Mäluprobleemid vaevavad sagedamini mehi?

Mäluprobleemid vaevavad sagedamini mehi?

Värske uuringu andmetel võib kerge kognitiivne häire (KKH) olla meestel sagedam kui naistel.

Kerge kognitiivne häire on haigusseisund, mille korral esineb inimesel mälu- või mõtlemistegevusega seotud probleeme, mis ei piirdu tavapärasest vananemisprotsessist tingitutega. Uuringus leiti, et meestel esines kerget kognitiivset häiret poolteist korda rohkem kui naistel. Kõnealune haigusseisund päädib sageli Alzheimeri tõvega, vahendab Science Daily.

„Tegemist on esimese uuringuga, mis viidi läbi iseseisvalt toime tulevate isikute seas leidmaks tõestust väitele, et kerge kognitiivne häire on meeste seas sagedam,“ selgitas uuringu autor Ronald Petersen (MD, PhD) Minnesota osariigis Rochesteris asuvast Mayo kliinikust. „Juhul, kui teised uuringud kinnitavad neid tulemusi, võib see viidata sellele, et kõnealuse haiguse kujunemisel mängivad rolli soolised tegurid. Näiteks võivad mehed kogeda kognitiivsete võimete langust varem, kuid see langus on järkjärgulisem. Seevastu naistel võib üleminek normaalse mälu seisundist dementsusesse avalduda küll hiljem, aga selle kulg võib olla kiirem.“

Uuringu raames küsitleti Minnesota osariigis Olmsteadi maakonnas 2050 inimest vanuses 70–89. Osalejatel paluti anda teavet oma mälu ja haiguste kohta, samuti kontrolliti nende mälu ja mõtlemisoskusi.

Uuringus leiti, et peaaegu 14 protsendil osalejatest oli kerge kognitiivne häire, umbes 10 protsendil esines dementsust ning 76 protsendil testitutest olid mälu ja mõtlemisoskused normaalsed. Kerge kognitiivne häire oli kokku 19 protsendil meestest, naistel oli sama näitaja 14.

„Meie tulemused, mille kohaselt esineb kerget kognitiivset häiret ja dementsust 22 protsendil patsientidest, tõstavad esile nende haigusseisundite tähtsuse rahvatervise seisukohast ning rõhutavad seda, kui tähtis on töötada nende jaoks välja ravi,“ selgitas Petersen. Suurem kerge kognitiivse häire esinemissagedus oli uuringu andmetel ka nendel, kelle haridustase oli madalam või kes ei olnud kunagi abielus olnud.

Kas see artikkel oli kasulik?


 

Lisa kommentaar

Saada