Traumat saab ennetada

Traumat saab ennetada

Haigekassa annab lapsevanematele nõu, kuidas traumasid ennetada.  

Lastel ja noortel on kasvueas soov avastada ja kogeda kõike uut. Täiskasvanud saavad oma teadmiste ning oskustega olla lastele ja noortele abiks ja aidata tagada lapse turvalisust osutatud tähelepanu ja antud oskusteabe kaudu. Koolilapsed ja noored on iseseisvad, ent seda suurem on vanemate roll, suunates neid tegema õigeid otsuseid.

  1. Vanema roll on olla eeskujuks. Lapsed jäljendavad oma vanemate käitumist, seetõttu suurendab näiteks vanemapoolne ülekäiguraja ületamine või turvavöö kasutamine tõenäosust, et laps teeb samuti, olles ise vanematest eemal.
  2. Vanemate ülesanne on ka suurematele lastele meelde tuletada ohutusnõudeid turvaliseks käitumiseks nagu ohutu sõidutee ületamine, turvavööde kinnitamine, kiivri pähepanek rattaga sõites, tule või kuuma toiduga ümberkäimine. Perekondlikud ühised ettevõtmised ja ühine sportimine võimaldab jälgida last keskkonnas, kus ta edaspidi hakkab iseseisvalt liikuma.
  3. Turvalisuse huvides on keskne suhtlemine lapse ja täiskasvanu vahel sobivast ja mittesobivast käitumisest. Tähtis on, et vanemad on lastega läbi arutanud ja kokku leppinud lubatud/mittelubatud käitumise, s.t. kehtestanud pere „turvareeglid”.
  4. Vanemad peaksid tundma lapse sõpru ja harjumusi  ning märkama muutusi, mis võivad olla tunnuseks mingile probleemile. Kodus peaks valitsema positiivne ja sõbralik õhkkond – mis loob võimaluse rääkida ka rasketest või ebameeldivatest asjadest.
  5. Iga laps vajab tähelepanu ning kui ta seda ei saa kodust, siis otsib ta seda väljaspool kodu. Noored hindavad kõrgelt iseseisvust ja sõpruskonda. Lapsevanem peaks olema teadlik kus tema laps on ning juhtima tähelepanu ohtlikele tegevustele, mis on keelatud ka siis, kui sõbrad seda teevad (vettehüpped tundmatus kohas, mootorsõidukid, ilutulestikuga ümberkäimine jne.)
  6. Iga täiskasvanu, laps ja noor peaks teadma esmaseid hädaabinumbreid, teadma kuidas ja kuhu õnnetuse korral helistada  ning valdama esmaseid teadmisi ja võtteid esmaabis.
  7. Kui lapsega on juhtunud õnnetus, siis ei ole kõige õigem kohe lugeda moraali või pahandada –  ka laps on õnnetu ja tal on raske. Vajalik on vanema hool ja toetus.  Hiljem saab sobiva võimaluse korral ühiselt lapsega analüüsida miks õnnetus juhtus ja kuidas sellest õppida, et edaspidi taolisi olukordi ei tekiks.

MÕTLE JÄRELE
Kas annate oma käitumisega lapsele eeskuju?
Kas olete jälginud oma lapsega kokkulepitud ohutusnõuete täitmist ning tuletanud neid  jätkuvalt meelde?
Kas olete oma lapsega kokku leppinud lubatud ja mittelubatud käitumise nii  kodus kui väljaspool kodu?
Kas olete muretsenud vajalikud turvavahendid?
Kas olete veendunud et teie last ümbritseb turvaline keskkond?
Kas  lapsevanemana teate esmaabi põhireegleid?
Kas olete selgitanud lapsele tegutsemist hädaolukorras? Kas laps teab kuhu õnnetuse korral helistada ja kuidas toimida?

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada