MIRELLE

Toimeained: gestodeen+etünüülöstradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 60mcg+15mcg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MIRELLE ja milleks seda kasutatakse

• Mirelle on rasestumisvastane ravim, mida kasutatakse rasestumise ärahoidmiseks.
• Iga helekollane õhukese polümeerikattega tablett sisaldab väikeses koguses naissuguhormoone:
etünüülöstradiooli ja gestodeeni.
• Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud pillideks või
kombineeritud suukaudseteks kontratseptiivideks.

2. Mida on vaja teada enne MIRELLE võtmist

Üldised märkused
Enne Mirelle kasutama hakkamist lugege lõigust 2 teavet verehüüvete kohta. Eriti oluline on lugeda
verehüüvete sümptomite kohta, vt lõik 2 “Verehüübed”.
Enne Mirelle võtmise alustamist esitab arst teile küsimusi teie ja teie lähisugulaste tervisliku seisundi
kohta. Samuti mõõdetakse teie vererõhku ja olenevalt teie tervislikust seisundist tehakse mõned
analüüsid.
Selles infolehes on kirjeldatud mitmeid seisundeid, mille korral tuleks Mirelle võtmine peatada, või
millal Mirelle toime võib väheneda. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida
vahekordi või kasutada lisaks mitte-hormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või muud
barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed,
kuna Mirelle kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima
muutusi.

Sarnaselt teiste hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega ei kaitse Mirelle teid HIV-
infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Mirelle’t

Te ei tohi Mirelle’t kasutada, kui teil esineb mis tahes allpool nimetatud seisund. Kui teil on mõni
neist seisunditest, peate sellest rääkima oma arstile. Teie arst arutab koos teiega, milline teine
rasestumisvastane meetod sobiks teile paremini.

Ärge kasutage Mirelle’t:
• kui teil on (või on kunagi olnud) verehüüve jalgade veresoontes (süvaveenitromboos), kopsudes
(kopsuembol) või teistes elundites;
• kui te teate, et teil on vere hüübimist mõjutav häire, nt C-valgu või S-valgu vaegus,
antitrombiin-III vaegus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad;
• kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik
„Verehüübed");
• kui teil on kunagi olnud südameinfarkt või insult;
• kui teil on (või on olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rindkeres ja võib olla
südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiline atakk (mööduvad insuldi sümptomid);
• kui teil on mõni järgmistest haigustest (see võib suurendada verehüübe tekkeriski arterites):
o raske suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega;
o väga kõrge vererõhk;
o väga suur rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;
o seisund, mida nimetatakse hüperhomotsüsteineemiaks;
• kui teil on (või on olnud) teatud tüüpi migreen, mida nimetatakse „auraga migreeniks“;
• kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus (sümptomiteks võib olla kollane nahk või üle
kogu keha esinev sügelus) ning teie maks ei tööta veel korralikult;
• kui teil on (või on kunagi olnud) suguhormoonidest sõltuv kasvaja (nt rinnanäärme- või
suguorganite vähk);
• kui teil on (või on varem olnud) hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
• kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse;
• kui te olete või arvate, et võite olla rase;
• kui olete etünüülöstradiooli, gestodeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia võib põhjustada sügelust, löövet või paistetust.

Kui mõni neist seisunditest esineb esmakordselt pillide võtmise ajal, tuleb pillide võtmine koheselt
lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid
meetodeid (vt “Üldised märkused”).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed
Mirelle ei ole näidustatud kasutamiseks neidudel/naistel, kellel menstruatsioonid ei ole veel alanud.

Eakad
Mirelle ei ole näidustatud kasutamiseks pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Ärge kasutage Mirelle’t maksahaiguste korral (vt ka lõik „Ärge kasutage Mirelle’t“ ja „Hoiatused ja
ettevaatusabinõud“).

Neerukahjustusega patsiendid
Pidage nõu oma arstiga. Olemasolevate andmete alusel ei ole neerukahjustusega patsientide ravi vaja
muuta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Millal peate pöörduma oma arsti poole?
Pöörduge viivitamatult arsti poole
kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on
-
verehüüve jalas (st süvaveenitromboos), verehüüve kopsus (st kopsuemboolia),
südameinfarkt või insult (vt allolevat lõiku „Verehüübed“).
Nende raskete kõrvaltoimete sümptomite kirjelduse leiate lõigust „Kuidas tunda ära verehüübe
tunnuseid“.

Mõnel juhul peab Mirelle või mis tahes muu kombineeritud pilli kasutamisel olema ettevaatlik ja
vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik
milline järgmistest seisunditest. Samuti teavitage oma arsti, kui mõni neist seisunditest tekib või
muutub ägedamaks Mirelle kasutamise ajal:
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on südameklapi rike või südamerütmihäired;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud tromboosi (jalas, kopsus või mujal), südamelihaseinfarkti
või insulti noores eas;
- kui teil esineb migreeni;
- kui teil on epilepsia (vt lõik „Muud ravimid ja Mirelle“);
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud kõrge kolesterooli tase veres;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk;
- kui teil on maksa või sapipõie haigus;
- kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);
- kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku
kaitsevõimet);
- kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab
neerupuudulikkust);
- kui teil on sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);
- kui teie vere rasvasisaldus on suurenenud (hüpertriglütserideemia) või kui seda on esinenud teie
perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi (kõhunäärme põletik) suurema
tekkeriskiga;
- kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa pikemat aega liikuda (vt lõik 2
„Verehüübed");
- kui te olete äsja sünnitanud, on teil suurem oht verehüüvete tekkimiseks. Te peate küsima oma
arstilt, kui ruttu pärast sünnitust saate hakata Mirelle’t võtma;
- kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit);
- kui teil on veenilaiendid;
- kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva
suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida nimetatakse
porfüüriaks; nahahaigus herpes gestationis või närvisüsteemi haigus chorea Sydenham);
- kui teil on (või on varem esinenud) kloasme (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol, nn
raseduslaigud); nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- ja ultraviolett-kiirgusest;
- kui teil on pärilik angioödeem. Kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo-, keele- ja/või
neeluturse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma
arsti poole. Östrogeene sisaldavad ravimid võivad angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid
ägedamaks muuta.

Kui mõni eelpool loetletud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest korda,
pöörduge oma arsti poole.

VEREHÜÜBED

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite, nagu Mirelle, kasutamine suurendab
verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel juhtudel võib verehüüve
veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme.
Verehüübed võivad tekkida:
- veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või VTE-ks);
- arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või ATE-ks).
Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada raskeid
pikaajalisi tüsistusi, väga harva võivad need lõppeda surmaga.
Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübe tekkimiseks Mirelle
kasutamisel väike.

KUIDAS TUNDA ÄRA VEREHÜÜBE TUNNUSEID

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui te märkate mis tahes järgmist nähtu või sümptomit.

Kas teil esineb neid nähte?
Millisele haigusele see
viitab?
• Ühe jala paistetus või paistetus piki jala või jalalaba veeni,
Süvaveenitromboos
eriti juhul, kui sellega kaasneb:
• valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult seistes
või kõndides;
• haige jala kõrgem temperatuur;
• jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või sinakaks
värvumine.
• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või kiire
Kopsuemboolia
hingamine.
• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha (võib kaasneda
veriköha).
• Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval
hingamisel.
• Tugev peapööritus või pearinglus.
• Kiire või ebakorrapärane südamerütm.
• Tugev kõhuvalu.

Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest osa
sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad ekslikult viidata
ka vähemtõsistele haigustele nagu nt hingamisteede nakkus (nt
külmetushaigus).
Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid:
Tromboos silma võrkkesta
• kohene nägemiskaotus või
veenis (verehüüve silmas)
• valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia
nägemiskaotuseni.
• Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne rindkeres.
Südameinfarkt
• Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all.
• Täistunne, seedehäired või lämbumistunne.
• Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga,
kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu.
• Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus.
• Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus.
• Kiire või ebakorrapärane südamerütm.
• Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti
Insult
ühel kehapoolel.
• Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või
mõistmisraskus.
• Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired.
• Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või
koordinatsioonikaotus.
• Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega
peavalu.
• Teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.

Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla lühiajalised ning
taanduvad peaaegu kohe ja täielikult. Te peate siiski pöörduma
viivitamatult arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi
tekkeks.
• Jäsemete paistetamine ja kergelt sinakas värvus.
Teisi veresooni ummistavad
• Tugev kõhuvalu (äge kõht).
verehüübed

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve?
• Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist on seostatud verehüüvete
tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed ilmnevad siiski
harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste
vahendite kasutamise esimesel aastal.
• Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi.
• Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat.
• Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite, nt silma veresoontes (tromboos silma
võrkkesta veenis).

Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem?
Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase
vahendi kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui hakkate kombineeritud
hormonaalset rasestumisvastast vahendit (kas sama või mõnda muud ravimit) uuesti võtma pärast
4-nädalast või pikemat pausi.
Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei kasutaks
kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Kui te lõpetate Mirelle võtmise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala jooksul.

Kui suur on verehüübe tekkerisk?
Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud hormonaalset
rasestumisvastast vahendit te kasutate.
Verehüübe tekkimise risk jalas (süvaveenitromboos) või kopsus (kopsuemboolia) Mirelle võtmise ajal
on väike.
Naistel, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid ja ei ole
-
rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st.
Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st, kes kasutavad
-
levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud hormonaalset
rasestumisvastast vahendit.
Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 9…12 naisel 10 000-st, kes kasutavad gestodeeni
-
(sisaldub ka Mirelle’s) sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast vahendit.
Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat lõiku
-
„Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski“).


Verehüübe tekkerisk ühe aasta
jooksul
Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid pille Ligikaudu kahel naisel 10 000-st
ja kes ei ole rasedad.
Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni
Ligikaudu 5…7 naisel 10 000-st
või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud
hormonaalseid tablette.
Naised, kes kasutavad Mirelle’t.
Ligikaudu 9…12 naisel 10 000-st

Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski
Verehüübe tekkerisk Mirelle kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda riski. Teie
risk on suurem:
• kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m2);
• kui kellelgi teie lähisugulastest on nooreas eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas,
kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilikku vere hüübimishäiret.
• kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu pikka aega
liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda Mirelle kasutamise peatamine mitu
nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem liikuvam. Kui te peate lõpetama Mirelle
kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle ravimit võtma hakata;
• vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta);
• kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi.
Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid , seda suurem on teie verehüübe tekkerisk.
Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb ka teisi
eelpool loetletud riskifaktoreid.
Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te ei ole
selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et Mirelle kasutamine tuleb lõpetada.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Mirelle kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna liikmel tekib
teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

VEREHÜÜBED ARTERIS

Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve?
Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada raskeid probleeme. Nt võib see
põhjustada südameatakki või insulti.

Faktorid mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski
On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht Mirelle kasutamisel on väga väike, kuid see võib
suureneda:
• vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta);
• kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase vahendi nagu Mirelle
kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda suitsetamist lõpetada ja
olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi rasestumisvastase vahendi
kasutamist;
• kui te olete ülekaaluline;
• kui teil on kõrge vererõhk;
• kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat) südameatakki või
insulti. Sellisel juhul võib teil olla suurem risk südameataki või insuldi tekkeks;
• kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või triglütseriidid)
sisaldus veres;
• kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen;
• kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse kodade
virvenduseks);
• kui teil on suhkurtõbi.
Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib verehüübe
tekkimise oht veelgi suureneda.
Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Mirelle kasutamise ajal, nt kui te hakkate suitsetama, kui
lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb,
rääkige oma arstiga.

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini,
kuid pole teada, kas see on põhjustatud ravist. Põhjuseks võib olla asjaolu, et kombineeritud pille
kasutavaid naisi kontrollitakse tihedamini. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste
vahendite kasutamise lõpetamist väheneb rinnanäärmevähi risk järk-järgult. Tähtis on oma rindu
regulaarselt kontrollida. Kui tunnete rinnas mis tahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi
maksakasvajaid. Üksikutel juhtudel on sellised kasvajad põhjustanud eluohtlikku kõhuõõnesisest
verejooksu. Tugeva kõhuvalu esinemisel võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomiviirus (HPV). Mõne uuringu
kohaselt võib pikaajaline pillide kasutamine emakakaelavähi riski suurendada. Siiski ei ole selge, mil
määral suurendavad emakakaelavähi riski seksuaalkäitumine ja muud tegurid, nt inimese
papilloomiviirus.

Need eelpool nimetatud kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.

Tsükliväline veritsus

Esimestel kuudel võib kõigi pillide kasutamisel esineda ebaregulaarset vaginaalset veritsust
(määrimine või tsüklivälised verejooksud). Vajadusel kasutage hügieenisidemeid, kuid jätkake
tavapärasel viisil tablettide kasutamist. Tavaliselt lõpeb ebaregulaarne vaginaalne veritsemine siis, kui
teie keha on pillidega kohanenud (tavaliselt pärast 3 tabletivõtmise tsüklit). Kui veritsemine jätkub,
algab uuesti või muutub tugevamaks, siis rääkige sellest oma arstile.

Mida teha, kui veritsemine ei alga

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud ägedat
kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud muid ravimeid, siis on rasedus väga ebatõenäoline. Võtke
Mirelle’t tavapäraselt edasi.
Kui te ei ole tablette õigesti võtnud, või kui te olete tablette õigesti võtnud, kuid oodatud veritsust ei
esine kahel korral järjest, siis võite olla rase. Võtke kohe ühendust oma arstiga. Ärge alustage
järgmise pakendiga enne, kui olete veendunud, et te ei ole rase. Vahepeal kasutage
mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vaadake ka lõik “Üldised märkused”.

Muud ravimid ja Mirelle

Öelge alati oma arstile, milliseid ravimeid ja taimseid preparaate te kasutate. Samuti teavitage iga arsti
või hambaarsti, kes teile mõnda ravimit välja kirjutab (või apteekrit, kellelt ravimi ostsite), et kasutate
Mirelle’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua peate rasestumise vältimiseks kasutama
lisameetodit (nt kondoom); samuti seda, kas peate muutma teise samaaegselt kasutatava ravimi
kasutamist.

Teatud ravimid võivad mõjutada Mirelle sisaldust veres ning muuta seeläbi rasestumisvastase toime
vähem efektiivseks või põhjustada ootamatut veritsust. Need on:
- mõned epilepsia ravimid (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin,
topiramaat, felbamaat);
- tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin);
- HI-viiruse või C-hepatiidi ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid) või teised infektsioonivastased ained (griseofulviin);
- ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum).

Samuti võib Mirelle mõjutada teiste ravimite (nt lamotrigiini ja tsüklosporiini) toimet.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile plaanitakse teha vereanalüüs või mõni muu analüüs, siis öelge arstile või laboritöötajatele, et
kasutate pille, kuna suukaudsed rasestumisvastased ravimid võivad mõjutada mõne analüüsi tulemusi.

Rasedus

Ärge võtke Mirelle’t, kui te olete rase või kahtlustate rasedust. Kui te rasestute Mirelle kasutamise
ajal, lõpetage koheselt ravimi kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga. Kui te soovite rasestuda,
võite ravimi kasutamise katkestada mis tahes ajal (vt lõik „Kui te lõpetate Mirelle kasutamise“).

Imetamine

Rinnaga toitmise ajal ei soovitata üldjuhul Mirelle't kasutada. Kui te soovite kasutada pille imetamise
ajal, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid Mirelle mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

Mirelle sisaldab laktoosi
Iga selle ravimi tablett sisaldab 38 mg laktoosi. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne Mirelle
kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas MIRELLE võtta

Mirelle pakend sisaldab 28 tabletti. Tablette tuleb võtta iga päev enam-vähem samal kellaajal,
vajadusel koos vähese veega. Järgige noolt pakendil, kuni kõik 28 tabletti on ära võetud (täpsema
õpetuse blisterpakendi ettevalmistamiseks leiate lõigust "Kuidas Mirelle blisterpakendit
kasutamiseks ette valmistada"). Tavaliselt algab menstruatsioonilaadne vereeritus 2…3. päeval
pärast viimase toimeainet sisaldava helekollase Mirelle tableti võtmist (st viimase 4 hormoonivaba
valge tableti kasutamise ajal). Pakendite vahele pausi jätta ei tohi, st uue pakendiga tuleb alustada
kohe järgmisel päeval pärast eelmise pakendi lõpetamist, isegi juhul kui vereeritus pole veel
lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka
menstruatsioonilaadne vereeritus igal kuul samal ajal.

Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus
ligikaudu 1% aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib
rasestumise tõenäosus suureneda.

Esimese Mirelle pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Mirelle võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Seejärel järgige
nädalapäevi. Mirelle toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus
kasutada lisa rasestumisvastast meetodit.
Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel
seitsmel päeval kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast vahendit (barjäärimeetodit).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt, tuperõngalt või transdermaalselt rasestumisvastaselt plaastrilt

Te võite alustada Mirelle kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelmisest pakendist
(ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka hormoonivabasid tablette,
siis tuleb Mirelle võtmist alustada kohe pärast viimase hormoone sisaldava tableti võtmist (kui te pole
kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem kui
päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase hormoone mitte-
sisaldava pilli võtmist). Juhul kui te kasutasite tuperõngast või transdermaalset plaastrit, alustage
Mirelle tablettide võtmist eelistatult eelneva tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid mitte
hiljem kui päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine. Järgides neid juhiseid, ei ole vaja
kasutada täiendavat rasestumisvastast vahendit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (progestageeni sisaldavad pillid, süst,
implantaat või progestageeni vabastav emakasisene ravivahend)

Ainult progestageeni sisaldavatelt pillidelt võib Mirelle’le üle minna suvalisel päeval (implantaadilt
või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval; süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks
tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimesel seitsmel Mirelle võtmise
päeval kasutama täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

Pärast nurisünnitust

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Mirelle kasutamise alustamist oodata ära esimene
normaalne menstruatsioon. Vahel võib alustada ka varem, kuid ainult arsti soovitusel.
Kui te olete pärast sünnitust olnud seksuaalvahekorras, siis veenduge enne Mirelle kasutamise
alustamist, et te ei ole rase, või oodake ära järgmine menstruatsioon.
Kui te toidate last rinnaga ning soovite kasutada Mirelle’t, pidage nõu oma arstiga.

Kui te ei ole kindel, millal alustada Mirelle kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Mirelle blisterpakendit kasutamiseks ette valmistada?

Iga Mirelle blister sisaldab 24 helekollast hormoontabletti ja 4 valget hormoonisisalduseta tabletti
(viimases reas). Lisaks on karbis nädalapäevade kleebised. Valige 7-st kleepribast see, mis algab
nädalapäevaga, millal te alustate tablettide kasutamist. Näiteks, kui te alustate tablettide kasutamist
kolmapäeval, siis kasutage riba, mis algab tähega “K”.

Asetage kleepriba piki blistri ülaserva tablettide poolsel küljel nii, et esimene päev satub kohakuti
tabletiga, millele on suunatud kiri “Algus“.

Nüüd te näete, millisel nädalapäeval tuleb iga tablett võtta.


Kui te võtate Mirelle’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated Mirelle tablettide üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest.
Kui te võtate korraga sisse mitu hormoone sisaldavat tabletti, võib teil esineda iiveldust või
oksendamist. Noortel tüdrukutel võib esineda tupekaudset vereeritust.
Kui te võtsite liiga palju Mirelle tablette või kui te avastate, et Mirelle’t on sisse võtnud laps,
pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Mirelle’t võtta

Olenevalt sellest, millisel tsükli päeval te unustasite ühe tableti võtta, võib olla vajalik täiendava
rasestumisvastase vahendi (nt kondoom) kasutamine. Võtke tablette vastavalt allpool toodud
juhistele (vt ka unustatud tablettide kohta käivat joonist). Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga.

• Kui te unustasite võtta ühe neljast valgest hormoonivabast tabletist (blistri 4 viimast tabletti), on
rasestumisvastane toime endiselt säilinud, sest need tabletid ei sisalda hormoone. Siiski tuleb
jälgida, et ei muutuks pillide kasutamise skeem, mis on oluline rasestumisvastase toime
säilimiseks. Järgmine tablett tuleb võtta tavalisel ajal ning unustatud toimeaineta valged tabletid
tuleb segaduse vältimiseks ära visata. Kui te unustasite võtta pakendi viimase valge tableti, tuleb
uue pakendi esimese tabletiga alustada ettenähtud ajal.

Järgnevad nõuanded kehtivad helekollaste hormoone sisaldavate tablettide kohta (blistri 1...24.
tablett):

• Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on rasestumisvastane toime säilinud.
Võtke tablett niipea, kui see teile meenub, ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
• Kui te hilinesite helekollase tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide
rasestumisvastane toime olla vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid helekollaseid tablette
te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti
võtmata pakendi alguses või lõpus (viimased helekollased tabletid). Seetõttu järgige alltoodud
juhendit (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.

Ärge võtke ühel päeval rohkem kui 2 tabletti, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustasite tablette võtta ning blistri lõpus (4 viimase valge hormoonivaba tableti kasutamise
ajal) ei teki oodatud veritsust, siis te võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist pidage nõu
arstiga.

1 tablett jäi vahele 1...7. päeval
Kui te unustasite alustada uue pakendiga või kui te unustasite tabletti võtta esimese 7 päeva jooksul,
esineb võimalus, et võite olla rase (kui olete olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul
vahekorras). Sellisel juhul konsulteerige arstiga enne, kui te alustate tablettide võtmist uuest pakendist
(vt ka allpool toodud joonist).
Kui te ei olnud tableti unustamisele eelnenud 7 päeva jooksul vahekorras, võtke vahelejäänud
helekollane tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate võtma kaks tabletti
korraga), ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Järgmise 7 päeva jooksul kasutage täiendavat
rasestumisvastast vahendit (kondoom).

1 tablett jäi vahele 8...14. päeval
Võtke vahele jäänud helekollane tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et peate
võtma kaks tabletti korraga) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib. Muid
rasestumisvastaseid meetodeid pole vaja lisaks kasutada.

1 tablett jäi vahele 15...24. päeval
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole vaja lisaks
kasutada.
1. Võtke vahelejäänud helekollane tablett niipea, kui see teile meenub (isegi kui see tähendab, et
peate võtma kaks tabletti korraga), ning võtke järgmised helekollased tabletid tavalisel ajal (seda
juhul, kui pakendis on veel helekollaseid tablette). Visake pakend ära kohe, kui kõik helekollased
tabletid on ära võetud (ärge võtke 4 viimast valget toimeaineta tabletti), ja alustage järgmise
pakendiga nii, et kahe pakendi vahele ei jää pausi. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset
vereeritust enne, kui teisest pakendist on kõik helekollased tabletid ära võetud, kuid teil võib
tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurdeveritsust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 4-päevane või lühem paus (arvestades
sisse ka päeva, mil unustasite tabletti võtta) ning alustage uue pakendiga.Ununes rohkem
Pöörduge arsti poole.
kui üks
helekollane
hormoontablett
JAH

Uue pakendiga
alustamine
1...7. päev
Kas te olite 7 päeva jooksul enne tableti unustamist vahekorras?
ununes
EI
• Võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada, et peate
samal päeval võtma 2 tabletti) ja jätkake tavapärast
tabletivõtmise skeemi.
• Kasutage järgmised 7 päeva barjäärimeetodit (kondoom).
Ununes ainult üks
helekollane
hormoontablett
• Võtke vahele jäänud tablett (see võib tähendada, et peate
8...14. päev
(rohkem kui
samal päeval võtma 2 tabletti) ja jätkake tavapärast
12 tundi hiljem)
tabletivõtmise skeemi.
• Võtke vahele jäänud tablett.
• Kasutage helekollased hormoontabletid lõpuni.
• Jätke vahele viimased 4 valget toimeaineta tabletti.
• Jätkake järgmise pakendiga.
15...24. päev
või
• Käesolevast pakendist ärge enam tablette võtke.
• Tehke tabletivaba vahe (mitte rohkem kui 4 päeva, k.a
võtmata jäänud tableti päev).
• Jätkake uue pakendiga.
Mida teha oksendamise või ägeda kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus pärast helekollase tableti võtmist, võivad tabletis
sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tundi pärast tableti võtmist,
on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad
vahelejäänud tablettide kohta (vt lõik „Kui te unustate Mirelle’t võtta“). Raske kõhulahtisuse korral
konsulteerige oma arstiga. Oksendamine või äge kõhulahtisus viimase 4 valge toimeaineta tableti
võtmise järel ei vähenda Mirelle rasestumisvastast toimet.

Kui te lõpetate Mirelle kasutamise

Mirelle võtmise võib lõpetada mis tahes ajal. Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma arstilt teavet
muude usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta.
Kui te soovite rasestuda, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne menstruatsioon
ning proovida alles seejärel rasestuda. Sellisel juhul on lihtsam välja arvutada lapse eeldatavat
sünniaega.

Kui te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Menstruatsiooni edasilükkamiseks peate alustama järgmise Mirelle pakendiga kohe, kui te olete
käesolevast blistrist ära võtnud kõik helekollased tabletid (ärge võtke viimaseid 4 valget toimeaineta
tabletti). Te võite uue pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Seejärel tekib
teil vereeritus (ligikaudu 3 nädalat tavalisest vereeritusest hiljem). Kui te soovite, et menstruatsioon
algaks varem, lõpetage helekollaste tablettide võtmine. Visake ülejäänud tabletid ära ja jätke
maksimaalselt 4 päeva pikkune vahe, enne kui alustate uue pakendiga. Sellisel juhul tekib teil 2…3
päeva pärast viimase helekollase tableti võtmist vereeritus. Järgmise pakendi tablettide kasutamise
ajal võib teil esineda määrimist ja läbimurdeverejookse.

Kui te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga nelja
nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite veritsuse algusaega muuta, siis ärge kasutage valgeid
toimeaineta tablette lõpuni. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioon reedel ja te tahate, et see
algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui
tavaliselt. Selleks tuleb ära visata käesoleva pakendi viimased 3 valget tabletti ja alustada uue
pakendiga ilma pausita. Mida vähem valgeid toimeaineta tablette te võtate, seda suurem on tõenäosus,
et teil ei teki vereeritust. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda määrimist ja
läbimurdeverejookse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske ja püsiv; või kui teil tekib mõni
tervisehäire, mis võib olla tingitud Mirelle kasutamisest, siis rääkige sellest oma arstile.
Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatel naistel suureneb
verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia) või arterites (arteriaalne trombemboolia).
Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisega seotud
erinevate riskide kohta vt lõigust 2 „Mida on vaja teada enne Mirelle kasutamist“.

Tõsised
Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid on lähemalt kirjeldatud lõikudes „Hoiatused ja
ettevaatusabinõud“, „Verehüübed“, „Pillid ja vähk” ning „Ärge kasutage Mirelle’t“. Palun lugege
need lõigud tähelepanelikult läbi ning vajadusel pöörduge oma arsti poole.

Pillide kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 100-st):
- iiveldus;
- kõhuvalu;
- kehakaalu tõus;
- peavalu;
- depressiivne meeleolu või meeleolu muutused;
- rindade valulikkus, sh rindade hellus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st):
- oksendamine;
- kõhulahtisus;
- vedelikupeetus;
- migreen;
- libiido vähenemine;
- rindade suurenemine;
- lööve;
- urtikaaria (nõgestõbi).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st):
- kontaktläätsede talumatus;
- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus);
- kehakaalu langus;
- libiido suurenemine;
- eritis tupest;
- eritis rinnast;
- sõlmeline või mitmekujuline erüteem;
- ohtlikud verehüübed veenis või arteris, nt:
o
jalas või jalalabas (süvaveenitromboos);
o
kopsus (kopsuemboolia);
o
südameatakk;
o
insult;
o
miniinsult või ajutised insuldilaadsed sümptomid, mida nimetatakse mööduvaks
isheemiliseks atakiks;
o
verehüübed maksas, maos/soolestikud, neerudes või silmas.
Verehüüvete tekkerisk võib tõusta, kui teil esineb ka teisi seda riski suurendavaid seisundeid
(lisateavet verehüübe tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüübe sümptomite kohta vt
lõigust 2).

Kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad ravimid esile kutsuda angioödeemi
sümptomeid või neid ägedamaks muuta (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

Lisateave rasestumisvastaste tablettide kohta

Kombineeritud pillidel võib olla ka mitmeid teisi mittekontratseptiivseid omadusi.
Menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks
on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.

5. Kuidas MIRELLE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mirelle sisaldab

- Toimeained on etünüülöstradiool (15 mikrogrammi) ja gestodeen (60 mikrogrammi).

- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat,
kaaliumpolakrilliin, makrogool 1450, vaha E, OPADRY kollane YS-1-6386-G (hüpromelloos,
titaandioksiid, kollane raudoksiid, punane raudoksiid), OPADRY valge YS-1-18024-A
(hüpromelloos, hüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid, polüetüleenglükool).

Kuidas Mirelle välja näeb ja pakendi sisu

Mirelle blisterpakend sisaldab 24 hormoone sisaldavat õhukese polümeerikattega tabletti ja 4
hormoonivaba õhukese polümeerikattega tabletti.

Mirelle tabletid paiknevad läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest blisterpakendis.

Hormoone sisaldav õhukese polümeerikattega tablett on helekollane, ümar ja kaksikkumer.
Hormoonivaba õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümar ja kaksikkumer.

Pakendis on 28 või 3x28 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootjad:
Bayer Pharma AG

Delpharm Lille SAS
D-13342 Berlin

ja
59390 Lys-Lez-Lannoy
Saksamaa


Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Telefon: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Mirelle, 60/15 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

24 hormoone sisaldavat helekollast õhukese polümeerikattega tabletti.
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 60 mikrogrammi gestodeeni ja 15 mikrogrammi
etünüülöstradiooli.
4 valget hormoonivaba õhukese polümeerikattega tabletti.

INN. Gestodenum, ethinylestradiolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Hormoone sisaldav tablett on helekollane, ümar ja kaksikkumer.
Hormoonivaba tablett on valge, ümar ja kaksikkumer.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Raseduse vältimine.

Mirelle väljakirjutamisel tuleb võtta arvesse konkreetsel naisel käesoleval hetkel esinevaid
riskifaktoreid, eriti venoosse trombemboolia (VTE) riskifaktoreid, ja seda, milline on VTE risk koos
Mirelle'ga võrreldes teiste kombineeritud hormonaalsete kontratseptiividega (KHK) (vt lõigud 4.3
ja 4.4).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne


Kuidas Mirelle't võtta?

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide õigel kasutamisel on rasestumise võimalus ligikaudu 1%
aastas. Juhul kui unustatakse pille võtta või neid ei kasutata vastavalt juhendile, võib rasestumise
tõenäosus suureneda.

Tablette tuleb võtta pakendil näidatud järjekorras, iga päev enam-vähem samal kella-ajal, vajadusel
vähese koguse veega. Tablettide võtmine on pidev. Võtta tuleb üks tablett päevas 28 päeva järjest. Uue
pakendiga alustatakse järgmisel päeval pärast viimase tableti võtmist eelmisest pakendist.


Menstruatsioonilaadne vereeritus algab enamasti 2…3. päeval pärast platseebotablettide võtmise
alustamist ja ei pruugi lõppeda enne järgmise pakendi alustamist.

Kuidas alustada Mirelle kasutamist?


Eelnevalt (viimase kuu vältel) ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate kasutatud


Tablettide võtmine peab algama naise normaalse tsükli esimesel päeval (menstruaalverejooksu
esimene päev). Alustada võib ka 2...5. päeval, kuid sellisel juhul soovitatakse esimese tsükli esimese 7
tabletivõtmise päeva jooksul kasutada lisaks barjäärimeetodit.


Üleminek kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne

kontratseptiiv/KSK), tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt

Eelistatult tuleb Mirelle’ga alustada päeval, mis järgneb viimasele toimeainet sisaldavale
kombineeritud suukaudsele rasestumisvastasele tabletile, kuid hiljemalt eelneva KSK tabletivaba või
platseebotablettide perioodi järgsel päeval. Tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt üleminekul
tuleb Mirelle’ga alustada eelistatult tuperõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid hiljemalt päeval,
mil pidi toimuma järgmine manustamine.

• Üleminek ainult-progestageenmeetodilt (minipill, süst, implantaat) või progestageeni vabastavalt
intrauteriinselt ravivahendilt

Naine võib minipillilt ümber lülituda suvalisel päeval (implantaadi või emakasisese süsteemi
kasutamisel - selle eemaldamise päeval; süstitava vahendi kasutamisel - päeval, mil peaks tehtama
järgmine süst), kuid kõigil neil juhtudel tuleb naisele täiendavalt soovitada barjäärimeetodi kasutamist
esimese 7 tabletivõtmise päeval.

• Esimese trimestri abordi järgselt

Alustada võib kohe. Täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid ei ole vaja kasutada.

• Sünnituse või teise trimestri abordi järgselt

Rinnaga toitvate naiste kohta vt lõik 4.6.

Soovitatav on alustada 21…28. päeval pärast sünnitust või teise trimestri aborti. Kui alustatakse
hiljem, peab naine esimese 7 tableti võtmise päeval soovitavalt kasutama lisaks barjäärimeetodit. Kui
vahekord on siiski eelnevalt toimunud, tuleb enne KSK’de kasutamise alustamist välistada rasedus või
oodata ära esimene menstruatsioon.

Mida teha, kui tablett jäi võtmata?

Võtmata jäänud valgeid platseebotablette võib ignoreerida. Siiski tuleks need ära visata, et mitte
tahtmatult pikendada platseebotablettide võtmise faasi. Järgnevad nõuanded kehtivad ainult võtmata
jäänud helekollaste hormoone sisaldavate tablettide kohta.

Kui möödunud on vähem kui 12 tundi ajast mil tulnuks võtta toimeainet sisaldav tablett, on
rasestumisvastane toime säilinud. Võtmata jäänud tablett tuleb võtta niipea, kui see meenub. Edasi
tuleb tablette võtta tavalisel kellaajal.

Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi ajast mil tulnuks võtta toimeainet sisaldav tablett, võib
rasestumisvastane toime olla nõrgenenud. Unustatud tablettide korral on vaja järgida kahte põhireeglit:

1. Tabletivõtmises ei tohi tekkida pikemat pausi kui 4 päeva.


2. Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasari telje adekvaatseks pärssimiseks kulub 7 päeva toimeainet
sisaldavate tablettide pidevat kasutamist.

Sellest lähtudes võib anda järgnevaid soovitusi:.


1. kuni 7. päev


Kasutaja peab võtma vahelejäänud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga
võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb tablettide võtmist jätkata tavalisel ajal. Järgneva 7 päeva jooksul
tuleb lisaks kasutada barjäärimeetodit (kondoom). Kui eelnenud 7 päeva jooksul oli naine vahekorras,
siis tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on vahele jäänud ning mida lähemale
jääb see platseebotablettide faasile, seda suurem on rasestumise risk.


8. kuni 14. päev


Kasutaja peab võtma unustatud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb korraga
võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal. Kui naine on enne võtmata
jäänud tabletti 7 päeva jooksul korralikult tablette võtnud, siis puudub vajadus kasutada lisaabinõusid
raseduse vältimiseks. Kui see aga nii ei ole, või kui võtmata on jäänud rohkem kui üks tablett, tuleb
raseduse vältimiseks naisele soovitada täiendava kaitsevahendi kasutamist järgneva 7 päeva jooksul.

• 15. kuni 24. päev

Rasestumisvastase toime nõrgenemise risk on suur läheneva platseebotablettide faasi tõttu.
Rasedusvastase kaitse langust saab siiski vältida, reguleerides tablettide võtmise graafikut. Järgides
ühte kahest alltoodud nõuandest, ei teki vajadust rasestumisvastaste lisaabinõude järele. Seda
tingimusel, et eelnevad 7 päeva on korralikult tablette võetud. Kui see aga nii ei ole, tuleb järgida
kahest alltoodud soovitusest esimest ning kasutada järgmise 7 päeva jooksul ka täiendavat
kaitsevahendit.

1.
Kasutaja peab võtma unustatud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui sel juhul tuleb
korraga võtta kaks tabletti. Seejärel tuleb jätkata tablettide võtmist tavapärasel ajal, kuni
toimeainet sisaldavad helekollased tabletid on ära kasutatud. 4 valget platseebotabletti tuleb ära
visata. Järgmise pakendiga tuleb algust teha kohe. Kasutajal ei teki menstruatsioonilaadset
vereeritust tõenäoliselt enne, kui teise pakendi toimeainet sisaldavad helekollased tabletid on ära
kasutatud, kuid tal võib esineda määrivat vereeritust või läbimurdeverejooksu tablettide võtmise
ajal.

2.
Naisele võib soovitada ka helekollaste tablettide võtmise lõpetamist käigusolevast pakendist.
Seejärel peab ta pidama kuni 4-päevase tabletivaba perioodi, arvestades sinna sisse ka tableti
võtmata jätmise päeva, ning jätkama uue pakendiga.

Kui naisel jäi tablett võtmata ning sellele järgnevalt ei esinenud platseebotablettide võtmise faasis
menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb arvestada võimaliku rasedusega.

Mida teha seedetrakti häirete puhul?

Tõsiste seedetrakti häirete esinemise korral ei pruugi imendumine olla täielik ning kasutada tuleks
rasestumisvastast lisameetodit.

Kui naine oksendab 3…4 tundi pärast helekollase hormoone sisaldava tableti võtmist, tuleks
rakendada sama skeemi, mida vahelejäänud tableti puhul (vt lõik „Mida teha, kui tablett jäi
võtmata?“). Kui naine ei taha muuta senist tabletivõtmise graafikut, siis peaks ta võtma lisatableti
teisest pakendist.Kuidas muuta või lükata edasi menstruatsioonilaadse vereerituse aega?

Menstruatsiooni edasilükkamiseks tuleb uue Mirelle pakendiga alustada ilma eelnevast pakendist
platseebotablette võtmata. Tsüklit võib pikendada vastavalt soovile kuni teise pakendi toimeainet
sisaldavate tablettide lõppemiseni. Tsükli pikendamisega seoses võib esineda määrivat vereeritust või
läbimurdeveritsust. Mirelle regulaarset võtmist jätkatakse seejärel pärast platseebotablettide faasi.

Kui soovitakse menstruatsioonilaadse vereerituse algust nihutada mõnele teisele nädalapäevale, võib
soovitada eelseisva platseebotablettide võtmise faasi lühendamist nii mitme päeva võrra, kui
soovitakse. Mida lühemaks jääb platseebotablettide periood, seda väiksem on menstruatsioonilaadse
vereerituse esinemise võimalus ning seda suurem on määriva vereerituse võimalus teise pakendi
kasutamise ajal (sarnaselt menstruatsiooni edasilükkamisele).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed ja noorukid
Mirelle on näidustatud kasutamiseks pärast menarhet.

Eakad patsiendid
Ei kohaldata. Mirelle ei ole näidustatud pärast menopausi.

Maksakahjustusega patsiendid
Mirelle on vastunäidustatud raske maksahaigusega naistele. Vaata ka lõik 4.3.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel ei ole Mirelle kasutamist uuritud. Olemasolevate andmete alusel ei ole
neerukahjustusega patsientide ravi vaja muuta.

4.3. Vastunäidustused

KHK-sid ei tohi kasutada järgmiste seisundite esinemisel. Kui mõni neist ilmneb esmakordselt KHK
kasutamise ajal, tuleb ravimi kasutamine kohe lõpetada.

• Venoosne trombemboolia (VTE) või selle tekkerisk
o Venoosne trombemboolia - käesolev (antikoagulant-ravil) või anamneesis (nt
süvaveenitromboos või kopsuemboolia).
o Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus venoosse trombemboolia tekkeks, nt aktiveeritud
C-valgu (APC) resistentsus (sh V faktori Leideni mutatsioon), antitrombiin-III vaegus, C-valgu
vaegus, S-valgu vaegus.
o Suurem kirurgiline protseduur koos pikaajalise liikumatusega (vt lõik 4.4).
o Mitme riskifaktori esinemisest tingitud venoosse trombemboolia kõrge risk (vt lõik 4.4).
• Arteriaalne trombemboolia (ATE) või selle tekkerisk
o Arteriaalne trombemboolia - käesolev või anamneesis (nt müokardiinfarkt) või selle eelne
seisund (nt stenokardia).
o Tserebrovaskulaarne haigus - insult praegu või anamneesis või selle eelne seisund (nt mööduv
isheemiline atakk).
o Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus arteriaalse trombemboolia tekkeks, nt
hüperhomotsüsteineemia ja fosfolipiidivastased antikehad (kardiolipiinivastased antikehad,
luupusantikoagulant).
o Varem esinenud koldeliste neuroloogiliste sümptomitega migreen.
o Kõrge risk arteriaalse trombemboolia tekkeks mitme riskifaktori esinemise tõttu (vt lõik 4.4) või
kui esineb üks tõsine riskifaktor näiteks:
- vaskulaarsete sümptomitega suhkurtõbi;
- raske hüpertensioon;
- raske düslipoproteineemia.


• Tõsine maksahaigus, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.
• Maksakasvaja (hea- või pahaloomuline) käesolevalt või anamneesis.
• Teadaolev või kahtlustatav hormoon-sõltuv suguelundite või rinnanäärmete pahaloomuline
seisund.

Ebaselge etioloogiaga vaginaalne verejooks.


Teadaolev või kahtlustatav rasedus.


Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Mis tahes allpool nimetatud seisundi või riskifaktori esinemisel tuleb Mirelle sobivust arutada koos
naisega.
Naisele tuleb öelda, et nimetatud seisundite või riskifaktorite ägenemisel või esmakordsel ilmnemisel
tuleb pöörduda oma arsti poole, et teha kindlaks, kas Mirelle kasutamine tuleb katkestada.

Venoosse trombemboolia (VTE) risk

Mis tahes kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi (KHK) kasutamine suurendab venoosse
trombemboolia (VTE) tekkeriski, võrreldes mittekasutamisega. Levonorgestreeli, norgestimaati või
noretisterooni sisaldavad ravimid on madalaima VTE tekkeriskiga. Teistel ravimitel, nt
Mirelle'l, võib VTE risk olla kuni kaks korda suurem. Otsus mis tahes ravimi kasutamise kohta,
mis ei ole madalaima VTE tekkeriskiga, tuleb teha alles pärast naisega nõu pidamist,
veendumaks, et ta mõistab Mirelle kasutamisega seotud VTE tekkeriski; seda, kuidas tema
olemasolevad riskifaktorid seda riski mõjutavad ja et tema VTE tekkerisk on kõige kõrgem
esimesel kasutamisaastal. On olemas ka mõned tõendid selle kohta, et VTE risk suureneb ka
KHK-de uuesti võtma hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

Naistel, kes ei kasuta KHK-d ja ei ole rasedad, tekib VTE ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel
10 000-st. Sõltuvalt olemasolevatest riskifaktoritest (vt allpool), võib see risk olla individuaalselt ka
palju kõrgem.
Hinnanguliselt1 tekib VTE ühe aasta jooksul 9…12 naisel 10 000-st, kes kasutavad gestodeeni
sisaldavaid KHK-sid; levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate seas on vastav näitaja ligikaudu
kuus juhtu2.
VTE juhtude arv aastas on mõlemal juhul väiksem, kui VTE eeldatav esinemissagedus raseduse ajal
või sünnitusjärgsel perioodil.
VTE võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.1 Need juhud määratleti epidemioloogilise uuringu kõikide andmete alusel, kasutades erinevate ravimite suhtelisi riske
võrrelduna levonorgestreeli sisaldavate KHK-dega.
2 Levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate suhteline risk 10 000 naiseaasta kohta on vahemikus 5...7 võrrelduna
näitajaga ligikaudu 2,3…3,6 mittekasutajatel.


VTE juhtude arv 10 000 naise kohta ühes aastas
VTE juhtude
arv
KHK-de mitte-kasutajad
Levonorgestreeli sisaldavad KHK-d
Gestodeeni sisaldavad KHK-d
(2 juhtu)
(5…7 juhtu)
(9…12 juhtu)

Väga harva on KHK-de kasutajatel teatatud tromboosi esinemisest teistes veresoontes, nt maksa,
mesenteeriumi, neeru või silma võrkkesta veenides ja arterites.

VTE riskifaktorid
KHK kasutajatel võib venoosse trombemboolia tüsistuste risk märkimisväärselt suureneda naistel,
kellel esinevad täiendavad riskifaktorid, eriti, kui neid on mitu (vt tabel).
Mirelle on vastunäidustatud, kui naisel on mitu riskifaktorit, mille tõttu on risk venoosse tromboosi
tekkeks kõrge (vt lõik 4.3). Kui naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla
suurem kui üksikute riskifaktorite summa. Sellisel juhul tuleb arvestada naise VTE koguriskiga. Kui
ravimi kasu/riski suhet peetakse negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

Tabel. VTE riskifaktorid
Riskifaktor
Märkus
Rasvumine (kehamassiindeks üle
KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.
30 kg/m²)
Eriti oluline on seda arvestada juhul, kui esineb ka teisi
riskifaktoreid.
Pikaajaline liikumatus, suurem
Nendel juhtudel on soovitatav pillide kasutamine
kirurgiline protseduur, mis tahes
katkestada (plaanilise kirurgilise protseduuri korral
jalgade või vaagnapiirkonna
vähemalt neli nädalat varem) ja mitte taasalustada enne,
operatsioon, neurokirurgia või ulatuslik kui täielikust liikumisvõime taastumisest on möödunud
trauma
kaks nädalat. Soovimatu raseduse vältimiseks tuleb

kasutada muud rasestumisvastast vahendit.
Märkus: ajutine liikumatus, sh

lennureis kestusega üle 4 tunni, võib
Kui Mirelle kasutamist ei ole eelnevalt katkestatud,
samuti olla VTE riskifaktoriks, eriti
tuleb kaaluda tromboosivastast ravi.
naistel, kellel esineb ka teisi

riskifaktoreid
Esinemine perekonnas (venoosne
Päriliku eelsoodumuse kahtlusel tuleb enne mis tahes
trombemboolia õdedel/vendadel või
KHK määramise otsust saata naine eriarsti
vanematel, eriti just suhteliselt noores
konsultatsioonile.


eas, nt enne 50. eluaastat)
Teised VTE-ga seotud haigusseisundid Vähkkasvaja, süsteemne erütematoosluupus,
hemolüütilis-ureemiline sündroom, krooniline
põletikuline soolehaigus (Crohni tõbi või haavandiline
koliit) ja sirprakuline aneemia.
Vanuse tõus
Eriti üle 35 aasta.

Puudub üksmeel varikoossete veenide ja pindmise tromboflebiidi võimaliku rolli kohta venoosse
tromboosi tekkimisel või progresseerumisel.
Arvestada tuleb trombemboolia tekkeriski suurenemist raseduse ajal ja eriti 6 nädala vältel pärast
sünnitust (teavet raseduse ja imetamise kohta vt lõigust 4.6).

VTE sümptomid (süvaveenitromboos ja kopsuemboolia)
Sümptomite ilmnemisel tuleb soovitada naistele kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate
teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.
Süvaveenitromboosi sümptomid võivad olla:
- ühepoolne jala ja/või jalalaba paistetus või paistetus piki jalaveeni;
- valu või tundlikkus jalas, mis võib tunda anda ainult seistes või kõndides;
- haige jala kõrgem temperatuur, jalanaha punetus või värvimuutus.
Kopsuemboolia sümptomid võivad olla:
- äkki tekkinud ebaselge põhjusega õhupuudus või kiire hingamine;
- äkki tekkinud köha, millega võib kaasneda veriköha;
- terav valu rindkeres;
- tugev peapööritus või pearinglus;
- kiire või ebakorrapärane südamerütm.
Mõned nendest sümptomitest (nt õhupuudus, köha) on mittespetsiifilised ja neid võidakse ekslikult
tõlgendada tavalisemate või vähemtõsiste haigustena (nt hingamisteede nakkused).
Veresoone sulgusele viitavad teised nähud võivad olla jäseme äkiline valu, paistetus ja kergelt sinine
värvus.
Kui veresoone sulgus tekib silmas, võivad sümptomid varieeruda valutust hägustunud nägemisest kuni
nägemiskaotuseni. Mõnikord võib nägemiskaotus tekkida peaaegu kohe.

Arteriaalse trombemboolia (ATE) risk

Epidemioloogilised uuringud on seostanud KHK-de kasutamist arteriaalse trombemboolia
(müokardiinfarkt) või tserebrovaskulaarse haiguse (nt mööduv isheemiline atakk, insult) suurema
tekkeriskiga. Arteriaalne trombemboolia võib lõppeda surmaga.

ATE riskifaktorid
Riskifaktoritega KHK-de kasutajatel suureneb arteriaalse trombemboolia tüsistuste või
tserebrovaskulaarse haiguse risk veelgi (vt tabel). Mirelle on vastunäidustatud, kui naisel on üks tõsine
või mitu ATE riskifaktorit, mille tõttu on tal kõrge risk arteriaalse tromboosi tekkeks (vt lõik 4.3). Kui
naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla suurem, kui üksikute riskifaktorite
summa. Sellisel juhul tuleb arvestada ATE koguriski naisele. Kui ravimi kasu/riski suhet peetakse
negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

Tabel. ATE riskifaktorid
Riskifaktor
Märkus
Vanuse tõus
Eriti üle 35 aasta.
Suitsetamine
Naistel tuleb soovitada mitte suitsetada, kui nad
soovivad kasutada KHK-d. Üle 35-aastastel naistel, kes
jätkavad suitsetamist, tuleb tungivalt soovitada kasutada
mõnda teist rasestumisvastast meetodit.
HüpertensioonRasvumine (kehamassiindeks üle
KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.
30 kg/m²)
Eriti oluline naistel, kellel esineb ka teisi riskifaktoreid.
Esinemine perekonnas (arteriaalne
Päriliku eelsoodumuse kahtluse korral tuleb enne mis
trombemboolia õdedel/vendadel või
tahes KHK määramise otsust saata naine eriarsti
vanematel, eriti just suhteliselt noores
konsultatsioonile.
eas, nt enne 50. eluaastat)
Migreen
Migreeni esinemissageduse või raskusastme
suurenemine (mis võib olla tserebrovaskulaarse häire
varajaseks sümptomiks) KHK kasutamise ajal võib olla
ravimi kasutamise kohese katkestamise põhjuseks.
Teised vaskulaarsete häiretega seotud
Suhkurtõbi, hüperhomotsüsteineemia, südameklapi
haigusseisundid
kahjustus ja kodade virvendus, düslipoproteineemia ja
süsteemne erütematoosluupus.

ATE sümptomid
Sümptomite ilmnemisel tuleb naistele soovitada kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate
teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.
Tserebrovaskulaarse haiguse sümptomid võivad olla:
- äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käsivarres või jalas, eriti ühel kehapoolel;
- äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonihäired;
- äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus;
- äkki tekkinud nägemishäire ühes või mõlemas silmas;
- äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu;
- teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.
Ajutised sümptomid viitavad mööduvale isheemilisele atakile (TIA).
Müokardiinfarkti sümptomid võivad olla:
- valu, ebamugavustunne, survetunne, raskustunne, pigistus- või täistunne rindkeres,
käsivarres või rinnaku all;
- ebamugavustunne, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde, kõhtu;
- täistunne, seedehäired või lämbumistunne;
- higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus;
- äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus;
- kiire või ebakorrapärane südamerütm.

• Kasvajad

Emakakaelavähi olulisim riskifaktor on püsiv inimese papilloomi viirus (HPV). Mõnede
epidemioloogiliste uuringute kohaselt võib pikaajaline kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide
kasutamine emakakaelavähi riski veelgi suurendada, kuigi jätkuvalt ollakse lahkarvamusel, kuivõrd
võib seda riski kasvu seostada muude faktoritega, nt emakakaela uuringute ning seksuaalkäitumisega
(k.a barjäärimeetodite kasutamine).

54 epidemioloogilise uuringu meta-analüüs näitas, et KSK’de kasutajatel on veidi kõrgenenud
suhteline risk (RR=1,24) rinnanäärmevähi suhtes. Risk väheneb astmeliselt 10 aasta jooksul pärast
KSK’de kasutamise lõpetamist. Kuivõrd rinnanäärmevähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane,
siis on KSK’de kasutajate/hiljutiste kasutajate hulgas diagnoositud rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
väike võrreldes rinnanäärmevähi üldise esinemissagedusega. Need uuringud ei tõesta seoseid
rinnanäärmevähi ja KSK’de vahel. Suurenenud riski põhjuseks võib olla varasem rinnanäärmevähi
diagnoosimine KSK’de kasutajatel, KSK’de bioloogiline toime või nende mõlema koostoime. KSK’de
kasutajatel diagnoositud rinnanäärmevähi juhud kalduvad olema kliiniliselt varasemas
arengustaadiumis kui mittekasutajatel.

Harva on KSK’de kasutajatel täheldatud maksa healoomuliste kasvajate teket, veelgi harvem
pahaloomuliste kasvajate teket, mis võivad üksikjuhtudel põhjustada eluohtlikku verejooksu
kõhuõõnde. Tugevate ülakõhuvalude, maksa suurenemise ja intraabdominaalse verejooksu


sümptomite korral tuleb KSK’de kasutajatel diferentsiaaldiagnostiliselt arvestada ka maksakasvaja
võimalusega.
Pahaloomulised kasvajad võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga.


Muud seisundid


Naised, kellel on hüpertriglütserideemia või kellel on see haigus perekonna anamneesis, võivad
KSK’de kasutamise ajal olla rohkem ohustatud pankreatiidi tekkest.

Kuigi paljudel kombineeritud suukaudseid kontratseptiive kasutavatel naistel on täheldatud väikest
vererõhu tõusu, on kliiniliselt märkimisväärset vererõhu tõusu esinenud harva. Sellele vaatamata tuleb
silmas pidada, et kui KSK’de kasutajatel ilmneb kliiniliselt oluline vererõhu tõus, tuleb KSK’de
kasutamine lõpetada ning ravida hüpertensiooni. Vajadusel võib kombineeritud suukaudsete
kontratseptiivide kasutamist jätkata, kui antihüpertensiivse raviga on saavutatud normaalsed vererõhu
väärtused.

Järgmised seisundid võivad ilmneda või ägeneda nii raseduse kui ka KSK’de kasutamise ajal, kuid
tõendus seose kohta KSK’de kasutamisega ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine;
sapikivide teke; porfüüria; dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom;
Sydenham’i korea; herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine.

Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või halvendada
angioödeemi sümptomeid.

Ägedate või krooniliste maksahaiguste puhul võib ilmneda vajadus KSK’de võtmise peatamiseks, kuni
maksafunktsiooni näitajad on normaliseerunud. Raseduse või suguhormoonide varasema kasutamise
ajal esinenud kolestaatilise ikteruse taastekkimisel tuleb KSK’de kasutamine peatada.

Kuigi KSK’d võivad mõjutada perifeerset insuliini resistentsust ja glükoositolerantsust, ei ole madala-
annuselisi kombineeritud suukaudseid kontratseptiive (< 0,05 mg etünüülöstradiooli) kasutavatel
diabeetikutel vajadust muuta insuliinravi režiimi. Diabeeti põdevaid naisi tuleb KSK’de kasutamise
ajal siiski hoolikalt jälgida.

KSK’de kasutamisega on seostatud Crohni tõbe ja haavandilist koliiti.

Ilmneda võivad kloasmid, iseäranis naistel, kellel on esinenud raseduseaegseid kloasme. Naised, kellel
on kalduvus kloasmide tekkeks, peaksid KSK’de kasutamise ajal hoiduma otsese päikesevalguse ning
ultraviolettkiirguse eest.

Iga tablett sisaldab 38 mg laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoosi talumatuse, laktaasi puudulikkuse
või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid, kes on laktoosivabal dieedil, peavad selle
laktoosikogusega arvestama.

Meditsiiniline läbivaatus/konsultatsioon

Enne Mirelle’ga alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik meditsiiniline anamnees (sh
perekonna anamnees) ja välistada rasedus. Tuleb mõõta vererõhku ja teostada füüsiline läbivaatus
lähtudes vastunäidustustest (vt lõik 4.3) ja hoiatustest (vt lõik 4.4). Oluline on juhtida naise tähelepanu
venoosse ja arteriaalse tromboosiga seotud teabele, sh Mirelle riskile võrreldes teiste KHK-dega, VTE
ja ATE sümptomitele, teadaolevatele riskifaktoritele ja sellele, mida teha tromboosikahtluse korral.
Naisele tuleb rõhutada ravimi pakendi infolehte tähelepaneliku lugemise vajadust ja seal antud
soovituste järgimist. Uuringute sagedus ja olemus peavad põhinema kehtivatel ravijuhistel ning neid
tuleb kohandada igale naisele eraldi.
Naistele tuleb selgitada, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ei kaitse HIV-nakkuste (AIDS)
ega teise sugulisel teel levivate haiguste eest.


Vähenenud efektiivsus

KSK’de efektiivsus võib väheneda nt võtmata jäänud helekollaste toimeainet sisaldavate tablettide
korral (vt lõik 4.2 „Mida teha, kui tablett jäi võtmata?“), seedetrakti häirete esinemisel (vt lõik 4.2
„Mida teha seedetrakti häirete puhul?“) või samaaegselt kasutatavate ravimite toimel (vt lõik 4.5).

Vähenenud tsükli kontroll

Kõigi KSK’de kasutamise ajal võib eriti esimeste kasutamiskuude jooksul esineda ebaregulaarset
vereeritust (määrimine või läbimurdeveritsus). Seetõttu on ebaregulaarset veritsust võimalik hinnata
alles pärast ravimiga kohanemist - umbes kolme tsükli möödumisel.

Kui veritsused jäävad ebaregulaarseks või muutuvad ebaregulaarseteks pärast eelnevalt regulaarseid
tsükleid, tuleb arvestada mittehormonaalse põhjusega ning rakendada adekvaatseid diagnostilisi
meetmeid pahaloomuliste kasvajate ja raseduse välistamiseks. Kõne alla tuleb ka küretaaž.

Mõnel naisel ei pruugi valgete platseebotablettide faasi ajal menstruatsioonilaadset vereeritust esineda.
Juhul kui naine on võtnud tablette vastavalt juhendile (lõigus 4.2), siis on vähetõenäoline, et naine
oleks rase. Kui tablette pole võetud vastavalt juhendile või kui vahele on jäänud kaks
menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb enne KSK’de võtmise jätkamist lülitada välja raseduse
võimalus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite mõju Mirelle'le

Koostoimed võivad tekkida ravimitega, mis indutseerivad mikrosomaalseid ensüüme, mille
tulemusena võib kiireneda suguhormoonide kliirens ja tekkida läbimurdeveritsus ja/või ebaõnnestuda
kontratseptsioon.

Naised, keda ravitakse samaaegselt mikrosomaalseid ensüüme indutseeriva ravimiga, peavad lisaks
KSK’le kasutama ajutiselt ka barjäärimeetodit või valima muu rasestumisvastase meetodi.
Barjäärimeetodit tuleb kasutada ravimite koosmanustamise vältel ning 28 päeva pärast ravi lõpetamist.
Kui ajavahemik, mille jooksul barjäärimeetodit kasutatakse, kestab pärast toimeainet sisaldavate
helekollaste tablettide lõppemist pakendist, tuleb uue KSK pakendiga alustada ilma valgeid
platseebotablette võtmata.

KSK’de kliirensit suurendavad (ensüümide induktsiooni tagajärjel väheneb KSK’de efektiivsus) nt:
fenütoiin, barbituraadid, primidoon, karbamasepiin, rifampitsiin ning võimalik, et ka okskarbasepiin,
topiramaat, felbamaat, griseofulviin ning naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad ravimid.

Ained, millel on erinevad toimed KSK’de kliirensile:
KSK’dega koosmanustamisel võivad mitmed HIV/HCV-proteaasi inhibiitorid ja mitte-nukleosiidsed
pöördtranskriptaasi inhibiitorid suurendada või vähendada östrogeeni või progestiini
plasmakontsentratsiooni. Need muutused võivad mõnel juhul olla kliinliselt olulised.

KSK’de mõju teistele ravimitele

Suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada teatud teiste ravimite metabolismi. Kontsentratsioonid
plasmas ning kudedes võivad kas suureneda (nt tsüklosporiin) või väheneda (nt lamotrigiin).

Muud
• Laboratoorsed analüüsidRasestumisvastaste steroidhormoonide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside
tulemusi, sh maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilised näitajad;
kandjavalkude plasmaväärtus, nt kortikosteroide siduv globuliin ja lipiid/lipoproteiinfraktsioonid;
süsivesikute metabolismi parameetrid; koagulatsiooni ja fibrinolüüsi parameetrid. Muutused jäävad
üldiselt normaalse laborileiu piiridesse.
Märkus: võimalike koostoimete väljaselgitamiseks tuleb lugeda samaaegselt manustatavate ravimite
ravimi omaduste kokkuvõtteid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Mirelle't ei tohi kasutada raseduse ajal. Kui naine rasestub Mirelle kasutamise ajal, tuleb ravimi
manustamine lõpetada. Siiski ei ole ulatuslikud epidemioloogilised uuringud näidanud sünnidefektide
riski kasvu neil lastel, kelle emad kasutasid kombineeritud suukaudseid kontratseptiive enne rasedust,
ega teratogeenset toimet, kui ravimit on tahtmatult kasutatud raseduse varases staadiumis.
Sünnitusjärgsel perioodil tuleb arvesse võtta suurenenud VTE riski, kui taas alustatakse Mirelle
kasutamist (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Imetamine
KSK'de toimel võib väheneda rinnapiima kogus ning muutuda ka selle koostis. Seega pole KSK'de
kasutamine rinnaga toitvale emale soovitatav. Väike kogus kontratseptiivseid steroidhormoone ja/või
nende metaboliite võib jõuda rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid toimest autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud. KSK’del ei ole
täheldatud toimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud KSK'de kasutajatel, kuid seoseid ravimiga ei ole tõestatud ega
ümber lükatud, on järgmised:

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
Harv
(≥1/100)
(≥1/1000, <1/100)
(<1/1000)
Silma kahjustused


kontaktläätsede
talumatus
Vaskulaarsed häired


venoosne
trombemboolia,
arteriaalne
trombemboolia
Seedetrakti häired
iiveldus, kõhuvalu
oksendamine,

kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired


ülitundlikkus

Uuringud
kehakaalu tõus

kehakaalu langus

Ainevahetus- ja

vedelikupeetus

toitumishäired
Närvisüsteemi häired
peavalu
migreen


Psühhiaatrilised häired
depressiivne
libiido vähenemine
libiido suurenemine
meeleolu,
meeleolu muutused


Reproduktiivse süsteemi ja
rindade valulikkus,
rindade hüpertroofia
eritis tupest,
rinnanäärme häired
rindade hellus

eritis rinnast
Naha ja nahaaluskoe

lööve, urtikaaria
nodoosne erüteem,
kahjustused
mitmekujuline erüteem

Tabelis on ära toodud sobivaim MedDRA termin (versioon 12.0) kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks.
Sünonüüme ja seotud reaktsioone ei ole tabelisse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
KHK-sid kasutavatel naistel on täheldatud suuremat riski arteriaalsete ja venoossete trombootiliste ja
trombembooliliste seisundite, sh müokardiinfarkti, insuldi, mööduva isheemilise ataki, venoosse
tromboosi ja kopsuemboolia tekkeks. Neid seisundeid on põhjalikumalt kirjeldatud lõigus 4.4.

KSK’de kasutajatel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid (toodud ka lõigus 4.4):
• Venoosne trombemboolia
• Arteriaalne trombemboolia
• Ajuveresoonkonna häired
• Hüpertensioon
• Hüpertriglütserideemia
• Muutused glükoositaluvuses või toime perifeersele insuliiniresistentsusele
• Maksakasvajad (hea- ja pahaloomulised)
• Maksafunktsiooni häired
• Kloasmid
• Päriliku angioödeemiga naistel võivad eksogeensed östrogeenid esile kutsuda või halvendada
angioödeemi sümptomeid.
• Seisundid, mis võivad ilmneda või ägeneda KSK’de kasutamise ajal, kuid tõendus seose kohta
ei ole lõplik: kolestaasiga seotud ikterus ja/või sügelemine; sapikivide teke; porfüüria;
dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom; Sydenham’i korea;
herpes gestationis; otoskleroosiga seotud kuulmise halvenemine, Crohn’i tõbi, haavandiline
koliit, emakakaelavähk.

Suukaudsete kontratseptiivide kasutajatel on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini kui
mitte-kasutajatel. Kuivõrd rinnavähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane, siis on lisajuhtude arv
võrreldes rinnavähi üldise esinemissagedusega väike. Põhjuslik seos KSK’de kasutamisega ei ole
teada. Lisateavet vt lõik 4.3 ja 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kahjustustest. Toimeainet sisaldavate helekollaste
tablettide üleannustamise korral võib esineda iiveldust, oksendamist ning noortel tüdrukutel vähest
tupekaudset vereeritust. Antidoodid puuduvad, ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid;
ATC-kood: G03AA10KSK’de kontratseptiivne toime baseerub mitmete faktorite koostoimel, millest olulisimad on
ovulatsiooni pärssiv ja emakakaela sekreeti muutev toime.

KSK’del on lisaks raseduse vältimisele ning kõrvuti ebasoodsatele toimetele (vt lõik 4.4 ja 4.8) ka
mitmeid positiivseid toimeid, mille alusel on võimalik otsustada sobiva rasestumisvastase meetodi üle.
Need on regulaarsem menstruaaltsükkel ja vähem valulikud ning vähem väljendunud verejooksuga
menstruatsioonid. Viimasega seoses on ka väiksem oht rauapuudusaneemia tekkeks. Lisaks sellele on
tõendeid endomeetriumi- ja munasarjavähi riski languse kohta. Kõrgeannuselised KSK’d (0,05 mg
etünüülöstradiooli) vähendavad munasarjatsüstide, vaagnapiirkonna põletikuliste haiguste,
healoomuliste rinnanäärme haiguste ja ektoopilise raseduse esinemissagedust. Käesoleval hetkel pole
teada, kas see kehtib ka madalama-annuseliste KSK'de kohta.

5.2. Farmakokineetilised omadused

• Gestodeen

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub gestodeen kiirelt ja täielikult. Maksimaalne kontsentratsioon
seerumis, mis on 2...4 ng/ml, saavutatakse pärast ühekordset manustamist ligikaudu 1 tunniga.
Biosaadavus on ligikaudu 99%.

Jaotumine
Gestodeen seotakse seerumi albumiiniga ja suguhormooni siduva globuliiniga (SHBG). Vaid 1…2%
kogu seerumi kontsentratsioonist esineb vaba steroidina, 50…70% on spetsiifiliselt seotud SHBG’ga.
Etünüülöstradiooli poolt indutseeritud SHBG kontsentratsiooni tõus mõjutab gestodeeni seondumist
seerumi proteiiniga, põhjustades SHBG’ga seotud fraktsiooni tõusu ja albumiiniga seotud fraktsiooni
langust. Gestodeeni jaotusruumala on 0,7 l/kg.

Biotransformatsiooon
Gestodeen metaboliseerub täielikult järgides steroidide metaboliseerumist. Seerumi kliirens on
0,8 ml/min/kg. Gestodeeni akuutsel koosmanustamisel etünüülöstradiooliga otsest koostoimet ei
täheldatud.

Eritumine
Gestodeeni seerumitase alaneb kahefaasiliselt. Lõplikku dispositsiooni faasi iseloomustav
poolväärtusaeg on ligikaudu 15 tundi. Gestodeen ei eritu muutumatul kujul. Metaboliidid erituvad
uriini ja sapiga vahekorras 6:4, poolväärtusajaga 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Gestodeeni farmakokineetikat mõjutab SHBG tase, mis koosmanustamisel etünüülöstradiooliga tõuseb
ligikaudu kolm korda. Igapäevase manustamise korral tõuseb gestodeeni seerumitase kolme- kuni
neljakordseks, saavutades püsiva plasmakontsentratsiooni ravitsükli teises pooles.

• Etünüülöstradiool

Imendumine
Suukaudsel manustamisel imendub etünüülöstradiool kiirelt ja täielikult. Maksimaalne
kontsentratsioon seerumis, mis on ligikaudu 30 pg/ml, saavutatakse 1…2 tunniga. Imendumise ning
esmase maksapassaaži käigus metaboliseerub etünüülöstradiool ulatuslikult, mille tulemusena on
keskmine biosaadavus suukaudsel manustamisel ligikaudu 45%, suure individuaalse varieeruvusega
vahemikus 20…65%.

Jaotumine


Etünüülöstradiool on suures ulatuses, kuid mittespetsiifiliselt seotud seerumalbumiiniga (ligikaudu
98%) ning indutseerib SHBG kontsentratsiooni tõusu seerumis. Etünüülöstradiooli jaotusruumala on
ligikaudu 2,8…8,6 l/kg.

Biotransformatsioon
Presüsteemne konjugatsioon toimub peensoole limaskestas ja maksas. Esmane metabolism toimub läbi
aromaatse hüdroksülatsiooni, kuid moodustub ka mitmeid hüdroksüleeritud ja metüleeritud
metaboliite, mis esinevad nii vabade metaboliitide kui ka glükuroniidide ja sulfaatide konjugaatidena.
Metaboolse kliirensi tase vereseerumist on ligikaudu 2,3…7 ml/min/kg.

Eritumine
Etünüülöstradiooli plasmatase alaneb kahefaasiliselt, mida iseloomustavad poolväärtusajad on
vastavalt 1 tund ja 10…20 tundi. Etünüülöstradiool ei eritu muutumatul kujul. Metaboliidid erituvad
uriini ja sapiga vahekorras 4:6, poolväärtusajaga ligikaudu 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon
Vastavalt seerumi lõpliku dispositsioonifaasi muutlikele poolväärtusaegadele ja igapäevasele
manustamisele, saavutatakse püsiv etünüülöstradiooli plasmatase ligikaudu ühe nädala möödudes.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Siiski tuleb meeles pidada, et suguhormoonid
võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ning tuumorite kasvu.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Toimeainet sisaldavad tabletid:
laktoosmonohüdraat
mikrokristalne tselluloos
magneesiumstearaat
kaaliumpolakrilliin
OPADRY kollane YS-1-6386-G (hüpromelloos, titaandioksiid, kollane raudoksiid, punane raudoksiid)
makrogool 1450
vaha E

Platseebotabletid:
laktoosmonohüdraat
mikrokristalne tselluloos
magneesiumstearaat
kaaliumpolakrilliin
OPADRY valge YS-1-18024-A (hüpromelloos, hüdroksüpropüültselluloos, titaandioksiid,
polüetüleenglükool)
makrogool 1450
vaha E

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg


3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mirelle tabletid paiknevad läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest (kuumsuletava
kattega) blisterpakendis.

Blisterpakendis on 28 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. Müügiloa hoidja

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

377502

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.02.2002.
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012.

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014