IMVEL

Toimeained: tsüproteroon

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 50mg 50TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IMVEL ja milleks seda kasutatakse

Imvel on hormoonpreparaat, mis töötab meessuguhormoonide vastu. See pärsib
meessuguhormoonide (androgeenid, mida väikeses koguses toodetakse ka naise kehas) toimet
nende sihtorganites, omades seeläbi toimet androgeen-sõltuvate patoloogiliste protsesside vastu.
Imvel vähendab ka testosterooni kontsentratsiooni veres, mis omakorda annab täiendava
ravitoime. Aeg-ajalt on täheldatud kerget prolaktiini (hormoon) taseme tõusu, kui raviks on
kasutatud tsüproteroonatsetaati suurtes annustes.

Naistel avaldab ravim soodsat mõju androgeen-sõltuvatele seisunditele, nagu patoloogiline
karvakasv hirsutismi (liigne karvakasv) korral, juuste väljalangemine (androgeenne alopeetsia)
ja rasunäärmete suurenenud talitlus akne ja seborröa korral. Kombineeritud ravi ajal
östrogeeni/progestageeni kombinatsiooniga (2 mg tsüproteroonatsetaati ja 0,035 mg
etünüülöstradiooli) on munasarjade funktsioon pärsitud. Need muutused on pöörduvad pärast
ravi lõpetamist.

Meestel, keda ravitakse Imvel 'iga on sugutung ja potents ning munandite funktsioon pärsitud.
Need muutused on pöörduvad pärast ravi lõpetamist.


Imvel kaitseb androgeen-sõltuvaid sihtmärkorganeid, näiteks eesnääret, sugunäärmetest ja
neerupealistest (neerude lähedal olev hormoone tootev nääre) pärinevate androgeenide toime
eest.

Naistel kasutatakse Imvel'i
- Raskekujulised androgenisatsiooni sümptomid viljastumisvõimelises eas naistel, nagu näiteks
väga tõsine hirsutism (liigne karvakasv), ulatuslik androgeenne alopeetsia, mis sageli esineb
koos akne ja/või seborröa raskete vormidega. Kasutatakse kui kõik teised ravimeetodid, kaasa
arvatud tsüproteroonatsetaat () väikeses annuses ei ole tulemusi andnud.

Meestel kasutatakse Imvel'i
- Sugutungi pärssimiseks seksuaalsete hälvete korral;
- Antiandrogeense ravina, kui eesnäärmevähk ei ole opereeritav.

2. Mida on vaja teada enne IMVEL võtmist

Ärge võtke Imvel 'i
Ärge võtke Imvel 'i, kui teil on mõni allpool loetletud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist,
öelge seda oma arstile enne, kui hakkate võtma Imvel'i.

Naised
- kui te olete ülitundlik (allergiline) tsüproteroonatsetaadi või Imvel'i mõne koostisosa
suhtes;
- kui te olete rase või imetate last;
- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil eelneva raseduse ajal oli ikterus (naha ja silmade kollasus) või kestev
nahasügelus;
- kui teil eelneva raseduse ajal oli herpes;
- kui teil on pärilik maksahaigus, millega kaasub punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (“Dubin-Johnson'i sündroom” või “Rotor'i sündroom”);
- kui teil on või on kunagi olnud healoomuline või pahaloomuline maksakasvaja;
- kui teil on mõni kurnav haigus (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu);
- kui teil on raske krooniline depressioon;
- kui teil on või on kunagi olnud vereringehäired: eriti aga veresoonte tromboosiga
(verehüübe moodustumine) seotud seisundid (trombemboolia);
- kui teil on raskekujuline diabeet koos veresoonte kahjustustega;
- kui teil on sirprakuline aneemia (haigus, mille korral teie keha toodab ebanormaalse
kujuga punavereliblesid);
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (üldjuhul healoomuline kasvaja aju ja
kolju vahelises koes). Kahtluse korral küsige oma arstilt.

Androgenisatsiooni tõsise ilmingu korral naistel, tuleb arvestada ka vastunäidustustega, mis on
loetletud östrogeeni/progestageeni kombineeritud preparaadi (2 mg tsüproteroonatsetaati ja
0,035 mg etünüülöstradiooli) infolehes, sest seda ühendit kasutakse samaaegselt Imvel'iga.

Mehed
- Kui ravim on välja kirjutatud sugutungi pärssimiseks seksuaalsete hälvete korral

- kui te olete ülitundlik (allergiline) tsüproteroonatsetaadi või mõne Imvel'i koostisosa
suhtes;
- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil on pärilik maksahaigus, millega kaasub punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (“Dubin-Johnson'i sündroom” või “Rotor'i sündroom”);
- kui teil on või on kunagi olnud healoomuline või pahaloomuline maksakasvaja;_
- kui teil on mõni kurnav haigus (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu);
- kui teil on raske krooniline depressioon;
- kui teil on või on kunagi olnud vereringehäired: eriti aga veresoonte tromboosiga
(verehüübe moodustumine) seotud seisundid (trombemboolia);
- kui teil on raskekujuline diabeet koos veresoonte kahjustustega;
- kui teil on sirprakuline aneemia (haigus, mille korral teie keha toodab ebanormaalse
kujuga punavereliblesid);
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (üldjuhul healoomuline kasvaja aju ja
kolju vahelises koes). Kahtluse korral küsige oma arstilt.- Kui ravim on välja kirjutatud opereerimatu eesnäärmevähi antiandrogeenseks raviks

- kui te olete ülitundlik (allergiline) tsüproteroonatsetaadi või mõne Imvel'i koostisosa
suhtes;
- kui teil on mõni maksahaigus;
- kui teil on pärilik maksahaigus, millega kaasub punaliblede pigmendi, bilirubiini,
eritumise häire (“Dubin-Johnson'i sündroom” või “Rotor'i sündroom”);
- kui teil on või on kunagi olnud healoomuline või pahaloomuline maksakasvaja (kui see
ei ole tingitud eesnäärmevähi siiretest);_
- kui teil on mõni kurnav haigus (haigus, mis põhjustab jõu vähenemist või kadu; välja
arvatud opereerimatu eesnäärmevähk);
- kui teil on raske krooniline depressioon;
- kui teil on või on kunagi olnud vereringehäired: eriti aga veresoonte tromboosiga
(verehüübe moodustumine) seotud seisundid (trombemboolia);
- kui teil on kunagi diagnoositud meningeoom (üldjuhul healoomuline kasvaja aju ja
kolju vahelises koes). Kahtluse korral küsige oma arstilt.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Imvel
- Imvel'i ei tohi välja kirjutada enne puberteediea lõppu, sest ei saa välistada ebasoovitavat
mõju kasvule ja veel stabiliseerumata hormonaalsele regulatsioonile.
- Ravi ajal tuleb regulaarselt kontrollida maksafunktsioone, neerude lähedal asuva hormoone
tootva näärme funktsioone (neerupealiste koore funktsioon) ja punavereliblede hulka.
- Üksikutel juhtudel on seoses suurte raviannustega teatatud maksafunktsiooni häiretest, mõned
neist on olnud tõsised (maksapõletik ja maksapuudulikkus, mis on mõnel juhul osutunud
fataalseks). Enamik neist juhtumeist esines eesnäärmevähki põdevatel meestel.
Maksafunktsiooni häired sõltuvad annusest ja tekivad tavaliselt mõned kuud pärast ravi
alustamist. Seega, teie arst peab kontrollima teie maksafunktsioone enne ravi alustamist ja ravi
ajal, eriti aga siis, kui mõni sümptom või märk viitab toksilisusele maksa suhtes (sügelus üle
kogu keha, naha kollaseks muutumine).
- Nagu teiste suguhormoonidega (teised ravimid, mis toimivad nagu suguhormoonid), on ka siin
üksikutel juhtudel teatatud healoomulistest ja pahaloomulisest muutustest maksas. Väga harva
võivad maksakasvajad viia eluohtliku sisemise verejooksu tekkele. Seega peab arsti
informeerima ebatavalistest ülakõhuvaevustest, mis ei kao iseenesest lühikese aja jooksul.
- Kui te põete diabeeti, öelge seda oma arstile, sest see haigus nõuab patsiendi ranget jälgimist
Imvel’i ravi ajal.
- Vahel võib Imvel põhjustada hingeldustunnet.
- Imvel'i saanud patsientidel on esinenud trombembooliaid, kuid põhjuslik seos Imvel’iga ei ole
selge. Patsientidel, kellel on varem esinenud arteriaalseid või venoosseid
trombe/trombembooliaid, (nagu näiteks süvaveenitromboos, kopsu-emboolia, müokardi
infarkt); kellel on esinenud ajuvereringehäireid või kellel on kaugelearenenud kasvajad, on
kõrgenenud risk järgnevate trombide tekkeks.

Lisahoiatused naiste puhul:
Enne ravi alustamist tuleb teostada põhjalik günekoloogiline läbivaatus (kaasa arvatud rindade
uuring ja Pap test) ja rasedus tuleb välistada.

Kui kombineeritud ravi käigus tekib 3 nädala jooksul kerge “plaaniväline” veritsus, ei tohiks
ravi katkestada. Kui vereeritus on siiski püsiv, konsulteerige oma arstiga.

Täiendavalt östrogeeni/progestageeni kombinatsiooni (ravim 2 mg tsüproteroonatsetaati ja
0,035 mg etünüülöstradiooli) kasutamisel, tuleb järgida ka selle ravimi infolehes sisalduvaid
instruktsioone.

Lisahoiatused meeste puhul:
Kasutamine näidustusel “sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral” ja samaaegne
alkohoolsete jookide tarvitamine (nende pidurdust vähendava toime tõttu) võib vähendada
Imvel'i sugutungi pärssivat toimet.

Kui teil on eesnäärmevähk, siis rääkige oma arstile, kui teil on esinenud vereringehäireid; eriti
just veresoonte tromboosiga (verehüübe moodustumine) seotud seisundeid (trombemboolia),
kui te põete sirprakulist aneemiat (haigus, mille korral teie keha toodab ebanormaalse kujuga
punavereliblesid), teil on raskekujuline diabeet koos veresoonte kahjustusega, kuna nende
seisundite korral tuleb enne Imvel'i väljakirjutamist hoolikalt hinnata riski/kasu suhet iga
üksikjuhtumi puhul.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Suukaudsete diabeediravimite ja insuliini vajadus võib muutuda.

Palun informeerige oma arsti, kui ta kasutate ravimeid, mis sisaldavad ketokonasooli,
itrakonasooli, klotrimasooli, ritonaviiri, rifampitsiini, fenütoiini, naistepuna sisaldavaid
preparaate ja statiinide gruppi kuuluvaid preparaate (ravimid, mis vähendavad rasvade sisaldust
veres, näiteks kolesterool ja triglütseriidid).

Statiinidega seotud lihaskoe kahjustuse (nimetatakse müopaatia või rabdomüolüüs) risk võib
tõusta, kui teatud statiine kasutada samaaegselt tsüproteroonatsetaadi suurte annustega, sest neil
ravimitel on sama metaboliseerimistee.

Imvel'i võtmine koos toidu ja joogiga
Imvel'i tablette tuleks võtta pärast sööki koos vähese koguse vedelikuga.

Rasedus ja imetamine
Imvel'i kasutamine raseduse ja imetamise ajal on vastunäidustatud.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Imvel võib põhjustada väsimust ja vähendada vitaalsust ning kontsentratsioonivõimet (oluline
autojuhtidel, masinatega töötavatel inimestel ja teistes ametites, mis nõuavad suurt
kontsentreerumist).

Oluline teave mõningate Imvel'i koostisainete kohta
Imvel sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige
arstiga enne selle ravimi kasutamist.

3. Kuidas IMVEL võtta

Võtke Imvel'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Imvel ei mõeldud kasutamiseks alla 18-aastastel noortel.

Annustamine naistel

-Viljastumisvõimelises eas naised:

Kui te olete rase, ärge kasutage Imvel'i. Seega, rasedus tuleb välistada enne ravi alustamist.

Viljastumisvõimelises eas naistel alustatakse ravi tsükli esimesel päeval (= vereerituse 1. päev).
Ainult amenorröaga naistel võib ravi alustada koheselt. Sellisel juhul vastab ravimi võtmise 1.
päev tsükli 1. päevale ja ravi jätkatakse vastavalt järgnevatele soovitustele:

Tsükli esimesed kümme päeva (= 10 päeva ) tuleb võtta 100 mg (2 Imvel’i tabletti) päevas,
pärast sööki koos vähese vedelikuga. Samal ajal, et stabiliseerida tsüklit ja luua vajalik
rasestumisvastane kaitse, manustatakse 1 tablett östrogeeni/progestageeni kombineeritud
ravimit (2 mg tsüproteroonatsetaati ja 0,035 mg etünüülöstradiooli), tsükli 1. kuni 21. päevani.●● 2 tabletti Imvel'i
○ 1 tablett kombineeritud ravimit (2 mg tsüproterooni ja 0,035 mg etünüülöstradiooli)

Kombineeritud ravi ajal tuleb võtta progestageeni/östrogeeni tablett alati ühel ja samal kellaajal.

Pärast 21 kaetud kombineeritud tableti võtmist, tuleb teha 7-päevane paus, mille ajal tekib
vereeritus. Täpselt neli nädalat pärast ravi alustamist, see tähendab samal nädalapäeval,
alustatakse jälle kombineeritud tsüklilist ravi, olenemata sellest, kas vereeritus on lõppenud või
mitte.

Kliiniliste sümptomite paranemisel võib arst vähendada Imvel'i päevast annust 50 mg-ni või 25
mg-ni (1 või ½ tabletti) esimesel 10-l östrogeeni/progestageeniga (2 mg tsüproterooni ja 0,035
mg etünüülöstradiooli) kombineeritud ravi päeval. Östrogeeni/progestageeni kombinatsioon
võib ka üksi piisavaks osutuda.

Vereerituse puudumine
Kui tabletivabal nädalalal vereeritust ei teki, on vajalik ravi katkestada ja välistada raseduse
võimalus, enne kui jätkata tablettide võtmist.

- Postmenopausis või hüsterektoomiaga (emakas on kirurgiliselt eemaldatud) naised:

Postmenopausis või hüsterektoomiaga naistel võib kasutada ka ainult Imvel'i. Annus on
sõltuvalt sümptomitest 50 kuni 25 mg (1 või ½ tabletti Imvel’i) päevas 21-l päeval, millele
järgneb 7-päevane paus.
Rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile tundub, et Imvel'i toime on liiga tugev või nõrk.

Annustamine meestel

- Sugutungi pärssimine seksuaalsete hälvete korral

Annuse määrab teie arst. Tabletid tuleb võtta pärast sööki koos vähese koguse vedelikuga.
Harilikult on annus ravi alguses 50 mg (1 tablett Imvel’i) kaks korda päevas. Vajadusel võib
lühikeseks ajaks annust tõsta 100 mg-ni (2 tabletti) kaks või isegi kolm korda päevas. Kui
soovitav tulemus on saavutatud, tuleb püüda ravitoimet hoida väikseima võimaliku annusega.
25 mg ( ½ tabletti) kaks korda päevas on sageli piisav. Üleminek säilitusannusele, samuti ka
ravi lõpetamine, tuleb läbi viia aeglaselt ja järk-järgult, vähendades päevast annust 50 mg (1
tableti) või veel parem 25 mg (½ tableti) kaupa, iga vähendamine paarinädalase intervalli järel.

Stabiilse toime saamiseks on vaja võtta Imvel'i pikema ajal jooksul ja võimalusel kasutada
samaaegselt psühhoterapeutilisi meetmeid.

- Antiandrogeenne ravi opereerimatu eesnäärmevähi korral

100 mg (2 tabletti Imvel’i) kaks kuni kolm korda päevas (=200 - 300 mg).

- Vähendamaks meessuguhormoonide taseme esialgset tõusu, mis tuleneb ravist gonadotropiini
vabastava hormooni (GnRH) agonistidega.

Esimese 5 - 7 päeva jooksul 100 mg (2 tabletti Imvel’i) kaks korda päevas (= 200 mg); siis 3
kuni 4 nädala jooksul, 100 mg (2 tabletti Imvel’i) kaks korda päevas (= 200 mg) koos GnRH-
agonistiga (teine ravim, mida tavaliselt kasutatakse eesnäärmevähi raviks) tootja poolt
soovitatud annuses.

- Adrenaalsete androgeenide toime elimineerimiseks ravi ajal GnRH (gonadotropiini vabastav
hormoon) agonistidega või patsientidel, kellel on teostatud orhidektoomia (üks või mõlemad
munandid on kirurgiliselt eemaldatud):

50 kuni 150 mg (1 kuni 3 tabletti Imvel’i) päevas (=50 - 150 mg), vajadusel võib annust järk-
järgult tõsta kuni 100 mg (2 tabletti) 3 korda päevas (300 mg).

Tabletid tuleb võtta pärast sööki, koos vähese koguse vedelikuga

Tervenemise või paranemise ajal ei tohiks annust muuta ega ravi katkestada.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile tundub, et Imvel'i toime on liiga tugev või nõrk.

Kui te võtate Imvel'i rohkem kui ette nähtud
Rääkige oma arstile või apteekrile, kui olete võtnud ettenähtust rohkem tablette või kui keegi on
kogemate võtnud teie ravimit.

Ägeda toksilisuse testid pärast ühekordset manustamist näitasid, et Imvel'i toimeaine
tsüproteroonatsetaat on liigitatud praktiliselt mittetoksiliseks. Samuti ei ole mingit ägeda
mürgistuse ohtu, kui ühekordselt ja tahtmatult on sisse võetud mitmekordne ravidoos.


Kui te unustasite Imvel'i võtmise
- Vahelejäänud tabletid naiste puhul
Imvel’i tablettide võtmise unustamine võib vähendada raviefekti ja põhjustada ebaregulaarset
veritsust. Ärge võtke topeltannust, et kompenseerida unustatud tabletti. Võtmata unustatud
Imvel’i tabletti tuleks ignoreerida ja jätkata ravimi võtmist tavapärasel ajal koos
progestageen/östrogeen tabletiga.

Naised, kes saavad tsüklilist kombineeritud ravi, peavad ravimeid võtma alati samal kellaajal.
Kui üle 12 tunni on möödas tavapärasest kombineeritud ravimi (2 mg tsüproteroonatsetaati ja
0,035 mg etünüülöstradiooli) võtmise ajast, võib rasestumisvastane kaitse selle tsükli ajal olla
küsitav. Tuleb arvesse võtta kombineeritud ravimi (2 mg tsüproteroonatsetaati ja 0,035 mg
etünüülöstradiooli) pakendi infolehes toodut, eriti aga seda, kuidas jätkata, kui tablett on
unustatud võtmata ja rasestumisvastane kaitse on ohus. Kui selle ravitsükli järel vereeritust ei
teki, tuleb enne ravimi võtmise taasalustamist raseduse võimalus välistada.

- Vahelejäänud tabletid meeste puhul
Ärge võtke topeltannust unustatud tableti kompenseerimiseks. Unustatud Imvel'i tabletti tuleb
ignoreerida ja jätkata ravimi võtmist tavapärasel ajal.

Kui te lõpetate Imvel'i kasutamise
Sümptomid, mille pärast teile määrati ravi Imvel’iga, võivad taastekkida.

Kui teil on täiendavaid küsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Imvel põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige tõsisemad tsüproteroonatsetaadiga seotud kõrvaltoimed on ära toodud lõigus “Eriline
ettevaatus on vajalik ravimiga Imvel”.
Teised kõrvaltoimed, millest on teada antud tsüproteroonatsetaati kasutavatel patsientidel
(turuletulekujärgsed andmed) kuid mille seost Imvel'iga ei ole tõestatud ega ka ümber lükatud,
on:

Sagedus Väga sage
Sage
Aeg-ajalt Harv
Väga harv


(Puudutab enam (Puudutab 1 (Puudutab
(Puudutab 1 (Puudutab

kui 1 kasutajat kuni 10
1 kuni 10 kuni 10
vähem kui
10-st)
kasutajat 100- kasutajat
kasutajat 10 kasutajat 10
Organ süsteemi
st)
1000-st)
000-st)
000-st)
klass
Immuun

süsteemi häired
Ülitundlikkus-
reaktsioon
(allergiline
reaktsioon)
Ainevahetus- ja
Kehakaalutoitumishäired
tõus või
langus
Psühhiaatrilised Libiido
Depressioon
Libiido
Libiido

häired
vähenemine
vähenemine suurenemine
(meestel),
Rahutus
(naistel)
(naistel)
erektsioonihäired
(meestel)
(ajutine)
Naha ja

Nahalööve


nahaaluskoe
kahjustused
Lihas-skeleti-lOsteoporoos
ja sidekoe
kahjustused (meestel)
Reproduktiivse
Ovulatsiooni
Pingesüsteemi ja
pärssimine
rindades
rinnanäärme
(naistel)
(naistel)
häired
Pöörduv
Günekomastia
spermatogeneesi
pärssimine
(meestel)
(meestel)

Üldised häired Väsimusja
manustamiskoha
Kuumahood
reaktsioonid
(meestel)
Higistamine
(meestel)

Meestel vähendab ravi Imvel'iga sugutungi ja potentsi ning pidurdab sugunäärmete funktsiooni.
Need muutused on pöörduvad pärast ravi lõpetamist.
Antiandrogeense ja antigonadotroopse efekti (sugunäärmete kasvu ja funktsiooni vähendamine)
tulemusel pärsib Imvel spermatosoidide moodustumist (spermatogeneesi) mitmete nädalate
jooksul. Spermatogenees taastub järk-järgult järgneva paari kuu jooksul pärast ravi lõpetamist.
Meespatsientidel võib Imvel põhjustada rinnanäärmete tursumist (nimetatakse günekomastiaks,
vahel on see seotud ka rinnanibude suurenenud puutetundlikkusega), mis tavaliselt taandub
pärast ravi lõpetamist.
Meespatsientidel võib pikaajaline androgeenide defitsiit, mis on Imvel'i või teiste
antiandrogeensete ravimeetodite kasutamise tulemus, põhjustada osteoporoosi.
Pikaajalisel (mitu aastat) Imvel'i kasutamisel annuses 25 mg/ööpäevas ja rohkem, on teatatud
meningeoomi juhtudest.
Naistel pärsitakse kombineeritud raviga ovulatsioon ja sellega põhjustatakse viljatus.
Täiendava östrogeeni/progestageeni kombineeritud ravimi (2 mg tsüproteroonatsetaati ja 0,035
mg etünüülöstradiooli) kasutamise tõttu, tuleb ka selle preparaadi infolehes märgitud
kõrvaltoimeid arvesse võtta.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. Kuidas IMVEL säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Imvel'i pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud pakendile pärast väljendit
kõlblik kuni:. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imvel sisaldab

Toimeaine on tsüproteroonatsetaat.
Abiained on: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon (K25), magneesiumstearaat ja
kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Imvel välja näeb ja pakendi sisu
Imvel’i tabletid on valged, mõlemapoolselt lamedad, ümmargused, tableti ühel küljel on
poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud number “50”.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Pakendid: 10, 20, 30, 50, 60 või 90 tabletti blistris.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
ELVIM LTD
Kurzemes pr. 3 - 513
Riia LV 1067
Läti

Tootjad
Haupt Pharma Münster GmbH
Schleeebrueggenkamp, 15
48159 Münster
Saksamaa

ELVIM LTD
Kurzemes pr. 3 - 513
Riia LV 1067
Läti


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
AnkaMedical OÜ
Raua 41, Tallinn
Tel: 644 4388
info@ankamedical.ee

Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2012.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Imvel, 50 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab 50 mg tsüproteroonatsetaati.
INN. Cyproteronum

Abiaine:
Laktoos 110,5 mg
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Valge mõlemapoolselt lame ümmargune tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on
pressitud number "50".

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.


.4. KLIINILISED ANDMED

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed