ANDROCUR

Toimeained: tsüproteroon

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50mg 50TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ANDROCUR ja milleks seda kasutatakse

Androcur on hormoonpreparaat, mis pärsib androgeenide (suguhormoonid, mida toodetakse peamiselt
meeste, kuid vähesemal määral ka naiste organismis) toimet. Toimeaine on tsüproteroonatsetaat.

Mehed

Androcur vähendab testosterooni (androgeen) taset veres, mille tulemusel väheneb sugutung.
Et androgeenid soodustavad eesnäärmevähiga patsientidel vähi kasvu, siis pärsib Androcur
eesnäärmevähi kasvu androgeenide taseme vähendamise teel veres.
Androcur’i kasutatakse meestel:
- antiandrogeense ravina eesnäärmevähiga patsientidel, kui kasvaja ei ole kirurgiliselt opereeritav;
- sugutungi pärssimiseks meestel seksuaalsete hälvete korral.

Naised

Androcur omab soodsat mõju järgmistele androgeensõltuvatele seisunditele:
- liigne karvakasv (hirsutism);
- ulatuslik juuste väljalangemine (androgeenne allopeetsia);
- suurenenud rasunäärmete talitlus - akne ja seborröa rasked vormid.
Rasestumise vältimiseks ning tsükli stabiliseerimiseks võib arst lisaks Androcur'ile teile välja
kirjutada ka progestageene ning östrogeene sisaldava kontratseptiivi Diane. Kombineeritud ravi käigus
pärsitakse munasarjade talitlust. Need muutused on ravi lõpetamise järel pöörduvad.

2. Mida on vaja teada enne ANDROCUR võtmist

Ärge võtke Androcur'i

Ärge võtke Androcur'i allpool loetletud seisundite esinemisel.
Kui teil esineb mõni loetletud seisunditest, öelge seda oma arstile enne, kui te hakkate Androcur'i
kasutama.

Mehed

Kui Androcur on välja kirjutatud opereerimatu eesnäärmevähi antiandrogeenseks raviks

- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil esineb pärilik maksafunktsiooni häire, millega kaasneb punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (Dubini-Johnsoni sündroom või Rotori sündroom);
- kui teil esineb või on kunagi esinenud hea- või pahaloomuline maksakasvaja (kui see ei ole
tingitud eesnäärmevähi metastaasidest);
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (tavaliselt healoomuline aju ja kolju vahelise koekihi
kasvaja). Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga;
- kui te põete mõnda kurnavat haigust (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu, välja arvatud
opereerimatu eesnäärme pahaloomuline kasvaja);
- kui teil esineb raske krooniline depressioon;
- kui teil esineb või on esinenud vereringehäireid: eriti selliseid häireid, mis on seotud veresoonte
tromboosiga (verehüübe moodustumine - trombemboolia);
- kui olete tsüproteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Kui Androcur on välja kirjutatud sugutungi pärssimiseks seksuaalsete hälvete korral

- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil esineb pärilik maksafunktsiooni häire, millega kaasneb punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (Dubini-Johnsoni sündroom või Rotori sündroom);
- kui teil esineb või on kunagi esinenud hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (tavaliselt healoomuline aju ja kolju vahelise koekihi
kasvaja). Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga;
- kui te põete mõnda kurnavat haigust (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu);
- kui teil esineb raske krooniline depressioon;
- kui teil esineb või on kunagi esinenud vereringehäireid: eriti selliseid häireid, mis on seotud
veresoonte tromboosiga (verehüübe moodustumine - trombemboolia);
- kui teil on raske suhkurtõbi veresoonte kahjustusega;
- kui teil on sirprakuline aneemia;
- kui olete tsüproteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
Naised

- kui te olete rase või toidate last rinnaga;
- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil eelneva raseduse ajal esines kollatõbi või püsiv nahasügelus;
- kui teil on eelnevalt esinenud rasedusaegne herpes;
- kui teil esineb pärilik maksafunktsiooni häire, millega kaasneb punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (Dubini-Johnsoni sündroom või Rotori sündroom);
- kui teil esineb või on kunagi esinenud hea- või pahaloomuline maksakasvaja;
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (tavaliselt healoomuline aju ja kolju vahelise koekihi
kasvaja). Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga;
- kui te põete mõnda kurnavat haigust (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu);
- kui teil esineb raske krooniline depressioon;
- kui teil esineb või on kunagi esinenud vereringehäireid: eriti selliseid häireid, mis on seotud
veresoonte tromboosiga (verehüübe moodustumine - trombemboolia);
- kui teil on raske suhkurtõbi veresoonte kahjustusega;
- kui teil on sirprakuline aneemia;
- kui olete tsüproteroonatsetaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Kui arst määrab teile Androcur’i ja progestageen-östrogeen kontratseptiivi Diane kombineeritud ravi,
peate tähelepanu pöörama ka kaasuva ravimi pakendi infolehes sisalduvale informatsioonile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kliinilistes uuringutes ei ole tõestatud Androcur’i ohutust ja tõhusust lastel ja alla 18-aastastel
noorukitel.
Androcur’i ei tohi kasutada enne puberteediea lõppu, kuna sellel võib olla negatiivne toime kasvule ja
väljaarenemata hormonaalsüsteemi funktsioonidele.

Kui teil on suhkurtõbi, rääkige sellest oma arstile, kuna sellisel juhul võib osutuda vajalikuks
korrigeerida teie diabeedi ravi. Suhkruhaiguse korral on Androcur-ravi ajal vajalik patsiendi hoolikas
jälgimine (vt ka lõik „Ärge võtke Androcur’i“).

Loomuuringud on näidanud, et Androcur’i suured annused võivad vähendada neerudega seotud
hormoone tootva näärme (neerupealise) talitlust. Selle toime jälgimiseks võib teie arst Androcur-ravi
ajal läbi viia mõningaid uuringuid.

Androcur’i kasutavatel patsientidel on esinenud trombide teket (trombembooliat), kuigi selle põhjuslik
seos Androcur’i kasutamisega ei ole kindlaks tehtud. Patsientidel, kellel on varem esinenud tromboosi
või kaugelearenenud kasvajaid, on suurem risk trombide tekkeks.

Öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud arteriaalset või venoosset tromboosi nagu
süvaveenitromboos, tromb kopsus (kopsu trombemboolia), südamerabandus (müokardi infarkt) või
ajurabandus (aju verevarustuse häire).

Lisahoiatused meeste puhul

Teatatud on aneemia esinemisest Androcur’i ravi ajal. Seetõttu jälgib arst ravi ajal teie punavereliblede
hulka veres.

Kui teil ravitakse eesnäärmevähki, siis rääkige oma arstile kui teil on kunagi esinenud mõni
allpooltoodud seisunditest, kuna arst peab sellisel juhul põhjalikult kaaluma, enne kui otsustab teile
Androcur’i välja kirjutada:
- vereringe häired (eriti trombid);
- sirprakuline aneemia;
- veresoonte kahjustustega raske suhkrutõbi.

Kui teid ravitakse pärssimaks sugutungi seksuaalsete hälvete korral, võib samaaegne alkoholi
tarvitamine vähendada Androcur’i toimet.
Lisahoiatused naiste puhul

Enne ravi alustamist tuleb teha põhjalik meditsiiniline ja günekoloogiline uuring (k.a rindade uuring ja
emakakaela tsütoloogiline uuring) ning välistada raseduse esinemine.
Kui kombineeritud ravi käigus progestageene-östrogeene sisaldava kontratseptiiviga tekib 3 nädala
jooksul määriv vereeritus, ei tohiks ravi katkestada; tugevama vereerituse esinemisel peaksite
pöörduma arsti poole.
Kui Androcur’i kasutatakse kombineeritult kontratseptiiviga nagu Diane, pöörake tähelepanu ka selle
preparaadi pakendi infolehel toodud informatsioonile.

Muud ravimid ja Androcur

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
Kindlasti informeerige oma arsti, kui te kasutate statiine (ravimid, mis vähendavad rasvade sisaldust
veres), kuna Androcur’i suured annused võivad süvendada teatud statiinide kasutamisel esineda
võivaid kõrvaltoimeid (müopaatia või rabdomüolüüs).
Samuti informeerige oma arsti, kui te kasutate ravimeid, mis mõjutavad maksa nt:
- ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool (seeninfektsioonide ravimid);
- ritonaviir (viirusinfektsioonide ravim);
- rifampitsiin (tuberkuloosi ravim);
- fenütoiin (epilepsia ravim);
- ravimtaim naistepuna.
Suured Androcur’i annused (100 mg 3 korda päevas) võivad blokeerida teatud maksaensüüme - see
võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Androcur'i kasutada, see on vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Androcur võib põhjustada väsimust ja töövõime alanemist ning halvendada keskendumisvõimet.

Androcur sisaldab laktoosi

Üks Androcur'i tablett sisaldab 105,5 mg laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas ANDROCUR võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine meestel

Võtke tabletid sisse pärast sööki koos vähese vedelikuga. Ärge ületage Androcur’i maksimaalset
ööpäevast annust - 300 mg.
Kui teil on tunne, et Androcur’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Antiandrogeenne ravi opereerimatu eesnäärmevähi puhul

Päevane annus on 2 tabletti Androcur’i 2…3 korda päevas (= 200…300 mg päevas).

Ärge muutke või katkestage arsti poolt määratud ravi või annust kui tunnete paranemist.

Vähendamaks meessuguhormoonide taseme esialgset tõusu, mis tuleneb ravist gonadotropiini
vabastajahormooni (GnRH) agonistidega
1. alustatakse ravi 2 tableti Androcur’iga 2 korda päevas (=200 mg päevas) 5...7 päeva jooksul;
2. seejärel võetakse 2 tabletti Androcur’i 2 korda päevas (=200 mg päevas) 3…4 nädala jooksul
koos GnRH agonistidega müügiloa hoidja poolt soovitatud annuses (vt GnRH agonistide
ravimiomaduste kokkuvõtet).

Kuumahoogude raviks patsientidel, kes saavad ravi GnRH analoogidega või kelle munandid on
eemaldatud (orhidektoomia).
1. Päevane annus on 1-3 Androcur’i tabletti (50…150 mg päevas).
2. Vajadusel võib annust suurendada kuni 2 tabletini 3 korda päevas (300 mg päevas).

Sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral

Arst määrab teie individuaalse annuse.
1. Ravi alustatakse tavaliselt annusega 1 Androcur’i tablett 2 korda päevas.
2. Arst võib suurendada annust 2 tabletini 2 korda päevas või isegi lühiaegselt 2 tabletini 3 korda
päevas.
3. Kui saavutatakse rahuldav tulemus, määrab arst teile väikseima annuse, mis on vajalik
terapeutilise toime säilitamiseks. Sageli piisab poolest tabletist 2 korda päevas.
4. Säilitusannuse saavutamiseks või ravi lõpetamiseks vähendab arst Androcur’i annust järk-
järgult. Selleks võib arst vähendada päevast annust ühe või poole tableti kaupa mõnenädalaste
intervallidega.

Ravitoime stabiliseerimiseks on vajalik tarvitada Androcur’i pikema aja jooksul. Samaaegselt võib arst
teile määrata ka psühhoteraapiat.

Eakad patsiendid (üle 65-aasta vanused)
Puuduvad andmed annuse kohaldamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel.
Maksakahjustusega patsiendid
Ärge võtke Adrocur’i, kui teie maksafunktsioon on kahjustunud (vt lõik „Ärge võtke Androcur’i).

Neerukahjustusega patsiendid
Puuduvad andmed annuse kohaldamise vajalikkuse kohta neerukahjustusega patsientidel.

Annustamine naistel

Võtke tabletid sisse pärast sööki koos vähese vedelikuga.
Kui teil on tunne, et Androcur’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Viljastumisvõimelises eas naised

Raseduse korral ei tohi Androcur’i kasutada. Seetõttu tuleb enne ravi alustamist rasedus välistada.

Ravi alustatakse menstruaaltsükli 1. päeval (veritsuse 1. päeval). Vaid naised, kellel menstruatsioone
ei esine (amenorröa), võivad Androcur-ravi kohe alustada. Sel juhul loetakse ravi esimest päeva
menstruaaltsükli 1. päevaks ja järgnevad ravisoovitused järgivad seda tsüklit.

Ravitsükli 1.-10. päeval (=10 päeva) võetakse iga päev sisse 1 tablett Androcur’i 2 korda päevas.
Lisaks sellele võivad patsiendid kasutada ka 1…21 päeval progestageeni ja östrogeeni sisaldavat
kontatseptiivi nagu Diane, et stabiliseerida tsüklit ja kindlustada rasestumisvastane kaitse.

Tabletivõtmise päev
110
21
nnnnnnn nnn

7-päevane
nn
nnnnnnn nnn

intervall
nn


Tsükli
1.
päev

vereeritus

nn 2 tabletti Androcur'i

1 tablett Diane’t

Kui te saate kombineeritud ravi, peaksite tabletid sisse võtma iga päev samal kellaajal.

Pärast 21-päevast Diane tablettide kasutamist on 7-päevane tabletivaba paus ning sellel ajal esineb
vereeritus. 4 nädalat (28 päeva) pärast esimese ravitsükliga alustamist st täpselt samal nädalapäeval,
alustatakse järgmist kombineeritud ravitsüklit olenemata sellest, kas vereeritus on lõppenud või mitte.

Kui kombineeritud ravi ajal Diane’ga märkab teie arst haigusnähtude taandumist võib ta vähendada
Androcur’i päevast annust esimese kümne kombineeritud ravipäeva jooksul 1 või ½ tabletini.
Piisavaks võib osutuda ka ravi ainuüksi Diane’ga.

Ärajäänud veritsus

Kui harvadel juhtudel tabletivaba intervalli jooksul vereeritust ei esine, peatage ajutiselt tablettide
võtmine ja konsulteerige arstiga, et enne tablettide võtmise jätkamist välistada raseduse esinemine.

Hüsterektoomiaga patsiendid

Hüsterektoomiaga patsientidel võib kasutada ka ainult Androcur’i. Sõltuvalt vaevuste raskusastmest
peaks keskmine annus olema esimesel 21-l päeval 1 kuni pool tabletti Androcur’i päevas, millele
järgneb 7-päevane tabletivaba periood.
Maksakahjustusega patsiendid
Ärge võtke Adrocur’i, kui teie maksafunktsioon on kahjustunud (vt lõik „Ärge võtke Androcur’i).

Neerukahjustusega patsiendid
Puuduvad andmed annuse kohaldamise vajalikkuse kohta neerukahjustusega patsientidel.

Kui te võtate Androcur’i rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated kahjulike toimete kohta juhul, kui Androcur’i tablette võetakse liiga palju.

Kui te unustate Androcur’i võtta
Vahelejäänud tabletid meeste puhul

Ärge võtke ununenud Androcur’i tabletti (ärge võtke kahekordset annust vahelejäänud tableti
korvamiseks). Jätkake tablettide võtmist tavapärasel ajal.

Vahelejäänud tabletid naiste puhul

Ärge võtke ununenud Androcur’i tabletti (ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral
võtmata. Jätkake tablettide võtmist tavapärasel ajal koos progestageen-östrogeen kontratseptiiviga.
Kui te saate tsüklilist kombineeritud ravi kontratseptiiviga nagu Diane, peaksite kontratseptiivi (koos
Androcur’iga) võtma teatud kindlal kellaajal. Kui te unustate tavapärasel ajal kontratseptiivi võtta,
peate te seda tegema hiljemalt järgneva 12 tunni jooksul. Kui tableti võtmisega on hilinetud rohkem
kui 12 tundi, võib rasestumisvastane toime selles tsüklis väheneda. Tähelepanu peab pöörama ka
kontratseptiivi pakendi infolehes sisalduvatele erimärkustele rasestumisvastase toime usaldusväärsuse
ja soovitustele unustatud tablettide osas. Kui selle tsükli järgselt ei esine vereeritust, tuleb enne
tablettide võtmise jätkamist välistada raseduse võimalus.

Kui te lõpetate Androcur’i kasutamise

Esialgsed seisundid, mille raviks arst teile Androcur’i määras, võivad halveneda. Ärge lõpetage
Androcur’i kasutamist, kui arst ei ole nii määranud. Kui te soovite lõpetada Androcur’i kasutamise,
peate esmalt konsulteerima oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Informeeriga koheselt oma arsti, kui te märkate ükskõik millist järgmistest sümptomitest:
- üldine halb enesetunne, palavik, iiveldus, oksendamine, söögiisu kadu, üle keha esinev sügelus,
naha ja silmavalgete kollasus, hele väljaheide, uriini tumedaks värvumine. Need võivad olla
maksatoksilisuse sh maksapõletiku (hepatiit) või maksapuudulikkuse sümptomid;
- Androcur’iga ravitud patsientidel on täheldatud maksafunktsiooni häireid sh raskeid juhtusid
(kollatõbi, hepatiit ja maksapuudulikkus). Annustamisel üle 100 mg on teatatud ka surmaga
lõppenud juhtudest. Enamik neist surmajuhtudest esines pahaloomulise eesnäärmevähiga
meespatsientidel. Maksafunktsiooni häired on annusest sõltuvad ning tekivad tavaliselt mitme kuu
jooksul peale ravi algust. Seetõttu jälgib arst teie maksafunktsiooni enne raviga alustamist ja ravi
ajal, eriti juhul kui ilmneb sümptomeid või märke, mis viitavad maksatotoksilisusele. Kui
maksatotoksilisus leiab kinnitust, lõpetab arst tavaliselt Androcur-ravi, välja arvatud juhul, kui
meespatsientidel leidub maksatotoksilisusele mõni muu seletus (nt teisesed kasvajad). Sel juhul
võib arst Androcur-ravi jätkata, kui saavutatav kasu kaalub üles võetava riski;
- ebatavalised valud ülakõhus, mis lühikese aja jooksul iseenesest ei möödu. Need sümptomid
võivad viidata hea- või pahaloomulistele maksakasvajatele, mis võivad põhjustada eluohtlikke
sisemisi verejookse (intraabdominaalsed verejooksud);
- jala või sääre paistetus, valu rinnus, hingeldus või äkiline nõrkusetunne. Need võivad olla
trombide tekkimise sümptomid (trombemboolia).

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt:
- väga sage: esineb vähemalt ühel patsiendil 10-st;
- sage: esineb vähemalt ühel patsiendil 100-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 10-st;
- aeg-ajalt: esineb vähemalt ühel patsiendil 1000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 100-st;
- harv: esineb vähemalt ühel patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui ühel patsiendil 1000-st;
- väga harv: esineb vähem kui ühel patsiendil 10 000-st;
- teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Kõrvaltoimed meestel

Väga sagedad kõrvaltoimed:
- pöörduv spermaproduktsiooni (spermatogenees) pärssimine;
- sugutungi (libiido) vähenemine;
- võimetus saavutada või säilitada erektsiooni (erektiilne düsfunktsioon).

Sagedad kõrvaltoimed:
- maksatoksilisus sh kollatõbi, maksapõletik (hepatiit), maksapuudulikkus;
- kehakaalu tõus;
- kehakaalu langus;
- depressiivne meeleolu;
- mööduv rahutus;
- rindade suurenemine (günekomastia);
- väsimus;
- kuumahood;
- higistamine;
- hingeldus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:
- lööve.

Harvad kõrvaltoimed:
- allergiline reaktsioon (ülitundlikkus).

Väga harvad kõrvaltoimed:
- hea- ja pahaloomulised maksakasvajad.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed:
- sisemine verejooks (intraabdominaalne verejooks);
- trombide teke (trombemboolia - vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
- osteoporoos;
- aneemia.

Androcur vähendab sugukihku ja potentsi, samuti pärsitakse munandite funktsiooni. Pärast Androcur-
ravi lõpetamist need muutused kaovad.
Antiandrogeense ja antigonadotroopse toime tulemusena pärsib Androcur mitmenädalase perioodi
jooksul seemnerakkude teket (spermatogeneesi). Pärast Androcur-ravi lõpetamist taastub
spermatogenees järk-järgult paari kuu jooksul.
Androcur’i kasutamine võib viia rinnanäärmete suurenemiseni (günekomastia, millega võib kaasuda
ka rinnanibude suurenenud tundlikkus), mis pärast Androcur-ravi lõpetamist tavaliselt taandareneb.
Nii nagu ka teiste antiandrogeensete ravimeetmete puhul võib pikaajaline Androcur’i kasutamine
põhjustada osteoporoosi.
Pikaajalisel (mitu aastat) Androcur’i kasutamisel annuses 25 mg/ööpäevas ja rohkem on teatatud
meningeoomi juhtudest.

Kõrvaltoimed naistel

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed:
- hea- ja pahaloomulised maksakasvajad;
- allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus);
- kehakaalu tõus;
- kehakaalu langus;
- depressiivne meeleolu;
- mööduv rahutus;
- sugutungi (libiido) vähenemine;
- sugutungi (libiido) suurenemine;
- trombide teke (trombemboolia - vt lõik "Hoiatused ja ettevaatusabinõud");
- hingeldus;
- sisemine verejooks (intraabdominaalne verejooks);
- maksatoksilisus sh kollatõbi, maksapõletik (hepatiit), maksapuudulikkus;
- lööve;
- ovulatsiooni pärssimine;
- rindade tundlikkus;
- määriv veritsus;
- väsimus.

Naistel pärsitakse kombineeritud ravi ajal kontratseptiiviga nagu Diane ovulatsioon, mistõttu nad ei
rasestu.
Kui arst määrab teile Androcur'i kombinatsioonis kontratseptiivi Diane'ga, tuleb tähelepanu pöörata
ka Diane pakendi infolehes toodud kõrvaltoimete informatsioonile.
Pikaajalisel (mitu aastat) Androcur'i kasutamisel annuses 25 mg/ööpäevas ja rohkem on teatatud
meningeoomi juhtudest.

5. Kuidas ANDROCUR säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Androcur sisaldab
- toimeaine on tsüproteroonatsetaat. Iga tablett sisaldab 50 mg tsüproteroonatsetaati.
- abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 25, kolloidne veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat.

Kuidas Androcur välja näeb ja pakendi sisu

Valged või helekollased tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisel küljel on korrapärasesse
kuusnurka pressitud tähed „BV“. Tabletti saab poolitada kaheks võrdseteks osaks.

Pakendis on 50 tabletti.

Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Tootja
Bayer Weimar GmbH & Co. KG
D-99427 Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel +372 655 8565

Infoleht on viimati kooskõlastatud: aprillis 2012
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Androcur 50 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 50 mg tsüproteroonatsetaati.
INN. Cyproteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks Androcur'i tablett sisaldab 105,5 mg laktoosi (vt lõik 4.4).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett
Valged või helekollased tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on korrapärase
kuusnurga sisse pressitud tähed "BV". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

• Näidustused meeste puhul

Eesnäärme kartsinoomi antiandrogeenne ravi, kui kasvaja ei ole kirurgiliselt opereeritav.
Sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral.

• Näidustused naiste puhul

Raskekujulised androgenisatsiooni sümptomid fertiilses eas naistel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Suukaudne

Tabletid tuleb sisse võtta pärast sööki vähese vedelikuga.

• Annustamine meestel

Maksimaalne ööpäevane annus on 300 mg.

Antiandrogeenne ravi opereerimatu eesnäärme pahaloomulise kasvaja korral

2 tabletti Androcur'i 2...3 korda päevas (=200...300 mg).

Ravi ei tohiks katkestada ega annust vähendada ka pärast paranemist või remissiooni.

- Kombineeritud ravi puhul GnRH agonistidega ilmneva esmase meessuguhormoonide nivoo
tõusu alandamiseks

Ravi alustatakse 2 tableti Androcur'iga 2 korda päevas (=200 mg) 5...7 päeva jooksul, seejärel 2
tabletti Androcur'i 2 korda päevas (=200 mg) 3…4 nädala jooksul koos GnRH agonistidega müügiloa
hoidja poolt soovitatud annuses (vt GnRH agonistide ravimiomaduste kokkuvõtet).

- Kuumahoogude raviks patsientidel, kes saavad kombineeritud ravi GnRH analoogidega või
kellel on läbi viidud orhidektoomia


1…3 tabletti päevas (50…150 mg), suurendades vajadusel annust kuni 2 tabletini 3 korda päevas
(300 mg).

Sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral

Üldiselt alustatakse ravi 1 Androcur 50 mg tabletiga 2 korda päevas. Võib juhtuda, et lühikeseks ajaks
tuleb annust tõsta 2-le tabletile kaks või koguni kolm korda päevas. Kui soovitud tulemus on
saavutatud, tuleb ravitoimet säilitada väikseima võimaliku annusega. Sageli piisab ½ tabletist 2 korda
päevas. Säilitusannuse saavutamiseks või ravi lõpetamiseks ei ole soovitatav annust vähendada järsult
vaid seda peab tegema järk- järgult. Sellest lähtudes tuleks päevast annust vähendada 1 või veelgi
parem ½ tableti kaupa, paarinädalaste intervallide järel.

Ravitoime stabiliseerimiseks tuleks Androcur’i tarvitada pikemaajaliselt ja võimalusel koos
psühhoteraapiliste meetmete rakendamisega.

• Annustamine naistel

Viljastumisvõimelises eas naised

Rasedad naised ei tohi Androcur’i võtta. Seetõttu tuleb rasedus enne ravi algust välistada.

Viljastumisvõimelises eas naiste puhul tuleb ravi alustada tsükli esimesel päeval (= menstruatsiooni
esimese päevaga). Koheselt võivad ravi alustada amenorröaga naised. Sellisel juhul loetakse ravi
esimest päeva menstruatsioonitsükli esimeseks päevaks ning järgnevad ravisoovitused järgivad seda
tsüklit.

Tsükli esimesel kümnel päeval (=10 päeva) tuleb võtta 2 tabletti Androcur’i. Lisaks saavad need
naised progestageen-östrogeen preparaati, nt esimesest kuni kahekümne esimese tsükli päevani 1
tablett Diane’t üks kord päevas, et tagada rasestumisvastast kaitset ning stabiliseerida
menstruatsioonitsüklit.

Naised, kes saavad tsüklilist kombineeritud ravi, peaksid võtma tablette teatud kindlal kellaajal.

Pärast 21-päevast tablettide võtmist tuleb teha 7-päevane tabletivaba paus, mille jooksul esineb
vereeritus. 4 nädalat pärast ravi alustamist, st täpselt samal nädalapäeval, alustatakse järgmist
kombineeritud ravitsüklit olenemata sellest, kas veritsus on lõppenud või mitte.

Kliinilise paranemise korral võib Androcur’i päevast annust esimese kümne Diane kombineeritud ravi
päeva jooksul vähendada 1 või ½ tabletini. Võimalik, et piisab ka ainult Diane’st.

Vahelejäänud veritsus

Kui tabletivabal perioodil vereeritust ei esine, tuleb ravi katkestada ning enne ravikuuri jätkamist
välistada raseduse võimalus.

Vahelejäänud tabletid

Naised, kes saavad tsüklilist kombineeritud ravi, peaksid võtma tablette teatud kindlal kellaajal. Kui
tavapärasest Diane tableti võtmise ajast on möödunud rohkem kui 12 tundi, võib antud tsüklis
rasestumisvastane kaitse väheneda. Tähelepanu tuleb pöörata Diane pakendilehel sisalduvatele
erimärkustele (eriti rasestumisvastase usaldusväärsuse ja unustatud tablettide kohta käiv
informatsioon). Kui pärast antud tsüklit veritsust ei esine, tuleb enne ravikuuri jätkamist välistada
raseduse võimalus.

Vahelejäänud Androcur’i tabletid võivad vähendada terapeutilist efektiivsust ja viia vaheveritsuste
esinemiseni. Unustatud Androcur’i tablett jäetakse pakendisse (vahelejäänud tableti korvamiseks ei
tohi võtta kahekordset annust) ning edasi võetakse tablette tavapärasel ajal koos Diane’ga.

Hüsterektoomiaga patsiendid

Hüsterektoomiaga patsientidel võib kasutada ka ainult Androcur’i. Sõltuvalt vaevuste raskusastmest
peaks keskmine annus olema esimesel 21-l päeval 1 kuni pool tabletti Androcur’i päevas, millele
järgneb 7-päevane tabletivaba periood.

Lisainformatsioon patsientide erirühmade kohta

Lapsed
Androcur'i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete
puudumise tõttu.

Androcur'i ei tohi kasutada enne puberteediea lõppu, kuna ei saa välistada selle ebasoodsat mõju
inimese kasvule ja mittestabiliseerunud endokriinfunktsioonile.

Eakad patsiendid
Puuduvad andmed annuse kohaldamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel.
Maksakahjustusega patsiendid
Adrocur on vastunäidustatud maksahaigusega patsientidele (st seni, kuni maksafunktsiooni näitajad
pole normaliseerunud).

Neerukahjustusega patsiendid
Puuduvad andmed annuse kohaldamise vajalikkuse kohta neerukahjustusega patsientidel.

4.3. Vastunäidustused

Androcur on vastunäidustatud patsientidele, kellel on käesolevalt või anamneesis meningeoom.

Vastunäidustused meestel

Sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral

• maksahaigused;
• Dubini-Johnsoni sündroom, Rotori sündroom;
• maksakasvajad käesolevalt või anamneesis;
• kurnavad haigused;
• raske krooniline depressioon;
• trombemboolia käesolevalt või anamneesis;
• tõsine vaskulaarsete muutustega diabeet;
• sirprakuline aneemia;
• ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Antiandrogeenne ravi opereerimatu eesnäärme pahaloomulise kasvaja korral

• maksahaigused;
• Dubini-Johnsoni sündroom, Rotori sündroom;
• maksakasvajad käesolevalt või anamneesis, kui need ei ole põhjustatud eesnäärmevähi
metastaaside poolt;
• kurnavad haigused (välja arvatud eesnäärme pahaloomuline opereerimatu kasvaja);
• raske krooniline depressioon;
• trombemboolia esinemine;
• ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Vastunäidustused naistel

• rasedus;
• rinnaga toitmine;
• maksahaigused;
• Dubini-Johnsoni sündroom, Rotori sündroom;
• ikterus ja püsiv nahasügelus eelneva raseduse ajal;
• eelnevalt esinenud rasedusaegne herpes;
• maksakasvajad käesolevalt või anamneesis;
• kurnavad haigused;
• raske krooniline depressioon;
• trombemboolia käesolevalt või anamneesis;
• tõsine vaskulaarsete muutustega diabeet;
• sirprakuline aneemia;
• ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Tõsiste androgenisatsiooni nähtude tsüklilise kombineeritud ravi puhul tuleb tähelepanu pöörata ka
Diane (ravim, mida kasutatakse Androcur'ile lisaks) ravimi omaduste kokkuvõttes/pakendi infolehes
toodud vastunäidustustele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maks
Patsientidel, keda on ravitud Androcur'iga, on täheldatud otsest toksilist toimet maksale, kaasa arvatud
ikterust, hepatiiti ja maksapuudulikkust. Annustatuna üle 100 mg on teatatud ka surmaga lõppenud
juhtudest. Enamik neist surmajuhtudest esines pahaloomulise eesnäärmevähi diagnoosiga
meespatsientidel. Toksilisus on sõltuv annusest ning ilmneb tavaliselt mitu kuud peale ravi algust.
Maksa funktsioone tuleb kontrollida enne ravi alustamist, regulaarselt ravi ajal ning juhul, kui
ilmnevad hepatotoksilisuse sümptomid. Kui hepatotoksilisus leiab kinnitust, tuleb Androcur’i
manustamine lõpetada, välja arvatud juhul kui meespatsientidel leidub hepatotoksilisusele mõni muu
seletus, näiteks metastaatiline haigus. Sel juhul tuleks Androcur’i manustamist jätkata vaid tingimusel,
et saavutatav kasu kaalub üles võetava riski.

Androcur’i kasutamise järgselt on täheldatud healoomuliste ning pahaloomuliste maksakasvajate teket,
mis võivad viia eluohtlike intraabdominaalsete verejooksudeni. Juhul kui ilmnevad tõsised
ülakõhuvalud, maksa suurenemine või kõhusisese verejooksu tunnused, tuleb diferentsiaaldiagnostikas
arvestada maksakasvajaga.

Trombemboolia
Androcur’i kasutavatel patsientidel on esinenud trombembooliat, kuigi põhjuslik seos Androcur’i
kasutamise ja trombemboolia vahel ei ole kindlaks tehtud. Suurem risk trombemboolia tekkeks on
patsientidel, kellel on varem esinenud arteriaalset või venoosset tromboosi/trombembootilisi
seisundeid (nt süvaveenide tromboos, kopsuemboolia, müokardiinfarkt), tserebrovaskulaarseid häireid
või pahaloomulisi seisundeid.

Diabeet
Diabeedi puhul tuleb patsienti hoolikalt jälgida, kuna Androcur’i ravi ajal võib suukaudsete
diabeediravimite või insuliini vajadus muutuda (vt lõik 4.3).

Hingeldus
Androcur’i suurte annuste kasutamisel võib esineda õhupuuduse tunnet. Diferentsiaaldiagnostikas
tuleb sel juhul arvestada progesterooni ja sünteetiliste progestageenide stimuleeriva toimega
hingamisele, millega kaasneb hüpokapnia ja kompensatoorne respiratoorne alkaloos, mis ei vaja ravi.

Adrenokortikaalne funktsioon
Ravi ajal tuleb regulaarselt kontrollida patsiendi adrenokortikaalset funktsiooni, kuna prekliinilised
andmed viitavad selle võimalikule supressioonile, mis on tingitud Androcur’i suurte annuste juures
esinevast kortikoidi-laadsest toimest (vt lõik 5.3).

Teised seisundid
Üks Androcur’i tablett sisaldab 105,5 mg laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega,
Lapp-laktaasi puudulikkusega või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda
ravimit kasutada.

Pikaajalisel (mitu aastat) tsüproteroonatsetaadi kasutamisel annuses 25 mg/ööpäevas ja rohkem on
teatatud (mitmekoldelise) meningeoomi juhtudest. Kui patsiendil diagnoositakse meningeoom, tuleb
ravi Androcur’iga lõpetada (vt lõik 4.3).

• Lisahoiatused meeste puhul

Trombemboolia
Opereerimatu eesnäärme pahaloomulise kasvajaga patsientidel, kellel on varem esinenud
trombemboolseid seisundeid või kellel käesolevalt esineb sirprakuline aneemia või tõsine
vaskulaarsete muutustega diabeet, tuleb enne Androcur-ravi alustamist iga patsiendi puhul
individuaalselt hoolikalt kaaluda ravist tuleneva kasu ja riski suhet.

Aneemia
Teatatud on aneemia esinemisest Androcur’i ravi ajal. Seetõttu peab ravi ajal regulaarselt kontrollima
patsiendi verepilti.

Teised seisundid
Androcur’i kasutamisel sugutungi pärssimiseks seksuaalsete hälvete korral võib sugutungi pärssiv
toime alkoholi mõjul väheneda.

• Lisahoiatused naiste puhul

Enne ravi alustamist tuleb naistel teostada põhjalikud meditsiinilised ja günekoloogilised uuringud
(kaasa arvatud rindade uuring ja emakakaela tsütoloogiline uuring) ning välistada rasedus.

Kombineeritud ravi
Juhul kui nende 3 nädala jooksul, mil kombineeritud ravi kasutamisel tablette võetakse, esineb
patsiendil määrivat vereeritust, ei tohiks tablettide võtmist peatada. Kui siiski ebaregulaarsete
ajavahemike järel esineb pidevat või korduvat veritsemist, tuleb orgaanilise haiguse võimaluse
välistamiseks viia läbi günekoloogilised uuringud.

Diane toetava kasutamise korral tuleb tähelepanu pöörata ka seda preparaati puudutavale
informatsioonile.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vaatamata sellele, et antud ravimiga ei ole koostoime uuringuid läbi viidud, põhjusel, et see
metaboliseeritakse CYP3A4 poolt, arvatakse, et ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir
ning teised tugevad CYP3A4 inhibiitorid pärsivad tsüproteroonatsetaadi metabolismi. Teisalt võivad
CYP3A4 indutseerijad nagu rifampitsiin, fenütoiin ning ravimid, mis sisaldavad naistepuna
(Hypericum perforatum), vähendada tsüproteroonatsetaadi taset.

In vitro inhibitsiooniuuringutele põhinedes võib tsüproteroonatsetaadi suurte terapeutiliste annuste
(100 mg 3 korda päevas) manustamisel toimuda tsütokroom P450 ensüümide CYP2C8, 2C9, 2C19,
3A4 ja 2D6 pärssimine.

Statiiniga seostatud müopaatia ja rabdomüolüüsi risk võib tõusta, kui neid HMGCoA inhibiitoreid
(statiine), mis peamiselt metaboliseeritakse CYP 3A4 poolt, manustatakse koos tsüproteroonatsetaadi
suurte terapeutiliste annustega, kuna neil ainetel on ühine metaboolne rada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Androcur'i manustamine raseduse ja imetamise ajal on vastunäidustatud.

6 naisega läbi viidud uuringus, mille käigus neile manustati ühekordne suukaudne 50 mg CPA annus,
eritus rinnapiimaga 0,2% annusest.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kelle töö nõuab suuremat kontsentreerumist (näiteks autojuhid, seadmete juhtimine)
peavad silmas pidama, et Androcur võib põhjustada väsimust ja teotahte alanemist ning halvendada
kontsentratsioonivõimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed Androcur'i saavatel patsientidel on maksatoksilisus, hea- ja
pahaloomulised maksakasvajad, mis võivad viia intraabdominaalsete verejooksudeni ning
trombembooliad.

Pikaajalisel (mitu aastat) tsüproteroonatsetaadi kasutamisel annuses 25 mg/ööpäevas ja rohkem on
teatatud (mitmekoldelise) meningeoomi juhtudest.

Kindla kõrvaltoime kirjeldamiseks on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit (versioon 8.0).
Sünonüüme ja seonduvaid seisundeid ei ole tabelitesse kantud, kuid ka neid tuleks arvesse võtta.

Kõrvaltoimed meestel

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed Androcur’i kasutavatel patsientidel on libiido vähenemine,
erektsiooni häired ja spermatogeneesi pöörduv pärssimine.

Alltoodud tabelis on loetletud Androcur’iga esinevad kõrvaltoimed. Esinemissagedused on
määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni <
1/100), harv
(≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000). Kõrvaltoimed, mis esinesid ainult turuletuleku
järgselt ning mille esinemissagedust ei saa hinnata, on loetletud tulbas „Teadmata“.

Tabel 1. Androcur’iga ravitud patsientidel kliinilistes uuringutes või turuletuleku järgselt
teatatud kõrvaltoimed
MedDRA-
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
organsüsteemi

klass
Hea-, paha-

Hea- ja

loomulised ja
pahaloomu-
täpsustamata
lised maksa-
kasvajad
kasvajad *)
MedDRA-
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
organsüsteemi

klass
Vere ja

Aneemia*)
lümfisüsteemi
häired
Immuun-

Ülitundlikkus-

süsteemi häired
reaktsioon
Ainevahetus- ja Kehakaalu
toitumishäired
tõus või
kehakaalu
langus
Psühhiaatri-
Libiido
Depressiivnelised häired
vähenemine, meeleolu,
erektsiooni
rahutus
häired
(mööduv)
Vaskulaarsed

Tromb-
häired
embooliad
*)**)
Respiratoorsed, Hingeldus
*)
rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti

Kõhusisesed
häired
verejooksud *)
Maksa ja
Maksa-
sapiteede häired
toksilisus sh
ikterus,
hepatiit,
maksapuudu-
likkus *)
Naha ja


Nahalööve


nahaaluskoe
kahjustused
Lihas-skeleti ja

Osteoporoos
sidekoe
kahjustused
Reproduktiivse
Pöörduv
Güneko-
süsteemi ja
spermato-
mastia
rinnanäärme
geneesi
häired
pärssimine
Üldised häired
Väsimus,
ja manustamis-
kuumahood,
koha
higistamine
reaktsioonid
*) Lisainformatsiooni vt lõigust 4.4.
**) Põhjuslikku seost Androcur’i kasutamisega ei ole kindlaks tehtud.

Androcur-ravi vähendab sugutungi ja potentsi ning pärsib sugunäärmete funktsiooni. Need muutused
on pöörduvad ning kaovad pärast ravi lõpetamist.

Mitmenädalase ravi jooksul pidurdab Androcur antiandrogeense ja antigonadotroopse toime tulemusel
spermatogeneesi. Spermatogenees taastub järk-järgult paari kuu jooksul pärast ravi katkestamist.

Androcur võib põhjustada günekomastiat (millega mõnikord kaasneb rinnanibude tundlikkus), mis
tavaliselt pärast preparaadi manustamise lõpetamist taandub.

Nii nagu ka teiste antiandrogeensete ravimeetmete puhul võib pikaajaline androgeeni produktsiooni
vähendamine Androcur’i toimel põhjustada osteoporoosi.

Kõrvaltoimed naistel

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed Androcur’i kasutanud patsientidel on määriv veritsus,
kehakaalu tõus ja depressiivne meeleolu.

Alltoodud tabelis on loetletud Androcur’i kasutamisel teatatud kõrvaltoimed. Kõrvaltoimete
esinemissagedust ei saa hinnata, kuna need põhinevad turuletuleku järgsetel andmetel ning Androcur’i
kasutamise kumulatiivsel kogemusel.

Tabel 2. Turuletuleku järgselt ja Androcur’i kasutamise kumulatiivse kogemusel teatatud
kõrvaltoimed
MedDRA-organsüsteemi
Teadmata
klass
Hea-, pahaloomulised ja
Hea- ja pahaloomulised maksakasvajad *)
täpsustamata kasvajad
Immuunsüsteemi häired
Ülitundlikkusreaktsioon
Ainevahetus- ja
Kehakaalu tõus,
toitumishäired
kehakaalu langus
Psühhiaatrilised häired
Depressiivne meeleolu,
rahutus (mööduv),
libiido vähenemine,
libiido suurenemine
Vaskulaarsed häired
Trombembooliad *)**)
Respiratoorsed, rindkere ja Hingeldus *)
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Kõhusisesed verejooksud *)
Maksa ja sapiteede häired
Maksatoksilisus,
ikterus,
hepatiit,
maksapuudulikkus *)
Naha ja nahaaluskoe
Nahalööve
kahjustused
Reproduktiivse süsteemi ja
Ovulatsiooni pärssimine,
rinnanäärme häired
rindade tundlikkus,
määriv veritsus
Üldised häired ja
Väsimus
manustamiskoha
reaktsioonid
*) Lisainformatsiooni vt lõigust 4.4.
**) Põhjuslikku seost Androcur'i kasutamisega ei ole kindlaks tehtud.

Kombineeritud ravi ajal on naistel munaraku vabanemine pärsitud, mistõttu nad ei rasestu.

Kui ravimit kasutatakse kombinatsioonis Diane'ga, tuleb tähelepanu pöörata ka Diane ravimiinfos
loetletud kõrvaltoimetele.

4.9. Üleannustamine

Ühekordse manustamise järel läbi viidud ägeda mürgistuse uuringud on näidanud, et
tsüproteroonatsetaati, mis on Androcur’i toimeaine, võib pidada praktiliselt mittemürgiseks. Ägedat
mürgistust ei ole oodata ka juhul, kui ühekordselt võetakse sisse mitmekordne raviks vajalik
Androcur'i annus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Androcur on antiandrogeenne hormoonpreparaat.
Farmakoterapeutiline rühm: antiandrogeenid; ATC kood: G03HA01

Naistel mõjutab androgeenide konkureeriv asendamine sihtorganites soodsalt selliseid
androgeensõltuvaid seisundeid nagu patoloogiline karvakasv hirsutismi puhul, androgeenne alopeetsia
ning suurenenud rasunäärmete aktiivsus akne ja seborröa puhul. Tsüproteroonatsetaadi
antigonadotroopne toime vähendab androgeenide kontsentratsiooni, millel on omakorda terapeutiline
mõju.
Need muutused on ravi lõpetamise järel pöörduvad.
Kombineeritud ravi ajal Diane’ga pärsitakse munasarjade funktsioon.

Meestel pärsib Androcur seksuaalset võimekust ja potentsi ning sugunäärmete tegevust. Need nähud
kaovad peale ravi lõppemist. Tsüproteroonatsetaat pidurdab konkureerivalt androgeenide mõju
androgeensõltuvatele organitele, st kaitseb eesnääret sugunäärmetest ja/või neerupealisest pärinevate
androgeenide mõju eest.
Tsüproteroonatsetaadil on keskne inhibeeriv toime. Antigonadotroopse toime tulemusena väheneb
munandites testosterooni süntees ning sellest tulenevalt langeb ka testosterooni kontsentratsioon
seerumis.
Tsüproteroonatsetaadil on antigonadotroopne toime ka siis, kui ühendit kombineeritakse GnRH
agonistidega. Viimaste poolt põhjustatud testosterooni taseme algne tõus väheneb
tsüproteroonatsetaadi mõjul.
Ravi korral kõrgemate tsüproteroonatsetaadi annustega on täheldatud kerget prolaktiini taseme tõusu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub tsüproteroonatsetaat täielikult.
Tsüproteroonatsetaadi absoluutne biosaadavus on peaaegu täielik (88% annusest).

Jaotumine
50 mg tsüproteroonatsetaadi manustamine tagab umbes 3 tunni jooksul maksimaalse seerumitaseme
~140 ng/ml. Peale seda väheneb ravimi tase vereseerumis tavaliselt 24 kuni 120 tunni jooksul lõpliku
poolväärtusajaga 43,9 ± 12,8 h. Tsüproteroonatsetaadi kogukliirens oli 3,5 ± 1,5 ml/min/kg.
Tsüproteroonatsetaat seotakse peaaegu eranditult plasma albumiiniga. Ligikaudu 3,5…4% ravimist
esineb sidumata kujul. Kuna proteiinisidumine on mittespetsiifiline, ei mõjuta muutused SHBG
(suguhormooni siduv globuliin) tasemes tsüproteroonatsetaadi farmakokineetikat.
Lähtudes tsüproteroonatsetaadi lõpliku eritumisfaasi pikast poolväärtusajast ja igapäevasest
manustamisest võib prognoosida umbes kolmekordset akumuleerumist seerumis korduva igapäevase
manustamise käigus.

Biotransformatsioon
Tsüproteroonatsetaadi metaboliseerumine toimub mitmel moel, kaasa arvatud hüdroksülatsioon ja
konjugatsioon. Peamiseks metaboliidiks inimese vereplasmas on 15β-hüdroksü derivaat.
Tsüproteroonatsetaadi 1. faasi metabolismi katalüüsib peamiselt tsütokroom P450 ensüüm CYP3A4.

Eritumine
Osa annusest väljutub muutumatul kujul sapiga. Suurem osa manustatud annusest väljutub
metaboliitidena uriini ja sapiga suhtes 3:7. Renaalne ja biliaarne eritumine toimub poolväärtusajaga
1,9 päeva. Metaboliidid eritusid plasmast samas tempos (poolväärtusaeg 1,7 päeva).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemne toksilisus

Kroonilise toksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Embrüotoksilisus/teratogeensus

Embrüotoksilisuse uuringute käigus ei täheldatud ravile järgnevalt teratogeenset mõju organogeneesile
enne väliste suguorganite väljaarenemist. Tsüproteroonatsetaadi suurte koguste manustamine rasedale
hormoontundliku suguorganite eristumise ajal viis meesloote feminisatsioonile. Meessoost
vastsündinutel, kes olid üsasiseselt eksponeeritud ravile tsüproteroonatsetaadiga, ei ole täheldatud
feminisatsiooni tunnuseid. Vaatamata sellele on Androcur’i kasutamine raseduse ajal
vastunäidustatud.

Reproduktsioonitoksilisus

Ajutine viljakuse pärssimine isastel rottidel pärast igapäevast suukaudset ravi ei viita mingil viisil
sellele, et Androcur-ravi kahjustaks seemnerakke või põhjustaks sellest tingitult järglastel
väärarenguid või kahjustaks nende viljakust.

Genotoksilisus ja kartsinogeensus

Genotoksilisuse esimese rea testid tsüproteroonatsetaadiga andsid negatiivse tulemuse. Edasised testid
näitasid, et tsüproteroonatsetaat on võimeline liituma DNA’ga ning suurendama DNA
taastumisaktiivsust roti ja ahvi maksa rakkudes ning vahetult isoleeritud inimese hepatotsüütides,
DNA-aduktide tase koera maksa rakkudes oli väga madal.

DNA liitumine toimus ettenähtud koguse tsüproteroonatsetaadi süsteemsel kasutamisel. Üheks in vivo
katsetuste tulemuseks oli fokaalsete, võimalik et preneoplastiliste, maksakoe lesioonide ilmnemine
koos tsellulaarsete ensüümide muutusega emasel rotil ja mutatsioonide esinemissageduse suurenemine
transgeensetel rottidel, kes kandsid mutatsiooni sihtmärgina baktergeeni.

Kliinilised kogemused ja hästi läbiviidud epidemioloogilised uuringud ei näita suurenenud maksa
tuumorite arvu kasvu inimesel. Samuti ei näidanud tumorigeensuse uuringud närilistel
tsüproteroonatsetaadi tumorigeenset potentsiaali.

Tuleb siiski meeles pidada, et steroidhormoonid võivad soodustada teatud hormoonsõltuvate kudede ja
tuumorite kasvu.

Olemasolevad andmed ei tõstata vastuväiteid Androcur’i kasutamisele inimestel, kui seda tehakse
vastavalt ettekirjutustele ja õigetes annustes.

Eksperimentaaluuringute käigus põhjustasid suured tsüproteroonatsetaadi annused koerte ja rottide
neerupealises kortikoidi-laadseid mõjusid, mis võivad viidata sarnasele toimele inimestel kõrgeimas
lubatud annuses (300 mg/päevas).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

laktoosmonohüdraat
maisitärklis
povidoon 25
kolloidne veevaba ränidioksiid
magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Merevaiguvärvi III tüüpi klaasist pudelid, madala tihedusega polüetüleenist valge turvakork värvitu
voldikkattega
või
blisterpakend, mis koosneb läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumfooliumist (matt pind on
kuumsuletav).
Pakendis on 50 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

100495

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25/02/2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22/10/2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2012