Uuest aastast saab numbrile 112 ka SMS-i saata

Uuest aastast saab numbrile 112 ka SMS-i saata

Sideettevõtjad peavad alates uuest aastast võimaldama hädaabinumbrile 112 SMS-i saata, mis annab võimaluse infot edastada ka kõne- ja kuulmispuudega inimestel.

Eesti on esimene euroliidu liikmesriik, mis võttis täies mahus üle uute sidedirektiivide paketi. Muu hulgas toob see sidefirmadele kohustuse võimaldada hädaabisõnumeid saata.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Gea Otsa ütles ERR-i uudisteportaalile, et direktiiv puudutab vaid numbrit 112, sest see on üle-euroliiduline hädaabinumber. Samas kinnitas ta, et sideoperaatoritel on võimalik 110 saadetud sõnumid edasi suunata 112-le.

Samuti peavad operaatorid hakkama numbrile 112 helistaja asukohaandmeid edastama häirekeskusele reaalajas. Selle tulemusel jõutakse abivajajani kiiremini.

Direktiivide pakett näeb ette ka seda, et teenusepakkuja peab lepingu sõlmimisel andma tarbijale senisest tunduvalt enam infot hindade ja lepingutingimuste kohta.

Ühe uuendusena tekib sideettevõttel õigus müüa või rentida endale kuuluvat, aga üleliigset raadiosagedust.

Sagedused on piiratud ressurss ja see võimaldab neid efektiivsemalt kasutada, kuna üleliigsed raadiosagedused ei jää niisama kasutult seisma, selgitas ministeerium.

"See soodustab konkurentsi mobiilsete sideteenuste pakkujate seas, mis omakorda annab tarbijale suurema valikuvabaduse sideteenuse osutaja valikul," märkis Otsa.

Sidevõrkude ja -teenuste turvalisusele ning tõrgeteta toimimisele seatakse senisest konkreetsemad nõuded.

Tehnilise järelevalve amet saab aga õiguse võrkude turvalisuse korraldust kontrollida.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada