetilistes omadustes.
DIVIGEL’i kliiniline tõhusus menopausaalsete sümptomite ravis on võrreldav suukaudse östrogeeniga.
Menopausi sümptomeid leevendav toime saabub paari esimese ravinädala jooksul.

Osteoporoosi ennetus

Östrogeenipuudust menopausi ajal on seostatud luukoe vähenemise kiirenemisega ja luukoe massi
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv.
Kaitsev toime kestab ravi ajal. Pärast HAR lõpetamist jätkub luukoe vähenemine samas tempos nagu ravi
mitte saanud naistel.

WHI uuringu ja metaanalüüside tulemused on näidanud, et HAR kasutamise ajal, ükskõik kas
monoteraapiana või progestiiniga kombineeritult (üldjoontes tervetel naistel) on vähenenud risk puusaluu,
lülisamba jt osteoporootiliste murdude tekkeks. Võimalik, et HAR aitab ära hoida luumurde ka madala
luutihedusega ja/või diagnoositud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta ei ole piisavalt tõendeid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

DIVIGEL on alkoholalusel östradiooli sisaldav geel. Geeli määrimisel nahale aurustub alkohol kiiresti ja
östradiool imendub naha kaudu vereringesse. DIVIGEL'i määrimine 200...400 cm2 (ühe kuni kahe
käelaba suuruselt) alale ei mõjuta imendunud östradiooli kogust, kuid kui DIVIGEL määrida sellest
suuremale piirkonnale, kahaneb imenduvus märgatavalt. Teataval määral ladustatakse östradiool siiski
nahaalustesse kudedesse, kust see eraldub järk-järgult vereringesse. Perkutaanne manustamine väldib
maksas toimuvat esmast metabolismi ja seetõttu on plasma östrogeenisisalduse muutused vähem
avalduvad võrreldes suukaudselt manustatava östrogeeniga.

Perkutaansed 0,5 mg, 1,0 mg ja 1,5 mg östradiooli (0,5 g, 1,0 g ja 1,5 g DIVIGEL’i) annused annavad
C
keskmisteks plasmakontsentratsioonideks vastavalt 143, 247 ja 582 pmol/l. Keskmised C

max
average
kontsentratsioonid annustamisintervalli kestel olid vastavalt 75, 124 ja 210 pmol/l. C
oli vastavalt 92,
min
101 ja 152 pmol/l.

DIVIGEL-ravi ajal säilib östradiool/östroon suhe vahemikus 0,4 kuni 0,7; suukaudse ravi ajal on see
tavaliselt väiksem kui 0,2. DIVIGEL’i biosaadavus võrrelduna vastava suukaudse östradioolvaleriaadi
annusega on 82% püsikontsentratsiooni tingimustes.

Muus osas on transdermaalselt manustatava östradiooli metabolism ja eritumine samasugune nagu
looduslikel östrogeenidel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Östradiool on naturaalne naissuguhormoon, millel on tõestatud kliiniline kasutamise näidustus, seetõttu
pole DIVIGEL'iga teostatud toksilisuse uuringuid. Nõutavad uuringud geeli ärritava toime kohta viidi läbi
küülikutel ja naha sensibiliseerumise uuringud merisigadel. Nende uuringute tulemustele toetudes võib
järeldada, et DIVIGEL võib väga harva põhjustada kergekujulist nahaärritust. Nahaärritust aitab
vähendada manustamispiirkonna igapäevane vahetamine.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Karbomeer 974P
Trolamiin
Propüleenglükool
96° etanool
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

0,1% geel 0,5 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.
0,1% geel 1 g üheannuselises kotikeses, 28 tk pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Soome Vabariik

8. Müügiloa number

()

195998

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.03.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014