LINOLADIOL N

Toimeained: östradiool

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 0,01% 1g 50g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LINOLADIOL N ja milleks seda kasutatakse

Linoladiol N on östradiooli sisaldav vaginaalne kreem.

Östradiool on naissuguhormoon.
-

See kuulub östrogeenideks nimetatavate hormoonide rühma.
-

See on täpselt sama kui naiste munasarjades tekkiv östradiool.
-
Linoladiol N kuulub ravimirühma, mida nimetatakse toopiliseks (paikseks) hormoonasendusraviks.
Seda kasutatakse tupe menopausijärgsete sümptomite, näiteks kuivuse ja ärrituse leevendamiseks. Sellist
seisundit nimetatakse tupe atroofiaks, mille põhjustab organismi östrogeenisisalduse vähenemine pärast
menopausi.
Linoladiol N asendab naise munasarjades normaalselt tekkivat östrogeeni. Ravim sisestatakse tuppe, et
hormoon vabaneks vajalikus kohas. See võib leevendada ebamugavustunnet tupes.

2. Mida on vaja teada enne LINOLADIOL N võtmist

Linoladiol N-ravi ajal suureneb pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel vereplasma
östradioolisisaldus ajutiselt üle normaalvahemiku. Sel põhjusel ei tohi ohutuse tõttu Linoladiol N’i kasutada
üle 4 nädala.
Ärge kasutage Linoladiol N’i, kui kasutate teisi hormoonasendusravimeid, näiteks östrogeenitablette, -
plaastreid või -geele, et ravida kuumahooge või ennetada osteoporoosi.

Terviseandmed ja regulaarsed tervisekontrollid
Hormoonasendusraviga kaasnevad riskid, mida tuleb kaaluda enne Linoladiol N’i ravi alustamist või ravi
jätkamisel.
Enne hormoonasendusravi alustamist (või jätkamist) küsib arst teie ja teie pere terviseandmed. Arst võib teid
läbi vaadata, vajaduse korral kontrollides rindu ja/või teha günekoloogilise läbivaatuse.
Laske oma rindu regulaarselt kontrollida, nagu arst soovitab.

Ärge kasutage Linoladiol N’i:
- kui olete östradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on või on olnud rinnanäärmevähk või selle kahtlus;
- kui teil on või on olnud östrogeensõltuv vähk, näiteks endomeetriumi (emakalimaskesta) vähk või
selle kahtlus;
- kui teil on ebaselge põhjusega tupeverejooks;
- kui teie emaka limaskest on liiga paks (endomeetriumi hüperplaasia) ja seda ei ole ravitud;
- kui teil on või on olnud verehüüve veenis (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenitromboos) või
kopsus (kopsuemboolia);
- kui teil on vere hüübimishäire (näiteks proteiin C, proteiin S-i või antitrombiini vaegus);
- kui teil on või on hiljuti olnud haigus, mille põhjustas verehüüve arteris, näiteks südameinfarkt,
insult või stenokardia;
- kui teil on või on olnud maksahaigus ja maksafunktsiooni analüüsid ei ole normaliseerunud;
- kui teil on pärilik harvaesinev verehaigus porfüüria.
Kui mõni ülalmainitud haigus tekib esimest korda Linoladiol N’i kasutamisel, peatage ravi kohe ja pidage
otsekohe nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist teatage oma arstile, kui teil on või on olnud mis tahes järgmistest haigustest. Sellisel
juhul peate käima arsti juures tervisekontrollis sagedamini. Linoladiol N on ette nähtud tupe lühiajaliseks
(4 nädalat) toopiliseks (paikseks) raviks ja imendumine verre on aeglane. Seega on vähetõenäoline, et
alljärgnevad haigused Linoladiol N’i ravi ajal süvenevad või korduvad.
- Astma
- Epilepsia
- Diabeet
- Sapikivid
- Kõrge vererõhk
- Migreen või tugevad peavalud
- Maksahaigus, näiteks healoomuline maksakasvaja
- Endometrioos (emaka limaskesta taolise limaskesta esinemine väljaspool emakat) või varasem
emaka limaskesta vohamine (endomeetriumi hüperplaasia)
- Kuulmekile ja kuulmist kahjustav teatud haigus (otoskleroos)
- Immuunsüsteemi teatud haigus, mis kahjustab paljusid elundeid (süsteemne erütematoosne luupus)
- Östrogeensõltuva vähi suurenenud tekkerisk (näiteks kui emal, õel või vanaemal on olnud
rinnanäärmevähk)
- Suurenenud tromboosirisk (vt lõik „Veenitromboos”)
- Emaka silelihaskasvajad
- Triglütseriidide (teatud rasvad) väga suur sisaldus veres
- Vedelikupeetus südame- või neeruprobleemide tõttu
Ärge kasutage Linoladiol N’i, kui kasutate teisi hormoonasendusravimeid, näiteks östrogeenitablette, -
plaastreid või -geele, et ravida kuumahooge või ennetada osteoporoosi.

Lõpetage Linoladiol N’i kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole

Kui täheldate hormoonasendusravi ajal mis tahes järgmist sümptomit:
- migreenisarnased peavalud, mis esinevad esimest korda;
- naha või silmavalgete kollasus (ikterus), mis võib viidata maksahaigusele;
- vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomid võivad olla näiteks peavalu, väsimus ja peapööritus);
- mis tahes haigused, mis on loetletud lõigus „Ärge kasutage [väljamõeldud nimetus] järgmistel
juhtudel”.
Kui rasestute.
Kui täheldate tromboosi sümptomeid, näiteks:
- jalgade valulik turse ja punetus,
- äkiline valu rindkeres,
- hingamisraskus.
Lisateave on lõigus „Veenitromboos”.
Järgmised riskid kehtivad süsteemsete hormoonasendusravimite kohta, mis toimivad vereringe kaudu. Ei ole
teada, kas need riskid esinevad ka toopiliste (paikselt manustatavate) ravimite, nagu Linoladiol N korral.

Hormoonasendusravi ja vähk
Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskesta vähk
(endomeetriumi vähk)
Pikaajaline hormoonasendusravi ainult östrogeeni sisaldavate tablettidega võib suurendada endomeetriumi
(emakalimaskesta) vähi tekkeriski. Ei ole teada, kas östrogeeni sisaldavate ravimite pikaajalise (üle aasta) või
korduva toopilise (paikse) vaginaalse manustamisega kaasneb sarnane risk.

Kui teil tekib vaheveritsus või määrimine, ei viita see tavaliselt raskele seisundile, kuid pöörduge siiski
arsti poole. Vaheveritsus või määrimine võib tähendada, et endomeetrium on paksenenud.

Rinnanäärmevähk
Uuringuandmete järgi suurendab östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga ning võib-olla ka ainult
östrogeeniga toimuv hormoonasendusravi rinnanäärmevähi tekkeriski. Lisarisk sõltub hormoonasendusravi
kestusest. Lisarisk selgub mõne aasta jooksul, kuid väheneb mõne (kuni 5) aasta jooksul pärast ravi
lõpetamist normaalsele tasemele.

Naistel, kelle emakas on eemaldatud ja kes saavad 5 aastat ainult östrogeeniga toimuvat
hormoonasendusravi, suurenes uuringutes rinnanäärmevähi tekkerisk vähe või üldse mitte.

Võrdlus
50...79-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse keskmiselt 9...14 naisel 1000st
5 aasta jooksul rinnanäärmevähk. 50...79-aastastel naistel, kes saavad 5 aastat östrogeeni ja progestageeniga
toimuvat hormoonasendusravi, esineb rinnanäärmevähki 13...20 naisel 1000 kasutaja kohta (st 4...6
lisajuhtu).

Kontrollige rindu regulaarselt. Pöörduge arsti poole, kui märkate järgmisi muutusi:

- naha lohkuvajumine,
- rinnanibu muutused,
- nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb harva. Munasarjavähi veidi suuremat riskist on teatatud naistel, kes on
hormoonasendusravi saanud vähemalt 5…10 aastat.
50...69-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse ligikaudu 2 naisel 1000st 5 aasta
jooksul munasarjavähk. Naistel, kes on hormoonasendusravi saanud 5 aastat, esineb seda 2...3 juhtumit
1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

Hormoonasendusravi mõju südamele ja vereringele
Veenitromboos
Hormoonasendusravi saavatel patsientidel on eriti just esimesel aastal veenitrombide tekkerisk 1,3 kuni 3
korda suurem kui neil, kes ei saa hormoonasendusravi.
Trombid võivad tekitada raske seisundi ja kopsu liikumisel võivad põhjustada rindkerevalu,
õhupuudustunnet, minestamist või isegi surma.
Trombi tekke tõenäosus suureneb vanusega ja järgmiste seisundite korral. Teatage oma arstile, kui teil esineb
mis tahes järgmine seisund:
- te ei saa raske operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikka aega kõndida;
- olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m2);
- teil on vere hüübimishäire, mida peab pikka ravima tromboosivastase (nn verd vedeldava) ravimiga;
- kui teie lähisugulasel on olnud jalas, kopsus või mujal tromb;
- teil on süsteemne erütematoosne luupus;
- teil on vähk.
Tromboosi sümptomid on loetletud lõigus „Lõpetage Linoladiol N kasutamine järgmistel juhtudel ja
pöörduge viivitamatult arsti poole”.
Võrdlus
50. eluaastates naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, tekib veenitromb 5 aasta jooksul keskmiselt
4...7 naisel 1000st.
50. eluaastates naistel, kes on üle 5 aasta saanud östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuvat
hormoonasendusravi, esineb tromboosi 9...12 naisel 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).
50. eluaastates naistel, kellel on emakas eemaldatud ning kes on üle 5 aasta saanud ainult östrogeeniga
toimuvat hormoonasendusravi, esineb tromboosi 5...8 juhtumit 1000 kasutaja kohta (st 1 lisajuht).
Südamehaigus (südameinfarkt)
Puuduvad andmed, et hormoonasendusravi hoiaks ära südameinfarkti.
Üle 60-aastastel naistel, kes saavad östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuvat
hormoonasendusravi, on veidi suurem südamehaiguse tekketõenäosus kui neil, kes ei saa
hormoonasendusravi.
Südamehaiguse tekkerisk ei ole suurem naistel, kellel on emakas eemaldatud ja keda ravitakse ainult
östrogeeniga.

Insult
Hormoonasendusravi saajatel on insuldirisk 1,5 korda suurem kui mittesaajatel. Hormoonasendusraviga
kaasuva insuldi lisajuhtumite arv suureneb koos vanusega.

Võrdlus
50. eluaastates naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, tekib 5 aasta jooksul insult keskmiselt 8 naisel 1000st.
50. eluaastates naistel, kes saavad hormoonasendusravi, esineb insulti 5 aasta jooksul 11 juhtumit
1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid
Hormoonasendusravi ei takista mäluhäirete teket. Naistel, kes alustavad hormoonasendusraviga üle 65 a
vanuses, on andmeid suuremast mäluhäirete tekkeriskist. Pidage nõu oma arstiga.
Märkus
Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada paikset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).
Ärge kasutage ravimit Linoladiol N vahetult enne suguühet ega libestina, et ennetada võimalikke
kõrvaltoimeid partneril.
Olge eriti ettevaatlik Linoladiol N kasutamisel koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim
sisaldab abiaineid (eriti stearaate), mis võivad vähendada nende toodete toimet, st töökindlust.
Kui teil on tupe limaskest väga tundlik, sisestage aplikaator väga ettevaatlikult.

Lapsed
Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Linoladiol N
Linoladiol N'i koostoimet teiste ravimitega ei ole uuritud.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Linoladiol N on ette nähtud ainult menopausijärgses eas naistele. Kui rasestute, lõpetage Linoladiol N'i
kasutamine ja pöörduge arsti poole. Linoladiol N'i ei tohi kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolev toime puudub.

3. Kuidas LINOLADIOL N võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamisjuhised, manustamisviis ja kestus

Kui arst ei ole Linoladiol N'i kasutamist määranud teisiti, kehtib järgmine teave. Järgige alati
kasutusjuhiseid, muidu ei pruugi Linoladiol N korralikult mõjuda.

Kuidas ravimit Linoladiol N kasutada

Linoladiol N on vaginaalne kreem.
Teave üle 65-aastaste naiste ravi kohta on piiratud.
Linoladiol N’i saate kasutama hakata endale sobival päeval.
Linoladiol N’i tuleb manustada aplikaatoriga.
Manustage 1 täidetud aplikaatori sisu (= 2 g kreemi) enne magamaminekut. Esimesel ravinädalal tuleb
Linoladiol N’i kasutada üle päeva, st iga 48 tunni järel, ja seejärel kaks korda nädalas (säilitusannus). Pärast
igt kasutuskorda tuleb aplikaatorit pesta sooja veega. Ravi maksimaalne kestus on 4 nädalat. Kui pärast
ravikuuri lõppu jääb ravimit järele, ärge kasutage seda ära.
Linoladiol N’i sisestatakse aplikaatori abil tuppe alljärgneval viisil.

A. Pärast tuubi avamist hoidke seda vertikaalselt avausega
ülespoole. Teise käega kruvige aplikaator tuubile. Täitke
aplikaator kreemiga, avaldades tuubile õrna, aga pidevat
survet.
Annus on õige, kui kolb väljatungiva kreemiannuse tõttu enam
kõrgemale ei tõuse.
B. Heitke lamavasse asendisse, sisestage aplikaator sügavale

tuppe ja vajutage kolvile.
Kusiti, tupe sissepääs,
pärak

Pärast kasutamist puhastage aplikaator.
Aplikaatori puhastamiseks tuleb kolb aplikaatorist välja suruda, vajutades selleks jõuliselt kuuljale otsale
(vajadusel suruge vastu kindlat pinda). Kolvi ja aplikaatori otsiku saab seejärel sooja veega puhtaks pesta
ning hiljem uuesti kokku panna.
Kui aplikaator on katki, ärge seda kasutage. Teatage tootjale.

Kui kaua tuleb Linoladiol N’i kasutada?

Linoladiol N’i ei tohi kasutada üle 4 nädala.

Ei ole teada, kas pikaajaline ravi või korduvad ravikuurid põhjustavad endomeetriumi hüperplaasiat
(emakalimaskesta vohamist) ja endomeetriumivähki (emakalimaskesta vähki). Selle tõttu ei soovitata ravimit
kasutada kauem kui 4 nädalat. Kui tupeatroofia sümptomid esinevad ka pärast 4 nädalat, tuleb kaaluda teisi
ravivõimalusi. Pidage nõu oma arstiga.

Lõpetage Linoladiol N’i kasutamine, kui teil tekib vaheveritsus või määrimine. Tavaliselt ei viita see raskele
seisundile, kuid pöörduge siiski arsti poole.

Kui te kasutate Linoladiol N’i rohkem kui ette nähtud
Kui te kasutate Linoladiol N’i ühe korra liiga palju, võivad tekkida kõrvaltoimed, näiteks iiveldus. Pöörduge
oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Linoladiol N'i kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui Linoladiol N jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavalise raviga.

Kui te lõpetate Linoladiol N'i kasutamise
Arst selgitab teile, kuidas ravi peatamine mõjub ja millal ravi lõpetada. Arst arutab teiega ka teisi
ravivõimalusi.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Linoladiol N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimete esinemissagedust kirjeldavad järgmised kategooriad.
Väga sage:
esineb rohkem kui 1 patsiendil 10st
Sage: esineb 1...10 patsiendil 100st
Aeg-ajalt:
esineb 1...10 patsiendil 1000st
Harv: esineb 1...10 patsiendil 10 000st
Väga harv:
esineb vähem kui 1 patsiendil 10 000st
Teadmata:
esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Aeg-ajalt: ajutine mõõdukas paikne ärritus (nt kihelus, põletustunne) ja kerge voolus.
Väga harv: allergilised reaktsioonid.


Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenravi korral võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

- sapipõie häired;
- mitmed nahahäired:
o
nn raseduslaigud - naha värvimuutus, eriti näol ja kaelal (kloasmid);
o
valulikud erepunased nahakühmud (nodoosne erüteem);
o
multiformne erüteem (rõngakujulise punetuse või haavadega lööve (multiformne erüteem).

Sage
Depressioon, juuste väljalangemine, liigesevalu, jalakrambid, ebanormaalne emakaverejooks, rindade
valulikkus, rindade tundlikkus, rindade suurenemine, eritis rinnast, kehakaalu suurenemine või vähenemine,
vere triglütseriidisisalduse (rasvasisalduse) suurenemine.

Aeg-ajalt
Vaginiit, sh suguelundite seeninfektsioon, libiido muutused, meeleoluhäired, peapööritus, peavalu, migreen,
ärevus, kontaktläätsede talumatus, veenitromboos, iiveldus, gaaside kogunemine, kõhuvalu, hirsutism,
kihelus, lööve, turse.

Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenraviga on seotud ka järgmised kõrvaltoimed:

- rinnanäärmevähk;
- endomeetriumi (emakalimaskesta) hüperplaasia ja kartsinoom;
- munasarjavähk;
- venoosne trombemboolia (jala- või kopsuveenide trombid);
- südameinfarkt;
- insult;
- võimalikud mäluhäired, kui hormoonasendusravi algab üle 65 aasta vanuses.

Kõrvaltoimete lisateave on lõigus 2.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Ravimiameti,
www.ravimiamet.ee, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas LINOLADIOL N säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil.

Märkused kõlblikkusaja kohta pärast pakendi esmast avamist
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate olulisi muutusi kreemi omadustes (värv, lõhn, koostis).
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linoladiol N sisaldab
- Toimeaine on 0,01033 g östradioolhemihüdraati (vastab 0,01 g östradioolile) 100 g kreemis.
- Teised koostisosad on bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat (Ph. Eur), tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur)
[taimne], naatriumtsitraatdihüdraat (E331), oktüüldodekanool (Ph. Eur), polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat
(E491), puhastatud vesi.

Kuidas Linoladiol N välja näeb ja pakendi sisu
Linoladiol N on valge ühtlane kreem.
Tuubid on pakitud välispakendisse ja sisaldavad 25 ja 50 g kreemi vaginaalseks kasutamiseks.
Pakendid sisaldavad aplikaatorit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa

Telefon: +49 (0)521 8808 05; faks: +49 (0)521 8808 334

E-post: info@wolff-arzneimittel.de


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
AS Sirowa Tallinn,
Salve 2C,
11612 Tallinn.
Tel: 6830 700

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Linoladiol N 0,1 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g kreemi sisaldab 0,01033 g östradioolhemihüdraati vastab 0,01 g östradioolile.
INN. Estradiolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: tsetüülstearüülalkohol
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem vaginaalseks kasutamiseks.
Valge ühtlane kreem.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenivaegusest tingitud tupeatroofia ravi menopausijärgses eas naistel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat
efektiivset annust lühima võimaliku aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Manustamisviis: vaginaalne kreem

Linoladiol N’i tuleb manustada aplikaatoriga.

Ühe täidetud aplikaatori annus (= 2 g kreemi) sisestatakse enne magamaminekut. Esimesel
ravinädalal tuleb Linoladiol N’i kasutada üle päeva, st iga 48 tunni järel, ja seejärel kaks korda
nädalas (säilitusannus). Pärast igat kasutuskorda tuleb aplikaatorit pesta sooja veega.

Ravi tohib alustada mis tahes sobival päeval.

Ravi maksimaalne kestus on 4 nädalat.

Pikaaegse ravi ja korduvate ravikuuride ohutus emaka limaskestale on teadmata. Arvestades, et
Linoladiol N’i ravi ajal tekib süsteemne ekspositsioon, ei ole pikaaegne ravi üle 4 nädala soovitatav.
Kui sümptomid püsivad 4 nädala järel, tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.

Ootamatu verejooksu tekkimisel tuleb ravi Linoladiol N'iga katkestada, kuni verejooksu põhjus on
selgunud (ohutus emaka limaskestale: vt lõik 4.4).

Kui annus unustatakse manustada, tuleb see manustada kohe, kui patsiendile meenub. Kahekordset
annust tuleb vältida.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

Lapsed
Ettevaatuse mõttes ei tohi kreemi Linoladiol N kasutada lastel ja noorukitel.

4.3. Vastunäidustused

Linoladiol N'i ei tohi kasutada järgmiste haiguste korral:
- Teadaolev, ravitud kahtlustatav rinnanäärmevähk;
- teadaolev või kahtlustatav östrogeensõltuv halvaloomuline kasvaja (nt endomeetriumi vähk);
- teadmata põhjusega genitaalne verejooks;
- ravimata endomeetriumi hüperplaasia;
- trombemboolia või selle esinemine anamneesis (süvaveenitromboos, kopsuemboolia);
- teadaolevad trombofiilsed häired (nt proteiin C, proteiin S või antitrombiini vaegus, vt lõik
4.4);
- äge või hiljutine arteriaalne trombemboolne seisund (nt stenokardia, müokardiinfarkt);
- äge maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kuni maksafunktsiooni analüüsid ei ole
normaliseerunud;
- teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
- porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hormoonasendusravi tohib menopausijärgsete sümptomite raviks alustada ainult juhul, kui need
halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt üks kord aastas hoolikalt kaaluda kasulikkuse ja
riski suhet ning jätkata hormoonasendusravi ainult niikaua, kuni kasulikkus on suurem kui riskid.
Linoladiol N’i ei tohi kasutada patsientidel, kes saavad süsteemset hormoonasendusravi.
Linoladiol N-ravi ajal võib pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel
östradiooli kontsentratsioon plasmas ajutiselt tõusta üle füsioloogilise vahemiku. Seetõttu on ravi
maksimaalne kestus ohutuse kaalutlustel 4 nädalat. Võimalike süsteemsete nähtude suhtes tuleb olla
tähelepanelik.

Arstlik läbivaatus / jälgimine
Enne hormoonravi alustamist või muutmist tuleb võtta patsiendi ja tema perekonna põhjalik
anamnees. Selle ja vastunäidustuste ning kasutushoiatuste põhjal tuleb teha füüsiline läbivaatus (sh
vaagen ja rinnad). Ravi ajal on soovitatav teha perioodiliselt, individuaalselt kohandatud
ajavahemike järel patsienti uuesti kontrollida. Naisi tuleb nõustada, mis muutustest rinnas tuleb
teatada arstile või meditsiiniõele. Tehtavad uuringud, sh asjakohased piltuuringud (nt
mammograafia) tuleb teha tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt patsiendi
kliinilisele vajadusele.
Linoladiol N farmakokineetilise profiili järgi imendub östradiool ravi ajal süsteemselt
kontsentratsioonides, mis ajutiselt ületavad menopausijärgseid kontsentratsioone (vt lõik 5.2).
Ravim on hormoonasendusravim ja seepärast tuleb arvestada järgmist.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal on või on olnud üks järgmistest haigustest ja/või need on
raseduse või varasema hormoonravi ajal ägenenud. Arvestada tuleb, et need seisundid võivad
östrogeenravi ajal taastekkida või ägeneda, eelkõige järgmised seisundid:

- leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos;
- trombemboolia riskitegurid (vt allpool);
- östrogeensõltuvate kasvajate riskitegurid, nt rinnanäärmevähk 1. astme sugulasel;
- hüpertensioon;
- maksahaigused (nt maksa adenoom);
- diabeet koos vaskulaarse haaratusega või ilma;
- kolelitiaas;
- migreen või (tugev) peavalu;
- süsteemne erütematoosne luupus;
- varasem endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool);
- epilepsia;
- astma;
- otoskleroos.

Linoladiol N-ravi ajal võib pärast ravimi iga manustamiskorda menopausijärgses eas naistel
östradiooli kontsentratsioon plasmas ajutiselt tõusta üle füsioloogilise vahemiku. Seetõttu on ravi
maksimaalne kestus ohutuse kaalutlustel 4 nädalat. Võimalike süsteemsete nähtude suhtes tuleb olla
tähelepanelik.
Linoladiol N’i ei tohi kasutada patsientidel, kes saavad süsteemset hormoonasendusravi.

Ravi kohese lõpetamise põhjused
Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuse tekkimisel ja järgmistel juhtudel:
- ikterus või maksafunktsiooni halvenemine;
- vererõhu oluline tõus;
- migreenisarnase peavalu tekkimine;
- rasedus.
Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom
Enne Linoladiol N-ravi alustamist tuleb endomeetriumi hüperstimulatsiooni/halvaloomulisuse
välistamiseks eriti põhjalikult uurida intaktse emakaga naisi, kellel on teadmata põhjusega
ebanormaalne verejooks või kes on varem saanud östrogeenravi.
Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurem juhul, kui
pikka aega manustatakse ainult östrogeeni. Ainult süsteemset östrogeeniravi saavatel naistel on
endomeetriumivähi risk teadaolevalt 2…12 korda suurem kui seda ravi mittesaavatel naistel,
olenevalt ravi kestusest ja östrogeeni annusest. Pärast ravi lõpetamist püsib suurem risk vähemalt
10 aastat.
Toopiliselt tuppe manustatava östrogeeni pikaajalise (üle aasta) või korduva kasutuse ohutus emaka
limaskestale ei ole teada. Seega tuleb enne Linoladiol N’i 4-nädalase ravikuuri kordamist ravi üle
vaadata ja arvestada endomeetriumi hüperplaasia või kartsinoomi sümptomeid.
Kui ravi ajal tekib verejooks või määrimine, tuleb kindlaks teha selle põhjus; vajaduse korral tuleb
halvaloomulisuse välistamiseks teha ka endomeetriumi biopsia.
Naistele tuleb selgitada, et nad pöörduks oma arsti poole, kui Linoladiol N ravi ajal tekib verejooks
või määrimine.
Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosi residuaalsetes kolletes premaliigseid
või maliigseid muutusi. Seega peab olema ettevaatlik, kui ravimit kasutatakse naistel, kellel on
endometrioosi tõttu emakas eemaldatud, eriti kui patsiendil on teadaolevaid residuaalseid
endometrioosi koldeid.
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravil) ja toopilise ravi
korral ei ole risk teada.
Rinnanäärmevähk
Üldise tõendusmaterjali alusel on östrogeen-progestiini kombineeritud ravi ning võimalik, et ka
ainult östrogeen-hormoonasendusravi saavatel naistel rinnanäärmevähi suurenenud tekkerisk, mis
sõltub hormoonasendusravi kestusest.
WHI (Women’s Health Initiative) uuring ei suurenenud rinnanäärmevähi risk hüsterektomeeritud
naistel, kes kasutasid hormoonasendusraviks ainult östrogeeni. Jälgimisuuringutes on teatatud
rinnanäärmevähi diagnoosimise riski väikesest tõusust, mis on oluliselt väiksem kui östrogeeni ja
progestageeni kombinatsioonide korral.
Lisanduv risk ilmneb mõneaastase kasutuse jooksul, aga see väheneb mõne (kõige rohkem 5) aasta
jooksul pärast ravi lõpetamist normaalsele tasemele.
Rinnanäärmevähi riski ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.
Hormoonasendusravi, eriti östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga toimuv ravi suurendab
mammogrammil kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravil) ja toopilise ravi
korral ei ole risk teada.
Munasarjavähk
Munasarjavähk esineb palju harvem kui rinnanäärmevähk. Pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) ainult
östrogeeni sisaldavate hormoonasendusravimite kasutust on seostatud munasarjavähi riski väikese
suurenemisega. Mõni, sh WHI uuring viitab, et kombineeritud hormoonasendusravimite pikaajalise
kasutusega võib kaasneda sarnane või veidi väiksem risk (vt lõik 4.8).
Munasarjavähi riski ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral
ei ole risk teada.
Venoosne trombemboolia
Hormoonasendusravi seostatakse venoosse trombemboolia (süvaveenitromboos või kopsuemboolia)
tekke 1,3…3-kordse riskiga. Trombemboolia tekib tõenäolisemalt hormoonasendusravi esimese
aasta jooksul.
Teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel on venoosse trombemboolia risk tavalisest
suurem ja hormoonasendusravi võib seda riski suurendada. Seega on hormoonasendusravi nendel
patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).
Venoosse trombemboolia tavalised riskitegurid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur
kirurgiline operatsioon, pikaaegne immobiliseeriv rasvumus (KMI > 30 kg/m2), rasedus /
sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku
rolli kohta venoosse trombemboolia korral on vastuolulisi arvamusi.
Venoosse trombemboolia ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.
Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide korral, tuleb pärast operatsiooni kaaluda venoosse
trombemboolia ennetamiseks profülaktiliste meetmete kasutamist. Kui plaanilisele operatsioonile
järgneb pikk liikumatuse periood, on soovitatav hormoonasendusravi 4…6 nädalat enne
operatsiooni ajutiselt peatada. Ravi tohib uuesti alustada alles siis, kui patsient on uuesti täiesti
liikuv.
Naistele, kelle anamneesis puudub varasem venoosne trombemboolia, aga kelle esimese ringi
sugulasel on varases nooruses esinenud trombe, võib pakkuda sõeluuringut, kui patsiendile on selle
piiranguid põhjalikult selgitatud (sõeluuringul saab tuvastada ainult osa trombofiilsetest häiretest).
Kui leitav trombofiilne häire on ilmnenud pereliikmetel tromboosina või see on raske (nt
antitrombiini, proteiin S-i või proteiin C vaegus või häirete kombinatsioon), on
hormoonasendusravi vastunäidustatud.
Pikaajalisel antikoagulantravil olevatel naistel tuleb hormoonasendusravi kasulikkust ja riski
hoolikalt hinnata.
Kui venoosne trombemboolia tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.
Patsiendid peavad otsekohe pöörduma arsti poole, kui neil tekib võimalik trombemboolia sümptom
(nt jala valulik turse, äkiline rindkerevalu, düspnoe).
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral
ei ole risk teada.
Südamepärgarteritõbi
Randomiseeritud kontrollitud uuringutest ei ole andmeid müokardiinfarkti vastase kaitse kohta
olemasoleva südamepärgarteritõvega või ilma selleta patsientidel, kes said kas kombineeritud
östrogeeni ja progestageeni või ainult östrogeeni.
Randomiseeritud kontrollitud uuringute andmete põhjal ei ole südamepärgarteritõve risk ainult
östrogeeniga ravitavatel naistel tavalisest suurem.
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral
ei ole risk teada.
Isheemiline insult
Östrogeeni ja progestageeni kombineeritud ravi ning ainult östrogeeni ravi on seostatud isheemilise
insuldi riski kuni 1,5-kordse tõusuga. Suhteline risk ei muutu vanuse ega menopausist möödunud
ajaga. Kuivõrd üldine insuldirisk oleneb suuresti vanusest, suureneb üldine insuldirisk
hormoonasendusravi saavatel naistel koos vanusega.
Isheemilise insuldi ja toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole kindel.
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral
ei ole risk teada.
Muud seisundid
Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust ja seega tuleb südame- või neerufunktsiooni
häiretega patsiente hoolikalt jälgida.
Eelneva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeenravi või hormoonasendusravi ajal
tähelepanelikult jälgida, sest selle haiguse korral on seoses östrogeenraviga harvadel juhtudel
teatatud triglütseriidide plasmakontsentratsiooni olulist suurenemisest, mis on põhjustanud
pankreatiiti.
Eelneva hüpertriglütserideemia ja väikese annusega toopilise vaginaalse östrogeenravi seos ei ole
teada.
Östrogeenid suurendavad türoksiidi siduva globuliini (TBG) kontsentratsiooni, mis omakorda
suurendab kilpnäärmehormoonide summaarset kontsentratsiooni veres (mõõdetuna valguga seotud
joodi (PBI) järgi), samuti T4 (mõõdetuna kolonn- või radioimmuunanalüüsiga) või T3 (mõõdetuna
radioimmuunanalüüsiga) kontsentratsiooni veres. T3 neeldumine väheneb, mis on seotud TBG
suurema kontsentratsiooniga. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioon ei muutu. Suurenenud võivad olla ka
teiste siduvate proteiinide kontsentratsioon seerumis, näiteks kortikoidi siduva globuliini (CBG) ja
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) kontsentratsioon, mis omakorda suurendavad vastavalt
kortikosteroidide ja suguhormoonide kontsentratsiooni veres. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete
hormoonide kontsentratsioon ei muutu. Suureneda võivad ka teiste proteiinide
(angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) plasmakontsentratsioon.
Hormoonasendusravi ei paranda kognitiivset funktsiooni. WHI uuringust on andmeid, et võimaliku
dementsuse risk suureneb naistel, kes alustavad kombineeritud või ainult östrogeeniga
hormoonasendusravi üle 65 aasta vanuses.
Pärast hormoonide (mida sisaldab ka ravim Linoladiol N) kasutamist võib harva esineda
healoomulisi ja veelgi harvem halvaloomulisi maksakasvajaid, mis põhjustavad üksikjuhtudel kuni
eluohtlikke kõhuõõnesiseseid verejookse. Tugevate ülakõhukaebuste, suurenenud maksa või
kõhuõõnesisese verejooksu nähtude korral tuleb diferentsiaaldiagnostikas kaaluda ka
maksakasvajat.
Märkus

Intravaginaalne aplikaator võib tekitada väikese kohaliku trauma, eelkõige raske tupeatroofiaga naistel.
Linoladiol N ei tohi kasutada vahetult enne suguühet ega libestina, et ennetada võimalikke
kõrvaltoimeid partneril.

Linoladiol N kasutamine koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid) võib vähendada nende
toodete toimivust, sest Linoladiol N sisaldab abiaineid (eriti stearaate).

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nt kontaktdermatiit).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.
Östrogeenide metabolism võib siiski kiireneda, kui samal ajal kasutatakse aineid, mis teadaolevalt
indutseerivad ravimit metaboliseerivaid ensüüme, eelkõige tsütokroom P450 ensüüme, nt
antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (nt
rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).
Kuigi ritonaviir ja nelfinaviir on teadaolevalt tugevad inhibiitorid, toimivad need koos
steroidhormoonidega kasutamisel indutseerivalt. Östrogeenide metabolismi võivad indutseerida
taimsed ravimid, mis sisaldavad liht-naistepuna (Hypericum perforatum).
Kliinilisest aspektist võib östrogeenide kiirem metabolism mõju vähendada ja muuta
emakaverejooksu profiili.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Linoladiol N'i kasutamine ei ole raseduse ajal näidustatud. Kui patsient rasestub Linoladiol N-ravi
ajal, tuleb ravi otsekohe lõpetada. Enamik epidemioloogilisi uuringuid, mis on seotud tahtmatu
östrogeenide kasutamisega raseduse ajal, ei ole näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet
lootele.
Imetamine
Ravimit Linoladiol N'i ei tohi kasutada imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim Linoladiol N tõenäoliselt ei mõjuta tähelepanelikkust ega koordinatsiooni.

4.8. Kõrvaltoimed

Turuletulekujärgne kogemus
Linoladiol N'iga seoses on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Organsüsteemi
Aeg-ajalt
Väga harv (<1/10 000)
klass
(≥1/1000 kuni <1/100)

(MedDRA)
Üldised häired ja
Mööduv mõõdukas paikne
Naha ülitundlikkusreaktsioon
manustamiskoha
ärritus (nt kihelus,
(allergiline kontaktekseem)
reaktsioonid
põletustunne). Kerge
voolus

Suukaudse ja/või transdermaalse östrogeenraviga on seotud järgmised kõrvaltoimed (klassi toimed).

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt

≥1/100 kuni <1/10 (≥1% ja
≥1/1000 kuni <1/100 (≥0,1% ja
<10%)
<1%)

Infektsioonid ja

Vaginiit, sh vaginaalne kandidiaas
infestatsioonid
Immuunsüsteemi häired
Ülitundlikkus
Psühhiaatrilised häired
Depressioon
Libiido muutused, meeleoluhäired
Närvisüsteemi häired

Peapööritus, peavalu, migreen,
ärevus
Silma kahjustused

Kontaktläätsede talumatus
Vaskulaarsed häired

Veenitromboos, kopsuemboolia
Seedetrakti häired

Iiveldus, gaaside kogunemine,
kõhuvalu
Maksa ja sapiteede

Sapipõie haigused
häired
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia
Kloasm/melasm, hirsutism, kihelus,
kahjustused
lööve
Lihas-skeleti ja sidekoe
Artralgiad, jalakrambid

kahjustused
Reproduktiivse süsteemi Ebanormaalne

ja rinnanäärme häired
emakaverejooks
(vaheveritsus/määrimine),
rindade valulikkus, tundlikkus
ja suurenemine, eritis rinnast,
valgevoolus
Üldised häired ja

Turse
manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud
Kehakaalu muutus

(suurenemine või
vähenemine),
triglütseriidisisalduse
suurenemine

Rinnanäärmevähi risk
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
- Naistel, kes kasutavad kombineeritud östrogeen-progestiini ravi kauem kui 5 aastat, on teatatud
rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordsest suurenemisest.
- Risk suureneb tunduvalt vähem ainult östrogeeni sisaldavat ravi saajatel võrreldes östrogeen-
progestiini kombinatsiooni kasutajatega.
- Riskitase oleneb kasutuse kestusest (vt lõik 4.4).
- Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima epidemoloogilise
uuringu (MWS) tulemused on järgmised.

Uuring MWS (Million Women Study), rinnanäärmevähi hinnanguline lisarisk pärast 5-aastast
kasutust
Vanusevahemik
Lisajuhud
Riskisuhe
Lisajuhud 5 aastat
(aastad)
hormoonasendusravi
kestnud
1000 kasutaja kohta
hormoonasendusravi
5 aasta jooksul*
1000 kasutaja kohta
(usaldusintervall
95%)

Ainult östrogeeniga hormoonasendusravi
50...65
9...12
1,2
1...2 (0...3)

Östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud ravi
50...65
9...12
1,7
6 (5...7)
* Lähteväärtuse esinemine arenenud riikides.
# Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole konstantne, vaid suureneb pikemal kasutamisel.
Märkus: et rinnanäärmevähi esinemissageduse baasteave on Euroopa Liidu eri liikmesriikides
erinev, muutub ka rinnanäärmevähi lisajuhtude arv proportsionaalselt.


USA WHI uuringud, rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutust
Vanusevahemik
Esinemus
Riskisuhe ja 95%
Lisajuhud 5 aastat
(aastad)
platseeborühma
usaldusintervall
kestnud
1000 naise kohta
hormoonasendusravi
5 aasta jooksul*
1000 kasutaja kohta
(usaldusintervall
95%)

Ainult CEE-östrogeen
50...79
21
0,8 (0,7...1,0)
-4 (-6…0)*

CEE- + MPA-östrogeen ja progestogeen $
50...79
17
1,2 (1,0...1,5)
+4 (0…9)
* WHI uuring eemaldatud emakaga naistel, mis ei näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist.
$ Kui analüüs piirdus naistega, kes ei olnud enne uuringut saanud hormoonasendusravi, ei täheldatud ravi esimese
5 aasta jooksul riski suurenemist: pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.


Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom
Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurem juhul, kui
pikka aega manustatakse ainult östrogeeni. Vt lõigud 4.2 ja 4.4.

Munasarjavähk
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
Ainult östrogeeniga ning östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud hormoonasendusravi
pikaajalist kasutust on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga. Uuringus Million Women
Study leiti, et 5 aastat hormoonasendusravi tekitas 1 lisajuhu 2500 kasutaja kohta.
Venoosse trombemboolia risk
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
Hormoonasendusravi seostatakse venoosse trombemboolia (süvaveenitromboos või kopsuemboolia)
tekke 1,3…3-kordse suhtelise riski suurenemisega. Trombemboolia tõenäosus on suurem
hormoonravi esimese aasta jooksul (vt lõik 4.4).WHI uuringu tulemused on järgmised.

WHI uuringud, venoosse trombemboolia lisarisk 5-aastase kasutuse jooksul
Vanusevahemik
Esinemus
Riskisuhe ja 95%
Lisajuhud
(aastad)
platseeborühma
usaldusintervall
1000 kasutaja
1000 naise kohta
kohta
5 aasta jooksul
Ainult suukaudne östrogeen*
50...59
1,2 (0,6...2,4)
1 (-3…10)
Suukaudse östrogeeni ja progestogeeni kombinatsioon
50...59
2,3 (1,2...4,3)
5 (1…13)
* Uuringus osalesid emakata naised.

Südamepärgarteritõve risk
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
Südamepärgarteritõve risk on veidi suurem üle 60-aastastel kasutajatel, kes saavad östrogeeni ja
progestogeeni kombineeritud hormoonasendusravi (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk
Riskihinnangud põhinevad süsteemsel ekspositsioonil ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
Ainult östrogeeniga ning östrogeeni ja progestogeeni kombineeritud ravi seostatakse isheemilise
insuldi kuni 1,5 korda suurema suhtelise riskiga. Hormoonasendusravi ei suurenda hemorraagilise
insuldi riski.
See suhteline risk ei olene vanusest ega kasutuse kestusest, kuid taustarisk oleneb tugevalt vanusest.
Insuldi üldrisk suureneb hormoonasendusravi saavatel naistel koos vanusega, vt lõik 4.4.

Kombineeritud WHI uuringud, isheemilise insuldi* lisarisk 5-aastase kasutuse jooksul
Vanusevahemik Esinemus platseeborühma
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000 kasutaja
(aastad)
1000 naise kohta 5 a
95%
kohta 5-aastase kasutuse
jooksul
usaldusintervall jooksul
50...59
1,3 (1,1...1,6)
3 (1...5)
*Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Östrogeen-/progestogeenraviga seoses on teatatud muudest kõrvaltoimetest. Riskihinnangud
põhinevad süsteemsel ekspositsioonil (hormoonasendusravi) ja toopilise ravi korral ei ole risk teada.
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: multiformne erüteem, nodoosne erüteem, vaskulaarne
purpur
- Dementsuse risk üle 65-aastastel (vt lõik 4.4)
- Sapipõie haigused

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiameti, www.ravimiamet.ee, kaudu.

4.9. Üleannustamine

Linoladiol N'i juhuslikul või sihilikul üleannustamisel võivad esineda kõrvaltoimed, näiteks
seedimishäired, iiveldus jne. Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid, tavalised.
ATC-kood: G03CA03
Ravimi toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese
endogeense östradiooliga.
Endogeenne 17β-östradiool tekitab ja säilitab naise esmaseid ning teiseseid sugutunnuseid. 17β-
östradiooli bioloogiline mõju avaldub mitme spetsiifilise östrogeeniretseptori abil. Steroidi-
retseptorikompleks seondub raku DNA-ga ja see indutseerib spetsiifiliste proteiinide sünteesi.
Vaginaalse epiteelkoe küpsemine oleneb östrogeenidest. Östrogeenid kiirendavad pindmiste ja
vahelmiste rakkude arvu ning vähendavad basaalrakkude arvu vaginaalses äiges.
Östrogeen hoiab tupe pH normaalvahemikus (4,5), mis soodustab normaalse bakteriaalfloora
püsimist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Vaginaalsel manustamisel imendub östradiool tupe epiteelkoest ja jõuab vereringesse
kontsentratsioonis, mis on menopausijärgsest väärtusest ajutiselt suurem.
Pärast Linoladiol N'i ühe 2 g annuse manustamist määrati järgmised väärtused, millele vastab
200 µg E2: AUCδ0-∞ = 887,5 pg/ml · h; AUCδ0-tz = 799,5 pg/ml·h; Cδmax = 86,2 pg/ml. E2
geomeetriline keskmine poolväärtusaeg oli 5,05 h ja patsientidevaheline varieeruvus oli suur. Teises
uuringus oli östradiooli keskmine kontsentratsioon seerumis enne uuringut ja 31. päeval (ligikaudu
36 h pärast uuritava ravimi manustamist 29. päeval) vastavalt 6,4 pg/ml ja 15,1 pg/ml, Linoladiol
N’i rühmas 4,4 pg/ml ja platseeborühmas 6,2 pg/ml.
Östradiool metaboliseerub maksas ja seedetraktis kiiresti östrooniks ning seejärel östriooliks.
Östradiooli muundumine östriooliks on pöördumatu. Üle 95% östrioolist elimineerub uriiniga
peamiselt glükuroniididena.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

17β-östradiool on hästi tuntud aine. Mittekliinilistes uuringutes ei leitud kliinilise ohutuse kohta
asjakohaseid lisaandmeid peale nende, mis on juba olemas ravimi omaduste kokkuvõtte muudes
lõikudes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat (Ph. Eur), tsetüülstearüülalkohol (Ph. Eur) [taimne],
naatriumtsitraatdihüdraat (E331), oktüüldodekanool (Ph. Eur), polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat
(E491), puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata .

6.3. Kõlblikkusaeg

10

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alumiiniumtuub sisemise kaitselaki ja polüetüleenist otsikuga.
Tuub 25 g kreemi ja aplikaatoriga.
Tuub 50 g kreemi ja aplikaatoriga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Dr August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld, Saksamaa
Tel.: +49 (0)521 8808 05
Faks: +49 (0)521 8808 334
E-post:
info@wolff-arzneimittel.de

8. Müügiloa number

()

297600

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25/02/2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/03/2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015

11