NOVOFEM

Toimeained: noretisteroon+östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1mg+1mg/0+1mg 12TK / 16TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NOVOFEM ja milleks seda kasutatakse

Novofem on järjestikuse pideva hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mida võetakse iga päev ilma
vaheajata. Novofem'i kasutatakse postmenopausis naistele, kellel on möödunud viimasest
menstruatsioonist rohkem kui kuus kuud.

Novofem sisaldab kahte hormooni - östrogeeni (östradiool) ja progestageeni (noretisteroonatsetaat).
Novofem'is sisalduv östradiool on identne naise munasarjades toodetava östradiooliga, mistõttu ta
liigitatakse looduslikuks östrogeeniks. Noretisteroonatsetaat on sünteetiline progestageen, mis toime
poolest sarnaneb teise tähtsa naissuguhormooniga - progesterooniga.

Novofem’i kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks
Menopausi ajal naise organismi poolt toodetud östrogeeni hulk langeb. See võib põhjustada
sümptome, nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Novofem leevendab neid menopausijärgseid
sümptome. Novofem-ravi määratakse ainult siis, kui need sümptomid tõsiselt häirivad teie igapäevast
elu.

Osteoporoosi profülaktikaks
Menopausijärgselt võivad mõnedel naistel muutuda luud hapraks (osteoporoos). Te peaksite kõik
ravivõimalused oma arstiga läbi arutama.
Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ning teised ravimid ei sobi teile,
siis võite kasutada Novofem’i osteoporoosi profülaktikaks pärast menopausi.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

2. Mida on vaja teada enne NOVOFEM võtmist

Haiguslugu ja regulaarne kontroll
HAR'i kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega
jätkamist.


1

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on
kasutamise kogemus piiratud. HAR'i riskid võivad olla erinevad, kui teil on enneaegne menopaus.
Rääkige sellest oma arstiga.

Enne HAR'i alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonna põetud haiguste kohta.
Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib vajadusel hõlmata rindade kontrolli ja/või
günekoloogilist läbivaatust.

Kui olete alustanud Novofem-raviga, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel (vähemalt korra
aastas). Nendel läbivaatustel arutage oma arstiga Novofem’iga jätkamise kasusid ja riske.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarsetel rinnauuringutel.

Ärge võtke Novofem’i
kui midagi järgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole millegi järgneva osas kindel, siis rääkige sellest
oma arstiga enne Novofem’i võtmist.
Ärge võtke Novofem’i:

kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või varasem esinemine;
- kui teil on emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk) või mõni muu östrogeensõltuv kasvaja,
-
selle kahtlus või on seda varem esinenud;

kui teil esineb ebaselge põhjusega vereeritust tupest;
- kui teil on emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole
-
ravitud;

kui teil on või on kunagi olnud trombid veenides (venoosne trombemboolia), nt jalgades
-
(süvaveenide tromboos) või kopsudes (kopsuemboolia);

kui teil on vere hüübimishäire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);
- kui teil on või on varem esinenud arterites esinevatest trombidest põhjustatud haigusi, nagu
-
südameatakk, ajuinsult või stenokardia;

kui teil on või olete kunagi põdenud maksahaigusi ja maksafunktsiooni näitajad ei ole
-
normaliseerunud;

kui olete östradiooli, noretisteroonatsetaadi või Novofem’i mis tahes koostisosade (loetletud
-
lõigus 6 „Pakendi sisu ja muu teave”) suhtes allergiline (ülitundlik);

kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria.
-

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Novofem-ravi ajal, siis lõpetage selle
kasutamine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi esinenud mõni allpool loetletud haigustest,
sest Novofem-ravi käigus võivad need korduda või ägeneda. Sellisel juhul peab arst teid sagedamini
kontrollima:
- emakasisesed fibroidid;
- emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi
hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“);
- suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on olnud
rinnavähk);
- kõrge vererõhk;
- maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;
- diabeet;
- sapikivid;
- migreen või tugevad peavalud;
- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne luupus -SLE);
- epilepsia;
- astma;

2

- kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
- kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on väga kõrge;
- südame- või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus;
- seisund, mille puhul teie kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärmehormooni (hüpotüreoidism) ja te
saate kilpnäärme hormooni asendusravi;
- pärilik seisund, mis põhjustab korduvaid raskekujulisi turseid (pärilik angioödeem) või kui teil
on ette tulnud kiireloomulist käte-, näo-, jalgade-, huulte-, silmade-, keele-, kõriturset
(hingamisteede sulgus) või seedetrakti turse juhuseid;
- laktoositalumatus.

Lõpetage Novofem’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
Kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:
- kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Novofem’i“;
- naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;
- vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
- esmakordne migreenitaoline peavalu;
- kui rasestute;
- kui märkate mõnda verehüüvete sümptomi, nagu:
- jala valulik turse ja punetus,
- ootamatu valu rinnus,
- hingamisraskused.
Lisainfo vt „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“

Märkus: Novofem ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist
möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada rasedust
vältivaid vahendeid. Pidage nõu oma arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähk
(endomeetriumivähk)
Ainult östrogeeni sisaldava HAR’i kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta liigse
vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähk) tekke riski.

Novofem’is sisalduv progestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Võrdluseks
50…65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel 1000-st
endomeetriumivähk.
Ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i kasutavate vanuses 50…65 eluaastat emakaga naiste puhul võib
see number sõltuvalt annusest ja kasutamise kestvusest olla 10…60-l 1000-st (st 5…55 lisajuhtu).

Ebaregulaarne veritsus
Novofem’i kasutamise ajal tekivad teil üks kord kuus veritsused. Kui aga igakuiste veritsuste vahel
esineb ebaregulaarset veritsust või määrimist, mis:
- kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
- tekib pärast 6 kuud kestnud Novofem’i kasutamist;
- jätkub ka pärast Novofem’i kasutamise lõpetamist;
minge võimalikult kiiresti arsti juurde.

Rinnanäärmevähk
Uurimistulemused näitavad, et östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni ja võib-olla ka ainult
östrogeeni sisaldava HAR’i kasutamine suurendab rinnanäärmevähi riski. See lisarisk sõltub, kui kaua
te võtate HAR’i. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist. Kuid see langeb normaalsele tasemele
mõne aasta jooksul (mitte rohkem kui 5) pärast ravi lõpetamist.

Võrdluseks

3

50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 9…17-l naisel 1000-st 5
aasta jooksul rinnanäärmevähk.
50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HAR’i üle 5 aasta,
diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st 4 kuni 6
lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi muutusi:
- naha lohkuvajumine,
- rinnanibu muutused,
- nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähk on harva esinev haigus. HAR preparaate pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat)
kasutanud naistel on leitud munasarjavähi tekkeriski vähest tõusu.

Naistel vanuses 50 kuni 69 eluaastat, kes ei ole HAR’i kasutanud, diagnoositakse keskmiselt 2
munasarjavähi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul. Naiste puhul, kes on kasutanud HAR’i üle 5
aasta, esineb 2 kuni 3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht ).

HAR’i mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)
HAR kasutajatel on veenides verehüüvete tekkimise riski 1,3…3-korda suurem kui mittekasutajatel,
seda eriti ravi esimesel aastal.

Verehüüvete teke võib olla tõsine seisund, sest kui mõni nendest liigub kopsu, võib see põhjustada
valu rinnus, hingamisraskust, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust kehtib teie
kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:
- kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima (vt ka
lõik 3, „Kui teil seisab ees operatsioon“);
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m2);
- kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud verehüübeid jalas, kopsus või mõnes muus
organis;

kui põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);
-
- kui te põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege lõigust ”Lõpetage Novofem’i võtmine ja pöörduge viivitamatult
arsti poole“.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 4-l kuni 7-l naisel 1000-
st 5 aasta jooksul verehüüve veenides.
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HAR’i üle
5 aasta, diagnoositakse 9 kuni 12 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (infarkt)
Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR ennetab infarkti. Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad
östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HAR’i, tekib südamehaigus veidi suurema
tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HAR’i.

Ajuinsult
HAR’i kasutajatel on ajuinsuldi tekkerisk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HAR’i
kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb.


4

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse 8 ajuinsuldi juhtu 1000 naise
kohta 5 aasta jooksul.
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HAR’i, diagnoositakse 11 ajuinsuldi juhtu 1000
naise kohta 5 aasta jooksul (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid
HAR ei enneta mälukaotust. On tõendeid selle kohta, et mälukaotuse risk võib olla kõrgem naistel, kes
hakkavad kasutama HAR preparaati pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Novofem’i toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi. See
kehtib järgmiste ravimite kohta:
- epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
- tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin);
- HIV-infektsiooni ravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);
- C-hepatiidi ravimid (näiteks telapreviir);
- liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Mõned ravimid võivad Novofem’i toimet tugevdada:
- ketokonasooli (seeninfektsioonide ravim) sisaldavad ravimid.

Novofem võib mõjutada samaaegset ravi tsüklosporiiniga.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või teisi looduslikke
preparaate.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüsi, siis rääkige oma arstile või labori personalile Novofem’i võtmisest,
sest see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Novofem koos toidu ja joogiga.
Tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Rasedus: Novofem’i kasutatakse ainult postmenopausis naistel. Kui te rasestute, lõpetage Novofem’i
kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

Imetamine: Novofem’i ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei mõjuta Novofem masinatega töötamise või autojuhtimise võimet.

Oluline teave mõningate Novofem’i koostisainete suhtes
Novofem sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige enne Novofem'i
võtmist oma arstiga.

3. Kuidas NOVOFEM võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei ole eelnevalt hormoonasendusravi kasutanud, võite Novofem'i kasutamist alustada suvalisel
päeval. Kui olete seni saanud mõnda teist hormoonasendusravi, ütleb arst teile, millal Novofem-ravi
alustada.

5


Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal.
Üks pakend sisaldab 28 tabletti.
1. kuni 16. päev
Võtke üks punane tablett iga päev 16 päeva jooksul.
17. kuni 28. päev
Võtke üks valge tablett iga päev 12 päeva jooksul.

Võtke tabletid sisse klaasitäie veega.

Kui olete terve paki ära kasutanud, jätkake ravi ilma vahet pidamata uue pakiga. Uue paki alguses
tekib tavaliselt menstruatsioonitaoline vereeritus.

Lisainfo leidmiseks kalenderpakendi kasutamise kohta vt KASUTUSJUHEND pakendi infolehe
lõpus.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust lühimaks vajalikuks
ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige sellest oma arstile.

Kui teie klimakteerilised sümptomid ei ole 3-kuulise ravi järel taandunud, võtke ühendust oma arstiga.
Ravi tohib jätkata ainult juhul, kui kasu ületab võimalikud riskid.

Kui te võtate Novofem’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Novofem’i, pidage nõu arsti või apteekriga. Östrogeenide
üleannustamine võib põhjustada rindade tundlikkust, iiveldust, oksendamist ja/või ebaregulaarset
veritsust (metrorraagia). Progestageeni üleannustamine võib põhjustada depressiivset meeleolu,
kurnatust, aknet ing karvakasvu suurenemist kehal või näol (hirsutism).

Kui te unustate Novofem’i võtta
Kui te unustate tableti võtmata tavapärasel ajal, siis võtke see järgneva 12 tunni jooksul. Kui
möödunud on rohkem kui 12 tundi, siis alustage järgmisel päeval tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset
annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Annuse manustamata jätmisel võib suureneda ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

Kui te lõpetate Novofem’i kasutamise
Kui te soovite Novofem-ravi lõpetada, pidage kõigepealt nõu oma arstiga. Arst seletab teile ravi
lõpetamise mõjusid ja arutab teiega teisi võimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Novofem’i. Novofem-ravi katkestamine
võib olla vajalik 4...6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2,
„Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“). Küsige oma arstilt, millal võite taas Novofem-
raviga alustada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Haigused, mis esinevad HAR'i kasutavatel naistel sagedamini kui HAR'i mittekasutavatel naistel, on
järgmised:
- rinnanäärmevähk;
- emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk);
- munasarjavähk;
- verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia),
- südamehaigus;

6

- ajuinsult;
- võimalik mälukaotus, kui HAR’i on alustatud pärast 65-ndat eluaastat.

7. Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2, „Mida on vaja teada enne Novofem’i võtmist“.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime - esineb 1 kuni 10-l kasutajal 1000-st).
Kuigi see on aeg-ajalt esinev sündmus, võib ülitundlikkust/allergiat esineda. Ülitundlikkuse/allergia
nähud võivad hõlmata ühte või mitut järgnevat sümptomit: nõgestõbi, sügelus, tursed,
hingamisraskused, madal vererõhk (kahvatu ja külm nahk, südamepekslemine), pearinglus,
higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni/šoki nähud. Kui teil ilmneb mõni neist
sümptomitest, lõpetage Novofem’i kasutamine ja otsige viivitamatult meditsiinilist abi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)
- Peavalu
- Rindade tundlikkus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st)
- Vererõhu tõus, hüpertensiooni süvenemine
- Tupe seenhaigus (nt kandidiaas)
- Pearinglus, unetus, depressioon
- Düspepsia (seedehäire), kõhuvalu, kõhupuhitus
- Iiveldus
- Nahalööve, sügelus
- Tupekaudne vereeritus (vt lõik 2 alalõik „Ebaregulaarne veritsus“)
- Emakamüoomide (emaka healoomuline kasvaja) suurenemine
- Tursed (käte, pahkluude ja jalgade paistetus)
- Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st)
- Migreen
- Libiido muutused (sugutungi muutused)
- Perifeerne emboolia ja tromboos (verehüüve)
- Oksendamine
- Sapipõiepõletik või sapikivid
- Juuste väljalangemine (alopeetsia)
- Lihaskrambid.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st)
- Allergilised reaktsioonid
- Närvilisus
- Peapööritus (vertiigo)
- Kõhulahtisus
- Kõhupuhitus
- Akne
- Emakamüoomi (emaka healoomuline kasvaja) teke.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
- Endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta liigne vohamine)
- Liigne karvakasv kehal ja näol
- Ärevus
- Nägemishäired
- Seborröa
- Tupesügelus.

Teised kombineeritud HAR’i Teiste HAR’idega on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:
- Erinevad nahakahjustused:

7

- naha pigmenteerumine, eriti näol või kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasm);
- valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);
- märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem);
- punased või punakaslillad tähnid nahal ja/või limaskestadel (vaskulaarne purpur).
- Kuivsilmsus
- Muutused pisarakile koostises.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NOVOFEM säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Mitte hoida külmkapis.
Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Novofem sisaldab
- Toimeained on östradiool ja noretisteroonatsetaat.

Punased kaetud tabletid sisaldavad 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).

Valged kaetud tabletid sisaldavad 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg

noretisteroonatsetaati.
- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, talk ja

magneesiumstearaat.

Tableti polümeerikate (punased tabletid): hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171),

propüleenglükool ja punane raudoksiid (E172).

Tableti polümeerikate (valged tabletid): hüpromelloos, triatsetiin ja talk.

Kuidas Novofem välja näeb ja pakendi sisu
Ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, diameetriga 6 mm. Punastel tablettidel on märgistus
NOVO 282. Valgetel tablettidel on märgistus NOVO 283.

Üks pakend sisaldab 28 tabletti: 16 punast ja 12 valget.

Pakendi suurused:
1 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti.
3 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Taani


8

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid: Novofem, va
Prantsusmaa: Novofemme
Hispaania: Duofemme

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014


Muud teabeallikad
Täpne teave selle ravimi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee9


KASUTUSJUHEND

Kuidas kasutada kalenderpakendit

1. Paigaldage päevameelespea
Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.2. Võtke esimene tablett
Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.
3. Keerake ketast iga päev
Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega näidatud.
Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.
Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.


10Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Novofem, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks punane õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:
1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).

Üks valge õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:
1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg noretisteroonatsetaati.

INN. Estradiolum, norethisteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.
Üks punane õhukese polümeerikattega tablett sisaldab laktoosmonohüdraati 37,3 mg.
Üks valge õhukese polümeerikattega tablett sisaldab laktoosmonohüdraati37,9 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Punased õhukese polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, millel on markeering NOVO 282.
Diameeter 6 mm.

Valged õhukese polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, millel on markeering NOVO 283.
Diameeter 6 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel,
kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 6 kuud.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks,
kuid kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud
osteoporoosi profülaktika (vt ka lõik 4.4.)

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Novofem on pidevalt kasutatav tsüklilise hormoonasendusravi suukaudne preparaat. Östrogeeni
manustatakse pidevalt. Progestageeni lisatakse 12 päevaks iga 28-päevase tsükli jooksul.

Iga päev võetakse üks tablett kindlas järjekorras: östrogeenravi (punane tablett) 16 päeva jooksul,
seejärel östrogeen-/progestageenravi (valge tablett) 12 päeva jooksul.


Pärast viimase valge tableti manustamist jätkatakse ravi järgmisel päeval uuest pakendist esimese
punase tableti manustamisega. Uue ravitsükli alguses tekib tavaliselt menstruatsioonitaoline
vereeritus.

Naistel, kes ei kasuta hormoonasendusravi või kes on enne Novofem’i kasutuselevõtmist saanud
pidevat hormoonasendusravi, võib Novofem-ravi alustada suvalisel päeval. Naistel, kes on enne
Novofem’i kasutusele võtmist saanud mõnda teist tsüklilist kombineeritud hormoonasendusravi, tuleb
ravi alustada eelmise ravi lõppemisele järgneval päeval.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset
annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Üleminek suuremas annuses hormoone sisaldavale kombineeritud preparaadile võib olla näidustatud
juhul, kui pärast 3 kuu möödumist ei ole saavutatud sümptomite taandumist.

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see tablett võtta niipea kui võimalik järgneva 12 tunni
jooksul. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi, tuleb see tablett minema visata. Annuse manustamata
jätmisel suureneb ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

4.3. Vastunäidustused

- Rinnanäärmevähk, selle esinemine anamneesis või selle kahtlus.
- Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad, nende esinemine anamneesis või nende kahtlus (nt
endomeetriumivähk).
- Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Varem esinenud või esinev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
- Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
- Aktiivne või varem esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
- Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
- Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel
on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist
saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning jätkata hormoonasendusravi vaid senikaua, kuni
kasu ületab ohud.

Andmed menopausieelsete naiste HAR-raviga seotud riskide kohta on piiratud. Kuna absoluutne riski
tase noorematel naistel on madal, siis nende ravist saadava kasu ja riski suhe võib siiski olla parem kui
vanematel naistel.

Arstlik läbivaatus ja jälgimine
Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna
põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja
vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt
kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma
rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool lõiku „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased
uuringud ja protseduurid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides
ja vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema
hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need
haigused võivad Novofem-ravi ajal korduda või ägeneda:

- leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos;
- trombemboolsete haiguste riskifaktorite olemasolu (vt allpool);
- östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnanäärmevähi esinemine lähisugulastel;
- hüpertensioon;
- maksahaigused (nt maksaadenoom);
- diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma;
- sapikivitõbi;
- migreen või (tugev) peavalu;
- süsteemne erütematoosne luupus;
- endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool);
- epilepsia;
- astma;
- otoskleroos.

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid
Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:
- ikterus või maksafunktsiooni häired;
- märkimisväärne vererõhu tõus;
- migreenitaolise peavalu esmakordne teke;
- rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom
Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui
pika aja jooksul manustatakse üksnes östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult
östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, see sõltub
ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib see risk püsida
vähemalt 10 aastat.

Emakaga naiste puhul vähendab ainult östrogeeni sisaldava HAR’iga seotud ülemäärast riski
progestageeni tsükliline lisamine raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe kuu/28 päevase tsükli jooksul või
pideva kombineeritud östrogeen-progestageenravi kasutamine.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset ja määrivat vereeritust. Kui vereeritus või määrimine
jätkub pärast esimesi kuid kestnud ravi, tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi
katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks
osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk
Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen-
progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i, on rinnanäärmevähi
suurenenud risk sõltuvuses HAR’i kasutamise kestusest.

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud Women’s Health Initiative uuring (WHI) ja
epidemioloogilised uuringud, on kinnitanud rinnanäärmevähi riski suurenemist naistel, kes saavad
hormoonasendusraviks ligikaudu 3 aasta jooksul östrogeeni-progestageeni kombinatsioone (vt lõik
4.8).

Lisarisk ilmneb pärast mõnd aastat kestnud ravi, kuid väheneb mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul
pärast HAR’i lõpetamist.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil
kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.


Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavate HAR
preparaatide pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski
vähese tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sh WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et pikaajalisel
kombineeritud HAR’i kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia
Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või
kopsuarteri trombemboolia riski 1,3…3 kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega
esimesel raviaastal kui hiljem (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski
suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline
liikumatus, rasvumine (kehamassiindeks > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne
erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene
seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida
operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleks
hormoonasendusravi 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi ei tohi alustada enne,
kui liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud
noores eas venoosne trombemboolia, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses
selle piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).

Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust venoossest tromboembooliast eraldi või defekt on
raskekujuline (nt antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR
vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HAR’i kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud
trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja
nende ilmnemisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi
Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östogeeni
sisaldava HAR’i kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine
südame isheemiatõbe.

Östrogeen-progestageen kombinatsiooni HAR’i kasutamisel on südame isheemiatõve suhteline risk
veidi suurenenud. Kuna südame isheemiatõve absoluutse riski lähteväärtus sõltub selgelt east, on
südame isheemiatõve juhtude arv tervetel menopausile lähenevatel naistel östrogeen-progestageen
kombinatsiooni kasutamisel väga väike, kuid tõuseb vanuse suurenedes.

Isheemiline ajuinsult
Östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi
riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna
aga insuldi tekkerisk sõltub east, siis HAR’i kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse
tõustes suureneb (vt lõik 4.8).

Hüpotüreoidism
Patsientidel, kes vajavad türoidhormooni asendusravi tuleb HAR’i kasutamisel regulaarselt kontrollida
türoidhormooni funktsiooni, et nende türoidhormooni tasemed püsiks lubatud piirides.


Angioödeem
Östrogeenid võivad esile kutsuda või halvendada angioödeemi sümptomeid, eriti päritud
angioödeemiga naistel.

Muud seisundid
Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeeni sisaldava või kombineeritud
hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis
patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas
pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide
(mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse suurenemiseni vereringes.
T3 resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioonid ei muutu.
Seerumis võib suureneda ka teiste siduvate valkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja
suguhormoonide sisalduse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide
kontsentratsioonid ei muutu. Suureneda võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini
substraat, alfa-1-antitrüpsiin ja tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski
suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene sisaldava HAR’i
kasutamist pärast 65. eluaastat.

Novofem tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse
häiretega, laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumise häiretega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide ja progestageenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate
ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt
antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid
(rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Ritonaviiri, telapreviir ja nelfinaviiri (kuigi tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel
steroidhormoonidega ilmnevad hoopis indutseerivad omadused. Liht-naistepunaürti (Hypericum
perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib indutseerida östrogeenide ja
progestageenide metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide aktiveerunud metabolism põhjustada toime
vähenemist ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Östrogeenid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi, nagu näiteks glükoosi
tolerants- või türoidfunktsiooni testid.

Ravimid, mis pärsivad maksa mikrosomaalsete ensüümide aktiivsust, nt ketokonasool, võivad tõsta
vereseerumis tsirkuleerivate Novofem’i toimeainete taset.

Tsüklosporiiniga koosmanustamine võib tsüklosporiini maksas toimuva metabolismi aeglustumise
tõttu põhjustada tsüklosporiini, kreatiniini ja transaminaasi taseme tõusu veres.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Novofem on raseduse ajal vastunäidustatud.

Kui rasestumine toimub Novofem-ravi ajal, tuleb ravi kohe katkestada.

Piiratud arvu raseduste jälgimisel kogutud kliiniliste andmete põhjal on lootel täheldatud
noretisterooni kõrvaltoimete teket. Suukaudseks kontratseptsiooniks ja hormoonasendusraviks
kasutatavatest tavalistest annustest suuremate puhul täheldati naissoost loodete maskulinisatsiooni.

Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või fetotoksilist
toimet, kui östrogeenide ja progestageenide kombinatsioone manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine
Novofem ei ole näidustatud rinnaga toitmise perioodil.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Novofem ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus
Novofem'iga sarnase hormoonasendusravi preparaadi kasutamisel kliinilistes uuringutes olid kõige
sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks rindade valulikkus ja peavalu (teatatud > 10% patsientidest).

Järgnevalt loetletud kõrvaltoimed võivad ilmneda ravi ajal östrogeeni ja progestageeniga.

Esinemissagedused põhinevad Novofem'iga sarnase HAR-preparaadiga tehtud kliiniliste uuringute ja
Novofem'i turuletulekujärgse uuringu tulemustel.

Organsüsteemi klass
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
≥ 1/10
≥ 1/100; < 1/10
≥ 1/1000;
≥ 1/10 000;
< 1/100
< 1/1000
Infektsioonid ja

Vaginaalkandidiaas

infestatsioonid
Immuunsüsteemi häiredAllergiline
reaktsioon
Psühhiaatrilised häiredNärvilisus
Närvisüsteemi häired
Peavalu
Pearinglus
Migreen
Vertiigo

Unetus
Libiido


muutused

(muul viisil

täpsustamata)

Depressioon


Vaskulaarsed häired

Vererõhu tõus
Perifeerne

Hüpertensiooni
emboolia ja
süvenemine
tromboos
Seedetrakti häired

Düspepsia
Oksendamine
Kõhulahtisus

Kõhuvalu

Meteorism

KõhupuhitusIiveldus


Maksa ja sapiteede häired


Sapipõiepõletik


Sapikivitõbi

Naha ja nahaaluskoe

Lööve
Alopeetsia
Akne
kahjustused

SügelusLihas-skeleti ja sidekoe


Lihaskrambid

kahjustused
Reproduktiivse süsteemi ja
Rindade
Tupekaudne

Müoomisõlmede
rinnanäärme häired
valulikkus
verejooks
teke

Müoomisõlmede


suurenemine
Üldised häired ja

Tursed


manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud

Kehakaalu tõusTuruletulekujärgne kogemus
Lisaks ülalloetletud ravimi kõrvaltoimetele on järgnevalt toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed,
mille seos Novofem-raviga on üldhinnangu põhjal tõenäoline. Olemasolevate andmete põhjal ei ole
võimalik hinnata nende kõrvaltoimete esinemissagedust.

- Hea- ja pahaloomulised kasvajad (sh tsüstid ja polüübid): endomeetriumivähk.
- Immuunsüsteemi häired: üldised ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline reaktsioon/šokk).
- Psühhiaatrilised häired: ärevus.
- Närvisüsteemi häired: ajuinsult.
- Silma kahjustused: nägemishäired.
- Südame häired: müokardi infarkt.
- Vaskulaarsed häired: hüpertensiooni süvenemine.
- Maksa ja sapiteede häired: sapikivitõve ägenemine, sapikivide taasteke.
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: seborröa, angioneurootiline ödeem, hirsutism.
- Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: endomeetriumi hüperplaasia, vulvovaginaalne
pruuritus.
- Uuringud: kehakaalu langus.

Teiste östrogeeni-progestageeni preparaatidega seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasm, multiformne erüteem, nodoosne erüteem,
hemorraagiline lööve, vaskulaarne purpur.
- Arvatav dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4).
- Kuivsilmsus.
- Muutused pisarakile koostises.

Rinnanäärmevähi risk
Enam kui 5 aastat östrogeen-progestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordset suurenemist.
Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-progestageen
kombinatsiooni kasutajatel.
Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).
Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise
uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

Million Women uuring - eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ** Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
HAR’i mittekasutaja
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
kohta 5 aasta jooksul
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50...65
9...12
1,2
1...2 (0...3)

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon
50...65
9...12
1,7
6 (5...7)
* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides
** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega.
Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
mittekasutaja kohta
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
5 aasta jooksul
CEE ainult östrogeen
50...79
21
0,8 (0,7...1,0) -4 (-6...0)*
CEE+MPA östrogeen-progestageen**
50...79
17
1,2 (1,0...1,5) 4 (0...9)
* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.
** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR’i
kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk
Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HAR’i mittekasutaval emakaga naisel 1000-st.
Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i, kuna see suurendab
endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).
Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu
iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.
Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HAR’i
(järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0
(0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk
Pikaaegset ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi riski vähese suurenemisega. 5 aastat kestnud Million Women Study uuringus
esines HAR’i kasutamisel 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk
HAR’i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR’i
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.


WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
rühmas 5 aasta jooksul
Suukaudne ainult östrogeen*
50...59
1,2 (0,6...2,4) 1 (-3...10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen
50...59
2,3 (1,2...4,3) 5 (1...13)
* Uuring emakata naistel

Südame isheemiatõve risk
Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen
HAR’i kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HAR’i kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole
suurenenud.
Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv.
HAR’i kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi* lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
rühmas 5 aasta jooksul
50...59
1,3 (1,1...1,6) 3 (1...5)
* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Suukaudsete östrogeenide üleannustamise tunnusteks on rindade tundlikkus, iiveldus, oksendamine
ja/või metrorraagia. Progestageeni üleannustamine võib põhjustada depressiivset meeleolu, kurnatust,
aknet ja hirsutismi. Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide muutuvad kombinatsioonid. ATC kood:
G03FB05.


Östradiool: toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese
endogeense östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni menopausijärgset
vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.

Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Noretisteroonatsetaat: sünteetiline progestageen. Kuna östrogeenid soodustavad emakalimaskesta
kasvu, suureneb üksnes östrogeenide kasutamisel risk endomeetriumi hüperplaasia ja -vähi tekkeks.
Progestageeni lisamine raviskeemi vähendab östrogeenist tingitud riski endomeetriumi hüperplaasia
tekkeks naistel, kellel ei ole emakat eemaldatud.

Menopausijärgsete sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Turuletulekujärgses uuringus tekkis keskmiselt 3...4 päeva kestev regulaarne vereeritus 91% naistest,
kes kasutasid Novofem’i 6 kuu jooksul. Vereeritus tekkis tavaliselt paar päeva pärast
progestageenifaasi viimase tableti manustamist.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab
senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas
tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HAR, östrogeeni
üksi või kombinatsioonis progestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela
piirkonna, lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka
madala luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on
tõendusmaterjal piiratud.

Randomiseeritud platseebokontrolliga topeltpimeuuringud on näidanud, et 1 mg östradiooli hoiab ära
luumineraalide postmenopausaalse kaotuse ja suurendab luu mineraalset tihedust. Kui 2 aasta jooksul
kasutati 1 mg vastandamata 17β-östradiooli, suurenes luutihedus lülisamba, reieluukaela ja trohhanteri
piirkonnas vastavalt 2,8%; 1,6% ja 2,5%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17β-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib
ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas
(ligikaudu 27 pg/ml; vahemikus 13...40 pg/ml) saabub 6 tunni jooksul pärast 1 mg manustamist.
Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC
) on 629 h x pg/ml. 17
(0-tz)
β-östradiooli poolväärtusaeg on
umbes 25 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva globuliini ehk SHBG-ga (37%) ja
albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%. 17β-östradiooli metabolism toimub
põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille käigus tekivad väheaktiivsed või
inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid, mitmed östrogeensulfaadid ja
glükuroniidid. Östrogeenid erituvad sapiga, kus nad hüdrolüüsitakse ja reabsorbeeritakse
(enterohepaatiline ringe), ning peamiselt uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel kujul.

Noretisteroonatsetaat imendub suu kaudu manustatuna kiiresti ja transformeerub noretisterooniks
(NET). Esmane metabolism toimub maksas ja teistes siseorganites. 1 mg annuse manustamise järel
saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 9 ng/ml; vahemikus 6...11 ng/ml) 1 tunni
jooksul. Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC
) on 29 h x pg/ml. Noretisterooni
(0-tz)
poolväärtusaeg on umbes 10 tundi. Noretisteroon seondub SHBG-ga (36%) ja albumiiniga (61%).
Tähtsaimad metaboliidid on 5α-dihüdronoretisterooni ja tetrahüdronoretisterooni isomeerid, mis
erituvad peamiselt uriiniga sulfaat- või glükuroniidkonjugaatidena.

Noretisteroonatsetaat ei mõjuta östradiooli farmakokineetikat.

Ravimi farmakokineetilisi omadusi eakatel patsientidel ei ole uuritud.
10

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed östradiooli ja noretisteroonatsetaadiga on näidanud oodatud östrogeenseid ja
progestageenseid toimeid. Mõlemad ühendid põhjustasid prekliinilistes reproduktsioonitoksilisuse
uuringutes kõrvaltoimeid, eeskätt embrüotoksilisi toimeid ja urogenitaaltrakti arenguhäireid. Muude
prekliiniliste toimete osas on östradiooli ja noretisteroonatsetaadi toksilisusprofiil hästi teada ning
puuduvad muud ohud inimesele kui need, mida on käsitletud selle ravimi omaduste kokkuvõtte
muudes lõikudes ja mis kehtivad üldiselt hormoonasendusravi kohta.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Nii punased kui ka valged tabletid sisaldavad järgmisi abiaineid:
laktoosmonohüdraat
maisitärklis
hüdroksüpropüültselluloos
talk
magneesiumstearaat.

Tableti kate
Valged õhukese polümeerikattega tabletid:
hüpromelloos, triatsetiin, talk.

Punased õhukese polümeerikattega tabletid:
hüpromelloos, punane raudoksiid (E 172), titaandioksiid (E 171), propüleenglükool, talk.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest
kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 x 28 või 3 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletiga kalenderpakendil on 3 koostisosa:
• värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;
• läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;
• värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11

7. Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S
DK-2880 Bagsværd
Taani

8. Müügiloa number

407903

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 7.02.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.10.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014
12