TRISEQUENS

Toimeained: noretisteroon+östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg 6TK / 10TK / 12TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRISEQUENS ja milleks seda kasutatakse

Trisequens on pideva kombineeritud hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mida võetakse iga
päev ilma vaheajata. Trisequens'i kasutatakse postmenopausis naistel, kellel on viimasest
menstruatsioonist möödunud vähemalt 6 kuud.

Trisequens sisaldab kahte hormooni - östrogeeni (östradiooli) ja progestageeni
(noretisteroonatsetaati). Trisequens'is olev östradiool on identne naiste munasarjades toodetava
östradiooliga, mistõttu ta liigitatakse looduslikuks östrogeeniks. Noretisteroonatsetaat on
sünteetiline progestageen, mis toime poolest sarnaneb teise tähtsa naissuguhormooniga -progesterooniga.

Trisequens’i kasutatakse

Menopausi sümptomite leevendamiseks
Menopausi ajal naise organismi poolt toodetud östrogeeni hulk langeb. See võib põhjustada
sümptome nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Trisequens leevendab neid
menopausijärgseid sümptome. Trisequens-ravi määratakse ainult siis, kui need sümptomid
häirivad teie igapäevast elu tõsiselt.

Osteoporoosi profülaktika
Menopausijärgselt võivad mõnedel naistel muutuda luud hapraks (osteoporoos). Te peaksite
kõik ravivõimalused oma arstiga läbi arutama.
Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ning teised ravimid ei sobi
teile, siis võite kasutada Trisequens’i osteoporoosi profülaktikaks pärast menopausi.

Üle 65-aastaste naiste Trisequens'iga ravimise kogemus on piiratud.

2. Mida on vaja teada enne TRISEQUENS võtmist


1Haiguslugu ja regulaarne kontroll
HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või
sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel
kasutamise kogemus on piiratud. HAR riskid võivad olla erinevad, kui teil on enneaegne
menopaus. Rääkige sellest oma arstiga.
Enne HARi alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas põetud haiguste
kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib vajadusel hõlmata rindade kontrolli
ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui olete alustanud Trisequens’iga, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel (vähemalt
korra aastas). Nendel läbivaatustel arutage oma arstiga Trisequens’i jätkamise kasusid ja riske.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarsel rinnauuringul.

Ärge võtke Trisequens’i
Kui midagi järgnevast kehtib teie kohta või kui te ei ole millegi järgneva osas kindel, siis
rääkige sellest oma arstiga enne Trisequens’i võtmist.
Ärge võtke Trisequens’i kui:
- kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või varasem esinemine;
- kui teil on, on olnud või kahtlustatakse emakalimaskestavähki (endomeetriumivähk) või
mõnda muud östrogeensõltuvat kasvajat;
- kui teil on ebaselge põhjusega tupekaudne vereeritus;
- kui teil on ravimata emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia);
- kui teil esineb või on kunagi esinenud trombide moodustumist veenides (venoosne
trombemboolia), jalgades (süvaveenide tromboos) või kopsudes (kopsu trombemboolia);
- kui teil on verehüübimishäire (nagu C-valgu , S-valgu või antitrombiini puudulikkus);
- kui teil on või on varem esinenud trombide poolt arterites põhjustatud haigusi, nagu
südamelihaseinfarkt, insult või stenokardia;
- kui teil on praegu või on kunagi esinenud maksahaigust ning maksafunktsiooni näitajad
ei ole normaliseerunud;
- kui olete allergiline (ülitundlik) östradiooli, noretisteroonatsetaadi või mõne lõigus 6
„Pakendi sisu ja muu teave” loetletud Trisequens’i abiaine suhtes;
- kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria.

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Trisequens-ravi ajal, siis lõpetage selle
kasutamine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Teavitage oma arsti, kui teil on kunagi esinenud mõni allpool loetletud seisunditest, sest
Trisequens-ravi käigus võivad need korduda või ägeneda. Sellisel juhul peab arst teid
sagedamini kontrollima:
- emakasisesed fibroidid;
- emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi
hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (trombemboolia)“)
- suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on olnud
rinnavähk);
- kõrge vererõhk;
- maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;
- diabeet;
- sapikivid;
- migreen või tugev peavalu;

2- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne
luupus - SLE);
- epilepsia;
- astma;
- kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
- kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on kõrge;
- südame- või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus;
- laktoosi talumatus.

Lõpetage Trisequens’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
Kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:
- kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Trisequens’i“;
- naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;
- vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
- esmakordne migreenitaoline peavalu;
- kui rasestute;
- kui märkate mõnda verehüüvete sümptomi:
- jala valulik turse ja punetus
- ootamatu valu rinnus
- hingamisraskused
Lisainfo vt „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“

Märkus: Trisequens ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist
möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada rasedust
vältivaid vahendeid. Pidage nõu arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskesta
vähk (endomeetriumivähk)
Ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta
liigse vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähi)
tekke riski. Trisequens’is sisalduv progestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Võrdluseks
Emakaga naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse 50 kuni 65 eluaasta vahel keskmiselt 5-l
naisel 1000-st endomeetriumivähk.

Ainult östrogeeni sisaldavat HARi kasutavate 50…65-aastaste emakaga naiste puhul võib see
arv sõltuvalt annusest ja kasutamise kestvusest olla 10…60 naist 1000-st (st 5…55 lisajuhtu).

Ootamatu veritsus
Trisequens’i kasutamise ajal esineb teil üks kord kuus menstruatsioonitaoline verejooks. Minge
võimalikult kiiresti arsti juurde, kui teil tekib lisaks igakuisele verejooksule veel ootamatut
veritsust või määrimist, mis:
- kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
- tekib pärast 6 kuud kestnud Trisequens’i kasutamist;
- jätkub ka pärast Trisequens’i kasutamise lõpetamist.

Rinnanäärmevähk
Uurimistulemused näitavad, et östrogeeni-progestageeni kombinatsioon ja võib-olla ka ainult
östrogeeni sisaldav HAR suurendavad rinnanäärmevähi riski. Lisarisk sõltub, kui kaua te võtate
HARi. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist, kuid see langeb normaalsele tasemele
ligikaudu 5 aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.


3Võrdluseks
50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 9…17-l naisel 1000-st
5 aasta jooksul rinnanäärmevähk.

50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle
5 aasta, diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st
4 kuni 6 lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi
muutusi:
- naha lohkuvajumine,
- rinnanibu muutused,
- nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähk on harva esinev haigus. HARi preparaate pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat)
kasutanud naistel on leitud munasarjavähi tekkeriski vähest tõusu.
50- kuni 69-aastastel naistel, kes ei ole HARi kasutanud, diagnoositakse keskmiselt
2 munasarjavähi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul. Naiste puhul, kes on kasutanud HARi
5 aasta vältel, esineb 2 kuni 3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st kuni 1 lisajuht).

HAR mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)
HARi kasutajatel on veenides verehüüvete tekkimise risk 1,3…3 korda suurem, kui
mittekasutajatel, seda eriti ravi esimesel aastal.

Verehüüvete teke võib olla tõsine seisund. Kui mõni nendest liigub kopsudesse, siis see võib
põhjustada valu rinnus, hingamisraskust, jõuetust või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust
kehtib teie kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:
- kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima
(vt ka lõik 3, „Kui teil seisab ees operatsioon“);
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m2);
- kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;
- kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on esinenud verehüübeid jalas, kopsus või mõnes
muus organis;
- kui põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);
- kui põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege lõigust ”Lõpetage Trisequens’i võtmine ja pöörduge
viivitamatult arsti poole“.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 4-l kuni 7-l naisel
1000-st 5 aasta jooksul verehüüve veenides.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle
5 aasta, juhtud see 9-l kuni 12-l naisel 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (infarkt)

Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR ennetab infarkti.


4Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat
HARi, tekib infarkt veidi suurema tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HARi.

Ajuinsult
HARi kasutajatel on ajuinsuldi tekkerisk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HARi
kasutamisega seostatud lisarisk vanuse tõustes suureneb.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 8-l naisel 1000-st 5
aasta jooksul ajuinsult.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HARi, saadakse 11 juhtu 1000 kasutaja kohta
5 aasta jooksul (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid
HAR ei enneta mälukaotust. Mälukaotuse risk võib olla mõnevõrra kõrgem naistel, kes
hakkavad kasutama mõnda HARi preparaati pärast 65ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Trisequens’i toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi.
See käib järgmiste ravimite kohta:
- epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin)
- tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin)
- HIV-infektsiooniravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir)
- liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Teised ravimid, mis võivad Trisequens’i toimet tugevdada:
- ketokonasooli (seentevastane aine) sisaldavad ravimid.

Trisequens võib samaaegsel kasutamisel mõjutada tsüklosporiini toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud
mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid preparaate või
muid loodustooteid.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüsi, siis teavitage laboripersonali Trisequens’i võtmisest, sest
ravim võib mõjutada teatud analüüside tulemusi.

Trisequens’i võtmine koos toidu ja joogiga
Tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ka ilma nendeta.

Rasedus ja imetamine
Rasedus: Trisequens’i kasutatakse ainult postmenopausis naistel.
Kui te rasestute, lõpetage kohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga.
Imetamine: Trisequens’i ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei mõjuta Trisequens’i kasutamine masinatega töötamise või autojuhtimise
võimet.

Oluline teave mõningate Trisequens’i koostisainete suhtes
Trisequens sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate enne Trisequens'i
võtmist konsulteerima arstiga.


53. Kuidas TRISEQUENS võtta

Võtke seda ravimit alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu arsti või apteekriga.

Kui te ei ole eelnevalt hormoonasendusravi kasutanud, võite Trisequens'i kasutamist alustada
suvalisel päeval. Kui olete seni saanud mõnda teist hormoonasendusravi, küsige arstilt, millal
Trisequens-ravi alustada.

Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal.

Üks pakend sisaldab 28 tabletti.
1. kuni 12. päev
võtke üks sinine tablett üks kord päevas 12 päeva jooksul
13. kuni 22. päev
võtke üks valge tablett üks kord päevas 10 päeva jooksul
23. kuni 28. päev
võtke üks punane tablett üks kord päevas 6 päeva jooksul

Võtke tabletid sisse klaasitäie veega.

Kui olete terve paki ära kasutanud, jätkake ravi ilma vahet pidamata uue pakiga. Uue paki
alguses tekib tavaliselt menstruatsioonitaoline vereeritus.

Lisainfo leidmiseks kalenderpakendi kasutamise kohta vt „KASUTUSJUHEND” pakendi
infolehe lõpus.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust võimalikult
lühikeseks ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige
sellest oma arstiga.
Kui te olete tablette võtnud 3 kuud ja teie klimakteerilised sümptomid ei ole piisavalt
taandunud, võtke ühendust oma arstiga. Ravi tohib jätkata ainult juhul, kui saadav kasu ületab
võimaliku riski.

Kui võtate Trisequens’i rohkem, kui ette nähtud
Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Trisequens’i tablette, pidage nõu arsti või apteekriga.
Trisequens’i üleannustamine võib põhjustada iiveldust ja oksendamist.

Kui te unustate Trisequens’i võtta
Kui te unustate tabletti võtta tavalisel ajal, võtke see lähema 12 tunni jooksul. Kui on möödunud
rohkem kui 12 tundi, võtke tablett tavalisel ajal järgmisel päeval. Ärge võtke kahekordset
annust, korvamaks unustatud tabletti.
Annuse manustamata jätmisel võib suureneda ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

Kui te lõpetate Trisequens’i võtmise
Kui te soovite Trisequens’i võtmise lõpetada, siis peaksite sellest rääkima oma arstiga. Arst
selgitab teile ravi lõpetamise mõjusid ja arutab teiega teisi ravivõimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Trisequens'i. HARi katkestamine
võib olla vajalik

4. Võimalikud kõrvaltoimed

..6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2,
"Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“). Küsige oma arstilt, millal võite taas raviga
alustada.64.


Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Haigused, mis esinevad HARi kasutavatel naistel sagedamini kui HARi mittekasutavatel naistel,
on järgmised:
- rinnanäärmevähk,
- emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk),
- munasarjavähk,
- verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia),
- südamehaigus,
- ajuinsult,
- võimalik mälukaotus, kui HARi on alustatud pärast 65. eluaastat.
Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2, „Mis ravim on Trisequens ja milleks seda
kasutatakse“.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime - võib esineda 1-l kuni 10-l kasutajal
1000-st)

Kuigi see on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, võib allergiat ette tulla. Allergilised reaktsioonid
võivad hõlmata ühte või mitut järgnevat sümptomit: nahalööve, sügelus, paistetus,
hingamisraskused, madal vererõhk (kahvatu ja jahe nahk, südamepekslemine), pearinglus,
higistamine. Need võivad olla anafülaktilise reaktsiooni/šoki tunnuseks. Kui teil ilmneb mõni
neist sümptomitest, katkestage Trisequens’i kasutamine ja otsige viivitamatult
meditsiinilist abi.

Väga sagedad - Rindade valulikkus või tundlikkus
- Ebaregulaarsed menstruatsioonid või suurenenud veritsus menstruatsioonide ajal

Sagedad kõrvaltoimed
- peavalu
- vedelikupeetusest tingitud kehakaalu tõus
- tupepõletik
- tupe seenhaigus
- migreen või migreeni süvenemine
- depressioon või depressiooni süvenemine
- iiveldus
- kõhuvalu, -puhitus, -vaevused
- rindade suurenemine või turse
- seljavalu
- jalakrambid
- emakamüoomide (emaka healoomuline kasvaja) teke, suurenemine või taasteke
- käte ja jalgade turse (perifeersed tursed)
- kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
- kõhupuhitus või -gaasid
- akne
- juuste väljalangemine (alopeetsia)
- ebanormaalne (mehelik) karvakasv
- sügelemine ja nõgestõbi
- pindmiste veenide põletik
- ravi ei anna tulemust
- allergilised reaktsioonid

7- endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta liigne vohamine)
- valulikud menstruatsioonid
- närvilisus

Harva esinevad kõrvaltoimed
- kopsuemboolia (verehüübed) (vt ka „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“
lõigus 2 “Mida on vaja teada enne Trisequens’i kasutamist“)
- süvaveenide põletik, millega kaasneb tromboos (verehüübed)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed
- endomeetriumivähk (emakalimaskesta vähk)
- kõrgvererõhutõve süvenemine
- sapipõie haigused, sapikivide teke, taasteke või suurenemine
- rasu ülemäärane eritumine, nahalööve
- äge või korduv turse (angioneurootiline turse)
- unetus, iiveldus, ärevus
- sugutungi muutused
- nägemishäired
- kehakaalu langus
- oksendamine
- kõrvetised
- suguelundite ja tupe kihelemine
- südamelihaseinfarkt ja ajuinsult

Ülalpool loetletud kõrvaltoimed esinevad kindla sagedusega, mida defineeritakse järgnevalt:
Väga sage (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)
Sage (1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)
Aeg-ajalt (1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)
Harv (1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st)
Väga harv (vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Teised kombineeritud HARi kõrvaltoimed
Alljärgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste HARi preparaatide kasutamisel
- erinevad nahahaigused:

laigud nahal, eriti näol ja kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasmid);

valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);

märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRISEQUENS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Mitte hoida külmkapis.
Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.


8Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Trisequens sisaldab
- Toimeained on östradiool ja noretisteroonatsetaat.
- Sinine tablett sisaldab 2 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).
- Valge tablett sisaldab 2 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg
noretisteroonatsetaati.
- Punane tablett sisaldab 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).
- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, talk ja
magneesiumstearaat.
- Tableti polümeerikate (sinised tabletid): hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171),
indigokarmiin (E132) ja makrogool 400.
- Tableti polümeerikate (valged tabletid): hüpromelloos, triatsetiin ja talk.
- Tableti polümeerikate (punased tabletid): hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171),
punane raudoksiid (E172) ja propüleenglükool.

Kuidas Trisequens välja näeb ja pakendi sisu
Ümarad õhukese polümeerikattega tabletid on diameetriga 6 mm. Sinistel tablettidel on
märgistus NOVO 280, valgetel tablettidel on märgistus NOVO 281 ja punastel tablettidel on
märgistus NOVO 282.
Üks pakend sisaldab 28 tabletti - 12 sinist, 10 valget ja 6 punast tabletti.

Pakendi suurused:
28 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja:
Novo Nordisk A/S,
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd, Taani

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel
www.ravimiamet.ee

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2015

9KASUTUSJUHEND

Kuidas kasutada kalenderpakendit

1. Paigaldage päevameelespea

Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.2. Võtke esimene tablett

Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.
3. Keerake ketast iga päev

Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega näidatud.
Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.

Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.
10Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Trisequens, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Sinine tablett: 2 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).
Valge tablett: 2 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg noretisteroonatsetaati.
Punane tablett: 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).

INN. Estradiolum, norethisteronum

Teadaolevat toimet omavad abiained: laktoosmonohüdraat

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Sinised kaksikkumerad kaetud tabletid, millel on markeering NOVO 280. Läbimõõt 6 mm.
Valged kaksikkumerad kaetud tabletid, millel on markeering NOVO 281. Läbimõõt 6 mm.
Punased kaksikkumerad kaetud tabletid, millel on markeering NOVO 282. Läbimõõt 6 mm.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel,
kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 6 kuud.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktikaks naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks
ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud
osteoporoosi profülaktika (vt ka lõik 4.4).

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Trisequens on pideva tsüklilise e. sekventsiaalse hormoonasendusravi preparaat. Östrogeeni
manustatakse pidevalt. Gestageeni lisatakse 10 päevaks iga 28-päevase tsükli jooksul.

Iga päev, soovitatavalt samal kellaajal, võetakse sisse üks tablett. Östrogeenravi (sinine kaetud tablett)
kestab 12 päeva, millele järgneb 10 päeva kombineeritud östrogeen/gestageenravi (valge kaetud
tablett) ja 6 päeva östrogeenravi (punane kaetud tablett). Punase tableti manustamise perioodil tekib
tavaliselt regulaarne emakalimaskesta irdumine.

Pärast viimase punase tableti sissevõtmist jätkatakse järgmisel päeval ravi uuest pakendist esimese
sinise tableti manustamisega.

Naised, kes ei kasuta hormoonasendusravi või eelnevalt pidevat kombineeritud hormoonasendusravi
saanud naised võivad Trisequens-ravi alustada suvalisel päeval. Eelnevalt mõnda teist tsüklilise
hormoonasendusravi preparaati kasutanud naiste puhul tuleb ravi alustada eelmise ravi lõppemisele
järgneval päeval.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleks kasutada väikseimat efektiivset
annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see tablett võtta niipea kui võimalik järgneva 12 tunni
jooksul. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, tuleb see tablett minema visata. Annuse manustamata
jätmisel suureneb ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

4.3. Vastunäidustused

- Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.
- Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad, esinemine anamneesis või nende kahtlus (nt
endomeetriumivähk).
- Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Esinev või varem esinenud venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
- Aktiivne või varem esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
- Trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
- Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiaine suhtes.
- Porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel
on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist
saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning jätkata hormoonasendusravi vaid senikaua, kuni
kasu ületab ohud.

Arstlik läbivaatus ja jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka perekonna põhjalik
anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja
vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt
kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma
rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud
ja protseduurid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja
vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema
hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need
haigused võivad Trisequens-ravi ajal korduda või ägeneda:

- Leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos
- Trombembooliliste haiguste riskifaktorid (vt allpool)
- Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnavähi esinemine lähisugulastel
- Hüpertensioon
- Maksahaigused (nt maksaadenoom)
- Diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
- Sapikivitõbi
- Migreen või (tugev) peavalu
- Süsteemne erütematoosne luupus
- Endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool)
- Epilepsia
- Astma
- Otoskleroos.

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

- Ikterus või maksafunktsiooni häired
- Märkimisväärne vererõhu tõus
- Migreenitaolise peavalu esmakordne teke
- Rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui
pika aja jooksul manustatakse ainult östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult
östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, see sõltub
ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk püsida enam kui
10 aastat.
Emakaga naiste puhul väheneb ainult östrogeeni sisaldava HARiga seotud ülemäärane risk
progestageeni tsüklilisel lisamisel raviskeemi vähemalt 10 päeval ühe kuu/28 päevase tsükli või pideva
kombineeritud östrogeen-progestageen ravi jooksul.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist. Kui vereeritus või
määrimine jätkub pärast esimesi kuid kestnud ravi, tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub
pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib
vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen-
progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HARi, on rinnanäärmevähi
suurenenud risk sõltuvuses HARi kasutamise kestusest.

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud uuring Women’s Health Initiative (WHI) ja
epidemioloogilised uuringud on näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis ilmneb umbes
pärast kolme aastat naistel, kes saavad hormoonasendusraviks östrogeeni-progestageeni
kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Lisarisk ilmneb mõned aastad kestnud ravi järel, kuid taandub mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul
pärast HARi lõpetamist ravi alustamise tasemele.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil
kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavate HAR
preparaatide pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski
vähese tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sh WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et pikaajalisel
kombineeritud HARi kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või
kopsuarteri trombemboolia riski 1,3…3 kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega
esimesel raviaastal (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski
suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, vanem iga, suur operatsioon, pikaajaline
liikumatus, rasvumine (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne
luupus (SLE) ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene seisukoht
puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida
operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleks
hormoonasendusravi 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib alustada, kui
liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud
noores eas veenoosne trombemboolia, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses
selle piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).

Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust veenoossest trombembooliast eraldi või defekt on
raskekujuline (nt antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR
vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HARi kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud
trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja
nende tekkimisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageen kombinatsiooni või
ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel
esineb või ei esine südame isheemiatõbe.
Östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutamisel on südame isheemiatõve suhteline risk veidi
suurenenud. Südame isheemiatõve absoluutse riski lähteväärtus sõltub east, tervetel menopausi eas
naistel östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutamisel on südame isheemiatõve juhtude arv väga
väike, kuid ea tõustes suureneb.

Isheemiline insult

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi
riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna
aga insuldi tekkerisk sõltub east, siis HAR kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks ea tõustes
suureneb (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni sisaldava või kombineeritud
hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis
patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas
pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide
(mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3
resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu.
Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja
suguhormoonide koguse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide
kontsentratsioonid ei muutu. Tõusta võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat,
alfa-I-antitrüpsiin ja tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski
suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldavat HAR
kasutamist pärast 65. eluaastat.

Tabletid Trisequens sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, Lapp’i
laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumise häiretega patsiendid ei tohiks seda
ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide ja progestageenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate
ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid nagu näiteks
antikonvulsandid (nt fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (nt
rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens, telapreviir).

Ritonaviiri, telapreviiri ja nelfinaviiri (ehkki tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel
steroidhormoonidega, vastupidi, ilmnevad indutseerivad omadused. Naistepunaürti (Hypericum
perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib aktiveerida östrogeenide ja
gestageenide metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja gestageenide ainevahetuse aktiveerimine põhjustada toime vähenemist
ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Trisequens’i toimeainete sisaldust vereseerumis võivad tõsta maksa mikrosomaalsete ensüümide
aktiivsust pärssivad ravimid (nt ketokonasool).

Tsüklosporiini koosmanustamine võib tsüklosporiini maksas toimuva metabolismi aeglustumise tõttu
põhjustada tsüklosporiini, kreatiniini ja transaminaasi taseme tõusu veres.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Trisequens ei ole raseduse ajal näidustatud.
Kui rasestumine toimub ravi ajal, tuleb Trisequens-ravi kohe lõpetada.
Piiratud arvu raseduste jälgimisel saadud kliiniliste andmete põhjal on lootel täheldatud noretisterooni
kõrvaltoimete teket. Suukaudseks kontratseptiiviks ja hormoonasendusraviks kasutatavatest tavalistest
annustest suuremate puhul täheldati naissoost loodete maskulinisatsiooni.

Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või lootetoksilist
toimet, kui östrogeene või gestageene manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine

Trisequens ei ole imetamise ajal näidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Trisequens ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus

Kõige sagedamini Trisequens-ravi ajal kirjeldatud kõrvaltoimed olid vereeritus tupest ja rindade
valulikkus/tundlikkus, mida kirjeldati ligikaudu 10%...20% patsientidest. Vereeritus tupest tekkis
tavaliselt esimesel ravikuul. Rindade valulikkus möödub tavaliselt pärast mõnekuulist ravi. Järgnevas
tabelis on toodud üldhinnangu järgi tõenäoliselt ravimiga seotud kõrvaltoimed, mis on
randomiseeritud kliiniliste uuringute käigus esinenud Trisequens’i või sarnast HAR-preparaati saanud
patsientidel kõrgema esinemissagedusega kui platseebo manustajatel.

Organsüsteem
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
≥1/10
≥1/100;
≥1/1000;
≥1/10 000;
<1/10
<1/100
<1/1000
Infektsioonid ja

Genitaalne


infestatsioonid
kandidoos või
vaginiit,
vt ka
„Reproduktiiv-
süsteemi ja
rindade
haigused“
Immuunsüsteemi


Ülitundlikkus,

häired
vt ka „Naha- ja
nahaaluskoe
haigused“
Ainevahetus- ja

Vedelikupeetus


toitumishäired
organismis,
vt ka „Üldhäired
ja
manustamiskoha
seisundi
muutused”
Psühhiaatrilised

Depressioon või Närvilisus

häired
depressiooni
süvenemine
Närvisüsteemi häired
Peavalu,


migreen või
migreeni
ägenemine
Vaskulaarsed häired

Superfitsiaalne
Kopsuemboolia,
tromboflebiit
süvaveenide
tromboflebiit
Seedetrakti häired

Iiveldus
Kõhupuhitus või -

Kõhuvalu
gaasid
Kõhupuhitus
Kerged
seedehäired
Naha- ja nahaaluskoe

Alopeetsia,

kahjustused
hirsutism või akne
Kihelemine või
nõgestõbi
Lihas-skeleti ja

Seljavalud


sidekoe kahjustused
Jalakrambid
Reproduktiivse
Rindade
Rindade turse
Endomeetriumi

süsteemi ja
tundlikkus
või suurenemine hüperplaasia
rinnanäärme häired
või valulikkusMüoomisõlmede Düsmenorröa, vt.
Ebaregulaarne suurenemine
ka seljavalu
menstruatsioon Müoomisõlmede „Lihas-skeleti ja
või
teke või taasteke sidekoe
menorraagia
kahjustused“
alapealkirja
juurest ja
kõhuvalu
„Seedetrakti
häried“ juurest
Üldised häired ja

Perifeersed
Ravi ebaefektiivne
manustamiskoha
tursed
reaktsioonid
Pideval jälgimisel

Kehakaalu tõusTurustamisjärgne kogemus

Järgnevalt on toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed, mis on üldhinnangu põhjal seotud
Trisequens’i manustamisega. Spontaanselt teavitati kõrvaltoimetest väga harva (<1/10 000, teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)). Turustamisjärgselt teavitatakse tavalistest ja üldtuntud
kõrvaltoimetest, mida tuleks ka toodud esinemissageduste puhul arvestada.

• Hea- ja pahaloomulised kasvajad (sh tsüstid ja polüübid): endomeetriumivähk.
• Immuunsüsteemi häired: üldised ülitundlikkuse reaktsioonid (nt anafülaktiline
reaktsioon/šokk).
• Psühhiaatrilised häired: unetus, ärevus, libiido langus, libiido tõus.
• Närvisüsteemi häired: pearinglus, ajuinsult.
• Silmadega seotud kõrvaltoimed: nägemishäired.
• Südame häired: müokardiinfarkt.
• Vaskulaarsed häired: hüpertensiooni süvenemine.
• Seedetrakti häired: düspepsia, oksendamine.
• Maksa-sapiteede häired: sapipõiehaigused, sapikivitõbi, sapikivitõve ägenemine, sapikivide
taasteke.
• Naha- ja nahaaluskoe kahjustused: seborröa, nahalööve, angioneurootiline ödeem.
• Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: endomeetriumi hüperplaasia, vulvovaginaalne
pruuritus.
• Uuringud: kehakaalu langus, vererõhu tõus.

Teised östrogeeni-progestageeni preparaatidega seostatud kõrvaltoimed:

• Naha- ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia, kloasm, multiformne erüteem, nodoosne
erüteem, vaskulaarne purpur.
• Arvatav dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4);

Rinnanäärmevähi risk

Enam kui 5 aastat östrogeen-progestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordset suurenemist.

Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-progestageen
kombinatsiooni kasutajatel.

Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).

Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise
uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

Million Women Study - eeldatav rinnanäärmevähi risk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ** Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
HAR mittekasutaja kohta
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
5 aasta jooksul*
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50-65
9-12
1,2
1-2 (0-3)
Östrogeen-progestageeni kombinatsioon
50-65
9-12
1,7
6 (5-7)
* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides
** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega.
Märkus: Rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
muutub proportsionaalselt.

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
rühmas 5 aasta jooksul
CEE ainult östrogeen
50-79
21
0,8 (0,7-1,0)
-4 (-6-0)*
CEE+MPA östrogeen-progestageen**
50-79
17
1,2 (1,0-1,5)
4 (0-9)
* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.
** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud
HAR kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HARi mittekasutaval emakaga naisel 1000-st.

Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HARi, kuna see suurendab
endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu
iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.

Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HAR
(järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0
(0,8-1,2)).

Munasarjavähi risk

Pikaaegset ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi riski vähese suurenemisega. 5 aastat kestnud Million Women Stydy uuringus
HAR kasutamisel esines 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk

HARi seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HARi
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95% CI)
rühmas 5 aasta jooksul
Suukaudne ainult östrogeen*
50-59
1,2 (0,6-2,4)
1 (-3-10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen
50-59
2,3 (1,2-4,3)
5 (1-13)
* Uuring emakata naistel

Südame isheemiatõve risk
Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen HAR
kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk
Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HARi kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole
suurenenud.
Suhteline risk ei sõltu east ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on east sõltuv. HARi
kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk ea suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi* lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5 aasta jooksul (95%CI)
rühmas 5 aasta jooksul
50-59
1,3 (1,1-1,6)
3 (1-5)
* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine võib avalduda iivelduse ja oksendamisena. Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Gestageenide ja östrogeenide muutuvad kombinatsioonid.
ATC-kood: G03FB05

Östradiool: Trisequens’is sisalduv toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt
identne inimese endogeense östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni
menopausiaegset vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.
Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Noretisteroonatsetaat: sünteetiline progestageen, mille toime on sarnane progesteroonile (looduslik
naissuguhormoon). Kuna östrogeenid soodustavad emakalimaskesta kasvu, suureneb ainult
östrogeenide kasutamisel risk endomeetriumi hüperplaasia ja -vähi tekkeks. Gestageeni lisamine
raviskeemi vähendab östrogeenist tingitud riski endomeetriumi hüperplaasia tekkeks naistel, kellel ei
ole emakat eemaldatud.

Menopausi sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Regulaarne menstruatsioonitaoline verejooks keskmiselt 3…4 päeva vältel tekkis 93%-l naistest.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab
senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas
tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HARi, östrogeeni
üksi või kombinatsioonis gestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela
piirkonna, lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka
madala luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on
tõendusmaterjal piiratud.

Luu mineraalset tihedust hindavas uuringus oli postmenopausaalsetel naistel Trisequens’i kasutamine
osteoproosi profülaktikaks efektiivne. Kaheaastase ravi tulemusena suurenes luukoe mineraalne
tihedus lülisamba osas 5,14% ja puusa piirkonnas 3,21%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17β-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib
ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas
(ligikaudu 44 pg/ml; vahemikus 30...53 pg/ml) saabub 6 tunni jooksul pärast 2 mg manustamist.
17β-östradiooli poolväärtusaeg on umbes 18 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva
10
globuliini ehk SHBG-ga (37%) ja albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%. 17β-
östradiooli metabolism toimub põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille käigus
tekivad väheaktiivsed või inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid, mitmed
östrogeensulfaadid ja glükuroniidid. Östrogeenid erituvad sapiga, hüdrolüüsitakse ja reabsorbeeritakse
(enterohepaatiline ringe), ning erituvad uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel kujul.

Noretisteroonatsetaat imendub suu kaudu manustatuna kiiresti ja transformeerub noretisterooniks
(NET). Esmane metabolism toimub maksas ja teistes siseorganites. 1 mg annuse manustamise järel
saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 9 ng/ml; vahemikus 6...11 ng/ml) ühe tunni
jooksul. Noretisterooni poolväärtusaeg on umbes 10 tundi. Noretisteroon seondub SHBG-ga (36%) ja
albumiiniga (61%). Tähtsaimad metaboliidid on 5α-dihüdronoretisterooni ja tetrahüdronoretisterooni
isomeerid, mis erituvad uriiniga sulfaat- või glükuroniidkonjugaatidena.

Noretisteroonatsetaat ei mõjuta östradiooli farmakokineetikat.

Eakatel patsientidel ei ole farmakokineetilisi omadusi uuritud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Östradiooli ja noretisteroonatsetaadi toksilisuse profiil on hästi teada. Puuduvad prekliinilised andmed,
mis oleksid ravimi määrajale vajalikud lisaks ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes toodud
andmetele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Nii sinised, valged kui ka punased tabletid sisaldavad järgmiseid abiaineid:
laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat.

Tableti õhuke polümeerikate
Sinised tabletid: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132) ja makrogool 400.
Valged tabletid: hüpromelloos, triatsetiin ja talk.
Punased tabletid: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) ja
propüleenglükool.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte hoida külmkapis. Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletti sisaldaval kalenderkettaga pakendil on kolm osa:
- värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;
- läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;
- värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.
11

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S
DK-2880 Bagsvaerd
Taani

8. Müügiloa number

205098

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

19.06.1998/28.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015

12