Üliaktiivne põis tüütab naisi

Üliaktiivne põis tüütab naisi

Enam kui 1100 naist hõlmanud internetiküsitluse tulemused näitavad, et üliaktiivse põie sündroom pigem tüütab keskealisi naisi ja põhjustab neile pingeid kui tekitab piinlikkus- ja häbitunnet.

Küsitluse läbiviija sõnul on selle tulemused väga olulised, kuna aitavad mõista tundeid, mida see terviseprobleem naistes tekitab, mis omakorda võib viia ravijuhendite parema järgimiseni ja anda arstidele põhjalikumat teavet selle kohta, kuidas patsiendid saaksid haigusnähtudega toime tulla, vahendab WebMD.

Küsitlus viidi läbi 2009. aasta märtsis Nancy Mulleri eestvedamisel, kes on Lõuna-Carolina osariigis Charlestonis asuva USA kontinentsusühingu (National Association for Continence) tegevjuht. 611 naist vanuses 40–65 eluaastat, kellel oma ütluste järgi oli üliaktiivse põie sündroom, kirjeldasid, milliseid tundeid see tervisehäda neis tekitab, mis ajendas neid ravivõimalusi otsima ja miks nad ravi jätkasid või selle katkestasid.

Küsitletud naised jaotati kolme rühma: need, kes polnud kunagi ravi saanud, need, kes said parajasti ravi, ja need, kes oli ravi katkestanud.

Küsitlustulemuste analüüsimisel selgus järgmist.

  • 78% naistest otsis ravivõimalusi, kuna haigusnähud põhjustasid pingeid.
  • 39% olid üliaktiivse põie sündroomist häiritud ja vaid 24% tundsid piinlikkust.
  • 68% naisi tabas iseeneslik uriinieritus juhul, kui nad ei jõudnud õigel ajal tualetti (ravi katkestanutel oli sama näitaja 78%).
  • 88% olid sündroomiga toime tulemiseks võtnud ravimeid.
  • Vaid 22% olid käimasoleva raviga rahul ja 28% pidasid ravi liiga kalliks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada