Antidepressandid võivad insulti põdenuid aidata

Antidepressandid võivad insulti põdenuid aidata

Uuringu tulemused näitavad, et depressiooni käes mittekannatavate insuldihaigete mälu ja kognitiivsed funktsioonid võivad pärast antidepressantravi paraneda.

Hiljuti avaldatud uuringu tulemuste kohaselt võivad laialdaselt kasutatavad antidepressandid aidata patsientidel taastada insuldi tõttu kahjustada saanud kognitiivseid funktsioone, näiteks mälu.

Selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori vormi estsitalopraami kasutamisel tuvastasid teadlased depressiooni sümptomiteta insuldipatsientide rühmas kognitiivsete funktsioonide paranemise.

Varasemates uuringutes on täheldatud antidepressantide seost kognitiivsete funktsioonide paranemisega nendel insuldipatsientidel, kes kasutasid ravimit depressiooni tõttu. Uues uuringus, mis avaldati ajakirjas Archives of General Psychiatry ja mida rahastas riiklik vaimse tervise instituut, hinnati 129 depressioonisümptomiteta insuldihaige kognitiivseid funktsioone.

Uuringus osalejaid raviti insuldile järgnenud kolme kuu vältel, kasutades ühte kolmest järgmisest ravimeetodist: väikese annuse, st 5–10 milligrammi estsitalopraami manustamine, platseebo manustamine või probleemide lahendamise ravi ilma ravimeid kasutamata. (Kaubamärgi Cipralex all tuntud estsitalopraami standardannus depressiooni ravis on 20 milligrammi.)

Ühe aasta möödudes olid estsitalopraami saanud rühma tulemused paremad nii mõtlemist, õppimist ja mälu kui ka verbaalset ja visuaalset mälu hindavate testide põhjal. Ravimit manustanud rühmas täheldati ka suuremaid edusamme igapäevatoimingutega hakkamasaamisel, vahendas LA Times.

Pildil komputeertomograafiga pildistatud aju, mille vasemal poolel on näha insult.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada