Õpilaste tervis jätab soovida

Õpilaste tervis jätab soovida

Tallinna üldhariduskoolide ja kutsekoolide vanemas astmes läbi viidud tervisekontrollis selgus, et täiesti terveid lapsi on vaid veerand uurituist.

Profülaktilisest läbivaatusest selgus, et  kõikidest 1. kuni 12. klassi läbivaadatud õpilastest, kokku 13568, oli täiesti terveid lapsi pisut üle 40%, kuid kooli lõpuklassides oli neid vaid veerand. „See kinnitab tõsiasja, et vanuse kasvades terviseprobleemid sagenevad,  mistõttu on nii koolides läbiviidav profülaktiline töö kui perearstide tegevus laste ja noorte terviseprobleemide  avastamiseks  ning ennetamiseks äärmiselt oluline,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.

Kui teatavate haiguste ja riskifaktoritega õpilaste arv üldhariduskoolide ja kutsekoolide lõpuklassides oli üpris sarnane, siis suuri erinevusi esines riskifaktorite või teatud haiguste osas. Nii näiteks tuvastati läbivaadatud kutsekoolide õpilaste seas ligi veerandil õpilastest ülekaal, samas täheldati ka alakaalu. Sagedasemad õpilastel esinevad haigused olid allergia, hingamisteede ja ortopeedilised haigused. Kutsekoolide õpilastel seas ilmnes märkimisväärselt sagedamini südame-vereringehaigusi. Nägemishäirete täpsustamiseks saadeti silmaarstile keskmiselt 20 klassitäit- 453- õpilast.

Kauaaegse lasearsti Tiiu Joosti sõnul on õpilaste seas  hakanud levima varem harvaesinevad haigused, näiteks liigesepõletik, gastroenteroloogilised haigused, diabeet, verehaigused, kasvajad.

SA Tallinna Koolitervishoid viis 2010/2011 õppeaastal läbi Tallinna koolide 12. klasside ja kutsekoolide 3. kursuse õpilaste ennetava tervisekontrolli, kokku kontrolliti 54 üldhariduskooli ja viie  kutsekooli 3315  õpilase tervislikku seisundit.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada