Vaktsineerimiskalender: laste vaktsineerimine

Vaktsineerimiskalender: laste vaktsineerimine

Igas riigis kehtib immuniseerimiskava, mille alusel võimaldatakse teatud vaktsiine lastele ja täiskasvanutele tasuta.Immuniseerimiskava täiendatakse ja muudetakse vastavalt vajadustele ja võimalustele.

Eestis vaktsineeritakse riikliku  immuniseerimiskava alusel  lapsi kokku 10 nakkushaiguse vastu.  Lisaks võimaldatakse  riigi kulul  täiskasvanutele difteeria  ja teetanuse kordusvaktsineerimisi. 

Sünnitusmajas vaktsineeritakse lapsi tuberkuloosi vastu ja alustatakse B-hepatiidi-vastast  vaktsineerimist.  B-hepatiidi  vaktsiin  annab  väga  pikaajalise tõvekindluse, mistõttu  imikueas B-hepatiidi vastu vaktsineeritud  lapsed ei vaja 12-aastasena B-hepatiidi vaktsiini kordussüste. Tuberkuloosivaktsiin  (BCG-vaktsiin) kaitseb tõhusalt väikelapsi raskete tuberkuloosivormide eest, kuid ei pruugi anda tuberkuloosi  vastu  eluaegset  kaitset.  BCG-vaktsiini  korduv  manustamine nakkuskaitset ei  tõhusta  ja seetõttu  seda ka ei  tehta.

Kolme  kuu  vanuses  alustatakse  vaktsineerimist  viie  haiguse  vastu:  difteeria,  teetanus, läkaköha, lastehalvatus  ja hemofiilusnakkus. Alates 2008. aastast on Eestis kasutusel  liitvaktsiin, mis sisaldab atsellulaarset ehk  rakutut  läkaköha-vaktsiini ning inaktiveeritud lastehalvatusevaktsiini. Selles liitvaktsiinis on vähesel arvul  valitud  antigeene. Püsikindla  immuunsuse  kujundamiseks manustatakse nende haiguste vastaseid vaktsiine korduvalt.

Leetrite, mumpsi  ja punetiste  vastu  vaktsineeritakse  1  aasta  vanuselt  ning kordussüst tehakse 13 aasta vanuselt. Selleks, et leetreid, mumpsi ja punetisi ning nende tüsistusi kõige tõhusamalt ära hoida, on vaja vaktsineerimisega alustada väikelapseeas, sest ainult nooruki- ja täiskasvanueas tehtava vaktsineerimisega ei õnnestu  piisavalt  vähendada  ei  kaasasündinud  punetistega  laste  sündi  ega leetritest  ja mumpsist  tingitud  tüsistusi.

Difteeria  ja teetanuse vastu vaktsineerimist tuleks  jätkata täiskasvanueas 10-aastase intervalliga. See vaktsiin on täiskasvanutele tasuta ning seda võib teha perearsti  juures.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada