Masu sundis eestlasi antidepressantidest loobuma

Masu sundis eestlasi antidepressantidest loobuma

Antidepressantide tarvitajate arv Eestis aastail 2008 ja 2009 vähenes.

Antidepressantide tarvitajate arv suurenes aastail 2004-2007 ta­sapisi, kuid seejärel vähenes märkimisväärselt. Kui 2007. aas­tal oli antidepressantide kasuta­jaid 54 414, siis mullu 50 433, selgus Tartu Ülikooli majandus­teaduskonnas kaitstud Katrin Lutsari bakalaureusetööst.

Depressioonisümptomeid on avastatud umbes 11 prot­sendil eestimaalastest. Aastatel 2004-2009 kasutas aga antidepressante keskmiselt vaid 3,9 protsenti Eesti elanikest. Eestis tarvitatakse antidepressante võrreldes näiteks Põhjamaade­ga tunduvalt vähem, vahendab Postimees.

Antidepressantide kasuta­mine suureneb Eestis inimese vananedes keskmiselt kuni 60. eluaastani, mil see taas vähene­ma hakkab. Naised tarvitavad antidepressante keskmiselt kaks korda rohkem kui mehed. Sa­mas vähenes naiste seas majanduslanguse ajal antidepressan­tide kasutus tunduvalt rohkem kui meeste seas.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada