Veredoonorite arv on tõusnud, samas pole eurooplased varmad elundeid loovutama

Veredoonorite arv on tõusnud, samas pole eurooplased varmad elundeid loovutama

Kuigi enamik Euroopa kodanikke toetab elundidoonorlust ei ole elundidoonorluse toetusmäär Euroopa Liidu tasandil värskeima Eurobaromeetri uuringu andmetel suurenenud. Inimeste arv, kes on verd loovutanud, on aga tõusnud.

55% eurooplastest on väljendanud valmisolekut pärast surma oma elundeid loovutada ja 53% on väljendanud valmisolekut loovutada surnud pereliikmete elundeid. See valmistab aga muret, kuna nõudlus doonorite järele kasvab kiiresti.

Nagu ülevaates märgitud ja nagu selgub ka eelmisest Eurobaromeetri uuringust, on kõnealuse teema arutamine pereringis positiivses korrelatsioonis elundidoonorluse toetamisega. Perekondlike arutelude kõrval tuuakse ühe elundidoonorluse toetamist mõjutava põhitegurina välja haridustase. Rahamured näivad olevat selles küsimuses suhtumist negatiivselt mõjutavaks teguriks. Inimesed, kellel on probleeme arvete tasumisel, arutlevad väiksema tõenäosusega sellel teemal ja on väiksema tõenäosusega nõus surma korral loovutama iseenda või lähedase inimese elundeid.

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu andmetel on verd loovutanud vähem kui neli eurooplast kümnest (37%). See arv näitab 6-protsendilist tõusu võrreldes eelmise uuringuga, mis tehti 2002. aastal 15 liikmesriigist koosnevas Euroopa Liidus. Lisaks sellele on enamik eurooplasi (57%) seisukohal, et vereülekannete ohutus on viimase 10 aastaga paranenud.

Nende küsitletute arv, kes peavad vereülekandeid ohutumaks või sama ohutuks kui 10 aastat tagasi, on 2009. aasta uuringu kohaselt jäänud 2002. aasta uuringuga võrreldes suhteliselt stabiilseks. See viitab sellele, et kampaaniad, mis keskenduvad vajadusele siirdamiste, täpsemalt vereülekannete järele, võiksid aidata suurendada veredoonorlust Euroopas.

Elundidoonorlust ja -siirdamist ning veredoonorlust ja vereülekandeid puudutavad Eurobaromeetri uuringud viidi läbi 2009. aasta oktoobris.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada