DIAPREL

Toimeained: gliklasiid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 80mg 60TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIAPREL ja milleks seda kasutatakse

DIAPREL on suukaudne veresuhkrut alandava toimega sulfonüüluurea grupi ravim.
DIAPREL'i kasutatakse II tüüpi diabeedi ehk insuliinsõltumatu diabeedi raviks, kui dieedi, füüsilise
koormuse või kehakaalu vähendamisega ei saavutata veresuhkru sisalduse piisavat vähenemist.

2. Mida on vaja teada enne DIAPREL võtmist

Ärge võtke Diaprel'i:
- kui te olete allergiline gliklasiidi või DIAPREL'i mõne koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes,
- kui teil on insuliinsõltuv (I tüüpi) diabeet,
- kui teil on uriinis ketokehi ja suhkrut (see võib tähendada, et teil on diabeetiline ketoatsidoos),
diabeetiline prekooma või kooma;
- kui teil on raske maksa- või neerukahjustus,
- kui te kasutate samaaegselt mikonasooli (seeninfektsioonide vastane ravim, vt lõik „Muud ravimid ja
Diaprel“),
- kui te toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Soovitud veresuhkru taseme saavutamiseks peate järgima teie arsti poolt määratud raviplaani. See tähendab,
et lisaks regulaarsele ravimi võtmisele peate jälgima oma toitumist, tegelema füüsilise treeninguga ning
vajadusel langetama kehakaalu.

Ravi ajal gliklasiidiga on vajalik pidev veresuhkru (ja ka uriinis oleva suhkru) ning glükeeritud hemoglobiini
(HbA1c) taseme jälgimine.

Esimeste ravinädalate jooksul on suurenenud risk liiga madala veresuhkru taseme (hüpoglükeemia) tekkeks.
Seega on vajalik pidev meditsiiniline jälgimine.

Ravim võib põhjustada veresuhkru taseme langust (hüpoglükeemiat):
- kui te sööte ebaregulaarselt või jätate söögikordi vahele,
- kui te nälgite,
- kui te olete alatoitunud,
- kui te muudate oma toitumist,
- kui teie füüsiline aktiivsus on suurenenud ning see ei ole tasakaalus süsivesikute
tarbimisega,
- kui te tarvitate alkoholi, eriti juhul kui toitumine on ebaregulaarne,
- kui te kasutate samaaegselt teisi ravimeid või looduslikke ravimeid,
- kui te olete võtnud gliklasiidi liiga suures annuses,
- kui teil esineb hormoonidest tingitud häireid (kilpnäärme, ajuripatsi või neerupealise koore
funktsionaalsed häired),
- kui teie neeru- või maksafunktsioon on vähenenud.

Madala veresuhkru taseme korral tekivad järgmised sümptomid: peavalu, nälg, iiveldus, oksendamine,
väsimus, unehäired, rahutus, agressiivsus, keskendumishäired, vähenenud tähelepanuvõime ja
reaktsioonikiirus, depressioon, segasus, kõne- või nägemishäired, värisemine, tundlikkushäired, pearinglus,
abituse tunne.
Võivad ilmneda ka järgnevad sümptomid: higistamine, külm higi, ärevus, kiire või ebaregulaarne südame
rütm, kõrge vererõhk, äkiline tugev valu rinnus, mis võib kiirguda kõrvalolevatesse kehaosadesse
(rinnaangiin).
Juhul kui veresuhkru tase langeb veelgi, võib tekkida märkimisväärne segasusseisund (deliirium), areneda
krambid, kaduda enesekontroll, hingamine võib olla katkendlik ning südamerütm aeglustunud, võib tekkida
teadvuse kaotus.
Enamikel juhtudel kaovad madala veresuhkru sümptomid kiiresti suhkru, nt glükoositablettide, tükisuhkru,
magusa mahla või tee manustamisel.
Seega tuleks alati kaasas kanda magusat (glükoositabletid, tükisuhkur). Pidage meeles, et suhkruasendajad ei
ole efektiivsed. Palun võtke ühendust oma arstiga või minge lähimasse haiglasse, kui suhkru manustamine ei
aita või sümptomid tekivad taas.
Madala veresuhkru taseme puhul võivad sümptomid ka puududa, olla vähem märgatavad, areneda väga
aeglaselt või ei märgata õigeaegselt, et veresuhkru tase on langenud. See võib juhtuda eakate patsientide
puhul, kes võtavad teisi ravimeid (nt kesknärvisüsteemi toimivaid ravimeid või beeta-blokaatoreid).
Stressisituatsioonide puhul (nt õnnetused, operatsioonid, palavik jne) võib arst teile ajutiselt määrata
insuliinravi.
Kõrge veresuhkru sümptomid (hüperglükeemia) võivad ilmneda, kui gliklasiid ei ole piisavalt langetanud
veresuhkrut või kui te pole järginud arsti poolt määratud raviplaani ning eriti stressisituatsioonide puhul.
Sümptomiteks võivad olla janu, sage urineerimine, suukuivus, kuiv sügelev nahk, nahainfektsioonid ning
langenud vastupanuvõime.
Nende sümptomite ilmnemisel võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
Kui teie perekonnas on esinenud või teil on teadaolevalt pärilik glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi (G6PD)
defitsiit (punaste vererakkude häire), võib tekkida hemoglobiini taseme langus ja punaste vererakkude
lagunemine (hemolüütiline aneemia). Konsulteerige enne ravimi võtmist arstiga.
Andmete puudumise tõttu ei soovitata DIAPREL 80 mg kasutada lastel.

Muud ravimid ja Diaprel
Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes
muid ravimeid.

Gliklasiidi veresuhkrut alandav toime võib tugevneda ning võivad ilmneda madala veresuhkru sümptomid,
kui samaaegselt võetakse mõnda järgmistest ravimitest:
- teised veresuhkru taset langetavad ravimid (suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid, GLP-1
retseptori inhibiitorid või insuliin),
- antibiootikumid (nt sulfoonamiidid, klaritromütsiin),
- ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu või südamepuudulikkuse raviks (beetablokaatorid,
AKE inhibiitorid nagu kaptopriil või enalapriil),
- seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid (mikonasool, flukonasool),
- mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite raviks kasutatavad ravimid (H2-retseptorite blokaatorid),
- depressiooniravimid (MAO-inhibiitorid),
- valuvaigistid või reuma raviks kasutatavad ravimid (fenüülbutasoon, ibuprofeen),
- ravimid, mis sisaldavad alkoholi.

Gliklasiidi veresuhkrut alandav toime võib nõrgeneda ning kõrge veresuhkru taseme sümptomid võivad
ilmneda, kui samaaegselt võetakse mõnda järgmistest ravimitest:
- kesknärvisüsteemihäirete raviks kasutatavad ravimid (kloorpromasiin),
- põletikku vähendavad ravimid (kortikosteroidid),
- astma raviks ning sünnituse ajal kasutatavad ravimid (intravenoosne salbutamool, ritodriin ja
terbutaliin),
- rinnanäärme häirete, raske menstruaalveritsuse ja endometrioosi raviks kasutatavad ravimid
(danasool).

DIAPREL võib tugevdada verehüübimist vähendavate ravimite (nt varfariin) toimet.

Enne mõne teise ravimi võtmist konsulteerige oma arstiga. Kui te lähete haiglasse, teavitage
meditsiinipersonali, et võtate DIAPREL'i.

DIAPREL koos toidu, joogi ja alkoholiga
DIAPREL'i võib võtta koos toidu ja mittealkohoolsete jookidega.
Alkoholi tarvitamine ei ole soovitatav, kuna see võib mõjutada kontrolli teie diabeedi üle ettenägematul
viisil.

Rasedus ja imetamine
DIAPREL’i kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav. Kui te olete selle ravimi kasutamise ajal rase,
imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, informeerige sellest oma arsti, kes määrab
teile sobiliku ravi.

Rinnaga toitmise ajal ei tohi võtta DIAPREL’i.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui teie veresuhkru tase on liiga madal (hüpoglükeemia) või liiga kõrge (hüperglükeemia) või teil on nende
seisundite tulemusena nägemishäired, siis võib teie keskendumisvõime või reaktsioonikiirus olla halvenenud.
Pidage meeles, et te võite ohustada ennast või teisi (nt autot juhtides või masinatega töötades). Palun küsige
nõu oma arstilt, kas te tohite juhtida autot, kui:
- teil on sageli madala veresuhkru taseme episoodid (hüpoglükeemia),
- teil ei teki hoiatavat signaali veresuhkru taseme langemisel (hüpoglükeemia).

Oluline teave DIAPREL’i mõningate koostisainete suhtes:
DIAPREL sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas DIAPREL võtta

Annustamine
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arst määrab annuse sõltuvalt teie vere ja võimalik, et ka uriini suhkrusisaldusest. Väliste faktorite (nt
kaalulangus, elustiili muutus, stress) muutuse või veresuhkru väärtuste paranemise korral, võib olla vajalik
gliklasiidi annuse muutmine.
Soovitatav annus võib varieeruda 1....4 tabletini päevas. Kui soovitatav annus on rohkem kui 1 tablett
päevas, tuleb päevane annus jagada kaheks annuseks, 1 annus hommikul ja teine õhtul.
Kui te olete üle 65- aasta vana, siis on tavaliseks algannuseks pool tabletti. Nagu mistahes teise
hüpoglükeemilise ravimi korral, peab annus vastama individuaalsele vajadusele.
Juhul kui alustatakse kombinatsioonravi DIAPREL MR’i ja metformiini, alfa-glükosidaasi inhibiitori,
tiasolidiindiooni, dipeptidüülpeptidaas-4 inhibiitori, GLP-1 retseptori agonisti või insuliiniga, määrab arst
teile iga ravimi vajaliku annuse individuaalselt.

Kui teil on tunne, et teie veresuhkru tase on kõrge hoolimata sellest, et te võtate ravimit nii nagu ette nähtud,
võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja manustamisviis
DIAPREL on suukaudseks manustamiseks. Tabletid tuleb võtta poole klaasi veega, ilma närimata, söögi ajal.

Kui te võtate DIAPREL’i rohkem kui ette nähtud:
Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise
meditsiini osakonnaga. Üleannustamise sümptomiteks on madala veresuhkru taseme (hüpoglükeemia)
sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 2. Sümptomeid on võimalik kergendada kui koheselt süüa suhkrut (4
kuni 6 tükki) või juua magusat jooki, sellele peaks järgnema korralik toidukord. Kui patsient on teadvuseta,
võtke otsekohe ühendust arstiga ja kutsuge kiirabi. Sama tuleks teha juhul, kui keegi, nt laps, on seda ravimit
kogemata sisse võtnud. Teadvuseta patsiendile ei tohi anda süüa ega juua.
Tuleks olla kindel, et hädaolukordades on olemas eelnevalt informeeritud inimene, kes vajadusel saab
kutsuda arsti.

Kui te unustate DIAPREL’i võtta
On oluline, et võtaksite seda ravimit iga päev, kuna regulaarne ravi on efektiivsem. Kui te siiski unustate
DIAPREL'i võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate DIAPREL’i võtmise
Kuna diabeedi ravi on eluaegne, siis konsulteerige enne ravimi võtmise katkestamist arstiga. Ravi
katkestamine võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu (hüperglükeemia), mis suurendab diabeedi
komplikatsioonide tekkeriski.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõige sagedamini
täheldatud kõrvaltoime on madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia). Hüpoglükeemia sümptomiteks on
higistamine, kahvatus, tugev näljatunne, halb enesetunne.
Sümptomite ravimata jätmise korral võivad need viia uimasuse, teavusekao ning võimalikult isegi kooma
tekkimiseni. Kui hüpoglükeemia episood on tõsine või kestab kaua ning isegi kui seisund suhkru
manustamisel vahepeal stabiliseerub, tuleks siiski arstiabi otsida.

Maksa häired
On olnud üksikuid teateid häirunud maksafunktsioonist, mis põhjustab naha ja silmade kollasust. Kui see
tekib, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Ravi katkestamisel sümptomid üldjuhul kaovad. Teie arst
otsustab, kas ravi katkestamine on vajalik.

Naha häired
On teatatud nahareaktsioonidest, nagu lööve, punetus, sügelemine, villid ja angioödeem (kiire kudede turse
teke nagu silmalaugude, näo-, huulte, keeleturse ning kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskusi).
Nahareaktsioonid võivad progresseeruda laialdase villide tekkeni või naha maha koorumiseni.

Vere häired
On teatatud vererakkude hulga vähenemisest (nt trombo-, erütro- ja leukotsüüdid), mis võib põhjustada
kahvatust, pikaajalist veritsust, verevalumeid, karedat kurku ning palavikku. Ravi katkestamisel need
sümptomid tavaliselt kaovad.

Seedetrakti häired
Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhulahtisus ja kõhukinnisus. Need toimed vähenevad juhul
kui DIAPREL 80 mg’i võetakse koos toiduga, nii nagu on soovitatud.

Silma kahjustused
Ravi alustamisel võib esineda lühiajalisi nägemishäireid. See tekib veresuhkru taseme muutuste tõttu.

Teiste sulfonüüluurea preparaatidega seoses on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: suuri vererakkude hulga
muutusi ning veresoonte seinte allergilist põletikku, naatriumitaseme langust veres (hüponatreemia),
maksakahjustuse sümptomeid (nt kollatõbi), mis üldjuhul kadusid sulfonüüluureatega ravi katkestamisel,
kuid üksikutel juhtudel võivad viia eluohtliku maksakahjustuse tekkeni.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas DIAPREL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DIAPREL sisaldab
- Toimeaine on gliklasiid. Iga tablett sisaldab 80 mg gliklasiidi.
- Teised koostisosad on glütserüülbehenaat, laktoosmonohüdraat, povidoon, kolloidne veevaba
ränidioksiid,
magneesiumstearaat.

Kuidas DIAPREL välja näeb ja pakendi sisu
DIAPREL on ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel poolel on ristpoolitusjoon.
DIAPREL on saadaval 60 tabletiga blisterpakendis (PVC/alumiinium).

Müügiloa hoidja ja tootja:
Müügiloa hoidja:
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Prantsusmaa
Tootjad :
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy
Prantsusmaa

või

Servier (Ireland) Industries Ltd.
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow
Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Servier Laboratories OÜ
Rotermanni 8, 10111 Tallinn
Tel: +372 664 5040

Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

DIAPREL, 80 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 80 mg gliklasiidi.
INN. Gliclazidum

Abiaine: 66,3 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel poolel on ristpoolitusjoon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

II tüüpi diabeedi ehk insuliinsõltumatu diabeedi ravi, kui dieedi, füüsilise koormusega või kehakaalu
vähendamisega ei saavutata veresuhkru sisalduse piisavat vähenemist.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

AINULT TÄISKASVANUILE!
Nagu mistahes teise hüpoglükeemilise ravimi korral, peab annus vastama individuaalsele vajadusele.
Mööduvate veresuhkru kõikumiste puhul võib ravimit lühiajaliselt määrata patsientidele, kellel tavaliselt
püsib veresuhkru väärtus normi piires ainult dieediga.
Puuduvad andmed ja kliinilised uuringud ravimi kasutamise kohta lastel ja noorukitel.

Kuni 65-aastased patsiendid.
Algannus: Soovitatav algannus on 1 tablett päevas.
Annuse suurendamine: Annust suurendatakse tavaliselt 1 tableti kaupa, jälgides veresuhkru väärtusi. Annust
võib suurendada 14-päevaste intervallidega.
Säilitusravi: Annus võib olla 1…3 tabletti päevas, erandjuhtudel 4 tabletti.
Standardannus on 1 tablett 2 korda päevas.

Kõrge riskiga patsiendid.
Üle 65-aastased patsiendid:
-
Ravi alustatakse 0,5 tabletiga päevas.
- Annust võib suurendada, kuni on saavutatud kontroll veresuhkru väärtuste üle. Pärast igat annuse
suurendamist peab seda säilitama vähemalt 14 päeva, kontrollides samal ajal veresuhkru väärtusi.
Teised kõrge riskiga patsiendid:
Ala- ja ebaregulaarse toitumusega, halvas üldseisundis patsientidel, samuti neeru- või maksapuudulikkuse
korral peab ravi alustama minimaalse annusega. Et vältida võimalikke hüpoglükeemilisi reaktsioone, on
annustamise juhendid ülitäpsed (vt lõik 4.4).
Patsiendid, kes tarvitavad teisi hüpoglükeemilisi ravimeid:
Nagu kõikide hüpoglükeemiliste sulfoonamiidide puhul, võib ka seda ravimit asendada ilma mingi
üleminekuajata. Pika toimeajaga sulfonüüluurea (nt kloorpropamiid) asendamisel antud ravimiga peab
patsienti jälgima mitmeid nädalaid, et vältida ravimite toime võimalikust kattumisest tingitud
hüpoglükeemiat.

Lapsed
Diaprel'i efektiivsus ja ohutus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Andmed lastel puuduvad.

4.3. Vastunäidustused

Diaprel'i kasutamine on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus gliklasiidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine või teiste sulfonüüluurea preparaatide või
sulfoonamiidide suhtes;
- I tüüpi diabeet;
- diabeetiline prekooma, diabeetiline ketoatsidoos;
- raskekujuline maksa- või neerupuudulikkus: sellisel juhul on näidustatud insuliinravi;
- ravi mikonasooliga (vt lõik 4.5);
- rinnaga toitmine (vt lõik 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hüpoglükeemia:
Ravi tuleb määrata ainult juhul, kui patsient sööb regulaarselt (k.a hommikusööki). On oluline, et
süsivesikute tarbimine oleks regulaarne, sest söögikorra hilinemisel vöi süsivesikute ebapiisava sisalduse
korral toidus suureneb hüpoglükeemia oht. Hüpoglükeemia tekib sagedamini vähese kalorsusega toidu
söömisel, pärast pikka ja pingutavat füüsilist koormust, alkoholi tarvitamist või kombineeritud ravi korral
teiste hüpoglükeemiliste preparaatidega.

Sulfonüüluureapreparaatide kasutamisel on tekkinud hüpoglükeemiat (vt lõik 4.8), mis mõnedel juhtudel on
kulgenud raskelt ja pikaajaliselt. Hospitaliseerimine ja glükoosi manustamise vajadus võib väldata mitu
päeva.

Hüpoglükeemiaohu vähendamiseks on vajalik hoolikas haigete ja ravimiannuse valik, samuti vastava
informatsiooni edastamine patsiendile.

Hüpoglükeemia ohtu suurendavad tegurid:
-patsiendi keeldumine koostööst või (peamiselt vanurite puhul) suutmatus arsti korraldustest kinni pidada;
-alatoitlus, ebaregulaarsed söögikorrad, söögikordade vahelejätmine, nälgimine või järsud muutused toidu
koostises;
-füüsilise koormuse ja süsivesikute tarbimise tasakaalustamatus;
-neerupuudulikkus;
-raskekujuline maksapuudulikkus;
- Diaprel’i üleannustamine;
-endokriinsed häired: kilpnäärmehaigused, hüpopituitarism ja neerupealiste puudulikkus;
-mõne teise ravimi samaaegne kasutamine (vt lõik 4.5).

Neeru- ja maksapuudulikkus: neeru- ja maksapuudulikkusega patsientidel võib gliklasiidi farmakokineetika
ja/või farmakodünaamika muutuda. Hüpoglükeemia kestus võib nendel patsientidel pikeneda, seepärast tuleb
rakendada vastavaid ettevaatusabinõusid.

Informatsioon patsiendile
Patsiendile ja tema lähedastele tuleb selgitada hüpoglükeemia olemust sellest tulenevate kaebustega, haiguse
ravi ja põhjusi, mis viivad hüpoglükeemia tekkeni. Patsiendile tuleb selgitada, kui tähtis on järgida
toitumissoovitusi, tegeleda regulaarselt füüsilise koormusega ja mõõta veresuhkrut.

Puudulik veresuhkru taseme kontroll: veresuhkru tasakaal vöib muutuda patsientidel, kellel tekib palavik,
trauma, nakkushaigus või operatsioon. Mõnel juhul on vajalik haige ajutine üleviimine insuliinile.

Mistahes suukaudse antidiabeetilise ravimi, sealhulgas gliklasiidi hüpoglükeemiline toime vöib aja
möödudes nõrgeneda. Tekib sekundaarne insuliinresistentsus, mis erineb esmasest resistentsusest, kus ravi ei
anna tulemust juba esmasel kasutamisel. Enne sekundaarse resistentsuse diagnoosimist, tuleb mõelda, kas
ravimi annus on piisav ja toitumisrežiim adekvaatne.

Laboratoorsed uuringud: glükoosisisaldust veres ja uriinis peab regulaarselt jälgima. Glükolüseeritud
hemoglobiini regulaarne määramine on vajalik plasma glükoositaseme pikemaajaliseks hindamiseks.

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi (G6PD) defitsiidiga patsientidel võib ravi sulfonüüluureatega viia
hemolüütilise aneemia tekkeni. Kuna gliklasiid kuulub keemiliselt sulfonüüluureate gruppi, siis tuleks seda
G6PD-defitsiidiga patsientidel kasutada ettevaatusega ning kaaluda alternatiivset ravi mitte sulfonüüluurea
preparaatidega.

Laktoosi sisalduse tõttu ei ole Diaprel’i soovitatav manustada patsientidele harvaesineva päriliku galaktoosi
talumatuse, laktaasi puuudulikkuse või glükoos/galaktoos imendumishäirete korral.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1) Hüpoglükeemia riski suurendavad ravimid
Vastunäidustatud kombinatsioon:
Mikonasool (süsteemne, suukaudse geelina): suureneb hüpoglükeemia oht kuni kooma tekkimiseni.
Ebasoovitavad kombinatsioonid:
Fenüülbutasoon (süsteemne): sulfonüüluureate hüpoglükeemiline toime tugevneb (plasmavalkude sidumise
ja/või nende eliminatsiooni vähenemine).
Soovitatav on kasutada teisi põletikuvastaseid ravimeid või kontrollida sagedamini veresuhkrut. Vajadusel
kohaldage gliklasiidi annust põletikuvastase ravi ajal ja järgselt.
Etanool: Suurenenud hüpoglükeemiline toime (kompensatoorsete mehhanismide pärssimine), mis suurendab
hüpoglükeemilise kooma tekkeriski.
Vältida alkohoolsete jookide tarbimist ja alkoholi sisaldavaid ravimeid.
Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
Järgnevate ravimite toimel võib veresuhkru tase alaneda või tekkida isegi hüpoglükeemia: teised
antidiabeetilised ravimid (insuliin, akarboos, metformiin, tiasolidiindioonid, dipeptidüülpeptidaas-4
inhibiitorid, GLP-1 retseptori agonistid), beeta-adrenoblokaatorid, flukonasool, angiotensiini konverteeriva
ensüümi inhibiitorid (kaptopriil, enalapriil), H2-histamiinretseptorite blokaatorid, MAO-inhibiitorid,
sulfoonamiidid, klaritromütsiin ja mittesteroidsed põletikuvastased ained.

2) Hüperglükeemia riski suurendavad ravimid
Ebasoovitatav kombinatsioon:
- Danasool: soodustab suhkrutõve kujunemist. Kui on vajalik ravimi kasutamine, tuleb sellest hoiatada
patsienti ja jälgida suhkrusisaldust veres ja uriinis. Võib osutuda vajalikuks antidiabeetilise ravimi annuse
korrigeerimine danasoolravi ajal ja pärast seda.
Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
- Kloorpromasiini (neuroleptikum) suurte annuste (>100 mg kloorpromasiini ööpäevas) kasutamine võib
põhjustada plasma glükoositaseme kõrgenemist (väheneb insuliini sekretsioon). Patsienti tuleb vastavalt
hoiatada ja rõhutada veresuhkru jälgimise vajadust.
Võib osutuda vajalikuks antidiabeetilise ravimi annuse korrigeerimine neuroleptikumravi ajal ja pärast seda.
- Glükokortikoidid (süsteemsed ja lokaalsed: liigesesisesed, naha- ja rektaalsed preparaadid) ja
tetrakoosaktriin võivad suurendada plasma glükoositaset, viies ketoosi tekkimiseni (väheneb süsivesikute
taluvus).
Patsienti tuleb vastavalt hoiatada ja rõhutada veresuhkru jälgimise vajadust, eriti ravi alguses. Võib osutuda
vajalikuks antidiabeetilise ravimi annuse korrigeerimine glükokortikoidravi ajal ja pärast seda.
- Ritodriin, salbutamool, terbutaliin (intravenoosselt): veresuhkru tase võib suureneda seoses agonistliku
toimega beeta-2-retseptoritele. Vajalik on jälgida patsiendi veresuhkru taset ning vajadusel lülituda
insuliinravile.

3) Tähelepanu nõudev kombinatsioonAntikoagulantravi (varfariin...): sulfonüüluuread võivad tugevdada antikoagulantide toimet. Antikoagulandi
annust võib vajadusel muuta.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad andmed gliklasiidi kasutamise kohta last ootavatel emadel, kuigi on mõned andmed teiste
sulfonüüluureapreparaatide kohta.
Loomkatsetel puudus gliklasiidil teratogeenne toime.
Kontroll suhkrutõve üle peaks olema saavutatud enne viljastumist, et vähendada kaasasündinud väärarengute
tekkimise ohtu.
Suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid ei ole sobivad, insuliin on esimese valiku ravim suhkrutõve raviks
raseduse ajal. On soovitatav suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid asendada insuliiniga enne plaanitavat
rasedust või võimalikult vara raseduse avastamisel.

Rinnaga toitmine
Puuduvad andmed gliklasiidi või selle metaboliitide eritumise kohta rinnapiima.Vastsündinul tekkida võiva hüpoglükeemia ohu tõttu on rinnaga toitmise ajal gliklasiidi kasutamine
vastunäidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Diaprel'il puudub teadaolevalt toime auto juhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. Kui siiski peab
patsient tundma hüpoglükeemia tunnuseid ning olema ettevaatlik autojuhtimisel või liikuvate
mehhanismidega töötamisel, seda eriti ravi alguses.

4.8. Kõrvaltoimed

Vastavalt gliklasiidi kasutamise kogemusele, on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest:
Hüpoglükeemia
Ravi Diaprel’iga võib põhjustada hüpoglükeemiat, kui söögikorrad on ebaregulaarsed vöi kui söögikord
jäetakse vahele. Hüpoglükeemia tunnusteks on peavalu, tugev näljatunne, iiveldus, oksendamine, roidumus,
unehäired, erutatus, agressiivsus, keskendumisvõime vähenemine, teadvushäired ja reageerimisvõime
aeglustumine, depressioon; segasusseisund, kõne- ja nägemishäired, kõnevõime kaotus, lihastõmblused,
halvatus, tundlikkushäired, pearinglus, jõuetus, enesekontrolli kaotus, deliirium, krambid, pindmine
hingamine, bradükardia, uimasus ja teadvusekaotus kuni koomani või letaalse tagajärjeni.

Adrenergilise vasturegulatsiooni tõttu võib tekkida ka higistamine, külm-niiske nahk, erutatus, tahhükardia,
hüpertensioon, südamepekslemine, stenokardia ja südame rütmihäired.

Tavaliselt taanduvad hüpoglükeemia tunnused süsivesikute (glükoosi) söömisel. Suhkruasendajad toimet ei
oma. Kogemused teiste sulfonüüluureapreparaatidega on näidanud, et hüpoglükeemia võib taastekkida ka
siis, kui esialgne ravi oli tulemuslik.

Raske või pikaajalise hüpoglükeemia korral, isegi siis, kui süsivesikute (glükoosi) manustamisega saavutati
esialgne positiivne tulemus, tuleb haige hospitaliseerida, jälgida ja vajadusel alustada medikamentoosse
raviga.

Seedetraktihäirete (kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, düspepsia, kõhulahtisus, ja -kinnisus) tekkimisest on
võimalik hoiduda või viia see miinimumini, kui ravimit võtta hommikusöögi ajal.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on esinenud harva:
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: punetus, sügelus, nõgestõbi, angioödeem, erüteem, makulopapuloosne
lööve, villiline lööve (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs).
Veri ja lümfisüsteemi häired: Hematoloogilisi kõrvaltoimeid esineb harva: aneemia, leukopeenia,
trombotsütopeenia, granulotsütopeenia. Need kõrvaltoimed mööduvad pärast ravi lõpetamist.
Maksa ja sapiteede häired: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine (AST, ALT, ALP), hepatiit
(üksikjuhud). Kolestaatilise ikteruse korral tuleb ravi katkestada.

Need kõrvaltoimed on ravi lõpetamisel taandunud.
Silma kahjustused: Mööduvad nägemishäired võivad esineda ravi alguses veresuhkru muutuse tõttu.
Ravimirühmale omased toimed:
Sulfonüüluurea preparaatidega seoses on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid: erütrotsütopeeniat,
agranulotsütoosi, hemolüütilist aneemiat, pantsütopeeniat, allergilist vaskuliiti, hüponatreemiat,
maksaensüümide aktiivsuse suurenemist, isegi maksafunktsiooni häireid (nt kolestaas ja ikterus) ja hepatiiti,
mis taandus pärast sulfonüüluureapreparaadi võtmise lõpetamist või üksikjuhtudel viis eluohtliku
maksakahjustuseni.

4.9. Üleannustamine

Sulfonüüluurea preparaatide üleannustamine põhjustab hüpoglükeemiat.
Mõõdukalt väljendunud hüpoglükeemiat, mille puhul ei esine teadvuskadu või neuroloogilisi nähte, saab
täielikult kõrvaldada süsivesikute manustamisega ja/või piisava dieediga. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida,
kuni ohu möödumiseni.
Võimalikud on ka rasked hüpoglükeemilised reaktsioonid kooma, krampide või teiste neuroloogiliste
häiretega, mis on eluohtlikud ja nõuavad haige viivitamatut hospitaliseerimist.
Kui on diagnoositud või kahtlustatakse hüpoglükeemilist koomat, tuleb haigele viivitamatult manustada
veeni 50 ml kontsentreeritud glükoosi (20 kuni 30%). Sellele peab järgnema pidev infusioon lahjema
glükoosilahusega (10%), mis säilitab veresuhkru taset üle 100 mg/dl. Patsienti peab hoolikalt jälgima
vähemalt 48 tundi. Olenevalt patsiendi seisundist otsustab arst edasise jälgimise vajalikkuse üle.
Gliklasiidi kliirens plasmas võib maksahaigetel olla aeglustunud. Dialüüsist abi ei ole, kuna gliklasiid on
suurel määral valkudega seondunud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Sulfoonamiidid, uurea derivaadid; ATC-kood: A10BB09

Gliklasiid on suukaudne suhkrutõveravim, mis erineb teistest sulfoonüüluureapreparaatidest, sisaldades
endotsüklilise N-sidemega heterotsüklilist ringi.
Gliklasiid alandab veresuhkru taset, stimuleerides insuliini sekretsiooni Langerhansi saarekeste
beetarakkudest.

Toime insuliini sekretsioonile
Gliklasiid potentseerib II tüüpi suhkrutõve korral oluliselt insuliini sekretsiooni esimeses (varases) faasis
vastusena glükoosi plasmasisalduse suurenemisele, samuti suureneb insuliini sekretsioon teises (hilises)
faasis. Vastusena toidu või glükoosi indutseeritud stimulatsioonile suureneb insuliini sekretsioon
märkmisväärselt.

Hemovaskulaarsed omadused:
Gliklasiid vähendab mikrotrombooside teket kahe mehhanismi kaudu, mis mõjutavad komplikatsioonide
teket diabeedi puhul:
- osaline trombotsüütide adhesiooni ja agregatsiooni pärssimine koos trombotsüütide aktivatsioonimarkerite
vähenemisega (beeta-tromboglobuliin, tromboksaan B2);
- toime veresoonte endoteeli fibrinolüütilisele aktiivsusele (TPA aktiivsuse tõus).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Gliklasiidi maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub ligikaudu 6 tundi pärast manustamist ning säilib
6...12 tunni vältel.
Individuaalsed erinevused on minimaalsed.
Gliklasiid imendub seedetraktist täielikult. Söömine imendumist ei mõjuta.

Jaotumine
Ligikaudu 95% ravimist seondub plasmavalkudega. Jaotusruumala on 30 liitrit.

Biotransformatsioon
Gliklasiid metaboliseerub peamiselt maksas ja eritub neerude kaudu: uriinis võib leida alla 1% muutumatust
toimeainest. Aktiivseid metaboliite plasmas leitud ei ole.

Eritumine
Gliklasiidi eliminatsiooni poolväärtusaeg on vahemikus 12 kuni 20 tundi.

Lineaarsus/mitte-lineaarsus
Annuse kuni 120 mg ja kontsentratsiooni kõvera-aluse pindala suhe on lineaarne.

Eripopulatsioonid
Eakad
Kliiniliselt märkimisväärseid farmakokineetilisi muutusi eakatel ei ole täheldatud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Puuduvad pikaajalised kartsinogeensuse uuringud. Loomkatsetel ei ole täheldatud teratogeenseid toimeid,
kuid esines väiksema sünnikaaluga poegi, kui emasloomadele oli manustatud 25 korda suuremaid annuseid
inimese maksimaalsest annusest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Glütserüülbehenaat, laktoosmonohüdraat, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

60 tabletti blisterpakendis (PVC/alumiinium).

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

LES LABORATOIRES SERVIER
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

150596

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev


Müügiloa esmase väljastamise kuupäev:25.10.1996
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 5.02.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2013