Sõprade valikut mõjutavad geenid

Sõprade valikut mõjutavad geenid

Sõbrad ei ole lihtsalt inimesed, kellega meile meeldib koos aega veeta: sageli sõbrustame just nendega, kes geneetiliselt meiega sarnanevad või meid täiendavad.

California Ülikooli San Diego linnaku teadlased tegid kindlaks, et sõpradel on sarnased geenid, ja leitud seos jäi kehtima isegi pärast seda, kui võeti arvesse tõsiasja, et inimesed sõbrustavad suurema tõenäosusega nendega, kes elavad samas piirkonnas, vahendab HealthDay News.

Teadlased analüüsisid kahe sõltumatu USA terviseuuringu, Framinghami südame- ja sotsiaalsete võrgustike uuringu ning riikliku pikaajalise noorte terviseuuringu käigus kogutud andmeid. Mõlemas uuringus osalenud märkisid ära oma sõprade nimed 6–32 aasta pikkusel perioodil.

„Need uurimistulemused heidavad uut valgust pärilikkuse ja keskkonna koosmõjule,“ märkis uurimuse autor James Fowler, meditsiinilise geneetika ja politoloogia professor. „Selgus, et meie elukeskkonda kujundavad muuhulgas ka meie sõprade geenid ehk teisisõnu, teiste inimeste geenidel on oma osa selles, milline on meie elukeskkond.“

Koostades iga osaleja sotsiaalse võrgustiku kohta geneetiliste markerite plaani, selgus, et inimesed kaldusid looma sõprussuhteid nendega, kellel oli kuuest uuritud markerist olemas kaks.

Näiteks alkoholismiga seostatava markeriga DRD2 inimesed kaldusid valima sõpradeks neid, kellel oli samuti see marker, samas kui inimesed, kellel see puudus, eelistasid pigem neid, kel seda markerit ei ilmnenud.

Fowleri sõnul tõestab see üht sotsioloogilist teooriat, mille kohaselt meeldib meile suhelda inimestega, kes meile sarnanevad, ehk nagu ütleb vanasõna: küll koer koera tunneb.

Uurimisrühma üllatas see, et lisaks eelistavad inimesed sõbrustada ka nendega, kellel on vastandlikud, kuid komplementaarsed geenid. Näiteks suhtlemisalti iseloomuga seostatava geeniga CYP2A6 inimesed sõbrustasid sageli nendega, kelle genotüübis see marker puudus.

Kas see artikkel oli kasulik?


 

Lisa kommentaar

Saada