Uuring: elanike rahulolu tervishoiukorraldusega on kõrge

Uuring: elanike rahulolu tervishoiukorraldusega on kõrge

Uuringut „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012” selgus, et tõusnud on hinnangud tervisesüsteemi korraldusele, arstiabi kvaliteedile ja kättesaadavusele. Tervishoiukorralduse juures on inimesed enim rahul perearstisüsteemi, arstide hea ja sõbraliku suhtumise, arstiabi kättesaadavuse ning digiretseptiga.

Hinnangud tervishoiukorraldusele on mullusega võrreldes 5% tõusnud, rahul või pigem rahul on 67% elanikkonnast.

Arstiabi kvaliteeti hindas heaks või pigem heaks ligi 80% elanikest, mis on läbi aastate kõrgeim.

Hinnangud kättesaadavusele olid mõnevõrra madalamad kui hinnangud tervishoiukorraldusele ja arstiabi kvaliteedile – heaks või pigem heaks hindas kättesaadavust 55% elanikkonnast (2011. aastal oli see 51%).

Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning rahulolust tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga. Sel aastal küsitles GfK Custom Research Baltic ajavahemikul 15. november – 9. detsember 2012 suulise intervjuu vormis 1501 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada