DUPHASTON

Toimeained: düdrogesteroon

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DUPHASTON ja milleks seda kasutatakse

Mis on Duphaston
Duphaston sisaldab ravimit, mida nimetatakse düdrogesterooniks.
- Düdrogesteroon on kunstlikult toodetud hormoon.
- See on väga sarnane hormoonile progesteroon, mida toodetakse teie organismis.
- Duphaston’i tüüpi ravimeid nimetatakse gestageenideks.

Milleks Duphaston’i kasutatakse
Duphaston’i võib kasutada ainsa ravimina või koos östrogeeniga. Kas te peate võtma ka östrogeeni,
sõltub sellest, mis põhjusel te seda ravimit võtate.

Duphaston’i kasutatakse:
• probleemide puhul, mis võivad tekkida, kui teie organismis ei toodeta piisavalt progesterooni:
-
valulikud menstruatsioonid

-
endometrioos - kui emaka sisekesta koed kasvavad väljaspool emakat

-
kui menstruatsioonid on ära jäänud enne menopausi

-
ebaregulaarsed menstruatsioonid

-
ebatavaliselt rasked menstruaalverejooksud või emaka verejooksud menstruatsioonide vahel

-
premenstruaalne sündroom (PMS)

-
raseduse katkemise riski vähendamiseks

-
progesterooni madalast tasemest tingitud viljatus


• menopausi nähtude raviks - sellist ravi nimetatakse hormoonasendusraviks (HAR).
- Haigusnähud on erinevatel naistel erinevad.
- Nende hulka võivad kuuluda kuumahood, öine higistamine, unehäired, tupekuivus ja
urineerimisprobleemid.

Kuidas Duphaston toimib
Organismis toimub tavaliselt kehaomase hormooni progesterooni tasakaalustamine östrogeeniga (mis
on teine peamine naissuguhormoon). Kui teie organismis ei toodeta piisavalt progesterooni, teeb
Duphaston puudujäägi tasa ning taastab tasakaalu.

Teie arst võib teil soovitada võtta lisaks Duphaston’ile ka östrogeeni. See sõltub põhjusest, miks te
Duphastoni’i võtate.

Mõnedel naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HARi, võib see põhjustada emaka
sisekesta ebanormaalset paksenemist. See võib olla probleemiks ka juhul kui teil ei ole emakat, kuid
on varem olnud endometrioos. Võttes teatud perioodil menstruatsiooni tsükli jooksul
düdrogesterooni, aitab see ära hoida emaka sisekesta vohamist.

2. Mida on vaja teada enne DUPHASTON võtmist

Ärge kasutage Duphaston'i:
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) düdrogestrerooni või Duphaston’i mõne koostisosa suhtes

(loeteletud lõigus 6).
-
kui teil on või on varem olnud kasvaja, mis halvenes progesterooni kasutamisel - nt ajukasvaja,

mida nimetatakse meningioomiks
-
kui teil on verejooks tupest, mille põhjus on teadmata.

Ärge võtke Duphaston’i, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, rääkige oma arsti
või apteekriga, enne kui alustate Duphaston’i võtmist.

Kui te võtate Duphaston’i koos östrogeeniga, nt osana HARist, lugege palun ka „Ärge kasutage“
lõiku oma östrogeeni sisaldava ravimi pakendi infolehest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Duphaston
Kui te peate võtma Duphaston’i ebaregulaarsete verejooksude tõttu, teeb arst verejooksude põhjuse
kindlaks enne ravi alustamist selle ravimiga.

Kui teil tekib ootamatu verejooks või määrimine tupest, siis tavaliselt ei ole muretsemiseks
põhjust. See on eriti tõenäoline, kui te võtate Duphaston’i esimest kuud.
Siiski pange otsekohe kinni aeg arsti vastuvõtule, kui verejooks või määrimine:
- kestab rohkem kui mõne kuu jooksul
- algab pärast seda, kui ravi on juba mõnda aega kestnud
- kestab edasi isegi pärast ravi lõpetamist.
See võib olla emaka sisekesta paksenemise nähuks. Teie arst selgitab välja verejooksu või määrimise
põhjuse ja võib teha analüüse, et teha kindlaks, ega teil ei ole emaka sisekesta vähkkasvajat.

Kontrollige koos oma arsti või apteekriga enne Duphaston’i võtmist, ega teil ei ole mõnda
järgmistest haigustest:
- depressioon
- maksaprobleemid
- harvaesinev verehaigus, mis kandub edasi perekondlikus liinis (pärilik haigus), mida
nimetatakse porfüüriaks.
Kui midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), rääkige oma arsti või apteekriga
enne kui hakkate võtma Duphaston’i. On eriti tähtis rääkida neile, kui eelnimetatud probleemid on
varem süvenenud raseduse või varasema hormoonasendusravi jooksul. Ravi jooksul Duphaston’iga
võib teie arst soovida teid sagedamini kontrollida. Kui need nähud tekivad või süvenevad
Duphaston’i võtmise ajal, võib arst teie ravi lõpetada.

Duphaston ja HAR
Lisaks ravist saadavale kasule kaasneb HARiga ka mõningaid riske, mida te peate koos arstiga
kaaluma enne kui otsustate neid ravimeid võtta. Kui te võtate Duphaston’i koos östrogeeniga osana
HAR-st, võib järgnev info olla teie jaoks oluline. Palun lugege ka infolehte, mis on kaasas teie
östrogeenipreparaadiga.

Varajane menopaus
On olemas piiratud andmed, mis tõendavad varajase menopausi raviks HARi kasutamisega
kaasnevaid riske. Noorematel naistel on riskitase väiksem. See tähendab, et noorematel naistel võib
kasu/riski tasakaal HARi kasutamisel varajase menopausi ravis olla parem kui vanematel naistel.

Meditsiinilised läbivaatused
Enne kui alustate või taasalustate HAR, küsib arst teilt teie ja teie perekonnas esinenud haiguste kohta
ning võib otsustada, et soovib teile teha rinnanäärmete või vaagnaorganite (alakõhu) läbivaatuse.
Enne ravi ja ravi jooksul võib arst teostada skriininguuringuid, nt mammogramm (rinnanäärmete
röntgenuuring). Ta ütleb teile, kui sageli peate neid uuringuid tegema. Kui olete juba alustanud
Duphaston’i võtmist, peate käima regulaarselt oma arsti juures läbivaatustel (vähemalt üks kord
aastas).

Endomeetriumi vähk ja endomeetriumi hüperplaasia
Naistel, kellel on alles emakas ja kes võtavad ainult östrogeen-HARi pikema aja jooksul, on suurem
risk järgmiste haiguste tekkeks:
- endomeetriumi vähk (emaka sisekihi vähk)
- endomeetriumi hüperplaasia (emaka sisekesta ebanormaalne paksenemine).
Seda lisariski võimaldab vältida Duphaston’i võtmine lisaks östrogeenile (vähemalt 12 päeva iga kuu
või 28-päevase tsükli jooksul) või pidev kombineeritud östrogeen-gestageenravi.

Rinnanäärmevähk
Naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen-HARi, aga võimalik et ka ainult östrogeen-HARi, on
suurem risk rinnanäärmevähi tekkeks. See risk sõltub sellest, kui kaua te HARi kasutate. Täiendav
risk avaldub ligikaudu 3 raviaasta järel. See on aga pöörduv 5 aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Te peate kindlasti:
- käima regulaarselt rinnanäärmeid kontrollimas - teie arst ütleb teile, kui sagedasti on tarvis käia
- kontrollima regulaarselt oma rinnanäärmeid järgmiste muutuste suhtes:

- naha muhklikuks muutumine

- nibu välimuse muutused

- mistahes nähtavad või tuntavad mügarikud.
Kui märkate mistahes muutusi, pange otsekohe kinni aeg oma arsti vastuvõtule.

Munasarja vähk
Munasarja vähk (ovaariumide kartsinoom) on väga harva esinev tõsine haigus. Seda võib olla raske
diagnoosida, kuna tihti puuduvad selle haiguse puhul ilmsed nähud. Ainult östrogeeni sisaldava HARi
puhul, mis kestab kauem kui 5 aastat, on risk munasarja vähi tekkeks arvatavasti kergelt suurenenud.
Mõned uuringud viitavad, et ka pikemaajaline östrogeen-gestageen-HAR võib kaasa tuua samasuguse
(või veidi väiksema) riski.

Verehüübed
HAR suurendab riski verehüüvete tekkimiseks veenides. Risk on kuni 3 korda suurem kui HARi
mitte kasutavatel inimestel. See risk on suurim HARi esimese aasta jooksul.

Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida verehüübed, kui:
- olete vanemaealine
- teil on vähk
- te olete tugevas ülekaalus
- te võtate östrogeeni
- te olete rase või olete hiljuti sünnitanud lapse
- teil (või mõnel teie lähedasel pereliikmel) on olnud varem verehüübeid, sh jalas või kopsus
- te olete olnud pikemat aega voodirežiimil suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu (vt
infot alalõigus „Operatsioonid“)
- teil on seisund, mida nimetatakse süsteemseks erütematoosseks luupuseks (SLE) - see on
probleem, mis põhjustab liigesevalu, nahalööbeid ja palavikku.
Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta (või te ei ole kindel), rääkige sellest oma arstiga, et saada
teada, kas te tohiksite võtta HARi.

Kui teil tekib jalas valulik paistetus, rinnus äkiline valu või hingamisraskused:
- pöörduge koheselt arsti poole
- ärge võtke enam HARi kuni arst ütleb teile, et võite seda jätkata.
Need võivad olla verehüübe tunnused.

Samuti rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate ravimeid verehüüvete tekkimise
ärahoidmiseks (antikoagulante), varfariini. Teie arst pöörab teie puhul erilist tähelepanu HARi
võtmisega kaasnevatele kasudele ja riskidele.

Operatsioonid
Kui teil planeeritakse operatsiooni, rääkige oma arstile enne operatsiooni, et kasutate HARi. Tehke
seda aegsasti enne operatsiooni. Võib-olla tuleb teil HARi kasutamine katkestada paar nädalat enne
operatsiooni. Mõnedel juhtudel võite enne ja pärast operatsiooni vajada mõnd muud ravimit. Teie arst
ütleb teile, millal te võite uuesti alustada HARi võtmist.

Südamehaigus
HAR ei aita südamehaigusi ennetada. Naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen-HARi, on veidi
suurem tõenäosus haigestuda südamehaigusesse kui nendel, kes HARi ei kasuta. Südamehaiguse risk
suureneb ka koos vanusega. Östrogeen-gestageen-HARi kasutamisest tingitud südamehaiguse
lisajuhtude arv on tervetel naistel menopausilähedases vanuses väga väike. See lisajuhtude arv
suureneb koos vanusega.

Kui teil tekib valu rinnus, mis kiirgub kätte või kaela:
- pöörduge koheselt arsti poole
- ärge võtke enam HARi kuni arst ütleb teile, et võite seda jätkata.
See valu võib olla südameinfarkti tunnuseks.

Insult
Östrogeen-gestageen-HAR ja ainult östrogeen-HAR suurendavad insuldi tekkeriski. Risk on
ligikaudu poolteist korda suurem kui inimestel, kes HARi ei kasuta. Kasutajate risk võrreldes
mittekasutajatega
ei muutu vanusega ega menopausist möödunud ajaga. Insuldi risk suureneb koos vanusega. See
tähendab, et HARi kasutavatel naistel suureneb insuldi üldine risk koos vanusega.

Kui teil tekib tugev peavalu või migreen ilma selge põhjuseta (koos nägemisprobleemidega või ilma):
- pöörduge koheselt arsti poole
- ärge võtke enam HARi kuni arst ütleb teile, et võite seda jätkata.
See võib olla varajane hoiatav insuldi tunnus.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Koostoimed ei ole teada.
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid ravimeid.

Eeskätt rääkige oma arstile või apteekrile, kui võtate mõnda järgnevatest ravimitest.
Need ravimid võivad vähendada Duphaston’i toimet ja viia määrimise või veritsemiseni:
- naistepuna ürti, palderjanijuurt, salveid või hõlmikpuud sisaldavad taimsed ravimid.
- krampide (epilepsia) vastased ravimid - nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin.
- infektsioonide vastased ravimid - nt rifampitsiin, rifabutiin.
- HIV infektsiooni (AIDS-i) vastased ravimid - nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens.
Kui midagi ülalnimetatust kehtib teie kohta (või te ei ole kindel) rääkige oma arsti või apteekriga
enne kui võtate Duphaston’i.

Duphaston’i võtmine koos toidu ja joogiga
Duphaston’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Lapsed ja noorukid
Lastel ei kasutata Duphaston’i enne esimest menstruatsiooni. On teadmata, kui ohutu või efektiivne
on Duphaston’i kasutamine 12…18-aastastel noorukitel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Puuduvad tõendid, et düdrogesteroon vähendaks teie viljakust, kui seda võetakse nii nagu arst on
soovitanud.

Rasedus
Võimalik on hüpospaadia (peenise sünnidefekt, mis hõlmab kusitiava) riski suurenemine lastel, kelle
emad on võtnud teatud gestageene. See riski suurenemine ei ole siiski veel kindel. Siiani puudub
tõendus, et düdrogesterooni võtmine raseduse ajal võiks olla kahjulik. Rohkem kui 10 miljonit rasedat
on võtnud Duphaston’i.
- Rääkige oma arstiga enne Duphaston’i võtmist, kui olete rase.
- Kui te rasestute või arvate, et võite olla rase, pöörduge arsti poole. Arst kaalub teie kasu ja riski
seoses Duphaston’i võtmisega raseduse ajal.

Imetamine
Ärge võtke Duphaston’i, kui toidate last rinnaga. On teadmata, kas Duphaston jõuab ema rinnapiima
ja mõjutab last. Uuringud teiste gestageenidega näitavad, et väike osa neist jõuab ema rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Duphaston’i võtmise ajal võite tunda unisust või pearinglust. See on tõenäolisem esimestel tundidel
pärast ravimi võtmist. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige mingeid sõidukeid ega käsitsege tööriistu
või masinaid. Oodake sõiduki juhtimise ja masinate või tööriistade käsitsemisega, kuni teate, kuidas
Duphaston teid mõjutab.

Oluline teave mõningate Duphaston’i koostisainete suhtes
Duphaston sisaldab piimasuhkrut (laktoosi). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Siia kuuluvad harvaesinevad perekondlikult
edasikanduvad probleemid, mis mõjutavad seda, kuidas organism laktoosi kasutab, nt
laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

3. Kuidas DUPHASTON võtta

Kasutage Duphaston'i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst kohandab annuse teile sobivaks.

Ravimi võtmine
- Neelake tablett alla veega.
- Võite tablette võtta koos toiduga või ilma.
- Kui te peate võtma rohkem kui ühe tableti, jagage need ühtlaselt päeva peale. Näiteks võtke
üks tablett hommikul ja teine õhtul.
- Proovige võtta tablette iga päev samal kellaajal. See aitab teil ka tabletivõtmist meeles pidada.
- Poolitusjoon tabletil on vaid tableti poolitamiseks, et hõlbustada selle allaneelamist. Seda ei
tohi kasutada tableti võrdseteks annusteks poolitamise eesmärgil.

Kui palju ravimit võtta
Tablettide arv, mida peate võtma ja päevad, millal ravimit võtta, sõltuvad seisundist, mida teil
ravitakse. Kui teil käivad veel loomulikud menstruatsioonid, loetakse tsükli esimeseks päevaks
vereerituse esimest päeva. Kui teil ei ole enam loomulikke menstruatsioone, võib arst otsustada, kuna
alustada 1. tsükli päevaga ning alustada tablettide võtmist.

Valulikud menstruatsioonid
- Võtke 1 kuni 2 tabletti päevas.
- Tehke seda ainult tsükli 5. kuni 25. päeval.

Endometrioos
- Võtke 1 kuni 3 tabletti päevas.
- Teile võidakse soovitada, et võtaksite oma tablette:

- igal tsükli päeval või

- ainult tsükli 5. kuni 25. päeval.

Kui menstruatsioonid on lõppenud enne menopausi saabumist
- Võtke 1 kuni 2 tabletti päevas.
- Tehke seda oma eeldatava menstruaaltsükli teise poole neljateistkümne päeva jooksul.

Ebaregulaarsed menstruatsioonid
- Võtke 1 kuni 2 tabletti päevas.
- Tehke seda oma tsükli teisel poolel kuni järgmise tsükli esimese päevani.
- Tablettide võtmise alguspäev ja päevade hulk, kui kaua ravimit võtate, sõltuvad teie tsükli
pikkusest.

Kui menstruaalverejooks on ebatavaliselt tugev või kui see toimub tsükli keskel
- Kui ravi alustatakse verejooksu peatamiseks:

- Võtke 2 või 3 tabletti päevas.

- Tehke seda kuni kümme päeva.
- Ravi jätkamiseks:

- Võtke 1 või 2 tabletti päevas

- Tehke seda tsükli teise poole jooksul.
- Tableti võtmise alguspäev ja päevade hulk, kui kaua ravimit võtate, sõltub teie tsükli pikkusest.

Premenstruaalne sündroom (PMS)
- Võtke 2 tabletti päevas.
- Tehke seda tsükli teisel poolel kuni järgmise tsükli esimese päevani.
- Tabletivõtmise alguspäev ja päevade hulk, kui kaua ravimit võtate, sõltub teie tsükli pikkusest.

Raseduse katkemise riski vähendamiseks
- Kui teil ei ole varem esinenud raseduse katkemist:

- Võtke ühe annusena kuni 4 tabletti

- Seejärel võtke 2 või 3 tabletti päevas kuni sümptomite lõppemiseni
- Kui teil on varem esinenud raseduse katkemist:

- Võtke 2 tabletti päevas

- Tehke seda kuni kaheteistkümnenda rasedusnädalani.

Madalast progesteroonitasemest tingitud viljatuse ravi
- Võtke 1 või 2 tabletti päevas
- Tehke seda tsükli teisel poolel kuni järgmise tsükli esimese päevani.
- Tabletivõtmise alguspäev ja päevade hulk, kui kaua ravimit võtate, sõltub teie tsükli pikkusest.
- Jätkake ravi vähemalt kolme järjestikuse tsükli jooksul.

Menopausi sümptomite ravi - HAR
- Kui olete järjestikusel HARil (võtate östrogeeni tablette või kasutate plaastrit kogu tsükli
jooksul):

- Võtke 1 tablett päevas

- Tehke seda iga kahekümne kaheksa päevase tsükli jooksult vähemalt neliteist päeva.
- Kui olete tsüklilisel HARil (võtate östrogeeni tablette või kasutate plaastrit tavaliselt 21 päeva
jooksul, millele järgneb 7-päevane ravivaba intervall):

- Võtke 1 tablett päevas

- Tehke seda östrogeenravi viimase kaheteistkümne kuni neljateistkümne päeva jooksul.
- Vajadusel võib arst suurendada teie annust 2 tabletini päevas.

Kui te võtate Duphaston'i rohkem kui ette nähtud
Kui teie (või keegi teine) on võtnud liiga palju Duphaston'i tablette, ei põhjusta need tõenäoliselt
mingit kahju. Ravi ei ole vajalik. Kui olete mures, konsulteerige oma arstiga.

Kui te unustate Duphaston'i võtta
- Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub. Kui on siiski möödunud rohkem kui 12
tundi ajast, kui pidite tableti võtma, jätke vahelejäänud tablett võtmata ja võtke järgmine tablett
tavalisel ajal.
- Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
- Kui annus jääb võtmata, võib teil tekkida mõningane määrimine või veritsemine.

Kui te lõpetate Duphaston'i võtmise
Ärge lõpetage Duphaston'i võtmist enne oma arstiga konsulteerimist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Duphaston põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle
ravimiga võib esineda järgmisi kõrvaltoimeid.

Ainult Duphaston'i võtmisel esinevad
Lõpetage Duphaston'i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate järgmisi
kõrvaltoimeid:
- maksaprobleemid - nähtude hulka võivad kuuluda naha või silmavalgete kollaseks muutumine
(ikterus), nõrkustunne, üldine halb enesetunne või kõhuvalu (esineb vähem kui 1 inimesel 100-
st).
- allergilised reaktsioonid - nähtude hulka võivad kuuluda hingamisraskus või reaktsioonid, mis
haaravad kogu keha, nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või madal vererõhk (esineb vähem
kui 1 inimesel 1000-st).
- nahaturse näo ja kurgu piirkonnas, mis võib põhjustada hingamisraskust (esineb vähem kui 1
inimesel 1000-st).
Lõpetage koheselt Duphastoni võtmine ja pöörduge arsti poole, kui märkate mõnda ülalmainitud
kõrvaltoimet.

Muud kõrvaltoimed ainult Duphaston’i võtmisel:

Sage (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st):
- migreen, peavalu
- iiveldus
- rindade hellus või valulikkus
- ebaregulaarsed, vererohked või valulikud menstruatsioonid
- menstruatsioonide puudumine või normaalsest harvem esinemine.
Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1 inimesel 100-st):
- kaalutõus
- pearinglustunne
- masendustunne
- oksendamine
- allergilised nahareaktsioonid - nt lööve, tugev sügelus või nõgestõbi
Harv (esineb vähem kui 1 inimesel 1000-st):
- unisustunne
- rindade suurenemine
- aneemia tüüp, mille korral toimub punaste vereliblede lagunemine
- vedeliku kogunemisest tingitud tursed, tihti sääre alumises osas või pahkluudel
- progestogeensõltuvate kasvajate mõõtmete suurenemine (nt meningioom).

Noorukpatsientidel on kõrvaltoimed eeldatavasti samasugused kui täiskasvanutel.

Kõrvaltoimed, mis tekivad Duphaston’i võtmisel koos östrogeeniga (östrogeen-gestageen-HAR)

Kui te võtate Duphaston’i koos östrogeeniga, lugege palun ka patsiendi infolehte, mis on kaasas
östrogeenipreparaadiga. Rohkem infot alljärgnevate kõrvaltoimete kohta vt lõik 2.

Lõpetage Duphaston’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate järgmisi
kõrvaltoimeid:
- Valulik turse sääres, äkki tekkinud valu rinnus või hingamisraskus. Need võivad olla verehüübe
(trombi) nähud
- Valu rinnus, mis kiirgub käsivarde või kaela. See võib olla südameinfarkti näht
- Tugev, ebaselge põhjusega peavalu või migreen (koos nägemisprobleemidega või ilma). Need
võivad olla insuldi nähud.
Lõpetage Duphaston’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui märkate mõnda ülalnimetatud
kõrvaltoimet.

Pange koheselt kinni arsti vastuvõtuaeg, kui te märkate:
- naha muhklikuks muutumine rinnal, nibu välimuse muutused või nähtavad või tuntavad
mügarikud. Need võivad olla rinnanäärmevähi tunnused.

Teiste kõrvaltoimete hulka, mis tekivad Duphaston’i kasutamisel koos östrogeeniga, kuuluvad emaka
sisekesta paksenemine või vähk ja munasarja vähk.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas DUPHASTON säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Duphaston'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duphaston sisaldab

-
Toimeaine on düdrogesteroon. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg

düdrogesterooni.
-
Abiained on laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid

,
magneesiumstearaat, makrogool 400, titaandioksiid (E 171)

Kuidas Duphaston välja näeb ja pakendi sisu
Ümar kaksikkumer poolitusjoonega valge õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on
mõlemal pool poolitusjoont märgistus „155“.
Poolitusjoon tabletil on vaid tableti poolitamiseks, et hõlbustada selle allaneelamist. Seda ei tohi
kasutada tableti võrdseteks annusteks poolitamise eesmärgil.

Blisterpakend koosneb alumiinium-fooliumist ja PVC kilest ja võib olla kaetud PVDCga.
Pakendis on 20 tabletti.

Müügiloa hoidja
BGP Products B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Holland

Tootja
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Duphaston, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg düdrogesterooni.
INN. Dydrogesteronum

Sisaldab laktoosi. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett

Ümar kaksikkumer poolitusjoonega valge õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on
mõlemal pool poolitusjoont märgistus "155".

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Hormoonasendusravi lisaks östrogeenile peri- ja postmenopausis östrogeeni toime vähendamiseks
terve emakaga naistel.

Endogeense progesterooni puudulikkusest tingitud:
- düsmenorröa
- endometrioos
- sekundaarne amenorröa
- menstruaaltsükli häired
- düsfunktsionaalsed emaka verejooksud
- premenstruaalne sündroom
- ähvardav ja habituaalne abort, mis on seotud tõestatud progesterooni puudulikkusega
- kollaskeha puudulikkusest tingitud viljatus

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annust, raviplaani ja ravi kestust võib kohandada vastavalt talitlushäire raskusele ning kliinilisele
vastusele.

Düsmenorröa
: 10 mg 2 korda päevas tsükli 5ndast päevast kuni 25nda päevani
Endometrioos
: 10 mg 2 või 3 korda päevas tsükli 5ndast päevast kuni 25nda päevani
või pidevalt
Düsfunktsionaalsed
: 10 mg 2 korda päevas 5...7 päeva koos östrogeeniga
emakaverejooksud
(verejooksu peatamiseks)
Düsfunktsionaalsed
: 10 mg 2 korda päevas koos östrogeeniga tsükli 11ndast päevast kuni
emakaverejooksud
25nda päevani
(verejooksu
ennetamiseks)
Sekundaarne amenorröa
: 10 või 20 mg düdrogesterooni päevas 14 päeva jooksul oletatava
menstruaaltsükli teisel poolel, et saavutada sekretsiooni optimaalne
muutus endomeetriumis, mida on eelnevalt sobivalt ette valmistatud
endo- või eksogeense östrogeeniga.
Pre-menstruaalne
: 10 mg 2 korda päevas alates tsükli 11ndast päevast kuni 25nda päevani
sündroom
Ebaregulaarsed tsüklid
: 10 mg 2 korda päevas alates tsükli 11ndast päevast kuni 25nda päevani
Ähvardav abort
: 40 mg korraga, seejärel 10 mg iga 8 tunni järel kuni sümptomid
taanduvad. Kui sümptomid püsivad või taastekivad ravi ajal, võib
doosi tõsta 1 tableti võrra iga 8 tunni järel. Saavutatud efektiivne
doos peab jääma samaks ühe nädala jooksul pärast sümptomite
kadumist ning annust võib seejärel järk-järgult vähendada kui
sümptomid ei taastu.

Habituaalne abort
: Ravi peaks alustama nii vara kui võimalik, soovitavalt enne
rasestumist: 10 mg 2 korda päevas tsükli 11ndast 25nda päevani kuni
rasestumiseni, edasi 10 mg 2 korda päevas kuni raseduse 12nda
nädalani, seejärel võib annust järk-järgult vähendada.
Kollaskeha
: 10 või 20 mg päevas alates menstruaaltsükli teisest poolest kuni
puudulikkusest tingitud
järgmise tsükli esimese päevani. Ravi peaks kestma vähemalt 3
viljatus
järjestikust tsüklit.

Hormoonasendusravi.
- Pidev järjestikune ravi: östrogeeni manustatakse pidevalt ning 28-päevase tsükli viimase 14
päeva jooksul võetakse üks 10 mg düdrogesterooni tablett päevas.
- Tsükliline ravi: östrogeeni manustatakse ravivabade perioodidega tsükliliselt - tavaliselt 21
päeva ravi ning 7 päeva ilma ravita. Ravitsükli viimase 12…14 päeva jooksul võetakse üks 10
mg düdrogesterooni tablett päevas.
- Sõltuvalt kliinilisele vastusele võib düdrogesterooni annust suurendada 20 mg-ni päevas.

Düdrogesterooni ei ole sobiv kasutada enne menstruatsiooni algust. Düdrogesterooni ohutus efektiivsus 12…18-aastastel noorukitel ei ole kindlaks tehtud. Olemasolevad andmed selle
vanusegrupi kohta on toodud lõikudes 4.8 ja 5.1, kuid nende põhjal ei saa annustamissoovitusi
määrata.

Suukaudne.
Suuremate annuste manustamiseks peab tablette võtma päeva jooksul võrdseteks annusteks jagatuna.

4.3. Vastunäidustused

Teadaolev ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Teadaolev gestageensõltuv kasvaja või kahtlus sellele.
Diagnoosimata verejooks tupest.
Düdrogesterooni kasutamisel kombinatsioonis östrogeenidega tuleb arvestada östrogeeni sisaldavate
ravimite vastunäidustustega.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist düdrogesterooniga tuleb kindlaks teha ebatavalise verejooksu etioloogia.

Esimestel ravikuudel võib esineda läbimurde verejooksu või määrimist. Kui läbimurde verejooks või
määrimine tekib hiljem ravi jooksul või kestab pärast ravi katkestamist, tuleb välja selgitada põhjus,
vajadusel kaasa arvatud endomeetriumi biopsia endomeetriumi pahaloomuliste protsesside
välistamiseks.

Jälgimist vajavad seisundid
Hoolikalt tuleb jälgida patsiente, kellel esineb või on esinenud mõni järgmistest seisunditest ja/või see
on süvenenud raseduse või eelneva hormoonravi ajal. Tuleb arvestada asjaoluga, et düdrogesteroon-
ravi ajal võivad need seisundid taastekkida või süveneda ning tuleb kaaluda ravi lõpetamist:
- porfüüria
- depressioon
- maksafunktsiooni näitajate kõrvalekalded, mis on põhjustatud akuutsest või kroonilisest
maksahaigusest

Muud seisundid
Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoos-
galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Järgnevad hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad düdrogesterooni kasutamisel koos östrogeeniga
hormoonasendusravis (HAR):

Vt ka lõik 4.4 östrogeeni sisaldava ravimi omaduste kokkuvõttest.

Hormoonasendusravi (HAR) östrogeeni puudusega postmenopausis naistel võib alustada ainult siis,
kui sümptomitega kaasub elukvaliteedi langus. Regulaarselt, vähemalt kord aastas, tuleb hinnata
HAR-st saadavat kasu ja kahju ning ravi võib jätkata ainult siis, kui kasu kaalub kahju üles.

Enneaegse menopausiga naiste ravis HAR-ga kaasnevad riskid ei ole piisavalt tõendatud. Kuna
absoluutne risk noorematel naistel on vähene, võib nende naiste puhul kasu/riski tasakaal olla soodsam
kui vanematel naistel.

Meditsiiniline läbivaatus/jälgimine
Enne HARi alustamist või taasalustamist tuleb koostada täielik isiklik ja perekondlik anamnees.
Meditsiinilisel läbivaatusel (sh günekoloogiline ja rinnanäärmete kontroll) tuleb lähtuda anamneesist
ja vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel . Ravi ajal on soovitatav regulaarne kontroll,
mille sagedus ja iseloom on kohaldatud vastavalt individuaalsetele vajadustele. Naisi tuleb
informeerida vajadusest teavitada arsti või õde muutustest rinnanäärmetes (vt allpool
„Rinnanäärmevähk“). Vastavalt kehtivale juhisele tuleb teostada regulaarset rinnanäärmete kontrolli,
sh tuleb kasutada sobivaid visualiseerivaid vahendeid (nt mammograafia), arvestades naise
individuaalseid kliinilisi vajadusi.

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk
Östrogeenide pikaajaline kasutamine ilma gestageenideta suurendab intaktse emakaga naistel
endomeetriumi hüperplaasia ja endomeetriumi vähi tekkeriski.

Gestageenide, nt düdrogesterooni lisamine tsükliliselt vähemalt 12 päeval kuu/28-päevase tsükli kohta
või pidev östrogeen-gestageen-ravi hüsterektoomiat mitte läbinud naistel võib ära hoida lisariski, mis
kaasneb ainult östrogeen-HAR-ga.

Rinnanäärmevähk
Koondandmed tõendavad rinnanäärmevähi riski suurenemist naistel, kes võtavad östrogeeni-
gestageeni kombinatsioone ja võimalik, et ka ainult östrogeeni, ning risk on sõltuv HARi kestusest.
Kombineeritud östrogeen-gestageen-ravi: randomiseeritud platseebo-kontrolliga uuringus, Women’s
Health Initiative uuringus (WHI), ja epidemioloogilistes uuringutes on saadud kokkulangevad
tulemused, mis näitavad rinnanäärmevähi riski suurenemist naistel, kes kasutavad östrogeen-
gestageen-HARi; risk avaldub ligikaudu 3 aasta pärast. Lisarisk avaldub mõne aasta jooksul pärast
kasutamist, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõppu uuesti ravieelsele
tasemele. HAR, eriti östrogeen-gestageen kombineeritud ravi suurendab tihedust mammograafilistel
kujutistel, mis võib raskendada rinnanäärmevähi radioloogilist diagnoosimist.

Munasarjavähk
Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki. Pikaajalist (vähemalt 5…10 aastat) ainult
östrogeeni sisaldavate HAR preparaatide kasutamist on seostatud veidi suurenenud munasarjavähi
riskiga. Mõned uuringud, sh WHI uuring näitavad, et pikaajaline kombineeritud HARi kasutamine
võib kaasa tuua sarnase või veidi väiksema riski.

Venoosne trombemboolia
HARi on seostatud venoosse trombemboolia (VTE), st süvaveenide tromboosi või kopsuarteri
trombemboolia, riski 1,3…3-kordse suurenemisega. Võrreldes hilisemaga on sellise tüsistuse teke
tõenäolisem esimesel HARi aastal.

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ning HAR võib seda
riski veelgi suurendada. Seetõttu on HAR nendel patsientidel vastunäidustatud.

Üldiselt tunnustatud VTE riskitegurid on östrogeenide kasutamine, suurem vanus, suur operatsioon,
pikaajaline immobilisatsioon, rasvumus (KMI>30kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne
erütematoosne luupus (SLE) ja vähk. Puudub kindel seisukoht venoosse varikoosi võimalikust rollist
VTE kujunemisel.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb ka siin pöörata suurt tähelepanu profülaktilistele
meetmetele, et vältida operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha
pikaajalist liikumatust, on soovitatav HAR 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi ei
tohi uuesti alustada enne, kui naise liikuvus on täielikult taastunud.

Kui naise isiklikus anamneesis ei ole VTE esinenud, kuid esimese astme sugulasel on anamneesis
tromboos noores eas, võib patsiendile pakkuda skriininguuringut pärast hoolikat nõustamist antud
uuringu piiratud tähenduse suhtes (skriiningu abil saab tuvastada ainult trombofiilsete defektide
osakaalu).
Kui tuvastatakse trombofiilne defekt, mis eristub tromboosiga pereliikmetel või kui defekt on raske (nt
antitrombiini, proteiin S või proteiin C puudulikkus või defektide kombinatsioon), on HAR
vastunäidustatud.

Naiste puhul, kes juba saavad pikaajalist antikoagulantravi, on vajalik HARi kasutamise riski/kasu
suhte hoolikas kaalumine.

Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsientidele tuleb öelda, et
nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui neil tekib trombemboolia võimalik sümptomaatika (nt sääre
valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus).

Südame koronaartõbi
Randomiseeritud, kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud kaitsvat mõju südameinfarkti suhtes
kombineeritud östrogeen-gestageen-HARi või ainult östrogeen-HARi saavatel naistel kas olemasoleva
südame koronaartõvega või ilma selleta.

Kombineeritud östrogeen-gestageen-ravi: kombineeritud östrogeen-gestageen-HARi kasutamise
jooksul on südame koronaartõve suhteline risk veidi suurenenud. Võrreldes ravieelsega on südame
koronaartõve absoluutne risk tugevasti sõltuv vanusest; südame koronaartõve lisajuhtude arv
östrogeen-gestageeni kasutamisel on väga väike tervetel naistel menopausilähedases eas, kuid see
kasvab koos vanusega.

Isheemiline insult
Kombineeritud östrogeen-gestageen-ravi ja östrogeeni monoteraapia seostuvad isheemilise insuldi
kuni 1,5-kordse riski suurenemisega. Suhteline risk ei muutu koos vanusega ega menopausist
möödunud ajaga. Kuid nagu ka ravieelne insuldirisk on tugevasti vanusest sõltuv, suureneb üldine
insuldirisk koos vanusega ka HARi kasutavatel naistel.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Päriliku galaktoosi talumatuse, Lapp-laktaasi puudulikkuse ja
glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro andmed näitavad, et düdrogesteroon ja selle peamine metaboliit 20 α-dihüdrodüdrogesteroon
(DHD) võivad metaboliseeruda tsütokroom P450 isoensüümide 3A4 ja 2C19 vahendusel.

Seetõttu võib teadaolevalt neid isoensüüme indutseerivate ainete nagu antikonvulsantide (nt
fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin), infektsioonivastaste ainete (nt rifampitsiin, rifabutiin,
nevirapiin, efavirens) ja liht-naistepuna ürti (Hypericum perforatum), palderjanijuurt, salveid või
hõlmikpuud sisaldavate taimsete ravimite samaaegne kasutamine kiirendada düdrogesterooni
metabolismi.

Ritonaviir ja nelfinaviir, mis on küll teadaolevalt tugevad tsütokroomensüümide inhibiitorid, omavad
samaaegsel kasutamisel koos steroidhormoonidega vastupidiselt ensüümi indutseerivaid omadusi.

Kliiniliselt võib düdrogesterooni metabolismi kiirenemine viia toime vähenemiseni.

In vitro uuringud on näidanud, et düdrogesteroon ja DHD ei inhibeeri ega indutseeri ravimeid
metaboliseerivaid CYP ensüüme kliiniliselt oluliste kontsentratsioonide juures.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Hinnanguliselt on düdrogesteroonile eksponeeritud enam kui 10 miljonit rasedust. Siiani ei ole
avaldunud düdrogesterooni kahjulikku toimet kasutamisel raseduse ajal.

Kirjandusandmetel on mõningaid gestageene seostatud suurenenud riskiga hüpospaadia arenemiseks.
Kuid kuna raseduse jooksul on ka teisi soodustavaid tegureid, ei ole võimalik üheselt järeldada, et
gestageenid soodustavad hüpospaadiat.

Kliinilistes uuringutes, kus piiratud arv naisi sai raseduse algul düdrogesteroonravi, ei täheldatud
mingit riski suurenemist. Siiani ei ole rohkem epidemioloogilisi andmeid.

Mittekliinilistes embrüo-fetaalsetes ja postnataalsetes uuringutes täheldatud mõjud olid kookõlas
farmakoloogilise profiiliga. Teisesuunalised toimed ilmnesid vaid ekspositsioonide puhul, mis ületasid
oluliselt maksimaalset kontsentratsiooni inimesel, mis viitab vähesele tähendusele kliinilisel
kasutamisel (vt lõik 5.3).

Düdrogesterooni võib raseduse ajal kasutada selge näidustuse korral.

Imetamine
Puuduvad andmed düdrogesterooni eritumise suhtes ema rinnapiima. Kogemus teiste gestageenidega
näitab, et gestageenid ja nende metaboliidid jõuavad ema rinnapiima väikestes kogustes. Ei ole teada
kas see kujutab endast riski lapsele. Seetõttu ei tohi düdrogesterooni kasutada imetamise perioodil.

Fertiilsus
Puuduvad tõendid selle kohta, et terapeutilises annuses düdrogesteroon vähendaks fertiilsust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Düdrogesteroon omab vähest toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Harvadel juhtudel võib düdrogesteroon põhjustada kerget unisust ja/või pearinglust, eriti esimestel
tundidel pärast sissevõtmist. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed düdrogesterooniga ravitud patsientidel kliinilistes uuringutes
ilma östrogeenravita näidustuste puhul on migreen/peavalu, iiveldus, menstruaaltsükli häired ja
rindade valulikkus/hellus.

Järgmisi kõrvaltoimeid on täheldatud allpool näidatud esinemissagedustega spontaansete teadete
alusel ja kliiniliste uuringute jooksul düdrogesterooniga (n=3483) näidustustel, mis ei eelda
östrogeenravi:

MedDRA organsüsteemi
Sage ≥1/100; <1/10
Aeg-ajalt ≥1/1000;
Harv ≥1/10 000;
klassid
<1/100
<1/1000
Hea-, pahaloomulised ja


Gestageensõltuvate
täpsustamata kasvajad
kasvajate mõõtmete
(sealhulgas tsüstid ja
suurenemine (nt
polüübid)
meningioom)*
Vere ja lümfisüsteemi


Hemolüütiline
häired
aneemia*
Psühhiaatrilised häired

Depressiivne

meeleolu
Immuunsüsteemi häired


Ülitundlikkus
Närvisüsteemi häired
Migreen/ peavalu
Pearinglus
Unisus
Seedetrakti häired
Iiveldus
Oksendamine

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni

häire (koos ikteruse,
asteenia või
väsimuse ja
kõhuvaluga)
Naha ja nahaaluskoe

Allergiline dermatiit
Angioödeem*
kahjustused
(nt lööve, sügelus,
urtikaaria)
Reproduktiivse süsteemi ja Menstruaaltsükli

Rindade
rinnanäärme häired
häired (sh
suurenemine
metrorraagia,
menorraagia, oligo-
/amenorröa,
düsmenorröa ja
ebaregulaarne
menstruatsioon)

Rindade
valulikkus/hellus
Üldised häired ja


Tursed
manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud

Kehakaalu

suurenemine
* Kõrvaltoimete teatiste alusel lisatud kõrvaltoimete puhul, mida ei ole täheldatud kliinilistes
uuringutes, on esinemissageduseks märgitud „harv“, põhinedes faktil, et hinnangulise
esinemissageduse 95% usaldusintervalli ülemine piir ei ole kõrgem kui 3/x, kusjuures x = 3483
(kliinilistes uuringutes osalenud isikute arv).

Kõrvaltoimed noorukite populatsioonis
Kõrvaltoimete teatiste ja piiratud kliiniliste uuringute andmete alusel on kõrvaltoimete eeldatav profiil
noorukitel samasugune kui täiskasvanutel.

Östrogeen-progestageen-raviga seotud kõrvaltoimed (vt ka lõik 4.4 ja östrogeenpreparaadi tooteinfot):
- Rinnanäärmevähk, endomeetriumi hüperplaasia, endomeetriumi vähk, munasarjavähk
- Venoosne trombemboolia
- Müokardi infarkt, pärgarterite haigus, isheemiline insult.

4.9. Üleannustamine

Andmed üleannustamise kohta inimesel on piiratud. Pärast suukaudset manustamist oli
düdrogesteroon hästi talutav (tänaseks on maksimaalne ööpäevane annus inimesel olnud 360 mg).
Spetsiifiline antidoot puudub ja üleannustamise ravi peab olema sümptomaatiline. Antud
informatsioon üleannustamise kohta kehtib ka lastele.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, ATC-kood: G03DB01

Düdrogesteroon on suu kaudu manustatav progestageen, mis tagab endomeetriumi limaskesta täieliku
sekretsiooni östrogeeni toime all olevas emakas, pakkudes seega kaitset östrogeenidest tingitud
endomeetriumi hüperplaasia ja/või kartsinogeneesi suurenenud riski eest. See on näidustatud kõikide
endogeense progesterooni puudulikkuse juhtude korral. Düdrogesteroonil puudub östrogeenne,
androgeenne, termogeenne, anaboolne ja kortikoidne toime.

Noorukite populatsioon
Piiratud kliiniliste uuringute andmed näitavad, et düsmenorröa, premenstruaalse sündroomi, emaka
düsfunktsionaalse verejooksu ja ebaregulaarse tsükli ravis alla 18-aastaste patsientide populatsioonis
on düdrogesterooni efektiivsus võrreldav täiskasvanute populatsiooniga.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine:
Pärast suukaudset manustamist imendub düdrogesteroon kiiresti T
-ga vahemikus 0,5…2,5 tundi.
max
Düdrogesterooni absoluutne biosaadavus (suukaudne annus 20 mg versus intravenoosse infusiooni
annus 7,8 mg) on 28%.

Järgnevas tabelis on esitatud düdrogesterooni (D) ja 20α-dihüdrodüdrogesterooni (DHD)
farmakokineetilised omadused pärast 10 mg düdrogesterooni üksikannuse manustamist:


D
DHD
C
(ng/ml)
2,1
53,0
max
AUC (ng x h/ml)
7,7
322,0
inf

Jaotumine:
Pärast intravenoosset manustamist on düdrogesterooni jaotusruumala tasakaaluseisundis ligikaudu
1400 l. Rohkem kui 90% düdrogesteroonist ja DHD-st seondub plasmavalkudele.

Metabolism:
Pärast suukaudset manustamist metaboliseeritakse düdrogesteroon kiiresti DHD-ks. Peamise aktiivse
metaboliidi maksimaalne tase saabub ligikaudu 1,5 tundi pärast annustamist. DHD tase plasmas on
oluliselt kõrgem võrreldes eelühendiga. DHD ja düdrogesterooni AUC ja C
suhted on vastavalt 40
max
ja 25. Düdrogesterooni ja DHD keskmised poolväärtusajad kõiguvad vastavalt vahemikes 5…7 ja
14…17 tundi. Kõikide metaboliitide ühine iseloomulik omadus on eelühendi 4,6-dieen-3-oon
konfiguratsiooni säilimine ja 17α-hüdroksülisatsiooni puudumine. See seletab düdrogesterooni
östrogeense ja androgeense toime puudumist.

Eliminatsioon:
Pärast märgistatud düdrogesterooni suukaudset manustamist eritub keskmiselt 63% annusest uriiniga.
Plasma kogukliirens on 6,4 l/min.
Täielik eritumine toimub 72 h jooksul. DHD esineb uriinis peamiselt glükuroonhappe konjugaadina.

Seosed aja ja annusega
Üksik- ja korduvate annuste farmakokineetika on lineaarne suukaudse annuse vahemikus 2,5…10 mg.
Üksik- ja korduvate annuste kineetika võrdlemisel selgus, et düdrogesterooni ja DHD
farmakokineetika ei muutu korduval annustamisel. Tasakaaluseisund saavutatakse 3-päevase ravi
järel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Üksik- ja korduva annuse toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeense potentsiaali
konventsionaalsete uuringute mittekliinilised andmed ei näita erilist ohtu inimesele.
Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel on täheldatud suurenenud nibude esinemissageduse
tõusu (11. kuni 19. elupäeval) ja isastel järeltulijatel hüpospaadiat, mis tekkisid suurte annuste juures,
mis ei ole võrreldavad inimese annustega. Hüpospaadia tegelikku riski inimesel ei ole võimalik
määrata loomkatsetes, kuna esinevad suured liikidevahelised erinevused rottide ja inimeste
metabolismis (vt lõik 4.6).

Loomkatsetest pärinevad piiratud ohutusalased andmed viitavad poegimise pikenemisele, mis on
seotud düdrogesterooni progestogeense toimega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, maisitärklis, veevaba kolloidne räni,
magneesiumstearaat
Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E 171).

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend, mis koosneb alumiinium-fooliumist ja PVC kilest ja katmata või kaetud PVDC-ga.
Pakendis 20 tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

BGP Products B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Holland

8. Müügiloa number

118495

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

19.10.2001/13.12.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015