METFORAL 1000 MG

Toimeained: metformiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 1000mg 120TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on METFORAL 1000 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Metforal 1000 mg
Metforal 1000 sisaldab metformiini, mida kasutatakse suhkurtõve raviks. See kuulub ravimite
rühma, mida nimetatakse biguaniidideks.

Insuliin on hormoon, mida toodetakse pankreases ja mis aitab teie organismil omastada verest
glükoosi (suhkur). Teie organism kasutab glükoosi energia tootmiseks või säilitab selle, et seda
tulevikus kasutada.
Kui teil on suhkurtõbi, siis ei tooda teie pankreas piisavalt insuliini või ei suuda teie organism enda
toodetud insuliini õigesti kasutada. See põhjustab veres suurt glükoosisisaldust. Metforal 1000 mg
aitab langetada teie veresuhkru nii normaalsele tasemele kui võimalik.

Kui te olete ülekaaluline täiskasvanu, aitab Metforal 1000 mg’i võtmine pika aja jooksul samuti
vähendada suhkurtõvega seotud tüsistuste riski. Metforal 1000 mg’i kasutamist on seostatud kas
stabiilse kehakaaluga või tagasihoidliku kaalulangusega.

Milleks Metforal 1000 mg’i kasutatakse
Metforal 1000 mg’i kasutatakse II tüüpi suhkurtõvega (nimetatakse ka insuliinsõltumatuks
suhkurtõveks) patsientide raviks, kui ainult dieet ja füüsiline koormus ei ole teie veresuhkru taseme
kontrolli all hoidmiseks piisavad. Seda kasutatakse eriti ülekaalulistel patsientidel.

Täiskasvanud võivad võtta Metforal 1000 mg’i üksi või koos muude suhkurtõve raviks
kasutatavate ravimitega (suu kaudu võetavad ravimid või insuliin).
Üle 10-aastased lapsed ja noorukid võivad Metforal 1000 mg’i võtta üksi või koos insuliiniga

2. Mida on vaja teada enne METFORAL 1000 MG võtmist

Ärge võtke Metforal 1000 mg'i:
kui olete metformiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
- suhtes allergiline,
kui teil on neeru- või maksaprobleemid,
- kui teil on kontrollimatu suhkurtõbi, näiteks raske hüperglükeemiaga (kõrge veresuhkur),
- iiveldusega, oksendamisega, dehüdratsiooniga, kiire kehakaalu kaotusega või ketoatsidoosiga.
Ketoatsidoos on seisund, mille puhul ketoonkehadeks nimetatavad ained kogunevad verre ja
mis võib põhjustada diabeetilise prekooma. Sümptomite hulka kuuluvad kõhuvalu, kiire ja
sügav hingamine, unisus või ebatavaline puuviljalõhn väljahingatavas õhus,
kui te olete oma organismist kaotanud liiga palju vett (dehüdratsioon), näiteks pikaajalise või
- raske kõhulahtisuse tagajärjel või kui olete oksendanud mitu korda järjest. Dehüdratsioon võib
põhjustada neeruprobleeme, mis võib suurendada teil laktatsidoosi riski (vt lõik “Hoiatused ja
ettevaatusabinõud” allpool);
kui teil on raske infektsioon, nagu kopsu või bronhisüsteemi või neere mõjutav infektsioon.
- Rasked infektsioonid võivad põhjustada neeruprobleeme, mis võib suurendada laktatsidoosi
riski (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud” allpool);
kui teid ravitakse südamepuudulikkuse tõttu või teil on hiljuti olnud südameinfarkt, teil on
- rasked vereringeprobleemid (nagu šokk) või hingamisraskused. Need võivad viia kudede
hapnikuvarustuse puuduseni, mis võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik “Hoiatused ja
ettevaatusabinõud” allpool),
kui te tarbite palju alkoholi.
-
Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne selle ravimi võtmise alustamist oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Metforal 1000 mg’i võtmist pidage nõu oma arstiga.

Küsige kindlasti oma arstilt nõu:
-
kui teil on vaja läbida uuring, näiteks röntgenuuring või muu, mis hõlmab joodi sisaldavate

kontrastainete süstimist vereringesse,
-
kui teil on vaja minna suuremale operatsioonile.


Te peate lõpetama Metforal 1000 mg’i võtmise teatud aja jooksul enne ja pärast uuringut või
operatsiooni. Teie arst otsustab, kas te vajate sel ajal mingit muud ravi. On tähtis täpselt järgida
arsti juhiseid.

Pange tähele järgmist laktatsidoosi ohtu
Metforal 1000 mg võib põhjustada väga harvaesinevat, kuid tõsist tüsistust, mida nimetatakse
laktatsidoosiks, eriti kui teie neerud ei tööta korralikult. Laktatsidoosi riski suurendab ka halvasti
kontrollitud suhkurtõbi, pikaajaline paastumine või ülemäärane alkoholitarbimine. Laktatsidoosi
sümptomid on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos tugeva
väsimusega ja hingamisraskused. Kui teil tekib laktatsidoos, võite vajada kohest haiglaravi, sest
laktatsidoosile võib järgneda kooma. Lõpetage kohe Metforal 1000 mg’i võtmine ja pöörduge
otsekohe arsti poole või lähimasse haiglasse.

Metforal 1000 mg ise ei põhjusta hüpoglükeemiat (liiga madal veresuhkru tase). Kui te võtate
Metforal 1000 mg’i koos muude suhkurtõve raviks kasutatavate ravimitega, mis võivad põhjustada
hüpoglükeemiat (nagu sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid), esineb siiski hüpoglükeemia risk.
Kui teil esinevad hüpoglükeemia sümptomid, nagu nõrkus, pearinglus, suurenenud higistamine,
kiire südametöö, nägemishäired või keskendumisraskused, aitab sageli millegi suhkrut sisaldava
söömine või joomine.

Muud ravimid ja Metforal 1000 mg
Kui teile on vaja vereringesse süstida joodi sisaldavat kontrastainet, näiteks selliseks uuringuks
nagu röntgenuuring, peate lõpetama Metforal 1000 mg kasutamise teatud ajaks enne ja pärast
uuringut (vt “Küsige kindlasti oma arstilt nõu” ülalpool).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgnevat ravimit ja Metforal 1000 mg’i samal ajal. Te
võite vajada sagedamini veresuhkru analüüse, ka võib teie arst kohandada Metforal 1000 mg’i
annust:
-
diureetikumid (kasutatakse vee eemaldamiseks organismist uriinierituse suurendamise abil)

-
beeta-2 agonistid, nagu salbutamool või terbutaliin (kasutatakse astma raviks)

-
kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite raviks, nagu raske nahapõletik või astma)

-
teised ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve raviks

-
ranolasiin (kasutatakse stenokardia raviks) või tsimetidiin (kasutatakse maohäirete korral).


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate/kasutate või olete hiljuti kasutanud/võtnud või
kavatsete kasutada/võtta, mis tahes muid ravimeid.

Metforal 1000 mg koos alkoholiga
Ärge tarbige selle ravimi võtmise ajal alkoholi. Alkohol võib suurendada laktatsidoosi riski, eriti
kui teil esinevad maksaprobleemid või kui olete alatoitunud. See kehtib ka alkoholi sisaldavate
ravimite kohta.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ajal vajate suhkurtõve raviks insuliini.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga, et ta saaks teie ravi vajaduse korral muuta.
See ravim ei ole soovitatav, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Metforal 1000 mg üksi ei põhjusta hüpoglükeemiat (liiga madal veresuhkru tase). See tähendab, et
ravim ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinate kasutamise võimet.
Olge siiski eriti ettevaatlik, kui võtate Metforal 1000 mg’i koos teiste suhkurtõve ravimitega, mis
võivad põhjustada hüpoglükeemiat (nagu sulfonüüluuread, insuliin, meglitiniidid). Hüpoglükeemia
sümptomite hulka kuuluvad nõrkus, pearinglus, suurenenud higistamine, südame kiire
löögisagedus, nägemishäired või keskendumisraskused. Nende sümptomite esinemisel ärge juhtige
autot ega kasutage masinaid.

3. Kuidas METFORAL 1000 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Metforal 1000 mg ei asenda tervisliku eluviisi eeliseid. Jätkake kõigi arsti antud dieedinõuannete
järgimist ja koormake end regulaarselt füüsiliselt.

Soovitatav annus
Täiskasvanud alustavad tavaliselt ravi poole Metforal 1000 mg’i õhukese polümeerikattega
tabletiga (ekvivalentne 500 mg metformiinvesinikkloriidiga) 2…3 korda päevas või 850 mg
metformiinvesinikkloriidiga 2…3 kord päevas (see annus ei ole Metforal 1000 mg’i puhul
võimalik).
Maksimaalne ööpäevane annus on üks Metforal 1000 mg’i õhukese polümeerikattega tablett kolm
korda päevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Üle 10-aastased lapsed ja noorukid alustavad tavaliselt ravi poole Metforal 1000 mg’i õhukese
polümeerikattega tabletiga (ekvivalentne 500 mg metformiinvesinikkloriidiga) üks kord päevas või
850 mg metformiinvesinikkloriidiga üks kord päevas (see annus ei ole Metforal 1000 mg’i puhul
võimalik).
Maksimaalne ööpäevane annus on üks Metforal 1000 mg’i õhukese polümeerikattega tablett kaks
korda päevas. 10…12-aastaste laste ravi on soovitatav ainult arsti konkreetsete juhiste korral, sest
kogemus selles vanuserühmas on piiratud.

Kui te tarvitate ka insuliini, annab teie arst teile soovitused ravi alustamiseks Metforal 1000 mg’ga.

Jälgimine
-
Teie arst võib teha teile regulaarselt veresuhkru analüüse ja kohandada Metforal 1000 mg’i

annust teie veresuhkru väärtuste järgi. Rääkige oma arstiga regulaarselt. See on eriti tähtis laste
ja noorukite puhul või kui olete eakam inimene.
-
Teie arst kontrollib vähemalt kord aastas, kuidas teie neerud töötavad. Teid võib olla vaja

kontrollida sagedamini, kui olete eakas inimene või kui teie neerud ei tööta korralikult.

Kuidas Metforal 1000 mg ’i õhukese polümeerikattega tabletti poolitada
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Tabletivormi tõttu on võimalik poolitada Metforal 1000 mg’i õhukese polümeerikattega tabletti
lihtsalt ja täpselt. Õhukese polümeerikattega tableti võib tavaliselt kahe käega poolitada või
asetada, sügavam poolitusmärk allpool, tasasele kõvale pinnale ja vajutada pöidlaga (vt joonist).Kuidas Metforal 1000 mg’i õhukese polümeerikattega tablette võtta
Võtke tabetid sisse söögi ajal või pärast sööki. Sel moel väldite seedimist mõjutavaid
kõrvaltoimeid. Ärge purustage ega närige tablette. Neelake iga tablett alla klaasi veega.
-
Kui te võtate päevas ühe annuse, tehke seda hommikul (koos hommikusöögiga).

-
Kui te võtate kaks annust päevas, tehke seda hommikul (koos hommikusöögiga) ja õhtul (koos

õhtusöögiga).
-
Kui te võtate kolm annust päevas, tehke seda hommikul (koos hommikusöögiga), lõuna ajal

(koos lõunasöögiga) ja õhtul (koos õhtusöögiga).

Kui teil on mõne aja pärast tunne, et Metforal 1000 mg’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Metforal 1000 mg’i rohkem kui ette nähtud
Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Metforal 1000 mg’i, võib teil tekkida laktatsidoos.
Laktatsidoosi sümptomid on iiveldus, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos
tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Kui see juhtub, võite vajada kohest haiglaravi, kuna
laktatsidoos võib viia koomani. Võtke kohe ühendust arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustate Metforal 1000 mg’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus
tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)
- Seedetrakti probleemid, nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja söögiisu
kadumine. Need kõrvaltoimed esinevad kõige sagedamini ravi alguses Metforal 1000 mg'ga.
Abiks on annuste jagamine päeva peale ja tablettide võtmine söögi ajal või kohe pärast sööki.
Sümptomite püsimisel katkestage Metforal 1000 mg’i võtmine ja pidage nõu oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)
- Maitsetundlikkuse muutused.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)
-
Laktatsidoos: väga harvaesinev, kuid tõsine tüsistus, eriti kui teie neerud ei tööta korralikult.

Kui teil tekib see tüsistus, vajate te kohest ravi.
Laktatsidoosi sümptomid on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb
enesetunne koos tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Nende esinemisel võite vajada
kohest haiglaravi, kuna laktatsidoos võib viia koomani. Lõpetage kohe Metforal 1000
mg’i võtmine ja võtke kohe ühendust arsti või lähima haiglaga.
-
Nahareaktsioonid, nagu nahapunetus (erüteem), sügelus või sügelev lööve (nõgestõbi).

-
B12 vitamiini vähesus veres.

-
Kõrvalekalded maksatalitluse testides või hepatiit (maksapõletik; see võib põhjustada väsimust,

söögiisu kaotust, kehakaalu langust koos naha või silmavalgete kollasusega või ilma selleta).
Selle tekkimisel lõpetage ravimi kasutamine ja rääkige oma arstiga.

Lapsed ja noorukid
Piiratud andmed lastel ja noorukitel näitasid, et kõrvaltoimed sarnanesid iseloomult ja
raskusastmelt täiskasvanutel täheldatutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest

5. Kuidas METFORAL 1000 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Kui last ravitakse Metforal 1000
mg'ga, soovitatakse vanematel ja hooldajatel jälgida ravimi kasutamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Metforal 1000 mg sisaldab
- Toimeaine on metformiinvesinikkloriid.
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg metformiinvesinikkloriidi (vastab 780 mg
metformiinile).
- Teised koostisosad on hüpromelloos, povidoon K 25, magneesiumstearaat (Ph. Eur.) [taimne
päritolu], makrogool 6000, titaandioksiid (E 171).

Kuidas METFORAL 1000 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valged, piklikud, kaksikkumerad tabletid, poolitusmärgiga tableti ühel ja poolitusjoonega teisel
poolel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks (vt lõigust 3 poolitusjuhiseid).

Metforal 1000 mg on müügil pakendites, mis sisaldavad 10, 30, 60, 90 ja 120 õhukese
polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Laboratori Guidotti S.p.A.
Via Livornese, 897
56122 La Vettola (Pisa)
Itaalia

Tootjad:
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Saksamaa

või

Menarini - Von Heyden GmbH
Leipziger Str. 7 - 13
D-01097 Dresden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29
10612 Tallinn


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega:
Belgia
Metformax 1000 mg filmomhulde tabletten
Saksamaa
Siofor 1000
Eesti
Metforal 1000 mg
Itaalia
Metforalmille
Läti
Metforal 1000
Leedu
Metforal 1000 mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg
Metformax 1000 mg comprimés pelliculés 1000 mg
Poola
Siofor 1000
Slovakkia
Siofor 1000
Sloveenia
Siofor 1000 mg
TÅ¡ehhi Vabariik
Siofor 1000
Ungari
Meforal 1000 mg

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

METFORAL 1000 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg metformiinvesinikkloriidi, mis vastab 780 mg
metformiinile.

INN. Metforminum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge, kaksikkumer, piklik, õhukese polümeerikattega tablett, poolitusmärgiga tableti ühel ja
poolitusjoonega teisel pool.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

II tüüpi diabeedi ravi, eriti ülekaalulistel patsientidel, kui ainult dieedi ja füüsilise koormusega ei
saavutata piisavat kontrolli vere glükoosisisalduse üle.
- Täiskasvanutel võib Metforal'i kasutada monoteraapiana või kombinatsioonis teiste
suukaudsete diabeedivastaste ravimite või insuliiniga.
- Üle 10 aastastel lastel ja noorukitel võib Metforal'i kasutada monoteraapiana või
kombinatsioonis insuliiniga.
Ülekaalulistel II tüüpi diabeediga täiskasvanud patsientidel, kellel on metformiinvesinikkloriidi
kasutatud esmavaliku ravimina pärast dieetravi ebaõnnestumist, on täheldatud diabeedi tüsistuste
vähenemist (vt lõik 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud
Monoteraapia ja kombinatsioon teiste suukaudsete antidiabeetiliste ravimitega
Tavaline algannus on 500 või 850 mg metformiinvesinikkloriidi 2 või 3 korda päevas, manustatuna
söögi ajal või pärast sööki.

10 kuni 15 päeva pärast ravi algust kohandatakse annust vastavalt vere glükoosisisaldusele.
Aeglane annuse suurendamine võib parandada gastrointestinaalset taluvust.
Nendel patsientidel, kes saavad metformiinvesinikkloriidi suures annuses (2...3 grammi ööpäevas)
võib asendada kaks 500 mg metformiinvesinikkloriidi õhukese polümeerikattega tabletti ühe Metforal
1000 mg õhukese polümeerikattega tabletiga.
Metformiinvesinikkloriidi maksimaalne soovitatav annus on 3 g ööpäevas, jagatuna kolmeks
annuseks.

1
Kui toimub üleviimine teiselt suukaudselt antidiabeetiliselt toimeainelt, siis on vajalik eelnev ravi
katkestada ja asendada ülalpool mainitud metformiinvesinikkloriidi annusega.

Kombinatsioon insuliiniga
Metformiinvesinikkloriidi ja insuliini võib kasutada kombineeritud ravis, et saavutada paremat
kontrolli vere glükoosisisalduse üle. Metformiinvesinikkloriidi antakse tavalises algannuses, mis on
500 või 850 mg 2 või 3 korda päevas, samas kui insuliini annust kohandatakse vastavalt vere
glükoosisisalduse väärtustele.

Eakad
Võimaliku neerutalitluse alanemise tõttu eakatel tuleb metformiinvesinikkloriidi annust kohandada
neerutalitluse alusel. Vajalik on neerutalitluse regulaarne hindamine (vt lõik 4.4).

Lapsed
Monoteraapia ja kombinatsioon insuliiniga
-
Metforal 1000 mg võib kasutada üle 10 aastastel lastel ja noorukitel.

-
Tavaline algannus on 500 mg või 850 mg metformiinvesinikkloriidi üks kord ööpäevas,

manustatuna söögi ajal või pärast sööki.
Pärast 10 kuni 15 päeva möödumist tuleb annust kohandada vastavalt vere glükoosisisaldusele.
Aeglane annuse suurendamine võib parandada ravimi gastrointestinaalset taluvust.
Metformiinvesinikkloriidi maksimaalne soovitatav annus on 2 g ööpäevas, jagatuna kaheks või
kolmeks annuseks.

Et tabletil on ühel küljel poolitusmärk, võib õhukese polümeerikattega tablette poolitada nagu muid
tablette, kas kahe käe vahel või asetades tableti kõvale pinnale, sügavama poolitusmärgiga pool
allpool, ja vajutades pöidlaga.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Diabeetiline ketoatsidoos, diabeetiline prekooma.
- Neerupuudulikkus või neerutalitluse häire (kreatiniini kliirens < 60 ml/min).
-
Ägedad seisundid, mis võivad mõjutada neerutalitlust, nagu dehüdratsioon, raske infektsioon,


šokk.
-
Äge või krooniline haigus, mis võib põhjustada koe hüpoksiat, nagu südame- või


hingamispuudulikkus, hiljuti läbipõetud müokardiinfarkt, šokk.
-
Maksapuudulikkus, äge alkoholimürgitus, alkoholism.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Laktatsidoos
Laktatsidoos on harvaesinev, kuid tõsine metaboolne tüsistus (suur suremus kohese ravi puudumisel),
mis võib tekkida metformiini akumuleerumisel. Teatatud laktatsidoosi juhud metformiinravil olevatel
patsientidel ilmnesid eelkõige olulise neerupuudulikkusega diabeetilistel patsientidel. Laktatsidoosi
esinemissagedust saab ja tuleks vähendada, hinnates ka teisi riskifaktoreid, nagu halvasti kontrollitud
suhkurtõbi, ketoos, pikaajaline paastumine, ülemäärane alkoholitarbimine, maksapuudulikkus ja kõik
hüpoksiaga seotud seisundid.

Diagnoos
Laktatsidoosi ohtu tuleb arvestada kui esinevad mittespetsiifilised sümptomid nagu lihaskrambid koos
seedehäiretega, nagu kõhuvalu ja raske asteenia.
Laktatsidoosi iseloomustab atsidootiline düspnoe, kõhuvalu ja hüpotermia, millele järgneb kooma.
Diagnostilised laboratoorsed leiud on vere vähenenud pH, plasma laktaadisisaldus > 5 mmol/l ning
suurenenud anioonivaegus ja laktaadi/püruvaadi suhe. Kui kahtlustatakse metaboolset atsidoosi, peab
metformiinravi lõpetama ja patsiendi kohe hospitaliseerima (vt lõik 4.9).
Arstid peaksid hoiatama patsiente laktatsidoosi riski ja sümptomite osas.

2

Neerutalitlus
Et metformiin eritub neerude kaudu, tuleb enne ravi algust ja pärast seda regulaarselt määrata
kreatiniini kliirensit (selle saab arvutada seerumi kreatiniinisisaldusest Cockcrofti-Gaulti valemi abil):
- vähemalt üks kord aastas normaalse neerutalitlusega patsientidel;
- vähemalt 2...4 korda aastas patsientidel, kelle kreatiniini kliirensi tase on normi alumisel piiril ning
eakatel patsientidel.
Vähenenud neerutalitlus esineb eakatel patsientidel sageli ja on asümptomaatiline. Eriline ettevaatus
on vajalik olukordades, kus neerutalitlus võib kahjustuda, nagu näiteks antihüpertensiivse, diureetilise
ravi alguses või alustades ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (MSPVA).

Joodi sisaldavate kontrastainete manustamine
Joodi sisaldavate kontrastainete intravaskulaarne manustamine radioloogilistes uuringutes võib
põhjustada neerupuudulikkust. See võib põhjustada metformiini kuhjumist, mis suurendab
laktatsidoosi riski. Metformiinravi tuleb katkestada enne uuringut või uuringu ajal. Seda ei tohi
alustada uuesti enne 48 tunni möödumist ning alles siis, kui neerutalitlust on uuesti hinnatud ja see on
normaalne (vt lõik 4.5).

Kirurgia
Metformiinravi tuleb katkestada 48 tundi enne elektiivseid operatsioone, mille puhul kasutatakse üld-,
spinaal- või epiduraalanesteesiat. Ravi ei tohi alustada mitte varem kui 48 tundi pärast operatsiooni või
pärast suukaudse toitmise jätkamist ja ainult normaalse neerutalitluse korral.

Teised ettevaatusabinõud
-
Kõik patsiendid peavad jätkama oma dieedi pidamist regulaarse süsivesikute tarbimise

jaotamisega päeva jooksul. Ülekaalulised patsiendid peavad jätkama kalorivaest dieeti.
-
Tavapäraseid laboriteste suhkurtõve jälgimiseks tuleb teha regulaarselt.

-
Metformiin üksi ei põhjusta hüpoglükeemiat, kuid tuleb olla ettevaatlik selle kasutamisel

kombinatsioonis insuliini või muu suukaudse diabeedivastase ravimiga (nt sulfonüüluuread või
meglitiniidid).

Lapsed
Enne ravi alustamist metformiiniga peab II tüübi suhkurtõve diagnoos olema kinnitatud.
Ühe-aastase kestusega kontrollitud kliiniliste uuringute käigus ei täheldatud metformiini mõju kasvule
ja puberteedile, kuid pikaajalised andmed nende konkreetsete punktide osas ei ole kättesaadavad.
Seetõttu tuleb metformiiniga ravitavaid lapsi, eriti eelpuberteediealisi lapsi selles suhtes hoolikalt
jälgida.

Lapsed vanuses 10...12 eluaastat:
Lastel ja noorukitel läbi viidud kliinilistesse uuringutesse kaasati ainult 15 osalejat vanuses 10…12
aastat. Ehkki metformiini tõhusus ja ohutus neil lastel ei erinenud tõhususest ja ohutusest vanematel
lastel ja noorukitel, soovitatakse olla eriti ettevaatlik metformiini määramisel lastele vanuses 10...12
eluaastat.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Alkohol
Äge alkoholimürgistus on seotud laktatsidoosi suurenenud riskiga, eriti
-
paastumise või alatoitumuse korral,

-
maksapuudulikkuse korral.

Vältida alkohoolsete jookide või alkoholi sisaldavate ravimite kasutamist.

Joodi sisaldavad kontrastained
Joodi sisaldavate kontrastainete intravaskulaarne manustamine võib põhjustada neerupuudulikkust,
mis viib metformiini akumuleerumisele ja laktatsidoosi suurenenud riskile.

3
Metformiinravi tuleb katkestada enne protseduuri või selle ajal. Seda ei tohi uuesti alustada enne 48
tunni möödumist ning alles siis, kui neerutalitlust on uuesti hinnatud ja see on normaalne (vt lõik 4.4).

Kasutamisel ettevaatusabinõusid vajavad kombinatsioonid

Ravimid, millel esineb oluline hüperglükeemiline aktiivsus (nagu glükokortikoidid (süsteemselt ja
paikselt manustatuna) ja sümpatomimeetikumid): Vajalik võib olla sagedasem vere glükoosisisalduse
jälgimine, eriti ravi alguses. Vajadusel kohandada metformiini annust ravi ajal nende ravimitega ja
pärast selle lõpetamist.

Diureetikumid, eriti lingudiureetikumid, võivad suurendada laktatsidoosi riski neerutalitlust vähendava
potentsiaali tõttu.

Ravimid, mida transpordib orgaaniliste katioonide transporter-2 (OCT2), näiteks ranolasiin või
tsimetidiin
Metformiini (kasutatuna 1000 mg kaks korda ööpäevas) plasmakontsentratsioon suurenes 1,4 ja 1,8
korda II tüüpi diabeediga isikutel, kes samaaegselt kasutasid ranolasiin vastavalt 500 mg ja 1000 mg
kaks korda ööpäevas.
Seitsme terve vabatahtlikuga läbiviidud uuring näitas, et tsimetidiini annuse 400 mg kaks korda
ööpäevas toimel suurenes metformiini süsteemne ekspositsioon (AUC) 50% ja Cmax 81%.
Seetõttu peab hoolikalt jälgima vere glükoositaset ning kaaluma annuse korrigeerimist soovitatava
annusevahemiku piirides ja diabeedi ravi muutmist, kui samaaegselt manustatakse
tubulaarsekretsiooni teel elimineeruvaid katioonaktiivseid ravimeid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Kontrollimatu suhkurtõbi raseduse ajal (gestatsiooniline või püsiv) on seotud kaasasündinud
väärarendite ja perinataalse suremuse suurenenud riskiga.
Piiratud andmed metformiini kasutamise kohta rasedatel naistel ei viita kaasasündinud väärarendite
suurenenud riskile. Loomkatsetes ei ilmne kahjulikku toimet rasedusele, embrüo või loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule.
Kui patsient planeerib rasedust või on juba rase, ei soovitata suhkurtõbe ravida metformiiniga, vaid
tuleb kasutada insuliini vere glükoosisisalduse hoidmiseks võimalikult lähedal normaalsele, et
vähendada loote väärarendite riski.

Imetamine
Metformiin eritub inimese rinnapiima. Ravitud emade rinnapiima saavatel vastsündinutel/imikutel
metformiini kõrvaltoimeid ei täheldatud. Et kättesaadaval on ainult piiratud andmed, ei soovitata siiski
ravi ajal metformiiniga imetada. Tuleb otsustada, kas katkestada imetamine, arvestades imetamise
kasu ja võimalikku kõrvaltoimete riski lapsele.

Fertiilsus
Isaste või emaste rottide fertiilsust ei mõjutanud metformiini nii kõrge kui 600 mg/kg/päevas annuse
manustamine, mis on ligikaudu kolm korda suurem maksimaalsest inimesele soovitatud päevasest
annusest põhinedes kehapinna võrdlusel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Metformiini monoteraapia ei põhjusta hüpoglükeemiat ja sellepärast ei ole või on ebaoluline autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Siiski tuleb patsiente hoiatada võimaliku hüpoglükeemia riski eest, kui metformiini kasutatakse
kombinatsioonis teiste antidiabeetiliste ravimitega (nt sulfonüüluuread, insuliin või meglitiniidid).

4.8. Kõrvaltoimed


4
Ravi ajal metformiiniga võivad esineda järgmised kõrvaltoimed. Esinemissagedused on määratud
järgmiselt:
väga sage: > 1/10
sage: > 1/100, < 1/10
aeg-ajalt: > 1/1000, < 1/100
harv: > 1/10 000, < 1/1000
väga harv: < 1/10 000
teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv:
- Laktatsidoos (vt lõik 4.4).
- B -vitamiini imendumise vähenemine koos sisalduse vähenemisega seerumis pikaajalise
12
metformiini kasutamise korral. Sellist etioloogiat soovitatakse kaaluda, kui patsiendil esineb
megaloblastiline aneemia.

Närvisüsteemi häired
Sage: maitsetundlikkuse häire.

Seedetrakti häired
Väga sage: gastrointestinaalsed häired, nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja
söögiisu kadumine. Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt ravi algul ja enamikul juhtudest lahenevad
iseenesest. Nende vältimiseks soovitatakse võtta metformiini 2...3 korda päevas söögi ajal või järel.
Annuse aeglane suurendamine võib samuti parandada gastrointestinaalset taluvust.

Maksa ja sapiteede häired
Väga harv: üksikud teated kõrvalekallete kohta maksatalitluse analüüsides või hepatiit, mis laheneb
ravi peatamisel metformiiniga.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga harv: nahareaktsioonid nagu erüteem, sügelus, urtikaaria.

Lapsed
Avaldatud ja turuletulekujärgsetes ning kontrollitud kliinilistes uuringutes piiratud pediaatrilisel
populatsioonil (10…16 eluaastat, ravitud 1 aasta jooksul) oli teatatud kõrvaltoimete profiil sarnane
täiskasvanutel esinevaga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Isegi kuni 85 g metformiinvesinikkloriidi annustega ei ole hüpoglükeemiat täheldatud, kuid nendes
tingimustes on esinenud laktatsidoos. Suur metformiini üleannus või kaasnevad riskitegurid võivad
viia laktatsidoosini. Laktatsidoos on meditsiiniline erakorraline seisund, mida tuleb ravida haiglas.
Kõige efektiivsem meetod laktaadi ja metformiini eemaldamiseks on hemodialüüs.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: vere glükoosisisaldust vähendavad ained, välja arvatud insuliinid,
biguaniidid,
ATC-kood: A10BA02.

5

Toimemehhanism
Metformiin võib avaldada toimet kolme mehhanismi kaudu:
(1) glükoosi tootmise vähendamine maksas, inhibeerides glükoneogeneesi ja glükogenolüüsi;
(2) insuliinitundlikkuse suurendamine lihastes, parandades perifeerset glükoosi haaramist ja
kasutamist;
3) glükoosi imendumise pikendamine soolest.

Metformiin stimuleerib glükogeeni rakusisest sünteesi, mõjutades glükogeeni süntetaasi.
Metformiin suurendab kõikide seni teadaolevate glükoosi transporterite (GLUT-id) transpordivõimet.

Farmakodünaamilised toimed
Metformiin on antihüperglükeemilise toimega biguaniid, mis vähendab nii basaalset kui ka
söögijärgset plasma glükoosisisaldust. Ta ei stimuleeri insuliini sekretsiooni ja seepärast ei põhjusta
hüpoglükeemiat.

Metformiinil on inimeste puhul soodne toime lipiidide ainevahetusele sõltumata toimest glükeemiale.
Seda on näidatud terapeutilistes annustes kontrollitud, keskmistes või pikaajalistes kliinilistes
uuringutes: metformiin alandab üldkolesterooli taset, LDL kolesterooli taset ja triglütseriidide taset.

Metformiini kasutamist seostati kliinilistes uuringutes kas stabiilse kehakaaluga või tagasihoidliku
kaalulangusega.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus
Prospektiivne randomiseeritud uuring (UKPDS) on näidanud intensiivse vereglükoosi kontrollimise
pikaajalist kasu II tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsientidel.
Metformiinvesinikkloriidi ravitulemuste analüüsimine ülekaalulistel patsientidel (pärast dieetravi
ebaõnnestumist) näitas:
suhkurtõve tüsistuste absoluutse riski olulist vähenemist metformiinvesinikkloriidi rühmas (29,8
- sündmust 1000 patsiendiaasta kohta) võrreldes ainult dieediga (43,3 sündmust 1000 patsiendiaasta
kohta, p = 0,0023) ning kombineeritud sulfonüüluurea ja insuliini monoteraapia rühmaga (40,1
sündmust 1000 patsiendiaasta kohta, p = 0,0034);
suhkurtõvega seotud suremuse absoluutse riski olulist vähenemist: metformiinvesinikkloriidiga
- 7,5 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta, ainult dieediga 12,7 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta, p =
0,017;
üldise suremuse absoluutse riski olulist vähenemist: metformiinvesinikkloriidiga 13,5 juhtu 1000
- patsiendiaasta kohta, ainult dieediga 20,6 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta (p = 0,011) ning
kombineeritud sulfonüüluurea ja insuliini monoteraapia rühmaga 18,9 juhtu 1000 patsiendiaasta
kohta (p = 0,021);
müokardiinfarkti absoluutse riski olulist vähenemist: metformiinvesinikkloriidiga 11 juhtu 1000
- patsiendiaasta kohta, ainult dieediga 18 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta (p = 0,01).
Metformiinvesinikkloriidi kasutamisel teise rea ravimina kombinatsioonis sulfonüüluureaga ei
täheldatud paremust kliiniliste lõpptulemuste osas.
I tüüpi suhkurtõvega patsientidel on metformiinvesinikkloriidi kombinatsioonis insuliiniga kasutatud
valitud patsientidel, kuid selle kombinatsiooni kliinilist kasu pole formaalselt kindlaks tehtud.

Lapsed
Kontrollitud 1-aastase kestusega kliinilistes uuringutes on piiratud arvul patsientidel vanuses 10...16
eluaastat saadud samasugune vastus glükeemilise kontrolli osas nagu täiskasvanutel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset metformiinvesinikkloriidi manustamist on T
2,5 tundi. Absoluutne biosaadavus
max
500 mg või 850 mg metformiinvesinikkloriidi tableti puhul on tervetel inimestel ligikaudu 50...60%.
Pärast suukaudset manustamist oli roojast leitud imendumata fraktsioon 20...30%.

6
Suukaudse manustamise järel on metformiini imendumine küllastatav ja ebatäielik. Arvatakse, et
metformiini farmakokineetika on mittelineaarne.
Metformiinvesinikkloriidi soovitatavate annuste ja annustamisskeemidega saavutatakse plasma
tasakaalukontsentratsioonid 24...48 tunniga ja tavaliselt on need alla 1 mikrogrammi/ml. Kontrollitud
kliinilistes uuringutes ei tõusnud metformiini maksimaalne plasmakontsentratsioon (C
) üle 4
max
mikrogrammi/ml isegi maksimaalsete annuste korral.
Toit vähendab metformiini imendumise ulatust ja aeglustab seda veidi. 850 mg
metformiinvesinikkloriidi annuse manustamise järel täheldati maksimaalse plasmakontsentratsiooni
vähenemist 40%, AUC (kontsentratsioonikõvera alune pindala) vähenemist 25% ja maksimaalse
plasmakontsentratsiooni saavutamiseks vajaliku aja pikenemist 35 minuti võrra. Nende leidude
kliiniline tähtsus ei ole teada.

Jaotumine
Seondumine plasmavalkudega on ebaoluline. Metformiin jaotub erütrotsüütidesse. Maksimaalne
kontsentratsioon veres on madalam kui plasmas ja saavutatakse ligikaudu samal ajal. Erütrotsüüdid on
tõenäoliselt teiseks jaotumisruumiks. Keskmine jaotusruumala (V ) on vahemikus 63…276 liitrit.
d

Biotransformatsioon
Metformiin eritub muutumatul kujul uriiniga. Inimesel ei ole metaboliite tuvastatud.

Eritumine
Metformiini renaalne kliirens on > 400 ml/min, viidates eliminatsioonile glomerulaarse filtratsiooni ja
tubulaarse sekretsiooni kaudu. Suukaudse manustamise järel on terminaalse eliminatsiooni
poolväärtusaeg ligikaudu 6,5 tundi.
Kahjustatud neerutalitluse korral on renaalne kliirens aeglustunud proportsionaalselt kreatiniini
kliirensiga ja seega on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud, viies metformiinisisalduse
suurenemisele plasmas.

Lapsed
Uuring üksikannusega: 500 mg metformiinvesinikkloriidi üksikannuse manustamise järel oli lastel
farmakokineetiline profiil samasugune kui tervetel täiskasvanutel.
Uuring korduvannustega: andmed piirduvad ühe uuringuga. Korduvate 500 mg
metformiinvesinikkloriidi annuste kaks korda päevas manustamise järel lastele seitsme päeva jooksul
olid plasma maksimaalne kontsentratsioon (C
) ja süsteemne ekspositsioon (AUC ) vähenenud
max
0-t
vastavalt ligikaudu 33% ja 40% võrreldes suhkurtõvega täiskasvanutega, kes said 500 mg
korduvannuseid kaks korda päevas 14 päeva jooksul. Et annus on individuaalselt kohandatud
glükeemilise kontrolli alusel, on sellel vaid piiratud kliiniline tähtsus.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Hüpromelloos,
povidoon K 25,
magneesiumstearaat (Ph Eur) [taimne]

Õhuke polümeerikate:
Hüpromelloos,
makrogool 6000,
titaandioksiid (E 171).

7

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/alumiiniumblister.
Pakend sisaldab 10, 30, 60, 90 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.
Haiglapakend sisaldab 600 (20 x 30) õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Laboratori Guidotti S.p.A.
Via Livornese, 897
56122 La Vettola (Pisa)
Itaalia

8. Müügiloa number

468805

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 29.03.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.11.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014
8