Preeklampsia on seotud aju valgeaine kahjustustega ning väiksema aju mahuga

Preeklampsia on seotud aju valgeaine kahjustustega ning väiksema aju mahuga

Võrreldes naistega kelle rasedused on normaalselt kulgenud, on preeklampsia läbi teinud naistel vähenenud aju kortikaalne hallaine maht ning suurenenud temporaalsagara valgeaine kahjustus. Aju muutused neil naistel süvenevad ajas ning neid ei saa selgitada suuremate kardiovaskulaarse riskiteguritega.

Otsiti üles naised, kes olid sünnitanud Inglismaal John Radcliffe haiglas 5-15 aastat enne uuringu algust ja kellel oli diagnoositud preeklampsia. Võrdluseks otsiti üles samal ajal normaalse raseduse läbi teinud naised. Uuringust välistati need, kellel oli diagnoositud diabeet või mõni muu kardiovaskulaarhaigus peale hüpertensiooni.

MRT-uuringul hinnati naiste aju kogumahtu, eraldi hall- ja valgeaine mahtusid ning hinnati hallaine maht kolju suuruse suhtes. Lisaks analüüsiti valgeaine kahjustuskoldeid kogu ajus ning eraldi temporaal-, frontaal-, parietaal- ja oktsipitaalsagaras. 

Kokku haarati analüüsidesse 34 preeklampsiaga ja 49 normaalse rasedusega naist.

Ootuspäraselt oli preeklampsiat põdenud naistel kõrgem vererõhk, neist kolm said antihüpertensiivset ravi. Kortikaalse hallaine maht ja kogu hallaine maht oli preeklampsia läbi teinud naistel märgatavalt madalam kui kontrollidel. 

Valgeaine kollete koguarv oli gruppide vahel sarnane, kuna frontaalsagaras oli mõlema grupi naistel palju koldeid. Preeklampsia läbi teinud naistel olid aga temporaalsagaras ulatuslikumad kolded võrreldes kontrollidega, samuti oli neil rohkem koldeid kukla- ja kiirusagarates. Temporaalsagara valgeaine kahjustuse ulatus oli seotud ajaga, mis oli möödunud rasedusest – mida pikem aeg rasedusest möödas oli, seda enam oli koldeid tekkinud. Niisugust seost normaalse rasedusega naistel ei leitud. 

Preeklampsia läbi teinud naistel on teada kõrgem insuldi risk hilisemas elus. Käesolev uuring näitab, et ulatuslikud muutused aju valgeaines, mis on ajustruktuuri varase kahjustuse markeriks, on olemas juba noortel naistel ainult mõned aastad pärast preeklampsia episoodi.

Valgeaine kahjustusi ei saa seostada ainult kardiovaskulaarsete riskifaktoritega või hüpertensiooniga, kuna kahjustuskolded ajus olid märgatavalt suuremad kui võiks oodata niisuguse vererõhu tõusu korral. Ajukahjustuse tekkimise mehhanism on ebaselge, kuid võib olla seotud raseduse endaga. 

Käesoleva uuringu tulemused on kooskõlas varasemate töödega, mis on leidnud preeklampsia läbi teinud naistel rohkem valgeaine kahjustusi ja enam kognitiivseid häireid võrreldes normaalse raseduse läbi teinud naistega. Kuigi praegune uuring viitab, et valgeaine kahjustuskollete hulk suureneb ajaga, mis möödub preeklampsia episoodist, on ajafaktori mõju vaja kinnitada longitudinaalsete uuringute käigus.

Preeklampsia on varane hoiatus, et naised on vaskulaarhaigustest ohustatud. Nad vajavad hoolsat riskitegurite ohjamist, sest kahjustused ajus hakkavad kuhjuma kiirelt pärast rasedust. 

Kuidas preeklampsia läbi teinud naiste aju paremini kaitsta, ei ole praegu veel päris kindel, aga kardiovaskulaarsete riskitegurite ohjamine on kindlasti omal kohal. Samuti tuleb tervisliku eluviisi suhtes harida nende naiste lapsi, sest ka nemad on kõrge vererõhu ja südamehaiguste riskigrupis. 

Siepmann T, Boardman H, Bilderbeck A, Griffanti L, Kenworthy Y, Zwager C, et al. Long-term cerebral white and gray matter changes after preeclampsia. Neurology. 2017 Mar 28;88(13):1256-1264. doi: 10.1212/WNL.0000000000003765

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada