30 aasta andmete analüüsis ei leitud seost mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi vahel

30 aasta andmete analüüsis ei leitud seost mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi vahel

Austraalias läbi viidud uuringus ei leitud mingit seost mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi vahel.

Uuringu käigus analüüsiti ajuvähki haigestumist vahemikus 1982-2013 ning kõrvutati seda mobiiltelefonide kasutamisega. Mobiiltelefonid tulid Austraalias kasutusele 1987. aastal ja on levinud praeguseks üle 90% rahvastikust. 

Mobiiltelefonide kasutamise aktiivsuse mudelis jagati kasutajad kolme gruppi: mitte kunagi kasutajad (ajuvähki haigestumise oletatav suhteline risk RR 1), kasutajad (oletatav RR 1,5) ja väga palju kasutajad (oletatav RR 2,5). Väga palju kasutajateks hinnati uuringu mudelis 19% mobiiltelefonide kasutajatest. 

Ajuvähki diagnoositi uuringuperioodi vältel meestel rohkem kui naistel (meeste hulgas 19 858 juhtu, naiste hulgas 14 222 juhtu). Võis märgata haigestumise vähest sagenemist meeste hulgas, samal ajal kui naiste hulgas püsis haigestumine ühtlasel tasemel. Samuti esines ajuvähki haigestumise tõus vanusegrupis 70-84 aastat, aga selles eagrupis algas haigestumise tõusutrend juba enne mobiiltelefonide kasutuselevõttu. Uurijad oletavad, et viimase põhjuseks on paranenud diagnoosimine ja hüppeliselt paranenud vähi diagnostika võimalused viimastel aastakümnetel. 

Ajuvähki haigestumine päriselus oli kõikides vanusegruppides oluliselt madalam (8,7 juhtu 100 000 kohta meestel ja 5,7 naistel) võrreldes teadlaste prognoosidega, mis oleks juhtunud siis, kui mobiiltelefonide kasutamine ajuvähki haigestumise riski tõstaks (11,7 juhtu 100 000 kohta meestel ja 7,7 naistel). Töö läbiviijad eeldasid, et mobiiltelefoni kasutamise ja ajuvähki haigestumise vaheline ajaperiood võiks olla umbes 10 aastat, seega peaks tänaseks juba esimeste mobiiltelefonide kasutajate arvelt vähki haigestumise tõus näha olema. Seda aga andmetest välja ei tulnud. Näiteks 2012. aastal registreeriti kokku 1434 ajuvähi juhtu, samas kui mobiiltelefonide kasutamine ajuvähki tekitaks, oleks prognooside kohaselt pidanud samal aastal olema ligi 1867 juhtu. 

Saadud negatiivsed tulemused langevad kokku varasemate töödega. Seost mobiiltelefonides kasutatava mitteioniseeriva kiirguse ja raku tasandil tekkivate muutustega ei ole leitud ka in vitro ega loomkatsetes. Käesoleva uuringu eelis on see, et Austraalias on seaduse järgi kohustuslik raporteerida kõik vähijuhud, seega on tegemist väga usaldusväärse andmete kogumiga. 

Uuringu puuduseks on see, et ei hinnatud inimeste individuaalset mobiiltelefonide kasutamist. Samuti võeti ühte uuringusse kokku kõik erinevad ajuvähi vormid ja paikmed ajus. Mõned uuringugrupid on seostanud mobiiltelefonide kasutamist just kõrge maliigsusega glioomidega ning kasvajatega, mis paiknevad eelistatult frontaal- või temporaalsagaras. 

Debatt mobiiltelefonide ja ajuvähi seoste osas ei ole kaugeltki lõppenud. Seniks on aga mobiiltelefoniga seotud ohtude vältimiseks mõistlikum autoroolis istumise ajaks nutitelefon käest ära panna. 

Chapman S, Azizi L, Luo Q, Sitas F. Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the introduction of mobile phones 29 years ago? Cancer Epidemiol. 2016 May 4. [Abstrakt] DOI: 10.1016/j.canep.2016.04.010

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

5 kommentaari

Marika
24.05.16 10:21
Kas see artikkel oli kasulik- saad jätta vaid positiivse hinnangu.
-82
   
+79
Kellenimi
23.05.16 22:19
"... ei hinnatud inimeste individuaalset mobiiltelefonide kasutamist..." - ja just seda olekski pidanud uurima, mitte statistiliste numbrite vaatlemisel oletusi tegema. See on ilmselgelt propagandisltliku iseloomuga "uudise", mille taga on suurte telekomide huvid...
-76
   
+81
lugev2
23.05.16 18:56
Eelmise sajandi esimesel poolel USAs vahepeal kasutatud sigaretireklaamides väideti nt et suitsetamisel on kasulik mõju. Kui kaua lambad neid suurkorpade valesid usuvad? Kes on nii naiivne, et usub valitsusi, suurkorpasid või nende poolt mahitatud ja mehitatud "rahvusvahelisi organisatsioone"... eesotsas WHO-ga?
-66
   
+84

Lisa kommentaar

Saada