Tuberkuloos ohustab ühiskonna nõrgimaid

Tuberkuloos ohustab ühiskonna nõrgimaid

Tuberkuloos on raske nakkushaigus, millest on ohustatud ühiskonna nõrgimad - nendeks on HIV-nakkusega inimesed, alkoholi liigtarvitajad, kroonilisi haigusi põdevad inimesed ning üha enam ka lapsed, kes saavad nakkuse oma vanematelt või vanavanematelt.

Eestis diagnoositi 2010. aastal tuberkuloos kuuel lapsel (vanus 0-14) ja kahel noorukil (vanus 15-17). Nendest kuuest lapsest viis said nakkuse oma perekonnaliikmelt. Noorim haigestunud laps oli 9-kuune. Üle-eelmisel aastal oli haigestunud lapsi kolm, 2008. aastal kaks ning 2007. aastal üks laps. Kõik nad said haiguse samuti oma pereliikmete kaudu.

Kuigi tuberkuloosi haigestunute arv on nii Eestis kui mujal Euroopas igal aastal vähenenud, siis samavõrra pole langenud laste haigestumine, toob välja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa keskus (ECDC) oma tänasel rahvusvahelisel tuberkuloosipäeval tehtud pöördumises.

Eestis vaktsineeritakse vastsündinud tuberkuloosi vastu enamasti kohe sünnitusmajas, kuid vaktsineerimine on vabatahtlik ja vanemad kipuvad arvama, et tema last tuberkuloos ei ohusta. ”Vaktsineerimine päästab rasketest haigusjuhtudest, mis võivad lõppeda surmaga, kuid see ei anna eluaegset immuunsust,” selgitas Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepp.

Tuberkuloos ohustab nõrgema immuunsusega inimesi ehk tuberkuloosi riskitegurid on HIV/AIDS, alkoholism, narkomaania, alatoitlus, kroonilised haigused, näiteks diabeet, vähkkasvajad, kroonilised põletikud, aga ka alatoitlus. Piret Viiklepa sõnul on HIV-positiivsel inimesel, kes ei saa antiretroviirusravi, 30 korda suurem tõenäosus haigestuda tuberkuloosi võrreldes HIV-negatiivsega. „Möödunud  aastal oli tuberkuloosihaigete seas HIV-positiivseid kokku 34, mis moodustab 10,2% kõigist haigetest,“ lisas ta.

Kuigi Eestis on tuberkuloosi ravi, ravimid ja tuberkuloosi kahtluse korral terviseuuringud kõigile patsientidele tasuta, raskendab haigusleviku vähendamist ravikatkestajate suur osakaal. 2009. aastal katkestas ravi ligi 6% tavatuberkuloosihaigetest ja 12% multiravimresistentse ehk ravile raskesti alluva tuberkuloosi haigetest. Eesti tuberkuloosiprogrammi juht, arst-õppejõud Kai Kliiman on oma uurimistöös välja toonud, et ravikatkestamise peamine põhjus on alkoholi kuritarvitamine - 78%-l juhtudest. Ravimata tuberkuloosihaige võib aga aastas nakatada 10-15 inimest.

”Lisaks tuberkuloosi ravile tuleb meil samaaegselt tegeleda ka riskirühma kuuluvate  patsientide sõltuvusraviga ja sotsiaalsete vajadustega,” rõhutas Viiklepp. ”Seetõttu on alates käesolevast aastast võimalus pakkuda motiveeritud haigetele tuberkuloosiravi ajal kaasuvalt tasuta alkolsõltuvuse ravi Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus.”

Samal teemal:
24. märts- ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise päev

Kas see artikkel oli kasulik?


 

Lisa kommentaar

Saada