28. aprill - ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev

28. aprill - ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev

28. aprillil tähistatakse ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiu päeva, mille eesmärk on edendada sotsiaalse dialoogi ja kolmepoolse partnerluse abil tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamist. See on päev, mil mälestatakse ka tööl hukkunud inimesi.

Tööinspektsioon registreeris 2010.a. raske kehavigastusega tööõnnetusi 715, kergeid tööõnnetusi 2481 ning 17 surmaga lõppenud tööõnnetust. Enim toimus tööõnnetusi 25-34 aastaste töötajatega. Tööõnnetuste suhtarv 100 000 töötaja kohta kasvas aastaga 14%. Kutsehaigusi registreeriti 104 töötajal ja tööst põhjustatud haigestumisi 154 töötajal, mida on vaastavalt 15 ja 31 juhtu enam kui 2009.a.

Töötervishoiu ja tööohutuse strateegia 2009-2013 eesmärgiks on muuta töökeskkond töötaja tervist hoidvaks ja luua aastaks 2013 toimiv ennetusele suunatud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteem. Kvaliteetne töötervishoiuteenus peab saama kättesaadavaks kõigile töötajatele. Euroopa Liidu tasandil on eesmärgiks vähendada aastaks 2012 tööõnnetuste arvu kuni 25%.

Tervist säästvad ja toetavad töövõtted tuleks omandada juba noores eas, et õiged tööharjumused saaksid elu loomulikuks osaks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada