Järjest rohkem on tõendeid, et elustamisel on rohkem abi üksnes südamemassaažist

Järjest rohkem on tõendeid, et elustamisel on rohkem abi üksnes südamemassaažist

Värske uuringu kohaselt peaksid kiirabidispetšerid soovitama juuresolijatel teha infarktihaigetele üksnes südamemassaaži, mitte aga seni tavaliseks peetud südamemassaaži ja suust-suhu hingamist.

Samadele tulemustele on jõutud teisteski värsketes uuringutes, milles on võrreldud neid kahte meetodit, vahendab HealthDay News.

Ameerika ja Austria teadlastest koosneva meeskonna hinnangul võib pidev, katkematu südamemassaaž olla eduka elustamise võtmeks.

„Jättes elustamise ajal tegemata suust-suhu hingamise, mis on võhikutest juuresolijate meelest sageli üsna ajamahukas, tagatakse pidev ja katkematu südame perfusioonirõhk, ja see suurendab eduka tulemuse tõenäosust,“ kirjutavad teadlased.

Lisaks on ainult südamemassaaži tegemine lihtsam ning see suurendab uurijate hinnangul tõenäosust, et juuresolijad on valmis ja suutelised infarktihaigeid aitama.

„Meie uuringu tulemused kinnitavad, et südamemassaaž päästab elusid. Ning suust-suhu hingamist ei ole vaja,“ selgitas üks rühma liige ja New Yorgi linna Lenox Hilli haigla erakorralise meditsiini osakonna meditsiiniharidusjuht dr Tamara R. Kuittinen. „See aitab infarkti pealtnägijal kannatanut aidata ja võimalik, et ka tema elu päästa. Tuleb vaid ära õppida ja meeles pidada, kuidas ja kui palju südamemassaaži tehakse (ja paluda kellelgi kutsuda kiirabi),“ selgitas ta.

Oma uuringus analüüsisid teadlased andmeid kolmest randomiseeritud uuringust, mis hõlmasid enam kui 3000 inimest, keda juuresolijad olid kiirabidispetšerite juhendamisel elustanud.

Nendel, kes said ainult südamemassaaži, oli elulemus 14% ning nendel, kes said nii südamemassaaži kui suust-suhu hingamist, oli see 12%.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada