Uuring: praegust arstiabi kvaliteeti Eestis peab heaks 72% elanikest

Uuring: praegust arstiabi kvaliteeti Eestis peab heaks 72% elanikest

Värskest uuringust selgub, et praegust Eesti arstiabi kvaliteeti peab heaks 72% elanikest, arstiabi kättesaadavusega on rahul üle poole (51%) ja pea kaks kolmandikku (61%) elanikest peavad tervishoiu korraldust Eestis heaks.

Võrreldes eelmise aastaga on hinnangud tervishoiukorraldusele, arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile püsinud samal tasemel.

Viimase aasta jooksul on 78% Eesti elanikest terviseprobleemidega mõne arsti poole pöördunud. Kõige enam on aasta jooksul külastatud perearsti. Oma praeguse perearstiga on vastanutest rahul 83% ja pereõega 91% kunagi arsti/õega kokku puutunutest. Aasta jooksul pääses 66% perearsti külastanutest vastuvõtule 2 päeva jooksul, mis on samal tasemel võrreldes eelmise aastaga.

Eriarsti on aasta jooksul külastanud 46% elanikest. Ligi 30% eriarsti külastanutest pääses vastuvõtule nädala jooksul. Kauem kui kaks kuud pidi järjekorras ootama 14% eriarsti külastanutest. 12% eriarstiabi kasutanutest käis vähemalt korra tasulisel vastuvõtul ja olulisi muutusi siin eelmise aastaga võrreldes ei ole.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutas, et 43% elanikest on oma eluviise tervislikumaks muutnud. „See on isegi mõne protsendipunkti võrra kõrgem kui eelmisel aastal, mis näitab inimeste paremaid teadmisi tervislikest eluviisidest ja hea tervise olulisusest. Just tervis on üks selliseid valdkondi, millele panustades saavad inimesed elukvaliteedi parandamisel ise palju ära teha.“

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov sõnas: „Tahan tunnustada raviasutusi ja meditsiinitöötajaid selle eest, et kitsastes tingimustes on suudetud endises mahus elanikkonnale kvaliteetseid teenuseid osutada“.

Saar Poll OÜ viis ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat.

Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaadet elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning rahulolust tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga.

Loe ka:
Haigekassa uuring: internet on olulisim terviseinfo kanal Eestis
Patsiendid on perearstidega rahul
Perearsti valiku otsustab kompetents ja vastuvõtu asukoht
Mullu ostis retseptiravimeid üle poole elanikest

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada