Magneesium võib vähendada luumurdude riski

Magneesium võib vähendada luumurdude riski

Kuopio ja Bristoli teadlaste koostöös läbi viidud uuring viitab, et madal magneesiumi tase seerumis võib suurendada luumurdude riski. Luumurrud on eakatel üks juhtivaid puude tekkimise põhjuseid.

Uuringu ajal jälgiti 2245 keskealist meest vanuses 42-61 aastat, kellel Kuopio Isheemiatõve Uuringu raames oli määratud magneesiumi tase seerumis. Hinnati reieluu-, õlavarreluu- ja kodarluumurdude esinemist. Keskmiselt 25,6 aastat kestnud jägimisperioodi vältel tekkis kokku 123 luumurdu. 

Leiti, et madal seerumi magneesiumi tase oli meestel luumurdude riskiga mittelineaarselt seotud. Kõige tugevam seos oli reieluukaela murruga. Kõrge seerumi magneesiumiga meestel oli murru risk 44% väiksem. Väga kõrge seerumi magneesiumiga meestest (1% uuritavatest ehk 22 meest, kellel oli magneesiumi tase seerumis >2,3 mg/dL) mitte ühelgi ei esinenud jälgimisperioodi jooksul luumurdusid. 

Sama uuringu raames püüti välja selgitada ka seost luumurdude ja toidust saadava magneesiumi vahel. Seost ei leitud – see on kooskõlas varasemate uuringutega. Toidu või veega saadava magneesiumi koguse suurendamine ei pruugi automaatselt veres magneesiumi taset tõsta, eriti seedetrakti haigusi põdevatel isikutel või eakatel, kes tarvitavad magneesiumi ainevahetusse sekkuvaid ravimeid.

Uuringu autorid oletavad, et toidulisandite võtmine võib olla tõhusam seerumi magneesiumitaseme tõstmise viis. Kindlate soovituste andmiseks on siiski vaja hea disainiga täiendavaid uuringuid. 

Uurijad rõhutavad oma töö tulemuste tähtsust rahvatervise aspektist ja märgivad, et enamikul eakatel ja keskealistel inimestel, kes on kõrgenenud luumurdude riskiga, on ka madal magneesiumi tase seerumis. Magneesiumipuudus on aga asümptomaatiline ja selle suhtes ei skriinita inimesi rutiinselt. 

Magneesium on luudes sisalduv mineraal, mida on juba varem luumurdudega seostatud, kuid see on esimene kord, kui magneesiumi ja murdude riski seost eraldi uuritud on. Käesoleva töö disain ei aita välja selgitada põhjuslikku seost, seega ei saa praegu veel väita, et luumurdude tekkimine on madalast magneesiumi tasemest tingitud. 

Kunutsor SK, Whitehouse MR, Blom AW, Laukkanen JA. Low serum magnesium levels are associated with increased risk of fractures: A long-term prospective cohort study. Eur J Epidemiol. 2017 Apr 12. [Abstrakt] doi: 10.1007/s10654-017-0242-2 

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada