Füüsiline aktiivsus on seotud elueaga

Füüsiline aktiivsus on seotud elueaga

Jälgimisuuringutes on leitud tugev pöördvõrdeline seos vaba aja füüsilise aktiivsuse ja üldsuremuse vahel.

Kardiorespiratoorne võimekus on väiksema suremuse tugev ennustaja, isegi tugevam kui füüsiline aktiivsus ise. Sellest hoolimata pole õnnestunud kontrollitud interventsiooniuuringutes ega loomkatsetes näidata, et suurem füüsiline aktiivsus vähendaks suremust tervetel isikutel või loomadel.

Soomes viidi läbi nii loomkatsed kui kaksikute uuringud, et neid seoseid täpsemalt uurida. Leiti, et ühed ja samad geneetilised tegurid mõjutavad füüsilist aktiivsust, aeroobset võimekust ja eluiga nii loomadel kui inimestel.

Rottidega läbi viidud katses selgus, et vabal ajal jooksmine suurendas aeroobset võimekust ja parandas glükoosiainevahetust. Täiskasvanueas alanud füüsiline aktiivsus aga loomade eluiga ei pikendanud.

Inimestel korraldatud uuringus leiti, et mitteidentsetel kaksikutel on suurem füüsiline aktiivsus seotud pikema elueaga. Identsete kaksikute analüüsides, kus võrreldi aktiivsemat ja vähemaktiivset kaksikut, ei leitud eluea osas erinevust. Uurijad märgivad, et erinevus füüsilise aktiivsuse osas oli suurem mitteidentsetel kaksikutel, kes on omavahel geneetiliselt erinevad; geneetiliselt identsete kaksikute füüsilise aktiivsuse tasemed olid omavahel sarnasemad.

Kuigi füüsilisel aktiivsusel on hästi teada erinevad positiivsed mõjud tervisele, ei mõjutanud täiskasvanuea füüsiline aktiivsus eluiga ei rottidel ega inimestel. Uurijad järeldavad, et geneetilised tegurid mõjutavad nii füüsilist aktiivsust kui ka eluiga. Füüsiline aktiivsus lapseeas võib eluiga mõjutada, aga see vajab tulevikus täiendavaid uuringuid.

Karvinen S, Waller K, Silvennoinen M, Koch L G, Britton S L, Kaprio J et al. Physical activity in adulthood: genes and mortality. Sci Rep. 2015 Dec 15; 5: 18259. DOI: 10.1038/srep18259

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

1 kommentaari

Aktiivne
15.02.16 13:33
Selgelt öeldud ju, et kõik algab geneetilisest baasist. Kui puuduvad sobivad geneetilised tegurid, siis ei saa vist olla ka aktiivne. Mina sain nii aru.
-24
   
+27

Lisa kommentaar

Saada