Suitsetamine võib kiirendada hulgiskleroosi haiguskulgu

Suitsetamine võib kiirendada hulgiskleroosi haiguskulgu

Värske uuring väidab, et suitsetamise jätkamine pärast hulgiskleroosi (sclerosis multiplex , SM) diagnoosimist näib olevat seotud haiguse kiirenenud progresseerumisega.

„Tõendid toetavad selgelt suitsetavate SMiga patsientide nõustamist suitsetamise mahajätmiseks,” järeldavad autorid Ryan Ramajunami (PhD) ja Jan Hillerti (MD) juhtimisel Rootsis Stockholmis asuvast Karolinska instituudist.

Läbilõikeuuring hõlmas 728 suitsetavat SMiga patsienti ja 1012 mittesuitsetavat SMiga patsienti. Nad tuvastati Rootsi riiklikust SMi registrist ja patsiente ümbritsevat keskkonda puudutavad andmed koguti küsimustiku abil.

728 suitsetaja hulgas klassifitseeriti 332 patsienti kui „jätkajad”, kes suitsetasid pidevalt vähemalt ühe sigareti päevas aasta pärast diagnoosimist, ja 118 olid „loobujad“, kes olid lõpetanud suitsetamise aasta pärast diagnoosimist. Ülejäänud 278 olid vahelduvad suitsetajad, keda esmases tulemusnäitajas ei arvestatud.

Suitsetamise jätkajate ja suitsetamisest loobujate võrdluse tulemused viitasid, et patsientidel, kes jätkasid suitsetamist pärast diagnoosimist, esines üleminek sekundaarsele progresseeruvale SM-ile nooremas eas (48 aastat) kui suitsetamisest loobujatel (56 aastat).

Kui autorid võrdlesid patsiente, kes suitsetasid algse SMi diagnoosimise ajal nendega, kes ei olnud kunagi suitsetanud, ei esinenud üleminekul sekundaarsele progresseeruvale SMile vanuses erinevust. Püüdes seda selgitada, pakkusid dr Ramanujam ja tema kolleegid, et suitsetamise eeldiagnoos võib mõjutada riski, kuid mitte haiguse kulgu, millele on viidanud ka teiste tööd.

Uuring ilmus ajakirjas JAMA Neurology.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada