FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG

Toimeained: düdrogesteroon+östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg+0,5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG ja milleks seda kasutatakse

Femoston on hormoonasendusravi (HAR). Femoston sisaldab kahte naissuguhormooni: östrogeeni,
mida nimetatakse östradiooliks ja gestageeni, mida nimetatakse düdrogesterooniks. Femoston’i
kasutatakse menopausijärgses eas naistel, kellel on viimasest loomulikust menstruatsioonist möödunud
vähemalt 12 kuud.

Femoston’i kasutatakse
Menopausijärgsete sümptomite leevendamine
Menopausi jooksul väheneb naise organismis toodetava östrogeeni kogus. See võib põhjustada
sümptomeid nagu näo, kaela ja rinna õhetus („kuumahood“). Femoston leevendab neid sümptomeid
menopausijärgselt. Teile määratakse Femoston’i vaid siis, kui need sümptomid teie igapäevast elu
tõsiselt segavad.

2. Mida on vaja teada enne FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG võtmist

Eelnevad haigused ja regulaarne tervisekontroll
HAR-i kasutamine toob endaga kaasa ka riske, millega tuleb arvestada kui otsustatakse ravi alustada
või jätkata.
Munasarjade puudulikkusest või kirurgilisest sekkumisest põhjustatud enneaegse menopausiga naiste
ravimise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR-i kasutamisel esinevad
ohud olla teistsugused. Palun rääkige sellest oma arstiga.
Enne HAR-i alustamist (või taasalustamist) küsib arst teilt teie isiklikku haiguse eellugu ja teie
perekonna haiguse eellugu. Teie arst võib otsustada, et teile on vaja teostada füüsiline läbivaatus. See
võib vajadusel sisaldada rindade uurimist ja/või günekoloogilist läbivaatust.
Kui te olete alustanud Femoston’i kasutamist, peate te käima regulaarselt kontroll-läbivaatustel
(vähemalt üks kord aastas). Nende kontroll-läbivaatuste käigus arutage oma arstiga Femoston-ravi
jätkamise kasu ja riske.
Käige regulaarselt rinnanäärmete uuringul, vastavalt arsti soovitusele.

ÄRGE VÕTKE Femoston’i kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage
enne Femoston’i võtmist nõu oma arstiga.

ÄRGE VÕTKE Femoston’i:
- kui teil on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk või kahtlustatakse selle olemasolu
- kui teil on östrogeensõltuv kasvaja, nt emaka limaskesta (endomeetrium) vähk, või
kahtlustatakse selle olemasolu
- kui teil on ebaselge põhjusega tupeverejooks
- kui teil on emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole
ravitud
- kui teil on või on kunagi olnud trombid veenides (tromboos), nt jalgades (süvaveenitromboos)
või kopsudes (kopsuemboolia)
- kui teil on vere hüübimishäire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus)
- kui teil on või on hiljuti olnud haigus, mille põhjustasid trombid arterites, nt südameatakk,
insult või stenokardia
- kui teil on või on kunagi olnud maksahaigus ning teie maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud
- kui teil on harvaesinev pärilik verepigmendi häire, mida nimetatakse „porfüüriaks“
- kui olete östradiooli, düdrogesterooni või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Kui teil ilmneb Femoston’i võtmise ajal esmakordselt ükskõik milline ülal loetletud seisunditest,
lõpetage selle võtmine koheselt ja kosulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Femoston’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on kunagi esinenud ükskõik
milline allpool loetletud seisunditest, kuna need võivad taastekkida või ägeneda ravi ajal
Femoston’iga. Sellisel juhul peate te käima sagedamini arsti juures kontroll-läbivaatustel:
- fibroidid emakas
- emaka limaskest paikneb väljaspool emakat (endometrioos) või varem esinenud emaka
limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
- ajukasvaja, mida võib mõjutada gestageenide tase (meningioom)
- kõrgenenud risk trombide tekkeks (vt “Trombid veenides (tromboos)”)
- kõrgenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nt rinnanäärmevähk emal, õel või vanaemal)
- kõrge vererõhk
- maksahäired, nt healoomuline maksakasvaja
- diabeet
- sapikivid
- migreen või tugev peavalu
- immuunsüsteemi haigus, mis kahjustab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosluupus, SEL)
- epilepsia
- astma
- sisekõrva ja kuulmist kahjustav haigus (otoskleroos)
- väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres
- südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus.

Lõpetage Femoston’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
kui te märkate HAR-i ajal ükskõik millist alljärgnevatest seisunditest:
- mistahes seisund, mida on nimetatud lõigus „ÄRGE VÕTKE Femoston’i“
- naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse nähud
- oluline vererõhu tõus (sümptomite hulka võivad kuuluda peavalu, väsimus, pearinglus)
- migreenilaadsed peavalud esimest korda elus
- kui te rasestute
- kui te märkate trombide esinemise märke, nagu:

- jalgade valulik turse ja punetus

- äkiline valu rinnus

- hingamisraskus
Lisainformatsiooni vaadake lõigust “Trombid veenides (tromboos)”.

Pange tähele: Femoston ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on
möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, peaksite te rasestumise vältimiseks
kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid. Konsulteerige oma arstiga.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähk
(endomeetriumivähk)
Ainult östrogeeni sisaldava HAR-i võtmine suurendab emaka limaskesta liigse paksenemise
(endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähi (endomeetriumivähk) tekkeriski.
Femoston’i koostises olev gestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Ebaregulaarne veritsus
Femoston’i võtmise esimesel 3...6 kuul võib esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist. Kui
ebaregulaarne veritsus:
-
püsib kauem kui esimesed 6 kuud
- tekib pärast seda kui te olete Femoston’i võtnud kauem kui 6 kuud
- jätkub pärast Femoston’i võtmise lõpetamist
pöörduge oma arsti poole niipea kui võimalik.

Rinnanäärmevähk
Tõendusmaterjal viitab sellele, et östrogeen-gestageen kombinatsiooni ja võimalik, et ka ainult
östrogeeni sisaldava HAR-i kasutamine suurendab rinnanäärmevähi tekkeriski. Lisarisk sõltub sellest,
kui kaua te HAR-i kasutate. Täiendav risk ilmneb mõne aasta jooksul. Siiski see taandub normi
piiridesse mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdlus
50…79-aastaste naiste seas, kes ei kasuta HAR-i, diagnoositakse 5-aastase perioodi jooksul
rinnanäärmevähk keskmiselt 9…17-l naisel 1000-st. 50...79-aastaste naiste seas, kes võtavad
östrogeen-gestageen HAR-i kauem kui 5 aastat, esineb 1000 kasutaja kohta 13...23 juhtu (st 4...6
lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Pöörduge oma arsti poole kui te märkate mistahes muutusi,
nagu:
- lohud nahal
- rinnanibude muutused
- mistahes tuntavad või nähtavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb harva. Naistel, kes võtavad HAR-i vähemalt 5...10 aasta jooksul, on täheldatud
munasarjavähi tekkeriski vähest suurenemist.

Võrdlus
50…69-aastastel naistel, kes ei kasuta HAR-i, diagnoositakse 5-aastase perioodi jooksul
rinnanäärmevähk keskmiselt kahel naisel 1000-st. Naistel, kes on võtnud HAR-i 5 aasta jooksul,
esineb 2...3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

Hormoonasendusravi toimed südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)
HAR-i kasutajatel on trombide tekkerisk veenides ligikaudu 1,3…3 korda suurem kui
mittekasutajatel, eriti esimesel raviaastal.
Trombid võivad olla ohtlikud ning kui need liiguvad kopsudesse, võivad nad põhjustada valu rinnus,
hingeldust, minestamist või isegi surma.
Teil võib tekkida tromb suurema tõenäosusega kui te jääte vanemaks ja kui ükski alljärgnevast kehtib
teie kohta. Rääkige oma arstile kui mistahes olukord järgnevatest situatsioonidest kehtib teie kohta:
- kui te ei suuda kõndida pikema aja jooksul seoses suure operatsiooni, vigastuse või haigusega
(vt ka lõik 3 „Kui teil seisab ees operatsioon“)
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m2)
- kui teil on vere hüübimishäire, mis vajab pikaajalist ravi ravimitega, mida kasutatakse trombide
tekke ennetamiseks
- kui kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud tromb jalas, kopsus või mõnes muus organis
- kui teil on süsteemne erütematoosluupus (SEL)
- kui teil on vähk.

Trombi sümptomeid vt lõigust „Lõpetage Femoston’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole“.

Võrdlus
50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HAR-i, võib keskmiselt 4...7 juhul 1000-st tekkida 5 aasta
jooksul veenis tromb.
50ndates eluaastates naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen HAR-i kauem kui 5 aastat, esineb
1000 kasutaja kohta 9...12 juhtu (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (südameatakk)
Puuduvad tõendid selle kohta, et HAR ennetaks südameatakki. Östrogeen-gestageeni sisaldavat HAR-i
võtvatel üle 60-aastastel naistel on veidi suurem tõenäosus südamehaiguse tekkeks kui nendel, kes
HAR-i ei kasuta.

Insult
HAR-i kasutajatel on insuldi tekkerisk ligikaudu 1,5 korda suurem kui mittekasutajatel. HAR-i
kasutamisest põhjustatud insuldi lisajuhtude arv suureneb koos vanusega.

Võrdlus
50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HAR-i, võib keskmiselt 8 juhul 1000-st tekkida 5-aastase
perioodi jooksul insult. 50ndates eluaastates naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen HAR-i, esineb
5 aasta jooksul 11 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid
HAR ei hoia ära mälukaotust. On mõned tõendid selle kohta, et naistel, kes hakkavad HAR-i kasutama
pärast 65. eluaastat, võib olla mälukaotuse tekkerisk suurem. Palun pidage nõu oma arstiga.
Rääkige oma arstile, kui teil on või on varem olnud mõni järgmistest haigusseisunditest, sest sel juhul
jälgib arst teid hoolikamalt:
- südamehaigus
- neerukahjustus
- teatud vererasvade normaalsest kõrgem tase (hüpertriglütserideemia).

Lapsed
Femoston ei ole mõeldud kasutamiseks lastel.

Muud ravimid ja Femoston
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Femoston’i toimet. See võib viia ebaregulaarse verejooksuni. See
kehtib alljärgnevate ravimite kohta:
- epilepsiavastased ravimid (nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin)
- tuberkuloosivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin)
- HIV-infektsiooni (AIDS) vastased ravimid (nt nevirapiin, efavirens, ritonaviir, nelfinaviir)
- liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Laboratoorsed analüüsid
Kui teile on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Femoston’i, kuna
see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Femoston koos toidu ja joogiga
Femoston'i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Femoston on mõeldud ainult menopausijärgses eas naistele.

Kui te jääte rasedaks
- lõpetage Femoston'i võtmine ning rääkige sellest oma arstile.

Femoston ei ole näidustatud kasutamiseks imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Femoston'i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Toime on ebatõenäoline.

Femoston'i tabletid sisaldavad laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Millal alustada Femoston'i võtmist
Ärge alustage ravi Femoston'iga mitte varem kui vähemalt 12 kuud pärast viimast loomulikku
menstruatsiooni.

Te võite alustada Femoston'i võtmist teile sobival päeval:
- kui te ei kasuta praegu HAR preparaate
- kui te lähete üle mõnelt pidevalt kombineeritud HAR preparaadilt. Sel juhul võtate iga päev
tablette või kasutate plaastrit, mis sisaldab mõlemat, nii östrogeeni kui gestageeni.

Te võite alustada Femoston’i võtmist esimesel päeval pärast 28-päevase tsükli lõpetamist:
- kui te lähete üle ’tsükliliselt’ või ’sekventsiaalselt’ võetavalt HAR preparaadilt. Sel juhul võtate
östrogeeni sisaldavaid tablette või kasutate östrogeeni sisaldavat plaastrit tsükli esimesel poolel.
Seejärel võtate kuni 14 päeva jooksul tablette või kasutate plaastrit, mis sisaldavad mõlemat, nii
östrogeeni kui gestageeni.

Ravimi võtmine
- Neelake tablett alla koos veega.
- Tablette võite võtta koos toiduga või ilma.
- Proovige võtta tablette iga päev samal kellaajal. See kindlustab teie organismis ravimi püsiva
koguse. See aitab teil ka tableti võtmist meeles pidada.
- Võtke iga päev üks tablett, jätmata vahet pakendite vahele. Blistritele on märgitud
nädalapäevad. See hõlbustab tableti võtmist meeles pidada.

Kui palju ravimit võtta
- Teie arsti eesmärgiks on määrata teile väikseim annus nii lühikese aja jooksul kui võimalik, mis
on vajalik teie sümptomite raviks. Rääkige oma arstiga kui teile tundub, et teie annus on liiga
tugev või ei ole piisavalt tugev.
- Võtke iga päev üks kollane tablett 28-päevase tsükli jooksul.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teile plaanitakse teha operatsiooni, rääkige arstile, et te võtate Femoston’i. Teil võib olla vajalik
lõpetada Femoston’i võtmine ligikaudu 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombide
tekkeriski (vt lõik 2 „Trombid veenides (tromboos)“). Küsige arstilt, millal te võite Femoston’i uuesti
võtma hakata.

Kui te võtate Femoston’i rohkem kui ette nähtud
Kui teie (või keegi teine) võtab liiga palju Femoston’i tablette, ei kaasne sellega tõenäoliselt mingit
ohtu. Teil võib tekkida iiveldus või oksendamine, rindade hellus või valulikkus, pearinglus, kõhuvalu,
unisus/väsimus või ärajätuveritsus. Puudub vajadus raviks. Kahtluse korral küsige nõu oma arstilt.

Kui te unustate Femoston’i võtta
Võtke ununenud tablett niipea kui see teile meenub. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi tableti
võtmise ajast, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke ununenud tabletti. Ärge võtke
kahekordset annust. Võib esineda vereeritust või määrimist kui te unustate annuse võtmata.

Kui te lõpetate Femoston’i võtmise
Ärge lõpetage Femoston’i võtmist ilma esmalt oma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest haigustest on teatatud sagedamini HAR-i võtvatel naistel võrreldes naistega, kes HAR-i ei
kasuta:
- rinnanäärmevähk
- emaka limaskesta paksenemine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk)
- munasarjavähk
- trombid jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia)
- südamehaigus
- insult
- võimalik mälukaotus, kui HAR-i alustatakse pärast 65. eluaastat.

Lisainformatsiooni nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Selle ravimi võtmisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel patsiendil 10-st):
- peavalu
- kõhuvalu
- seljavalu
- rindade hellus või valulikkus.

Sage (võib esineda kuni ühel patsiendil 10-st):
- tupeseen (tupeinfektsioon, mis on põhjustatud seene Candida albicans poolt)
- masendustunne, närvilisus
- migreen. Kui teil on esmakordselt elus migreenilaadne peavalu, lõpetage Femoston’i võtmine ja
pöörduge otsekohe arsti poole
- pearinglus
- iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus (kõhu paisumine), sh kõhugaasid (flatulents)
- allergilised nahareaktsioonid (nt lööve, tugev sügelus (pruritus) või nõgestõbi (urtikaaria))
- menstruatsioonihäired, nt ebaregulaarne veritsus, määrimine, valulik menstruatsioon
(düsmenorröa), suurenenud või vähenenud veritsus
- valu vaagna piirkonnas
- voolus emakakaelast
- nõrkustunne, väsimus või üldine halb enesetunne
- pahkluude, jalalabade või sõrmede turse (perifeerne ödeem)
- kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel patsiendil 100-st):
- tsüstiidilaadsed sümptomid
- emakas esinevate kasvajate (fibroidid) suurenemine
- ülitundlikkusreaktsioonid, nt düspnoe (allergiline astma)
- sugutungi muutused
- trombid jalgades või kopsudes (venoosne trombemboolia või kopsuemboolia)
- kõrge vererõhk (hüpertensioon)
- vereringe probleemid (perifeerne vaskulaarne haigus)
- laienenud ja käänulised (varikoossed) veenid
- seedehäire
- maksafunktsiooni häired, millega võib kaasneda nahakollasus (kollatõbi), nõrkustunne
(asteenia) või üldine halb enesetunne ja kõhuvalu. Kui märkate naha või silmavalgete
muutumist kollaseks, lõpetage Femoston’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
- sapipõiehaigus
- rinnanäärmete turse
- premenstruaalne sündroom (PMS)
- kehakaalu langus.

Harv (võib esineda kuni ühel patsiendil 1000-st):
(*Turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed, mida kliinilistes uuringutes ei täheldatud, on toodud
sagedusega “harv”.)
- haigusseisund, mis on tingitud punaste vereliblede lagunemisest (hemolüütiline aneemia)*
- meningioom (ajukasvaja)*
- silma pindmised muutused (sarvkesta kurvatuuri järsenemine)*, võimetus kanda kontaktläätsi
(kontaktläätsede talumatus)*
- südameatakk (müokardiinfarkt)
- insult*
- näo ja kaela piirkonna naha turse. See võib põhjustada hingamisraskust (angioödeem)
- violetsed laigud või täpid nahal (vaskulaarne purpur)
- punased valulikud nahasõlmekesed (nodoosne erüteem)*, naha värvuse muutus, eriti näo ja
kaela piirkonnas, mida tuntakse ka “raseduslaikudena” (kloasm või melasm)*
- krambid jalgades*.

Teiste HAR-ide kasutamisel on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
- hea- või pahaloomulised kasvajad, mis võivad sõltuda östrogeenide tasemest, nt
endomeetriumivähk, munasarjavähk (lisainformatsiooni vaadake lõigust 2)
- kasvajate mõõtude suurenemine, mis võivad sõltuda gestageenide tasemest (nt meningioom)
- haigus, mille korral immuunsüsteem kahjustab organismi mitmeid organeid (süsteemne
erütematoosluupus)
- võimalik dementsus
- krambihoogude (epilepsia) süvenemine
- tahtmatud lihastõmblused, mida te ei saa kontrollida (koorea)
- trombid arterites (arteriaalne trombemboolia)
- kõhunäärmepõletik (pankreatiit) naistel, kellel on teadaolev teatud vererasvade kõrge tase
(hüpertriglütserideemia)
- nahalööve koos märklauakujulise punetuse või haavanditega (multiformne erüteem)
- kusepidamatus
- valulikud/muhklikud rinnad (rindade fibrotsüstiline haigus)
- emakakaela haavand (emakakaela erosioon)
- harvaesineva verepigmendi häire (porfüüria) halvenemine
- teatud vererasvade kõrge tase (hüpertriglütserideemia)
- kilpnäärme hormoonide kogusisalduse suurenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Femoston sisaldab
- Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) ja düdrogesteroon.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,5 mg östradiooli ja 2,5 mg düdrogesterooni.
- Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat.

Tableti kate: makrogool 3350, polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid
(E172).

Kuidas Femoston välja näeb ja pakendi sisu
See ravim on õhukese polümeerikattega tablett. Tablett on ümar, kaksikkumer, mille ühel küljel on
märgistus „379“. Iga blistririba sisaldab 28 tabletti.
Tabletid on kollast värvi.
Tabletid on pakendatud PVC/alumiinium blistrisse pappkarbis.
Pakendis on 28, 84 või 280 (10 x 28) õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Abbott Arzneimittel GmbH
Freundallee 9A
30173 Hannover
Saksamaa

Tootja
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363052

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

28 tabletti, iga tablett sisaldab 0,5 mg 17-beeta-östradiooli (hemihüdraadina) ja 2,5 mg
düdrogesterooni.

INN. Estradiolum,dydrogesteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat 117,4 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett

Ümar, kaksikkumer, mille ühel küljel on märgistus "379" (7 mm).
Kollased 0,5/2,5 mg tabletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel, kui
menopaus on kestnud vähemalt 12 kuud.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg on pidev kombineeritud HAR suukaudseks kasutamiseks.

Östrogeeni ja gestageeni manustatakse iga päev ilma katkestusteta.

Annus on üks tablett ööpäevas 28-päevase tsükli jooksul.

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg tuleb võtta pidevalt ilma katkestusteta pakendite vahel.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat toimivat
annust ja lühimat ravikestust (vt ka lõik 4.4).

Pidevat kombineeritud ravi Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg’ga võib alustatada sõltuvalt menopausist
möödunud ajast ja sümptomite raskusest. Loomuliku menopausiga naised võivad alustada ravi
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg’ga mitte varem kui vähemalt 12 kuud pärast viimast loomulikku
mentruatsiooni. Kirurgiliselt indutseeritud menopausi korral võib ravi alustada koheselt.

Sõltuvalt kliinilisest ravivastusest võib annust edaspidi kohandada.

Patsiendid, kes vahetavad ravi pidevalt sekventsiaalselt ehk tsükliliselt ravimpreparaadilt, peavad
lõpetama 28-päevase tsükli ning võivad seejärel üle minna Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg
kasutamisele.
Patsiendid, kes vahetavad ravi mõnelt teiselt pidevalt kombineeritud ravimpreparaadilt, võivad ravi
alustada mistahes ajal.

Annuse ununemise korral tuleb see võtta esimesel võimalusel. Kui möödunud on rohkem kui
12 tundi, tuleb ravi jätkata järgmise tabletiga, ilma vahelejäänud annust võtmata. Vaheveritsuse või
määrimise tõenäosus võib suureneda.

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg võib võtta sõltumatult toidukordadest.

Lapsed:
Puudub asjakohane näidustus Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg kasutamiseks lastel.

4.3. Vastunäidustused

- Teadaolev, varem esinenud või kahtlustatav rinnanäärmevähk.
- Teadaolevad või kahtlustatavad östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt
endomeetriumivähk).
- Diagnoosimata genitaalne verejooks.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Varem esinenud või olemasolev venoosne trombemboolia (süvaveenitromboos, pulmonaalne
emboolia).
- Teadaolev trombofiilne häire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
- Aktiivne või hiljutine arteriaalne trombembooliline haigus (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
- Äge maksahaigus või varem esinenud maksahaigus, mille tõttu muutused maksa
funktsionaalsetes uuringutes ei ole taastunud normiväärtusteni.
- Porfüüria.
- Teadaolev ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausi sümptomite raviks tohib HAR-ga alustada ainult selliste sümptomite korral, millel on
ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist
saadava kasu ja võimalike ohtude suhet ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua, kuni kasu
ületab ohud.

HAR-i saajatel on enneaegse menopausi korral tõendusmaterjal riskide kohta piiratud. Tulenevalt
madalast absoluutsest riskist noorematel naistel, võib nendel kasu/riski suhe olla soodsam kui
vanematel naistel.

Meditsiiniline läbivaatus/jälgimine
Enne HAR alustamist või taasalustamist tuleb võtta patsiendilt põhjalik isiklik ja perekonna anamnees.
Füüsikalise (sh vaagnaelundite ja rindade) läbivaatuse teostamisel tuleb sellest juhinduda ning
arvestada vastunäidustuste ja hoiatustega. Ravi ajal on perioodiliselt vajalik teostada kontroll-
läbivaatusi, mille sagedus ja iseloom kohandatakse iga naise jaoks individuaalselt. Naisi tuleb
nõustada, millistest muutustest oma rindades nad peaksid arstile või meditsiiniõele teatama (vt allpool
„Rinnanäärmevähk“). Uuringud, sealhulgas vastavad uurimismeetodid, nt mammograafia, tuleb läbi
viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt iga patsiendi individuaalsetele kliinilistele
vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid
Kui mõni allpool loetletud seisunditest esineb, on varem esinenud ja/või on raseduse või eelneva
HAR ajal ägenenud, tuleb patsienti hoolikalt jälgida. Tuleb arvestada, et need seisundid võivad
korduda või ägeneda Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg ravi ajal, eriti:

- Leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos.
- Trombemboolilise haiguse riskifaktorid (vt allpool).
- Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, nt rinnanäärmevähi esinemine esimese astme
lähisugulastel.
- Hüpertensioon.
- Maksafunktsiooni häired (nt maksa adenoom).
- Suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega või ilma.
- Kolelitiaas.
- Migreen või (tugev) peavalu.
- Süsteemne erütematoosluupus.
- Anamneesis endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool).
- Epilepsia.
- Astma.
- Otoskleroos.
- Meningioom.

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid
Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:
- Ikterus või maksafunktsiooni häired.
- Märkimisväärne vererõhu tõus.
- Migreeni tüüpi peavalu esmakordne teke.
- Rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk
- Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja vähi tekkerisk suurenenud, kui
pikema aja jooksul manustatakse ainult östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine
ainult östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2...12 korda suurem, võrreldes mittekasutajatega,
see sõltub ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk
püsida vähemalt 10 aastat.
- Gestageeni lisamine tsükliliselt vähemalt 12-l päeval ühe kuu/28 päevase tsükli või pideva
kombineeritud östrogeen-gestageen ravi jooksul võimaldab naiste puhul, kellel ei ole teostatud
hüsterektoomiat, oluliselt vähendada ainult östrogeeni sisaldava HAR-iga seotud riski.
- Esimestel ravikuudel võib esineda vaheveritsust ja määrimist. Kui vaheveritsus või määrimine
tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha
selle põhjus, pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks osutuda endomeetriumi
biopsia.

Rinnanäärmevähk
Üldise tõendusmaterjali alusel võib eeldada, et östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saavatel
naistel ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldava HAR korral on rinnanäärmevähi tekkerisk
suurenenud, see sõltub HAR kasutamise kestusest.

Östrogeen-gestageen kombineeritud ravi:
- Randomiseeritud, platseebokontrolliga uuring (Women’s Health Initiative (WHI)) ja
epidemioloogilised uuringud on näidanud, et ligikaudu 3 aasta pärast suureneb rinnanäärmevähi
risk naistel, kes saavad HAR-ks östrogeen-gestageen kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Ainult östrogeeni sisaldav ravi:
- WHI-uuringus ei leitud rinnanäärmevähi tekkeriski suurenemist ainult östrogeeni sisaldava
HAR saavatel naistel, kellel oli teostatud hüsterektoomia. Jälgimisuuringutes on täheldatud
enamasti rinnanäärmevähi tekkeriski vähest tõusu, mis on oluliselt väiksem kui östrogeen-
gestageen kombinatsiooni kasutajatel (vt lõik 4.8).

Liigne risk ilmneb mõne aasta jooksul kasutamisest, kuid pärast ravi lõpetamist taandub
lähteväärtuseni mõne aasta (kõige rohkem viie) jooksul.

HAR, eriti östrogeen-gestageen kombinatsioonid, suurendab mammogrammil kudede tihedust, mis
võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldava HAR
ravimite pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski vähese
tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sealhulgas WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et
kombineeritud HAR pikaajalisel kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia
- HAR on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri
trombemboolia, tekkeriski 1,3...3-kordse suurenemisega. Nende juhtude esinemine on
tõenäolisem HAR esimesel aastal kui hiljem (vt lõik 4.8).

- Teadaoleva trombofiilse seisundiga patsientidel on suurenenud risk VTE tekkeks ja HAR võib
suurendada seda riski. Seetõttu on HAR vastunäidustatud sellistel patsientidel (vt lõik 4.3).

VTE üldiste teadaolevate riskifaktorite hulka kuuluvad: östrogeenide kasutamine, vanem iga,
ulatuslik kirurgiline vahelesegamine, pikaajaline liikumatus, ülekaalulisus (KMI > 30 kg/m2),
rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosluupus (SEL) ja vähk. Puudub ühtne
seisukoht varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE kulus.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid
ennetamaks operatsioonijärgse VTE teket. Kui on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleb HAR
4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib taasalustada, kui naise liikuvus
on täielikult taastunud.

- Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on
esinenud noores eas tromboos, võib sõeluuringut pakkuda pärast hoolikat nõustamist seoses
piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).

Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust tromboosist eraldi või defekt on raske (nt
antitrombiini, S-valgu või C-valgu puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR
vastunäidustatud.

- Antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HAR kasu-riski suhet.

- Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi manustamine katkestada. Patsiente tuleb
teavitada vajadusest koheselt arstiga ühendust võtta võimalike trombembooliliste sümptomite
tekkel (nt valulik turse jalas, ootamatu valu rindkeres, düspnoe).

Südamepärgarteritõbi (SPT)
Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-gestageen kombinatsiooni või
ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamisel kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel
esineb SPT või ilma selleta.

Östrogeen-gestageen kombineeritud ravi:
Östrogeen-gestageen HAR kasutamisel on SPT suhteline tekkerisk veidi suurenenud. SPT absoluutse
riski lähteväärtus on east sõltuv, SPT juhtude arv tervetel menopausis naistel östrogeen-gestageeni
kasutamisel on väga väike, kuid vanuse suurenedes see tõuseb.

Ainult östrogeeni sisaldav ravi:
Randomiseeritud kontrollitud uuringute andmetel ei esinenud SPT tekkeriski suurenemist ainult
östrogeeni sisaldavat ravi saavatel naistel, kellel oli teostatud hüsterektoomia.

Isheemiline insult
Östrogeen-gestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi
tekkeriski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt vanusest ega menopausi
kestusest. Kuna aga insuldi tekkerisk on tugevalt vanusest sõltuv, suureneb HAR kasutavate naiste
üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes (vt lõik 4.8).

Teised seisundid
- Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente.
- Eelnevalt olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeeni sisaldava või
kombineeritud hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud
sellises seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel triglütseriidide sisalduse olulist tõusu
vereplasmas, mis põhjustas pankreatiidi teket.
- Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib
kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud
kolonnkromatograafial või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil)
sisalduse tõusule vereringes. T3 resiini tagasihaare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba
T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude,
näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus.
See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide koguse suurenemist vereringes.
Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Suureneda võib
teiste plasmavalkude (angiotensinogeen/reniin substraat, alfa-1-antitrüpsiin, tseruloplasmiin)
sisaldus.
- HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse
suurenenud tekkeriski kohta naistel, kes alustasid pideva kombineeritud või ainult östrogeeni
sisaldava HAR-ga pärast 65. eluaastat.
- Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoos-galaktoos
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Östrogeen-gestageen kombineeritud ravi ei ole mõeldud kontratseptsiooniks.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoime uuringuid ei ole läbi viidud.

Östrogeenide ja gestageenide toimet võivad vähendada:

- Östrogeenide ja gestageenide metabolism võib kiireneda ravimite metabolismi indutseerivate
ensüümide, spetsiifiliselt P450 ensüümid, samaaegsel manustamisel, nagu krambivastased ained
(nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin) ja infektsioonivastased ravimid (nt rifampitsiin,
rifabutiin, nevirapiin, efavirens).
- Ritonaviir ja nelfinaviir, teadaolevalt tugevad inhibiitorid, vastupidi, ilmutavad
steroidhormoonidega koosmanustamisel hoopis indutseerivaid omadusi.
- Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid võivad kiirendada
östrogeenide ja gestageenide metabolismi.
- Kliiniliselt võib östrogeenide ja gestageenide kiirenenud metabolism viia toime vähenemisele ja
emakaverejooksu iseloomu muutusele.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal ei ole Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg näidustatud. Kui Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg
ravi ajal rasestutakse, tuleb ravi koheselt lõpetada.

Östradiooli/düdrogesterooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Käesolevaks ajaks
teadaolevate epidemioloogiliste uuringute andmete põhjal puuduvad östrogeenide ja gestageenide
kombinatsioonidel teratogeensed või lootele toksilised toimed.

Imetamine
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg ei ole imetamise ajal näidustatud.

Fertiilsus
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg ei ole fertiilsuse ajal näidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja/või masinate
käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini teatatud ravimi kõrvaltoimed östradiooli/düdrogesterooniga
ravitud patsientidel on peavalu, kõhuvalu, rindade hellus/valulikkus ja seljavalu.
Kliinilistes uuringutes (n=4929) on täheldatud alltoodud esinemissagedustega järgmisi kõrvaltoimeid.
*Kõrvaltoimed spontaansetest teatistest, mida kliinilistes uuringutes ei täheldatud, on toodud
sagedusega “harv”.

MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi klass
≥1/10
≥1/100 kuni
≥1/1000 kuni <1/100 ≥1/10 000 kuni
<1/10
<1/1000
Infektsioonid ja

Vaginaalne
Tsüstiidilaadsed

infestatsioonid
kandidiaas
sümptomid
Hea-, pahaloomulised

Leiomüoomi suuruse
ja täpsustamata
muutused
kasvajad (sealhulgas

tsüstid ja polüübid)
Vere ja lümfisüsteemi


Hemolüütiline
häired
aneemia*
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus

häired
Psühhiaatrilised

Depressioon,
Libiido muutused

häired
närvilisus

Närvisüsteemi häired Peavalu
Migreen,

Meningioom*
pearinglus
Silma kahjustusedSarvkesta
kurvatuuri
järsenemine*,
kontaktläätsede
talumatus*
Südame häiredMüokardiinfarkt
Vaskulaarsed häired


Venoosne
Insult*
trombemboolia*,
hüpertensioon,
perifeerne
vaskulaarne haigus,
veenide varikoos
Seedetrakti häired
Kõhuvalu
Iiveldus,
Düspepsia

oksendamine,
kõhupuhitus
Maksa ja sapiteede


Maksafunktsiooni

häired
häired, mõnikord
asteenia või üldise
halva enesetunde,
nahakollasuse ja
kõhuvaluga, sapipõie
haigused
Naha ja nahaaluskoe

Allergilised

Angioödeem,
MedDRA
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
organsüsteemi klass
≥1/10
≥1/100 kuni
≥1/1000 kuni <1/100 ≥1/10 000 kuni
<1/10
<1/1000
kahjustused
nahareaktsioonid
vaskulaarne purpur,
(nt lööve,
nodoosne
urtikaaria,
erüteem*, kloasmid
pruritus)
või melasmid, mis
võivad pärast
ravimi võtmise
lõpetamist püsida*
Lihas-skeleti ja
Seljavalu


Jalgade krambid*
sidekoe kahjustused
Reproduktiivse
Rindade
Menstruatsiooni-
Rindade

süsteemi ja
valulikkus/
häired (sh
suurenemine,
rinnanäärme häired
hellus
menopausijärgne
premenstruaalne
määrimine,
sündroom
metrorraagia,
menorraagia,
oligo-/amenorröa,
ebaregulaarne
menstruatsioon,
düsmenorröa),
valu vaagna
piirkonnas, voolus
emakakaelast
Üldised häired ja

Asteenilised


manustamiskoha
seisundid
reaktsioonid
(asteenia,
väsimus, jõuetus),
perifeersed tursed
Uuringud

Kehakaalu
Kehakaalu

suurenemine
vähenemine

Rinnanäärmevähi tekkerisk
- Enam kui 5 aastat östrogeen-gestageen kombineeritud ravi võtnud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi tekkeriski kuni 2-kordset suurenemist.
- Ainult östrogeen-ravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalm kui östrogeen-gestageen
kombinatsiooni kasutajatel.
- Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).
- Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima
epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgmised:

Million Women uuring - rinnanäärmevähi eeldatav lisarisk pärast 5 aastat kestnud kasutamist
Lisajuhud 1000
HAR
Vanusevahemik
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja kohta 5 aasta
mittekasutaja
Riskisuhe #
(aastad)
jooksul (95% CI)
kohta 5 aasta
jooksula

Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50…65
9…12
1,2
1…2 (0…3)

Östrogeen-gestageen kombinatsioon
50…65
9…12
1,7
6 (5…7)
# üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb ajalise kestusega.
Märkus: rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, rinnanäärmevähi lisajuhtude arv muutub
proportsionaalselt.
a esinemissageduse alusel arenenud riikides

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastat kestnud kasutamist
Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
Riskisuhe ja 95%
(aastad)
naise kohta platseebo
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
CI
rühmas 5 aasta jooksul

CEE ainult östrogeen
50…79
21
0,8 (0,7…1,0)
-4 (-6…0)b

CEE+MPA östrogeen ja gestageen‡
50…79
17
1,2 (1,0…1,5)
+4 (0…9)
‡ ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR
kasutanud: pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.
b WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi tekkerisk ei suurenenud.

Endomeetriumivähi tekkerisk
Postmenopausis emakaga naised:
Endomeetriumivähi tekkerisk on ligikaudu 5 naisel 1000-st emakaga HAR mittekasutajast.

Emakaga naistel ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine ei ole soovitatav, kuna see suurendab
endomeetriumivähi tekkeriski (vt lõik 4.4).
Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine vahemikus 5 ja 55 lisajuhtu
iga 1000 naise kohta vanuses 50...65.

Gestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada selle riski suurenemist. Million Women uuringus ei esinenud kombineeritud HAR
(järjestikune või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi tekkeriski suurenemist (RR 1,0
(0,8…1,2)).

Munasarjavähk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östogeen-gestageen kombinatsiooni HAR pikaaegset kasutamist on
seostatud munasarjavähi tekkeriski vähese suurenemisega. Viis aastat kestnud Million Women
uuringus HAR kasutamisel esines 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia tekkerisk
HAR seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on järgmised:

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja 95% CI Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
naise kohta platseebo
kasutaja kohta
rühmas 5 aasta jooksul
Suukaudne ainult östrogeenc
50…59
7
1,2 (0,6…2,4)
1 (-3…10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-gestageen
50…59
4
2,3 (1,2…4,3)
5 (1…13)
c Uuringus emakata naised

Pärgarterite haiguse tekkerisk
Pärgarterite haiguse tekkerisk on vähesel määral suurenenud östrogeen-gestageen kombinatsiooni
HAR kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi tekkerisk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageen kombinatsioonravi kasutamist on seostatud
isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HAR kasutamise ajal hemorraagilise
insuldi tekkerisk ei ole suurenenud.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise kestusest, kuna aga riski lähteväärtus on vanusest
tugevalt sõltuv, tõuseb HAR kasutavatel naistel insuldi üldine tekkerisk vanuse suurenedes (vt lõik
4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldid lisarisk pärast 5 aastat kestnud kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja 95% CI
Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
naise kohta platseebo
kasutaja kohta 5 aasta
rühmas 5 aasta jooksul
jooksul
50…59
1,3 (1,1…1,6)
3 (1…5)
d Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud

Muud kõrvaltoimed, mida on täheldatud seoses östrogeen/gestageen-raviga:

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad:
Östrogeen-sõltuvad kasvajad, nii hea- kui pahaloomulised, nt endomeetriumivähk, munasarjavähk.
Meningioomi mõõtmete suurenemine.

Immuunsüsteemi häired:
Süsteemne erütematoosluupus

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Hüpertriglütserideemia

Närvisüsteemi häired:
Võimalik dementsus, korea, epilepsia ägenemine

Vaskulaarsed häired:
Arteriaalne trombemboolia

Seedetrakti häired:
Pankreatiit (olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naistel)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Multiformne erüteem

Neerude ja kuseteede häired:
Kusepidamatus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Fibrotsüstiline rindade haigus, emakakaela erosioon

Kaasasündinud, perekondlikud ja geneetilised häired:
Porfüüria ägenemine

Uuringud:
Kilpnäärme hormoonide koguhulga suurenemine.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Nii östradiool kui düdrogesteroon on madala toksilisusega ained. Üleannustamisel võivad tekkida
iiveldus, oksendamine, rindade tundlikkus, pearinglus, kõhuvalu, unisus/väsimus ja ärajätu verejooks.
Tõenäoliselt puudub vajadus spetsiifiliseks või sümptomaatiliseks raviks.
Ülalnimetatud informatsioon kehtib ka üleannustamise kohta lastel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, gestageenide ja östrogeenide
fikseeritud kombinatsioonid
ATC-kood: G03FA14.

Östradiool
Toimeaine on sünteetiline 17-beeta-östradiool, mis on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese
endogeense östradiooliga. See asendab östrogeeni menopausis naistel ja leevendab menopausiga
seotud sümptome.

Düdrogesteroon
Düdrogesteroon on suukaudsel manustamisel toimiv gestageen, millel on parenteraalselt manustatava
progesterooniga võrreldav toime.
Nii nagu östrogeenid aktiveerivad endomeetriumi kasvu, antiöstrogeenid suurendavad endomeetriumi
hüperplaasia ja vähi tekkeriski. Progestageeni lisamine vähendab tunduvalt naistel, kellel ei ole
teostatud hüsterektoomiat, östrogeenidega seotud endomeetriumi hüperplaasia tekkeriski.

Informatsioon kliinilisest uuringust
- Östrogeenipuuduse sümptomite ja verejooksude iseloomu leevendamine.
- Menopausi sümptomite leevenemine saavutati esimeste ravinädalate jooksul.

Mõõdukad kuni rasked kuumahood vähenesid statistiliselt märkimisväärselt võrreldes platseeboga
alates neljandast Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg kasutamisnädalast. Mõõdukad kuni rasked
kuumahood vähenesid edaspidi kuni ravi lõpuni 13.nädalal.
Kahes uuringus esines amenorröad (ei veritsust ega määrimist) vastavalt 91% ja 88% naistest
10...12 ravikuul. Ebaregulaarset veritsust ja/või määrimist esines 10% ja 21% naistest ravi esimese
3 kuu jooksul ja 9% ning 12% 10...12 ravikuul.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Östradiool

Imendumine
Östradiooli imendumine sõltub osakeste suurusest: mikroniseeritud östradiool imendub seedetraktist
täielikult.

Järgnevas tabelis on esitatud östradiooli (E2), östrooni (E1) ja östroonsulfaadi (E1S) keskmised
tasakaaluoleku farmakokineetilised parameetrid mikroniseeritud östradiooli iga annuse kohta. Andmete
esitamisel on toodud keskmine (standardhälve).

Östradiool 0,5 mg
Parameeter
E2
E1
Parameeter
E1S
C (pg/ml)
34,8 (30,4)
182 (110)
C (ng/ml)
6,98 (3,32)
max
max
C (pg/ml)
- - - - min
C (pg/ml)
21,5 (16,0)
- - - av
AUC (pg·h/ml)
516 (383)
2959 (2135)
AUC (ng·h/ml)
82,0 (42,6)
0-τ
0- τ

Jaotumine
Östrogeenid võivad olla seondunud või seondumata. Ligikaudu 98...99% östradiooli annusest seondub
plasmavalkudega, millest ligikaudu 30...52% on seondunud albumiiniga ja ligikaudu 46...69%
suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG).

Biotransformatsioon
Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub östradiool laialdaselt. Peamised konjugeeritud ja
mittekonjugeeritud metaboliidid on östroon ja östroonsulfaat. Need metaboliidid aitavad kaasa
östrogeeni toimele nii vahetult kui ka pärast östradiooliks muundumist. Östroonsulfaat võib läbida
enterohepaatilise ringe.

Eritumine
Peamised ühendid uriinis on östrooni ja östradiooli glükuroniidiid. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on
10…16 tundi.
Östrogeenid erituvad imetava ema rinnapiima.

Annuse ja aja seosed
Pärast Femoston’i suukaudset manustamist üks kord ööpäevas saavutas östradiooli kontsentratsioon
tasakaaluseisund ligikaudu viie päeva pärast.
Üldiselt, tasakaalukontsentratsioon saabub ilmselt 8…11 annustamispäeva jooksul.

Düdrogesteroon

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub düdrogesteroon kiiresti: T on vahemikus 0,5…2,5 tundi.
max
Düdrogesterooni absoluutne biosaadavus (suukaudne annus 20 mg versus intravenoosne infusioon
7,8 mg) on 28%.

Järgnevas tabelis on esitatud düdrogesterooni (D) ja dihüdrodüdrogesterooni (DHD) keskmised
tasakaaluoleku farmakokineetilised parameetrid. Andmete esitamisel on toodud keskmine
(standardhälve).

Düdrogesteroon 2,5 mg
Parameeter
D
DHD
C
(ng/ml)
0,759 (0,313)
18,9 (7,22)
max
C (ng/ml)
0,0309 (0,0209)
- min
C (ng/ml)
0,117 (0,0455)
- av
AUC (pg·h/ml)
2,81 (1,09)
90,4 (44,1)
0-τ

Jaotumine
Pärast intravenoosset manustamist on düdrogesterooni jaotusruumala tasakaaluseisundis ligikaudu
1400 l. Düdrogesteroon ja DHD seonduvad plasmavalkudele rohkem kui 90% ulatuses.

Biotransformatsioon
Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub düdrogesteroon kiiresti DHD-ks. Peamise aktiivse
metaboliidi 20-alfa-dihüdrodüdrogesterooni (DHD) maksimaalne tase saabub ligikaudu 1,5 tundi
pärast annustamist. DHD tase plasmas on oluliselt kõrgem võrreldes lähteühendiga. AUC ja C
suhe
max
DHD-l ja düdrogesteroonil on vastavalt 40 ja 25. Düdrogesterooni ja DHD keskmised poolväärtusajad
varieeruvad vastavalt 5…7 ja 14…17 tunnini. Kõikide metaboliitide ühine omadus on lähteühendi 4,6-
dieen-3-oon konfiguratsiooni säilimine ja 17-alfa-hüdroksüleerimise puudumine. See selgitab
düdrogesterooni östrogeenseete ja androgeensete toimete puudumist.

Eritumine
Pärast märgistatud düdrogesterooni suukaudset manustamist eritub uriiniga ligikaudu 63% annusest.
Plasma kogukliirens on 6,4 l/min. Täielik eritumine toimub 72 tunniga. DHD esineb uriinis
ülekaalukalt glükuroonhappe konjugaadina.

Annuse ja aja seosed
Üksik- ja korduva annuse farmakokineetika on lineaarne suukaudse annuse vahemikus 2,5…10 mg.
Üksik- ja korduva annuse farmakokineetika võrdlus näitab, et düdrogesterooni ja DHD
farmakokineetika ei muutu korduval annustamisel. Tasakaaluseisund saavutati 3-päevase ravi järel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad prekliinilised ohutusandmed lisaks nendele, mis juba on esitatud ravimi omaduste kokkuvõtte
(SPC) teistes peatükkides, millel võiks olla praktilist tähendust ravimi väljakirjutamisel sihtrühmale.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos
Maisitärklis
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Makrogool 3350
Polüvinüülalkohol
Talk
Titaandioksiid (E171)
Kollane raudoksiid (E172)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/alumiinium blisterpakend pappkarbis.

Blisterpakendid:
28 õhukese polümeerikattega tabletti


84 õhukese polümeerikattega tabletti
-
280 (10 x 28) õhukese polümeerikattega tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Abbott Arzneimittel GmbH
Freundallee 9A
30173 Hannover
Saksamaa

8. Müügiloa number

693210

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 29.06.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015