Mis on sõltuvus ja kuidas seda ravitakse?

Mis on sõltuvus ja kuidas seda ravitakse? Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu

Sõltuvust peetakse tihti käitumishäireks. Tegelikult on õige öelda, et sõltuvus on krooniline haigus, millesse võib haigestuda igaüks. Sõltuvusel, nagu igal teisel haigusel, on kindlad sümptomid. Esimene, aga kindlasti mitte ainus, on sõltuvuse tekitaja, nt alkoholi, uimastite, hasartmängu või seksi kuritarvitamine. Umbes 10% Eesti inimestest vastab sõltuvuse kriteeriumitele.

Sõltuvuse küüsis vaevlev inimene ihaleb sõltuvustekitava aine järele, ja ta ei ole võimaline seda oma tahtejõuga kontrollima või suudab seda tehea vaid lühikest aega. Sõltuvustekitajaid on erineviad, aga tagajärjed, kuidas see inimese elu ja tervist mõjutab, on sarnased. Sõltuvus algab heaolutundega, mida patsient sõltuvust tekitavaid aineid tarvitades saab. Haiguse negatiivsed tagajärjed avalduvad alles hiljem – elu muutub juhitamatuks ja sõltuvuskäitumine mõjutab kõiki olulisi eluvaldkondi: kannatada saavad vaimne tervis, inimsuhted, töö ja hobid. „Sõltuvusravi peaks hõlmama kõiki neid kategooriaid, mitte ainult keskenduma sõltuvusaine või tegevuse lõpetamist,“ ütleb sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu. „Uued toimetulekuskused on õpitavad. Uue sõltuvuse küüsi langevad pigem need, kes arvavad, et põhjus on ainult ühes aines või tegevuses.“

Kuidas sõltuvust ära tunda?
Sageli on sõltuvuse esimeseks löögisaajaks suhted teistega. Järk-järgult saavad kannatada kõik eluvalkonnad. Sõltuvusttekitava aine tarbimisele järgneb võõrutusjärgne sündroom ehk rahvakeeli pomell on üks sõltuvusega kaasnevaid sümptomeid. See muutub aja jooksul enamasti järjest raskemaks ja pikemaks. Samas ei tähenda pohmelli raskus või selle puudumine siiski veel seda, et tegemist on sõltuvusega.

Sõltuvus ja sellel, kui meile midagi lihtsalt väga-väga meeldib, on väga erinevad. Siin on kolm lihtsat küsimust, mille vastused võivad viidata sellele, et lihtsast meeldimisest on kujunemas (näiteks alkoholi) sõltuvushaigus.
  • Kas teil tekib süütunne pärast tarbimist?
  • Kas vähendate koguseid kui keegi küsib teie alkholi tarbimise kohta?
  • Kas olete proovinud tarbitavaid koguseid vähendada, kuid see on õnnestunud vaid ajutiselt?
Heinsalu sõnul on sõltuvustel kaks peamist tunnust:
  1. inimesel on raskusi tarbimist kontrollida ja 
  2. tarvitamist jätkatakse vaatamata negatiivsetele tagajärgedele.
„Tarbimisele järgneval päeval tuntakse üldiselt tugevat süütunnet ja kainena ei suuda inimene mõista, mis temaga valesti on. Endale sisendatakse, et küll see möödub. Sageli usuvad sõltlased, et ta võib lõpetada, millal tahab ning oodatakse vaid, et probleemid laheneksid, et tuleks n-ö õige aeg. Samal ajal probleemid tegelikult aga süvenevad, seda kõikides eluvaldkondades. Sellega kaaseneb järjest kasvav hingeline tühjus ja lootusetusetunne tuleviku suhtes, kus elu koos alkoholi ja/või narkootikumidega ei paku enam rahuldust, kuid rahuldust ei paku ka elu ilma aineteta. Selleks, et eluga kuidagi jätkata hakatakse valetama ja teatud asju varjama, mis muudab enesetunde veelgi halvemaks,“ kirjeldab Heinsalu sõltlase tunde- ja mõtteprotsesse.

Sõltuvusest tulenev käitumine viib paljud inimesed isegi kriminaalsete tegudeni. „See kõik on põhjustatud haigusest, mitte ainetest, ja selle põhjused on neuroloogilised ega ole tingitud välistest teguritest,“ rõhutab Heinsalu. „Sõltuvus on siiski ennekõike haigus. See ei tulene emotsionaalsetest või psühhiaatrilistest probleemidest. Sõltlase käitumine väljendab haigust, mitte ei ole selle põhjus. Haigus moonutab inimese mõtlemist, tundeid ja arusaamu ning sunnib kannatajat käituma viisil,  mis ei ole mõistetav teistele.Sõltuvus ei ole valik, aga inimesel endal on oluline roll abi saamisel,“ kinnitab ta.

Mida teeb sõltuvusnõustaja?
Sõltuvuse raviks ei ole olemas universaalset ravimit. Selleks on erinevaid lähenemisi.  Haigusega toime tulemiseks, abi saamiseks ja sellest paranemiseks võib pöörduda sõltuvusnõustaja poole. Sõltuvusnõustaja aitab patsiendil mõista, mis on sõltuvus, kuidas see tema elu mõjutanud on, ja toetab inimest kaine eluviisi omaksvõtmisel. Ta on tugiisik, kelle poole võib pöörduda igal ajal, igas vanuses abiotsija. Ideaalis kuulub ravimeeskonda lisaks veel mitmeid spetsialiste.

Sõltuvusnõustaja abistab taastuimstegevuste planeerimisel ja koostab igale abivajajale individuaalse sobiva plaani. Erilist rõhku pannakse uutele toimetulekuoskustele ning üldisele eslutiilile, et paraneks vaimne, kehaline ja üldine healolu. Suureks abiks on nõusaja isiklik taastumiskogemus, et aidata kliendil vabaneda süü- ja häbitundest, mis on üks sõltuvusega kaasnevatest sümptomitest ja enamasti peamine takistus abi otsimisele ning paranemisele. „Ei ole paremat ega halvemat aega tarbimise lõpetamiseks kui praegu,“ julgustab Heinsalu inimesi abi otsima.

Kas sõltuvusest on võimalik täiesti terveks saada?
Sõltuvusest taastumine on pikaajaline protsess ja võõrutusravi on vaid üks osa sellest. „Terveks saamine kui selline tähendab täielikku füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu. Sellepärast peaks sõltuvusravi alati olema kompleksne ja meeskonda peaks lisaks sõltuvusnõustajale kuuluma erinevaid spetsialiste, nagu psühhiaater, psühholoog, peretearapetut,“ lisab Heinsalu.

„Inimesest, kes on sõltuvuses, ei saa kunagi n-ö normaalset tarvitajat, ilma et sellega ei kaasneks tagasilangemise ohtu,“ räägib Kaja Heinsalu. „Sellepärast on tervenemise alus ja kõige kindlam viis probleemist võitu saada loobuda täielikult sõltuvustekitaja tarvitamisest, nt alkoholist ja narkootikumidest. Ravi eesmärk ei ole aga lihtsalt tarvitamise lõpetamine. See on eeltingimus, et oleks võimalik alustada taastumist ja terveneda. Kui inimene, mõistes oma haigust, jätkab siiski tarvitamist, on võimatu paraneda. See tähendab, et ta ei ole tegelikult mõistnud, mida tähendab vastutuse võtmine oma paranemise ees,“ selgitab ta.

Sõltuvusravis on peamine rõhk psühhoteraapial ja resotsialiseerumisel, sest suuresti sõltub tervenemine ka sellest, kuidas inimene muude enda teele sattuvate probleemidega toime tuleb. Kõige olulisem on, et inimene võtaks ise vastutuse oma tervenemise eest ja mõistaks, mida see tähendab.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada