Perearsti vahetades ära unusta tervisekaarti

Perearsti vahetades ära unusta tervisekaarti

Tasub meeles pidada, et perearsti vahetamisel on patsiendil vajalik esitada uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist.

Kliinik.ee küsimustele vastas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Kui inimene vahetab perearsti, siis kuidas liiguvad praegu paberkandjal olevad tervisekaardid uue perearsti juurde?

Inimene võib alati ise toimetada oma tervisekaardil olevad andmed uuele perearstile. Perearsti vahetamisel on patsiendil vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist. Tervisekaart väljastatakse võimaluse korral isiku soovitud viisil kas elektrooniliselt või paberkandjal.

Kui andmed väljastatakse paberkandjal, siis on perearstil õigus küsida tervisekaardi koopia väljastamise eest tasu alates 21. leheküljest (0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest). Perearst on kohustatud patsiendile väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.
 
Miks ei ole süsteemi, et kui perearst vahetub, tuleb eelmisele perearstile selle kohta teade ja kohustus ise need andmed inimese uuele perearstile edasi saata?

Käesoleval hetkel ei ole sellise süsteemi väljatöötamiseks olnud vajadust, kuna paljud perearstid on sisestanud patsiendi terviseandmed Tervise Infosüsteemi ja andmed on elektroonselt uuele perearstile kättesaadavad. Samal ajal on terviseametisse pöördunud mitmeid patsiente, kes on öelnud, et ei soovi, et nende eelmine perearst saaks teada perearsti vahetamisest
 
Kui kaua on perearstil kohustus säilitada nende inimeste tervisekaarte, kes enam ei kuulu tema nimistusse?

Tervisekaart säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist. Andmekogu peetakse kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. Andmeid kogutakse, salvestatakse, korrastatakse, säilitatakse, muudetakse, tehakse päringuid ja väljavõtteid, kasutatakse, antakse üle, ühendatakse, andmekogu likvideeritakse asjaomase andmekogu põhimääruses sätestatud korras.

Kui inimene soovib eelmiselt perearstilt tervisekaardi saatmist oma praegusele perearstile, kuid eelmist perearsti enam mingil põhjusel pole, siis kuidas peaks ta edasi käituma, et oma andmed kätte saada?

Kui perearst on nimistust loobunud, siis korraldab Terviseamet konkursi uue perearsti leidmiseks. Äriühing, mille kaudu nimistu eelmine perearst üldarstiabi osutas, on kohustatud nimistu teenindamiseks vajalikud dokumendid (sh tervisekaardid) andma üle äriühingule, millega hakkab tööle uus perearst. Juhul kui nimistule perearsti ega ajutist asendajat ei leita, annab äriühing nimistut puudutavad dokumendid üle Terviseametile ja uue perearsti leidmisel annab Terviseamet dokumendid üle äriühingule, mille kaudu hakkab perearst üldarstiabi osutama.
 
Kas vanad tervisekaardid, mis on paberil, jäävadki paberile või kas neid digitaliseeritakse/plaanitakse digitaliseerida?

Ei pruugi jääda. Paljud perearstid on oma patsientide paberkandjal olevad tervisekaardid juba digitaliseerinud ja edastanud Tervise Infosüsteemi.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

3 kommentaari

Vello Masing
13.09.17 11:07
"Tervise infosüsteemi ülesehitamist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest nr 4.5 „Infoühiskonna arendamine" summas 34,5 miljonit krooni."

Tulemus? Mine sõida oma eelmise perearsti juurde ja kopeeri oma haiguslugu paberi peal. Vau, nii mõistlik! E-riik missugune!

Kas ma saaksin ka paarkümmend miljonit oma nabaimetlusfondi heaks? See on ka väga oluline projekt millel puuduvad igasugused negatiivsed tagajärjed (samuti positiivsed).
-25
   
+31
Anne
28.04.17 15:06
Mitmed perearstid ütlevad ära, eks pead mitme juures proovima.

Saab valida uue perearsti, kelle nimistu asub sinu elamiskohajärgses piirkonnas (nt kui Pärnus elad, siis saad Pärnus arsti võtta, aga Tallinnas käis see vist tänavate järgi). Täpsemalt vt https://www.haigekassa.ee/et/perearstile-registreerumine-ja-perearsti-vahetamine

Perearsti leiad nt www.tervisetrend.ee
Nimistu kohtade arvu saad vaadata http://mveeb.sm.ee/Nimistud ("teeninduspiirkond" on nt Pärnu)
-60
   
+75
Aivar
17.04.17 10:13
Kuidas üldse saab vahetada perearsti? Olen seda korduvalt proovinud teha kuid ei saa!
-45
   
+50

Lisa kommentaar

Saada