Perearst annab nõu

Perearst annab nõu

Mida teha, kui puhkuse ajal haigus kimbutab, kuid perearst on teises linnas? Kas teiselt perearstilt saab retsepti? Nendele küsimustele aitab vastuse leida Linnamõisa Perearstikeskuse perearst Eret Jaanson.

Sõidan suveks Tallinnast ära Võrumaale. Ja vahepeal Saaremaale ka. Kui ma seal haigeks jään, siis kas ma peaksin palavikuga Tallin­nasse sõitma või võtaks keegi teine perearst, kes lähemal on, mind jutule?

Haigestumise korral ei pea sõitma kodukohta tagasi. Ägeda haigestumise puhul on kõigepealt mõistlik võtta ühendust oma perearstikesku­sega, kus kuulatakse inimese kaebused ja haigussümptomid ära ning toimub esmane nõus­tamine. Oma keskuses on pereõel või -arstil kogu patsiendi terviseseisundit puudutav info - kroonilised haigused, mida inimene põeb, püsivalt kasutatavad ravimid jms. Seetõttu on perearstikeskusele tuttava patsiendi nõustamine kõige efektiivsem.

Kui meedikule, kes perearstikeskuses pat­sienti nõustab, jääb arvamus, et haige seisund vajab arstlikku läbivaatust, saate kontaktee­ruda juba kohaliku perearstiga või pöörduda lähimal asuva haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Olen kuulnud suvituspiirkondades tööta­vatelt kolleegidelt, et nende töökoormus suu­reneb oluliselt puhkusekuudel. Seega tuleb arvestada võimaliku ooteajaga, kuna perears­ti töö on pigem plaanipärase ja süstemaatili­se iseloomuga ning perearstikeskus on valmis abi andma eelkõige oma nimistu eelregistreeritud patsientidele.

Kui haigestumine on väga kiire, üldseisund halveneb ruttu või on tegemist perearsti töövälise ajaga, siis tuleb kontakteeruda kiirabi­ga või pöörduda lähemal asuva haigla erakor­ralise meditsiini osakonda.

Kas puugisüsti on nüüd veel mõtet teha?

Puugisüsti on mõtet teha igal aastaajal. Kaitse haiguse eest tuleb tavaskeemiga vakt­sineerimise korral ühe kuu möödudes teise süste järgselt, kuid puuke on looduses varakevadest sügiseni ning kevad tuleb ka järgmi­sel aastal.


Kui lähen teise perearsti juurde suvel ja on vaja analüüse teha, kas ma pean siis nende eest ise maks­ma?

Teise perearsti juurde pöördu­mise soovitus võiks olla saadud oma perearstikeskuse töötajalt - ju­hul, kui haigestumine on tõsine ja vajab "võõra" meediku sekkumist. Otsuse, kas on vaja teha ka analüü­se, teeb läbivaatuse teostanud pe­rearst ning kiiresti muutunud terviseseisundi täpsustamiseks tehtud analüüside eest tasuma ei pea.

Patsiendi omal soovil teostatud analüüside eest võib perearst tasu küsida.

Mis saab siis, kui nädalakeseks Lätti sõites haigeks jään?

Omades Eesti Haigekassa kind­lustust, tuleb tellida Euroopa ravikindlustuskaart ning sellega saab vajaminevat arstiabi juba võrdselt Läti kodanikega. Sarnaselt saab arstiabi kõigis Euroopa Liidu maa­des. Vaata täpsemalt siit.

Räägitakse, et meie perearst läheb puhkusele, aga mul on just sellel ajal lapselapsed külla tulemas. Mida teha, kui nendega midagi juhtub? Nende perearst on ju Tar­tus!

Kvaliteetse arstiabi osutamiseks peab perearst ikka puhkama. Oma puhkuse ajaks peab ta korraldama oma töö asenduse teise perearsti poolt. Maapiirkondades on see perearstidele suureks probleemiks ning seetõttu võib teie perearst ol­la juba aastaid puhkamata.

Lastel, kes külla tulevad, on oma perearst kodukohas ning kõige kindlam on küsida lapsevanema­telt selle perearstikeskuse and­med, et haigestumise korral saaks kohe kontakti võtta. Edasi saab ju­ba käituda keskusest saadud juht­nööride järgi.

Mida teha: minu perearst on puh­kusel, aga ma unustasin retsepti küsida?

Perearsti töö peab olema korral­datud nii, et puhkuse ajal asendab teda teine perearst. Teie terviseandmed on perearsti infosüsteemis olemas, nende alusel saab ka asen­dav arst retsepti pikendada. Kui kroonilised haigused on stabiilses seisus ja arst teid üle vaatama ei pea, siis on parim, kui helistate oma perearstikeskusesse ja palute retseptipikendust.

Kui aga enesetundes on muutu­si, tuleb pöörduda asendusarsti poole, kes teeb raviotsuse või vaja­liku muudatuse ravis.

Allikas: Terviseleht

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada