CLIMARA

Toimeained: östradiool

Ravimi vorm: transdermaalne plaaster

Ravimi tugevus: 50mcg 24h 4TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CLIMARA ja milleks seda kasutatakse

Climara on hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mis sisaldab naissuguhormooni östrogeen.
Climara't kasutatakse postmenopausis naistel, kellel on menopausist möödunud rohkem kui
12 kuud (üks aasta).

Milleks Climara’t kasutatakse
Menopausi sümptomite leevendamine
Menopausi ajal langeb naise organismis toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada näo,
kaela ja rindkere kuumatunnet (kuumahood). Climara leevendab neid menopausi
sümptomeid. Arst kirjutab teile välja Climara’t juhul, kui need sümptomid segavad tõsiselt
teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ennetamine
Mõnedel naistel tekib menopausi ajal luude hõrenemine (osteoporoos). Selle ravivõimalusi
arutage oma arstiga. Kui teil on suurenenud risk osteoporoosist tingitud luumurdude tekkeks
ning teile ei sobi teised ravimid, võite Climara't kasutada menopausi ajal osteoporoosi
ennetamiseks.

2. Mida on vaja teada enne CLIMARA võtmist

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll

HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või
sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on
Climara kasutamise kogemus piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR riskid
olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.


1
Enne Climara kasutamise alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas
põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib hõlmata vajadusel
ka rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Climara kasutamist, peaksite käima regulaarselt (vähemalt kord
aastas) oma arsti juures kontrollis. Nendel visiitidel arutage oma arstiga Climara-raviga
jätkamise kasu- ja riskitegureid.

Arst võib teile lisaks Climara’le välja kirjutada ka gestageeni sisaldava hormoonravimi, mida
peate lisaks Climara’le võtma igal kuul 12 päeva. Seda juhul, kui:
-
teil on emakas, või

-
teil on kunagi esinenud endometrioosi.


Käige arsti poolt soovitatud regulaarses rinnanäärmete kontrollis.

Ärge kasutage Climara’t

Kui mõni allpool toodud seisunditest kehtib teie kohta, ärge Climara’t kasutage. Kui te ei ole
milleski kindel, rääkige enne Climara võtmist oma arstiga.
Ärge kasutage Climara’t:

kui te põete, teil on varem esinenud või teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki;


kui teil on või teil kahtlustatakse östrogeenidest sõltuvat kasvajat (nt

emakalimaskesta e endomeetriumivähk);

kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset vereeritust;


kui teil on ravimata emakalimaskesta liigkasv (emakalimaskesta hüperplaasia);


kui teil on varem esinenud või esineb verehüübeid veenides (tromboos), nt jala-
(süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia);

kui teil on vere hüübimishäired (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);


kui teil on varem esinenud või esineb haigusi, mis on põhjustatud trombidest arterites,

nt südameinfarkt, insult või stenokardia;

kui teil on või on varem olnud maksahaigus ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole

veel normaliseerunud;

kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;


kui te olete östradiooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisundeist tekib teil esmakordselt Climara kasutamise ajal, lõpetage
kohe Climara kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi algust öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud allpool loetletud probleeme,
kuna need võivad Climara-ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate käima
tihedamini arsti juures kontrollis:

fibroidid emakas;


emakalimaskesta esinemine väljaspool emakat (endometrioos) või varasem liigne

emakalimaskesta vohamine (endometriaalne hüperplaasia);

kõrgenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Trombid veenides (tromboos)”);


östrogeensõltuva kasvaja suurenenud risk (nt teie emal, õel või vanaemal on olnud

rinnanäärmevähk);

kõrge vererõhk;


maksahaigused (nt healoomuline maksakasvaja);


suhkurtõbi;


sapikivitõbi;


2

migreen või tugevad peavalud;


immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab mitmeid organeid (dissemineerunud

erütematoosluupus);

epilepsia;


astma;


kuulmekile ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);


väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres;


südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus;


pärilik angioödeem.


Lõpetage koheselt Climara kasutamine ja kontakteeruge oma arstiga, kui te märkate
HAR ajal järgmisi sümptomeid:

ükskõik milline lõigus „Ärge võtke Climara’t“ kirjeldatud seisunditest;


naha või silmavalgete kollasus (ikterus). See võib olla maksahaiguse tunnus;


märkimisväärne vererõhu tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus,


pearinglus);

migreenitaolise peavalu esmakordne esinemine;


kui te rasestute;


kui te märkate trombi sümptomeid nagu:

-
jalgade valulik paistetus ja punetus;

-
äkiline valu rinnus;

-
hingamisraskused.

Lisateavet vt lõigust „Trombid veenides (tromboos)“.

Märkus: Climara ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on
möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, võib teil vajalikuks osutuda
täiendav rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Liigne emakalimaskesta paksenemine (endomeetriaalne hüperplaasia) ja
emakalimaskesta vähk (endomeetriumi vähk)

Emakalimaskesta liigse paksenemise (endometriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta
(endomeetriumi) vähi tekkerisk suureneb, kui kasutada ainult östrogeene sisaldavat HAR.

Progestageeni lisamine raviskeemi vähemalt 12 päevaks 28-päevase tsükli jooksul kaitseb teid
selle lisariski eest. Sellepärast määrab arst (juhul, kui teil on emakas alles) teile veel
progestageeni. Kui teie emakas on operatsiooni teel (hüsterektoomia) eemaldatud, siis arutage
oma arstiga, kas te võite seda ravimit ilma progestageenita ohutult kasutada.

50…65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel
1000-st endomeetriumivähk. Ainult östrogeeni sisaldavat HARi kasutavate 50…65-aastaste
emakaga naistel võib endomeetriumivähki esineda 10…60-l 1000-st (st 5…55 lisajuhtu), see
sõltub östrogeeni annusest ja kasutamise kestusest.

Ebaregulaarne veritsus

Climara kasutamise ajal esineb teil üks kord kuus menstruatsioonitaoline verejooks. Kui teil
tekib lisaks igakuisele verejooksule veel ootamatut veritsust või määrimist, mis:
-
kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;

-
tekib pärast 6 kuud kestnud Climara kasutamist;

-
jätkub ka peale Climara kasutamise lõpetamist;

minge võimalikult ruttu arsti juurde.

3

Rinnanäärmevähk

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et rinnanäärmevähi tekkerisk suureneb kombineeritud
östrogeen-progestageenravi ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR korral. Lisarisk sõltub
HAR kasutamise kestusest - see ilmneb mõne aasta jooksul, kuid langeb tavapärasele
tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Eemaldatud emakaga naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni sisaldavat HARi 5 aasta jooksul,
ei suurene rinnanäärmevähi risk, või suureneb see vähesel määral.

Võrdlus
1000-st 50…79-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse rinnanäärmevähk 5-
aasta jooksul keskmiselt 9…17-l. 1000-st 50…79-aastasest naisest, kes saavad östrogeen-
progestageen HAR, diagnoositakse rinnanäärmevähk 5-aasta jooksul 13…23-l (st 4…6
lisajuhtu).

Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui te märkate mõnda allpool toodud

muutustest, minge arsti vastuvõtule:
-
lohud, kortsud nahal;

-
rinnanibude muutused;

-
nähtavad või tuntavad tükid rinnas.


Munasarjavähk

Munasarjavähk on väga haruldane haigus. Naistel, kes kasutavad HAR vähemalt
5…10 aastat, on täheldatud munasarjavähi tekkeriski vähest suurenemist.

Võrdlus
1000-st 50…69-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse munasarjavähk 5-aasta
jooksul keskmiselt kahel naisel. 1000-st naisest, kes on kasutanud HAR 5 aasta vältel, on
munasarjavähi juhtude arv 2…3 (st 1 lisajuht).

HAR toime südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)
Hormoonasendusravi ajal, eriti esimesel raviaastal, suureneb risk verehüüvete tekkeks
veenides ligikaudu 1,3…3 korda, võrrelduna HAR mittekasutajatega.

Sellised verehüübed võivad olla tõsised ning põhjustada kopsudesse jõudes valu rinnus,
hingeldust, minestust või isegi surma.

Verehüüvete tekkimise tõenäosus suureneb vanuse tõustes, samuti juhul, kui teil esineb mõni
allpool toodud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, rääkige sellest oma arstile:
-
te ei suuda pikka aega käia suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tagajärjel (vt ka

lõik 3 „Kui teid on vaja opereerida“);
-
te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²);

-
teil on vere hüübimise häired, mis vajavad pikaajalist hüübimisvastast ravi;

-
kellelgi teie lähisugulastest on olnud trombi jalgades, kopsus või mõnes muus organis;

-
teil on süsteemne erütematoosne luupus;

-
te põete vähktõbe.


Trombide sümptomeid on kirjeldatud lõigus „Lõpetage koheselt Climara kasutamine ja
kontakteeruge oma arstiga“.


4
Võrdlus
1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt trombi veenides 5
aasta jooksul keskmiselt 4…7 naist.
1000-st 50-ndates aastates naisest, kes võtavad östrogeen-progestageen HAR vähemalt 5
aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 9…12-l (st 5 lisajuhtu).
1000-st 50-ndates aastates eemaldatud emakaga naisest, kes saavad östrogeen-progestageen
HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 5…8-l (st 1
lisajuht).

Südamehaigused (infarkt)

HAR ei hoia ära südameinfarkti tekkimist.
Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad HAR, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste
tekkeks, kui neil, kes ei saa HAR.
Eemaldatud emakaga naistel, kes saavad ainult-östrogeen ravi ei suurene südamehaiguste
tekkerisk.

Insult

HAR kasutajatel on insuldi tekkerisk võrrelduna HAR mittekasutajatega ligikaudu 1,5 korda
suurem. HAR kasutavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

Võrdlus
1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt insuldi 5 aasta
jooksul keskmiselt 8 naist.
1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad HAR, diagnoositakse insulti 5-aasta jooksul
keskmiselt 11-l (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei hoia ära mälu halvenemist. On mõningaid andmeid selle kohta, et mälu halvenemine
on suurem naistel, kes hakkasid HAR kasutama pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma
arstiga.

Kui teil on soodumus pigmendilaikude (kloasmid) tekkeks näol, peaksite Climara kasutamise
ajal vältima otsest päikese- või ultraviolettvalgust.

Päriliku angioödeemiga naistel, kes kasutavad Climara’t võivad eksogeensed östrogeenid
indutseerida või ägestada angioödeemi sümptomeid.

Kui teil on probleeme südame või neerudega, jälgib arst teid ravi ajal hoolikalt.

Muud ravimid ja Climara

Mõned ravimid võivad mõjutada Climara toimet, mille tulemusel võib tekkida ebaregulaarne
veritsus. See kehtib allpool loetletud ravimite kohta:
-
epilepsia ravimid (nt fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin);

-
tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin);

-
HIV ravimid (nt nevirapiin, efavirens, nelfinaviir ja ritonaviir);

-
ravimtaim naistepuna (

Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed analüüsid

5
Kui teile tehakse vereanalüüse, siis informeerige arsti või labori töötajaid sellest, et kasutate
Climara’t, kuna see ravim võib mõjutada osade laboratoorsete analüüside tulemusi.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Climara’t kasutatakse postmenopausaalsetel naistel.
Kui te rasestute, tuleb Climara kasutamine viivitamatult lõpetada ja võtta ühendust oma
arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole viiteid selle kohta, et Climara mõjutaks autojuhtimist või masinatega töötamist.

3. Kuidas CLIMARA võtta

Kasutage Climara't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kui kaua peaksite Climara plaastrit
kasutama ja kas te peate tegema hormoonivaba nädala (7 päeva ilma plaastrita).
Ärge alustage Climara kasutamist enne, kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud
vähemalt 12 kuud.

Plaastri kasutamine

Eemaldage kaitsekile ning asetage plaaster (kleepuv pind allpool) puhtale ja kuivale nahale,
soovitatavalt alakõhule või tuharale. Climara plaastrit ei tohi asetada rindadele. Kleepige
plaaster iga kord erinevasse kohta, ärge kunagi asetage plaastrit kaks korda järjest samasse
kohta. Piirkond, kuhu plaaster asetatakse, ei tohi olla rasvane, kahjustatud ega ärritunud.
Taljepiirkonda tuleks vältida, kuna kitsas riietus võib plaastri lahti hõõruda. Plaaster tuleb
nahale asetada vahetult pärast kotikesest välja võtmist ja kaitsekile eemaldamist. Suruge
plaaster peopesaga vastu nahka umbes 10 sekundi jooksul. Veenduge, et kontakt nahaga on
hea, seda eriti plaastri servadel. Plaastrit tuleb vahetada üks kord nädalas. Kui plaaster on
asetatud korralikult, võite käia vannis või duši all, nagu tavaliselt. Vältida tuleks väga kuuma
vannivee kasutamist ja saunas käimist, kuna plaaster võib siis nahalt ära tulla.

Kui te olete kasutanud mõnda teist hormoonasendusravi preparaati: kasutage käesolev
pakend lõpuni, kuni olete ära võtnud kõik selleks kuuks ette nähtud ravimi. Alustage Climara
kasutamist järgmisel päeval. Ärge jätke vahet vanade tablettide võtmise ja Climara
kasutamise vahele.

Kui te olete kasutanud nädalase hormoonivaba perioodiga hormoonasendusravi: alustage
Climara kasutamist pärast hormoonivaba perioodi lõppu.

Kui te hetkel ei kasuta hormoonasendusravi: Climara kasutamist võite alustada ükskõik
millisel päeval.

Pidev ravi: kasutage igal nädalal ühte plaastrit. Seitsme päeva möödudes eemaldage plaaster
ja asendage see uuega (erinevale kohale).

Tsükliline ravi (sisaldab hormoonivaba nädalat): kasutage 3 nädala jooksul üks plaaster
nädalas. Seejärel pidage 7-päevane paus, misjärel alustage jälle plaastrite kasutamist.

Climara kasutamise ajal tekib teil üks kord kuus veritsus (menstruatsioonilaadne verejooks).

Kui te kasutate Climara’t rohkem kui ette nähtud

6

Kandke nahale korraga vaid üks plaaster. Kui te kogemata manustate rohkem plaastreid, võib
teil esineda iiveldust, oksendamist või vähest tupekaudset vereeritust. Sellisel juhul
eemaldage plaastrid. Spetsiifiline ravi pole vajalik, kuid vajadusel peaksite konsulteerima oma
arstiga.

Kui plaaster tuleb ära, või kui te unustate Climara’t kasutada

Juhul kui plaaster mingil põhjusel enne 7. päeva eemaldub, võib selle uuesti nahale asetada.
Kui nahale asetatakse uus plaaster, kasutatakse seda 7-päevase kasutusaja allesjäänud päevade
ajal. Kui te unustasite plaastri nahale asetada ning vahele jäävad mõned päevad, võib teil
esineda ebaregulaarset veritsust ja määrimist.

Kui te lõpetate Climara kasutamise
Teil võivad tekkida jälle menopausi tavalised sümptomid, sh kuumahood, unehäired,
närvilisus, pearinglus või tupe kuivus. Kui te soovite lõpetada Climara kasutamist, pidage
enne nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teid on vaja opereerida
Kui teile on planeeritud operatsioon, teavitage kirurgi, et te kasutate Climara’t. Vähendamaks
verehüüvete tekkeriski, võib olla vajalik Climara kasutamise lõpetamine 4…6 nädalat enne
operatsiooni (vt ka lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti
alustada Climara kasutamist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevaid haigusi on teatatud rohkem HAR kasutavatel naistel, võrrelduna HAR
mittekasutajatega:
-
rinnanäärmevähk;

-
emakalimaskesta ülemäärane vohamine või vähk (endometriaalne hüperplaasia või

vähk);
-
munasarjavähk;

-
trombid jala- või kopsuveenides (venoosne trombemboolia);

-
südamehaigused;

-
insult;

-
mälu nõrgenemine, kui HAR-iga alustatakse peale 65-ndat eluaastat.

Lisateavet nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Järgnev on loetelu Climara kasutamisega seotud kõrvaltoimetest.

Kõige sagedamad kõrvaltoimed:
-
ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus (vt ka lõik 2 „Hormoonasendusravi ja

vähk");
-
rindade tundlikkus;

-
rindade valulikkus.


Need kõrvaltoimed esinevad esimestel Climara kasutuskuudel ja on tavaliselt ajutised ning
kaovad pideva ravi käigus. Kui seda ei juhtu, pöörduge arsti poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 100-st):
-
depressioon, pearinglus, närvilisus, jõuetus, suurenenud higistamine, kuumahood;

-
peavalu;


7
-
kõhupuhitus, iiveldus;

-
sügelus või lööve manustamiskohal;

-
vedelikupeetus, kehakaalu suurenemine;

-
ebaregulaarsed menstruatsioonid, muutunud eritis tupest;

-
generaliseerunud valu.


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st):
-
vere kõrgenenud kolesteroolitase;

-
ärevus, unepuudus, apaatia, meeleolu muutused, keskendumisvõime langus,

äärmuslikud tunded või eufooria, treemor, agitatsioon, libiido muutused;
-
torkimise tunne;

-
migreen;

-
nägemishäired, silmade kuivus;

-
südamepekslemine;

-
pindmiste veenide põletik (flebiit), kõrge vererõhk;

-
õhupuudus, ninakinnisus või nohu;

-
söögiisu suurenemine, kõhukinnisus, seedehäired, kõhulahtisus, jämesoole häired;

-
ebatavalised verevalumid nahal (purpur);

-
akne, juuste väljalangemine, naha kuivus, küünte probleemid, väikesed paistetused

nahal, liigkarvasus;
-
liigesevalu, lihaskrambid;

-
kusepakitsus, uriinipidamatus, kusepõie põletik (tsüstiit), uriini värvimuutus, veri

uriinis;
-
emakalimaskesta healoomulised kasvajad, emakalimaskesta paksenemine, probleemid

emakaga, rindade paistetus, rindade hellus;
-
väsimus, muutused vereanalüüsides, palavik, jõuetus, üldine halb enesetunne.


Lisaks arstide poolt teada antud järgmisi kõrvaltoimeid:

vähenenud hapniku juurdevool ajju või teatud aju osadesse (vt lõik 2 „Insult“);


kõhuvalu, kõhupuhitus, naha või silmavalgete kollasus (ikterus);


kontaktdermatiit;


fibroidid.


Järgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste hormoonasendusravimite kasutamisel:
sapipõie haigused;
- -
erinevad nahakahjustused:

-
naha värvimuutus, eriti näo või kaela piirkonnas (nn „raseduslaigud“ e


kloasmid);
-
valulikud punakad nahakühmud (nodoosne erüteem);

-
lööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega (mitmekujuline erüteem).


Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas CLIMARA säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

8

Pärast kasutamist sisaldab plaaster arvestatavas koguses toimeainet, mis võib keskkonda
sattudes omada kahjulikku mõju. Seetõttu tuleb kasutatud plaaster hoolikalt hävitada. Iga
kasutatud või mittekasutatud plaaster tuleb murda pooleks, kleepuvad pinnad suruda
omavahel kokku ning visata ära koos majapidamisprügiga. Kasutatud plaastreid ei tohi
tualetist veega all lasta ega asetada vedeljäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Climara sisaldab

Climara on hormooni sisaldav plaaster, milles sisalduv toimeaine on östradiool.
Iga 12,5 cm² pindalaga plaaster, sisaldab 3,8 mg östradiooli (moodustunud 3,9 mg
östradioolhemihüdraadist) ja millest vabaneb 50 mikrogrammi toimeainet 24 tunni jooksul.

Teised koostisosad on isooktüülakrülaat/akrüülamiid/vinüülatsetaat-kopolümeer, etüüloleaat,
isopropüülmüristaat, glütseroolmonolauraat polüestrist kaitsekilel, kaitstud polüetüleenist
pealiskilega.

Kuidas Climara välja näeb ja pakendi sisu

Climara plaaster on ovaalne, poolläbipaistev.
Pakendis on 4 või 12 plaastrit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

Tootja:
Bayer Weimar GmbH & Co. KG
99427 Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: +372 655 8565


Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2013

9Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Climara 50 mikrogrammi/24 tunnis transdermaalne plaaster

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga 12,5 cm2 plaaster sisaldab 3,8 mg östradiooli (moodustunud 3,9 mg östradioolhemihüdraadist),
vabastades 50 mikrogrammi östradiooli 24 tunni jooksul.
INN. Estradiolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Transdermaalne plaaster.
Ovaalne transdermaalne plaaster poolläbipaistva homogeense maatriksiga läbipaistval kandjakilel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel,
kellel on menopausist möödunud rohkem kui üks aasta.

Osteoporoosi profülaktika postmenopausaalsetel naistel, kellel on kõrge risk luumurdude tekkeks ja
kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on osteoporoosi
profülaktika. (Vt ka lõik 4.4).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Climara on ainult östrogeenil põhinev plaaster, mis asetatakse nahale kord nädalas.

Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamisel ja jätkamisel tuleb kasutada kõige madalamat
efektiivset annust lühima aja jooksul (vt ka lõik 4.4). Menopausaalsete sümptomite ravi tuleb alustada
kõige madalama hormoonisisaldusega Climara plaastriga. Kui peetakse vajalikuks, võib kasutada ka
kõrgema hormoonisisaldusega plaastrit. Kui ravivastus on saavutatud, tuleb sümptomite
leevendamiseks kasutada madalaima efektiivse annusega plaastrit.

Naised, kellel emakas on alles, peavad lisaks Climara’le manustama iga kuu vähemalt 12...14 päeva
jooksul progestageeni. Hüsterektomeeritud naistel ei ole progestageeni lisamine raviskeemi
soovitatav, välja arvatud juhul, kui neil on eelnevalt diagnoositud endometrioos.

Pidev raviskeem:

Plaaster tuleb paigaldada kord nädalas ning eemaldada kasutatud plaaster 7 päeva pärast. Uue plaastri
asetamiseks tuleb valida erinev koht.

Tsükliline raviskeem:

Plaastreid võib kasutada ka tsüklilise skeemi alusel. Kui eelistatakse tsüklilist ravi, tuleb plaaster
paigaldada kord nädalas, 3 järjestikusel nädalal, millele järgneb 7-päevane plaastrivaba intervall enne
järgmist tsüklit.

• Kuidas Climara kasutamist alustada

Naised, kes ei kasuta östrogeene või kes lähevad üle pidevalt kombineeritud hormoonasendusravilt,
võivad Climara kasutamist alustada ükskõik millisel ajal.

Naised, kes lähevad üle pidevalt järjestikuselt hormoonasendusravilt, peavad alustama päeval pärast
eelmise raviskeemi lõpetamist.

Patsiendid, kes lähevad üle tsükliliselt hormoonasendusravilt, peavad alustama päeval pärast
ravimivaba intervalli.

• Vahelejäänud või kaotatud plaaster

Juhul kui plaaster tuleb enne 7-päevase kasutusperioodi lõppu lahti, võib selle uuesti nahale asetada.
Vajadusel võib 7-päevase annustamisintervalli lõpuni jäänud päevadeks asetada nahale uue plaastri.

Juhul kui patsient unustab uue plaastri nahale asetada, peab ta seda tegema niipea, kui see talle
meenub. Järgmine plaaster tuleb nahale asetada pärast tavapärast 7-päevast intervalli.

Kui uut plaastrit mitme päeva jooksul nahale ei asetata, tõuseb läbimurdeveritsuse ja määrimise
tõenäosus.


Pärast kaitsekile eemaldamist Climara plaastri adhesiivselt pinnalt tuleb see asetada kuivale ja puhtale
nahale kehatüvel või tuharatel. Climara plaastrit ei tohi asetada rindadele. Manustamiskohta tuleb
vahetada nii, et kahel järjestikusel nädalal ei asetataks plaastrit samale kohale. Piirkond, kuhu plaaster
asetatakse, ei tohi olla rasune, katki ega ärritatud. Taljepiirkonda tuleks vältida, kuna kitsas riietus
võib plaastri lahti hõõruda.
Plaaster tuleb nahale asetada kohe pärast pakendi avamist ja kaitsekile eemaldamist. Plaaster
surutakse peopesaga nahale umbes 10 sekundi jooksul, veendudes, et on saavutatud hea kontakt, seda
eriti plaastri servadel.
Plaastrit tuleb vahetada kord nädalas. Kui plaaster on asetatud korralikult, võib patsient käia vannis
või duÅ¡i all nagu tavaliselt. Väga kuuma vannivee kasutamisel ja saunas käimisel võib plaaster nahalt
siiski eemalduda.

Lapsed ja noorukid
Climara ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Eakad
Puuduvad andmed annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel. 65-aastased või
vanemad naised, vt lõik 4.4.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid
Climara't ei ole uuritud maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Maksafunktsiooni kahjustusega
patsientide kohta vt lõik 4.4.

4.3. Vastunäidustused

• Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.
• Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumivähk) või nende kahtlus.
• Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
• Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
• Varem esinenud või hetkel esinev venoosne trombemboolia (süvaveenitromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
• Teadaolev trombofiilne häire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
• Aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
• Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
• Porfüüria.
• Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausaalsete sümptomite ravimiseks tuleb hormoonasendusravi alustada vaid siis, kui
sümptomid halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt hinnata
kasu ja riski suhet ning jätkata hormoonasendusravi ainult senikaua, kuni sellest saadav kasu ületab
riski.

Enneaegse menopausi HAR korral on tõendusmaterjal seonduvate riskide kohta piiratud. Tulenevalt
madalast absoluutsest riskist noorematel naistel, võib nendel kasu/riski suhe olla soodsam, kui
vanematel naistel.

Arstlik läbivaatus/jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik isiklik ja
perekondlik meditsiiniline anamnees. Arstlik läbivaatus (kaasa arvatud vaagna ja rindade uuring) peab
juhinduma meditsiinilisest anamneesist ning vastunäidustustest ja hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi
käigus on soovitatav patsiendi perioodiline kontroll, mille sagedus ja uuringute olemus määratakse iga
naise puhul individuaalselt. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades (vt lõik
„Rinnanäärmevähk“) tuleb arsti või õde informeerida. Uuringud, kaasa arvatud mammograafia, tuleb
läbi viia kooskõlas kehtivate nõuetega, arvestades konkreetset kliinilist vajadust.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal esineb, on varem esinenud ja/või on raseduse ajal või
varasema hormoonravi ajal ägestunud ükskõik milline alljärgnevatest seisunditest. Tuleb arvestada, et
need seisundid võivad Climara-ravi ajal korduda või ägeneda, eriti:

• leiomüoom (emaka fibroidid) või endometrioos;
• trombemboolsete haiguste riskifaktorite esinemine (vt allpool);
• östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, nt rinnanäärmevähk lähisugulastel;
• hüpertensioon;
• maksahaigused (nt maksaadenoom);
• suhkurtõbi vaskulaarse haaratusega või ilma;
• sapikivitõbi;
• migreen või (tugev) peavalu;
• dissemineerunud erütematoosluupus;
• endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool);
• epilepsia;
• astma;
• otoskleroos;
• pärilik angioödeem.

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks

Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ning järgnevate seisundite korral:
• ikterus või maksafunktsiooni näitajate halvenemine;
• märkimisväärne vererõhu tõus;
• migreenitaolise peavalu esmakordne esinemine;
• rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk

Pikaajaline monoteraapia östrogeenidega tõstab endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi tekkeriski
kahjustamata emakaga naistel. Endomeetriumivähi tekkerisk on ainult östrogeeni kasutavate naiste
seas võrreldes mittekasutajatega 2...12 korda suurem, sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt
lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib kõrgenenud risk püsida vähemalt 10 aastat.

Naistel, kellel emakas ei ole eemaldatud, vähendab ainult östrogeen HAR-ga seotud liigset riski
gestageeni lisamine raviskeemi vähemalt 12 päevaks/28 päevase tsükli kohta, või pidev kombineeritud
östrogeen-gestageen ravi.

Suukaudse östradiooli annuse >2 mg, konjugeeritud hobuseöstrogeeni >0,625 mg ja plaastrite puhul
(>50 mikrogrammi/päevas) ei ole progestageeni lisamisest tingitud endomeetriaalne ohutus tõestatud.

Ravi esimestel kuudel võib esineda läbimurdeveritsust ja määrimist. Kui läbimurdeveritsus või
määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi lõpetamist, tuleb selle
põhjuseid uurida. Uuringud võivad sisaldada endomeetriumi biopsiat, et välistada endomeetriumi
pahaloomuliste kasvajate olemasolu.

Ainult östrogeeni kasutamine võib põhjustada endometrioosikollete pahaloomulisi muutusi või nende
eelset seisundit. Seetõttu tuleb kaaluda progestageenide lisamist östrogeenasendusravile naistel, kellel
emakas on eemaldatud endometrioosi tõttu, kui on teada endometrioosikollete jäämine organismi.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib eeldada, et östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saavatel
naistel ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldava HAR korral on rinnanäärmevähi tekkerisk
suurenenud, see sõltub HAR kasutamise kestusest.

Kombineeritud östrogeen-progestageen ravi

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud Women’s Health Initiative (WHI) uuring ning
epidemioloogilised uuringud on näidanud, et ligikaudu 3 aasta pärast suureneb rinnanäärmevähi risk
naistel, kes kasutavad hormoonasendusraviks östrogeeni-progestageeni kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Ainult östrogeen ravi

Women’s Health Initiative (WHI) uuring ei näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist
hüsterektomeeritud naistel, kes saavad hormoonasendusraviks ainult östrogeene. Jälgimisuuringud on
enamasti näidanud väikest rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis on oluliselt väiksem östrogeeni-
progestageeni kombinatsiooni saanutel leitust (vt lõik 4.8).

Ülemäärane risk ilmneb pärast mõnda raviaastat, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta
jooksul pärast HARi lõppu ravi alustamise tasemele.

HAR, eriti kombineeritud ravi östrogeeni-progestageeniga, suurendab mammograafiliste kujutiste
tihedust, mis võib halvendada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavate
hormoonasendusravimite pikaajalist kasutamist (vähemalt 5...10 aastat) on seostatud munasarjavähi
tekkeriski vähese tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute (sh WHI-uuring) põhjal võib eeldada, et
kombineeritud HAR pikaajalisel kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

HAR-i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri
trombemboolia tekkeriski 1,3...3 kordse suurenemisega. VTE esinemine on tõenäolisem
hormoonasendusravi esimesel aastal, kui hiljem (vt lõik 4.8).

Teadaoleva trombofiilse häirega patsientidel on suurenenud risk VTE tekkeks ning HAR võib tõsta
seda riski veelgi. Setõttu on neil patsientidel HAR vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorite hulka kuuluvad: östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, ulatuslik lõikus,
pikaajaline immobilisatsioon, rasvumine (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood,
dissemineerunud erütematoosluupus (SLE) ja vähk. Puudub ühtne seisukoht varikoossete veenide
võimaliku rolli kohta VTE tekkes.
Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide puhul, tuleb kaaluda profülaktilistele meetmete kasutamist
vältimaks VTE tekkimist operatsioonijärgselt. Kui pikaajaline liikumatus on tingitud plaanilisest
operatsioonist, tuleb 4...6 nädalat enne operatsiooni hormoonasendusravi ajutiselt katkestada. Ravi ei
tohi jätkata enne, kui naine on jälle täielikult liikumisvõimeline.

Naistele, kelle anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud
noores eas tromboosi, võib pärast hoolikat nõustamist pakkuda sõeluuringut, selgitades uuringu
piiratust (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus). Kui trombofiilne häire
avastatakse kas perekondliku tromboosi näol või kui defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, S-valgu
või C-valgu puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb enne ravi alustamist hoolikalt kaaluda HAR kasu/riski
suhet.

Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi võtmine lõpetada. Patsientidele tuleb öelda, et nad
peavad pöörduma arsti poole kohe, kui ilmnevad potentsiaalse trombemboolia sümptomid (nt jala
valulik paistetus, äkiline valu rinnakorvis, düspnoe).

Südamepärgarteritõbi (Coronary Artery Disease - CAD)

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole näidanud östrogeen-gestageen kombinatsiooni või ainult
östrogeeni sisaldava HAR kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes CAD-iga või ilma CAD-ita naistel.

Kombineeritud östrogeen-progestageen ravi
Östrogeen-gestageen HAR kasutamisel on CAD-i suhteline tekkerisk veidi suurenenud. Kuna CAD-i
absoluutne tekkerisk on east sõltuv, on östrogeeni ja gestageeni kombinatsiooni kasutamisel
lisandunud CAD-i juhtude arv tervetel menopausi eas naistel väga väike, kuid see suureneb vanuse
tõustes.

Monoteraapia östrogeeniga
Randomiseeritud kontrollitud andmed ei näita CAD-i riski suurenemist eemaldatud emakaga naistel,
kes kasutasid raviks ainult östrogeeni.

Isheemiline insult
Östrogeen-gestageeni kombineeritud ravi ja ainult östrogeeni sisaldavat ravi seostatakse isheemilise
insuldi tekkeriski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega
menopausi kestusest. Kuna insuldi tekkerisk on east sõltuv, suureneb HAR kasutavate naiste üldine
risk insuldi tekkeks vanuse tõustes (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedeliku retentsiooni ja seetõttu tuleb südame- või neerufunktsiooni
häiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeenasendus- või hormoonasendusravi ajal
hoolikalt jälgida, sest harvadel juhtudel võib östrogeenraviga kaasneda triglütseriidide
plasmakontsentratsiooni suur tõus, mis võib põhjustada pankreatiiti.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) kontsentratsiooni, mis viib
kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valguga seotud joodi (PBI) järgi), T4 (mõõdetud kolonn- või
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3
resiiniga seondumine väheneb, mis näitab TBG kontsentratsiooni suurenemist. Vaba T4 ja T3
kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võivad suureneda ka teiste siduvate valkude, st kortikoide
siduva globuliini (CBG), suguhormoone siduva globuliini (SHBG) kontsentratsioonid, mis põhjustab
vastavalt veres ringlevate kortikosteroidide ja suguhormoonide kontsentratsiooni suurenemist. Vaba
või bioloogiliselt aktiivse hormooni kontsentratsioon ei muutu. Suureneda võivad teiste
plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-I-antitrüpsiin, tseruloplasmiin)
kontsentratsioonid.

Aeg-ajalt võivad esineda kloasmid, seda eriti naistel, kellel on varem esinenud raseduspigmentlaike.
Naised, kellel on kalduvus kloasmide tekkele, peaksid hormoonasendusravi ajal minimeerima päikese-ning ultraviolettkiirguse käes olemist.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse suurenenud
tekkeriski kohta naistel, kes alustasid pideva kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldava HAR-ga
pärast 65-ndat eluaastat.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide metabolism võib suureneda ravimeid metaboliseerivaid ensüüme (eriti tsütokroom P450
ensüüme) indutseerivate ainete samaaegsel kasutamisel, nagu seda on antikonvulsandid (nt
fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ained (nt rifampitsiin, rifabutiin,
nevirapiin, efavirens).

Ritonaviir ja nelfinaviir, kuigi tuntud tugevate inhibiitoritena, on kasutamisel koos
steroidhormoonidega hoopis indutseerivate omadustega. Naistepuna (Hypericum perforatum)
sisaldavad taimsed preparaadid võivad indutseerida östrogeenide metabolismi.

Transdermaalne manustamine väldib esmast maksapassaaži, mistõttu ensüümide inhibiitorid
mõjutavad transdermaalselt manustatud östrogeene vähem kui suukaudselt manustatavaid hormoone.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide metabolismi suurenemine põhjustada toime
nõrgenemist ja muutusi emaka verejooksu profiilis.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Climara ei ole näidustatud kasutamiseks raseduse ajal. Kui patsient rasestub Climara ravikuuri ajal,
tuleb ravi kohe katkestada.

Enamik seni tehtud epidemioloogilistest uuringutest östrogeenide mõjust lootele ei näita, et neil
esineks teratogeenset või fetotoksilist toimet.

Imetamine

Climara ei ole näidustatud kasutamiseks rinnaga toitmise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

4.8. Kõrvaltoimed

Esimeste ravikuude jooksul võib esineda läbimurdeveritsust, määrimist ja rindade tundlikkust või
suurenemist. Need nähud on tavaliselt ajutised ja kaovad jätkuva ravi korral. Allolevas tabelis on ära
toodud nii kliiniliste uuringute käigus esinenud kui turustamisjärgselt teatatud kõrvaltoimed.
Kõrvaltoimed pärinevad kolmest III faasi kliinilisest uuringust (n = 611 riskiga naist) ning kaasati
tabelisse juhul, kui arvati, et nende seos östradiooliraviga (vastavalt 50 µg/päevas või 100 µg/päevas
manustatuna transdermaalselt) on vähemalt tõenäoline.

Kõrvaltoimeid võib üldiselt oodata 76 %-l patsientidest. Kliinilistes uuringutes esines >10 %-l
patsientidest manustamiskoha reaktsioone ning rindade valulikkust.

Organsüsteemi klass
Kliiniliste uuringute käigus esinenud
Turuletuleku
kõrvaltoimed
järgselt
teatatud
Sage
Aeg-ajalt
kõrvaltoimed
(≥ 1/100, < 1/10)
(≥ 1/1000, < 1/100)
Üldised häired
Valu
Väsimus,

kõrvalekalded
laboratoorsetes
näitajates1, asteenia1,
palavik1, gripilaadne
sündroom1, halb
enesetunne1
Südame häired ja

Migreen,
Tserebraalsed
vaskulaarsed häired
südamepekslemine,
isheemilised
pindmine flebiit1,
häired
hüpertensioon1
Seedetrakti häired
Kõhugaasid,
Söögiisu tõus,
Kõhuvalu,
iiveldus
kõhukinnisus,
kõhupuhitus
düspepsia1,
(abdominaalne
kõhulahtisus1,
distensioon),
rektaalne häire1
kolestaatiline
ikterus
Immuunsüsteemi häired


Päriliku
angioödeemi
sümptomite
ägenemine
Ainevahetus- ja
Ödeem, kehakaalu
Hüper-

toitumishäired
tõus
kolesteroleemia1
Vere ja lümfisüsteemi häired
Purpur1

Lihas-skeleti ja sidekoe

Liigesehäired,

kahjustused
lihaskrambid
Respiratoorsed häired

Düspnoe1, riniit1

Närvisüsteemi häired
Depressioon,
Ärevus, unetus,
- peapööritustunne,
apaatia,
närvilisus, letargia,
emotsionaalne
peavalu, suurenenud labiilsus,
higistamine,
keskendumisvõime
kuumahood
häirumine,
paresteesia, libiido
muutused, eufooria1,
treemor1, agitatsioon1
Naha ja nahaaluskoe
Manustamiskoha
Akne, alopeetsia,
Kontakt-
kahjustused
sügelus, lööve
naha kuivus,
dermatiit,
rinnanäärme
ekseem,
healoomuline kasvaja, rindade valu
rindade suurenemine,
rindade hellus, küünte
kahjustus1, naha
sõlmekesed1,
hirsutism1
Urogenitaalsed häired
Menstruatsiooni-
Urineerimissageduse Emaka
häired, eritis tupest, suurenemine/
fibroidid
häbeme/tupe häire
kusepakitsus,
endomeetriumi
healoomuline kasvaja,
endomeetriumi
hüperplaasia,
kusepidamatus1,
tsüstiit1, uriini
värvuse muutus1,
hematuuria1, emaka
häire1
Silma kahjustused

Nägemishäired1,

silmade kuivus1
1Need kõrvaltoimed on esinenud üksikjuhtudel. Lähtudes uuringus osalejate väikesest arvust (n=611),
ei saa tulemuste põhjal kindlaks teha, kas need kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt või harva.

Rinnanäärmevähk

Enam kui 5 aastat östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi tekkeriski kuni 2-kordset suurenemist. Ainult östrogeen-ravi kasutajatel on
igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-gestageen kombinatsiooni kasutajatel. Riski tase
sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4). Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI
uuring) ja suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgnevad:

Million Women uuring - eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Lisajuhud 1000 HAR-i
Riskisuheb
Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
mittekasutaja kohta 5 aasta

kasutaja kohta 5 aasta
jooksula
jooksul (95%CI)

Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50…65
9...12
1,2
1...2 (0...3)

Östrogeen-gestageeni kombinatsioon
50…65
9...12
1,7
6 (5...7)
a lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides.
b üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutusaja pikenedes.
Märkus: kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus on EL riikides erinev, muutub proportsionaalselt ka
rinnanäärmevähi lisajuhtude arv.

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000 naise
Riskisuhe &
Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
kohta platseeborühmas 5
95%CI
kasutaja kohta 5 aasta
aasta jooksul

jooksul (95%CI)

CEE ainult östrogeen
50...79
21
0,8 (0,7...1,0)
-4 (-6...0) a

CEE + MPA östrogeen ja gestageen b
50...79
17
1,2 (1,0...1,5)
+4 (0...9)
a WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi tekkerisk ei suurenenud.
b ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud
HAR-i kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumi vähk

Postmenopausis emakaga naised
Endomeetriumivähi tekkerisk on ligikaudu 5-l emakaga HAR mittekasutaval naisel 1000-st. Emakaga
naistel ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine ei ole soovitatav, kuna see suurendab
endomeetriumivähi tekkeriski (vt lõik 4.4).
Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine vahemikus 5 kuni 55
lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50...65 aastat.
Gestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päevaks tsükli jooksul võib ära
hoida selle suurenenud riski tekkimist. Million Women uuringus ei esinenud kombineeritud HAR
(järjestikulisel või pideval) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi tekkeriski suurenemist
(RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähk

Pikaaegset ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi riski vähese suurenemisega. Million Women uuringus esines 5 aastat kestnud
HAR kasutamisel üks lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia tekkerisk

HAR-i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE), st süvaveenide tromboosi või kopsuarteri
trombemboolia 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega. Selliste juhtude esinemissagedus on
tõenäolisem HAR kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud
allpool.

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000 naise
Riskisuhe &
Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
kohta platseeborühmas
95%CI
kasutaja kohta
5 aasta jooksul

Ainult suukaudne östrogeen a
50...59
1,2 (0,6...2,4)
1 (-3...10)
Suukaudne östrogeen-gestageeni kombinatsioon
50...59
2,3 (1,2...4,3)
5 (1...13)
a Uuring emakata naistel.

Südame koronaarhaiguse tekkerisk

Südame koronaarhaiguse risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-gestageen HAR
kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi tekkerisk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk HAR kasutamise ajal ei suurene.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise kestusest, kuid kuna riski lähteväärtus on vanusest
sõltuv, suureneb HAR kasutavatel naistel üldine insuldi risk vanuse tõustes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi lisariska pärast 5-aastast kasutamist
Vanusevahemik
Esinemissagedus 1000 naise
Riskisuhe &
Lisajuhud 1000 HAR
(aastad)
kohta platseeborühmas
95%CI
kasutaja kohta
5 aasta jooksul


50...59
1,3 (1,1...1,6)
3 (1...5)
a isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Teised kõrvaltoimed, mida seostatakse östrogeen/progestageen-raviga:
- sapipõie haigused;
- naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, mitmekujuline erüteem, nodoosne erüteem,
vaskulaarne purpur;
- võimalik dementsus üle 65-aastastel naistel (vt lõik 4.4).

4.9. Üleannustamine

Transdermaalse manustamisviisi puhul on üleannustamine ebatõenäoline. Mõnel naisel võib esineda
iiveldust, oksendamist ning vereeritust. Spetsiifiline antidoot puudub ning ravi peaks olema
sümptomaatiline. Plaaster (plaastrid) tuleb eemaldada.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid
ATC-kood. G03CA03

Climara sisaldab sünteetilist 17ß-östradiooli, mis on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese
endogeense östradiooliga. See kompenseerib östrogeenide sekretsiooni vähenemist menopausi ajal
ning leevendab menopausi sümptomeid. Östrogeenid takistavad luumassi vähenemist postmenopausis
või ovariektoomia korral.

• Östrogeenpuudulikkusest tingitud sümptomite leevendamine

Menopausi sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

• Osteoporoosi ennetamine

Östrogeenivaegust menopausis seostatakse luuresorptsiooni suurenemise ja luumassi vähenemisega.
Östrogeeni toime luu mineraalsele tihedusele sõltub annusest. Kaitsev toime püsib kogu ravi vältel.
Pärast hormoonasendusravi lõpetamist väheneb luumass samasuguse kiirusega kui
hormoonasendusravi mittesaanud naistel.

WHI uuringu ja uuringute metaanalüüside tulemused näitavad, et hormoonasendusravi kasutamine
üksi või kombinatsioonis progestageeniga, manustatuna peamiselt tervetele naistele, vähendab
puusaluu, lülisamba ja teiste osteoporoosist tingitud luumurdude riski. HAR võib vältida luumurde ka
väikese luutihedusega ja/või diagnoositud osteoporoosiga naistel, kuid tõendid selle kohta on piiratud.

Climara’ga on läbi viidud osteoporoosi ennetamise uurimiseks kaks kliinilist uuringut (üks USA-s ja
teine Euroopas).
Pärast kaheaastast ravi suurenes patsientide selgroo nimmepiirkonna mineraalne tihedus (bone
mineral density, BMD) Euroopas läbi viidud uuringus 6,91% (95% CI 4,90…8,91) ja USA-s läbi
viidud uuringus 4,09% (95% CI 2,01…6,17). USA-s läbi viidud uuringus hinnati ka ravivastust.
Naiste protsent, kellel selgroo nimmepiirkonna BMD jäi ravi ajal samaks või suurenes, oli 94%.
Climara avaldas toimet ka reieluu kaela BMD-le. Pärast kaheaastast ravi suurenes patsientide reieluu
kaela BMD Euroopas läbi viidud uuringus 5,73% (95% CI 4,25…7,21) ja USA-s läbi viidud uuringus
1,61% (95% CI 0,09…3,13). USA-s läbi viidud uuringus hinnati ka ravivastust. Naiste protsent, kellel
reieluu kaela BMD jäi ravi ajal samaks või suurenes, oli 78%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast Climara plaastri asetamist nahale vabaneb östradiooli pidevalt ning see transporditakse läbi
naha saavutades 7-päevase ravi jooksul püsiva ringleva östradiooli taseme (vt joonis 1).
Transdermaalse manustamise järgselt on östradiooli süsteemne biosaadavus ligikaudu 20 korda
kõrgem kui pärast suukaudset manustamist. Erinevus tuleneb esmase maksapassaaži puudumisest
transdermaalse manustamisviisi puhul. Östradiooli peamised farmakokineetilised parameetrid on
esitatud järgnevas tabelis:

Transdermaalne
Päevane
Manustamis-
AUC(0-t )
C

C
t

C
last
max
avg
max
min
süsteem
vabanemise
koht
ngxh/ml /
pg/ml /
pg/ml /
h
pg/ml /
tase,
nmolxh/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
mg/päevas
Climara 50
0,050
Kõht
5,44 /
55 /
35 /
26
30 /
20
202
129
110

Jaotumine

Eksogeensete östrogeenide jaotumine sarnaneb endogeensete östrogeenide jaotumisega. Östradiooli
näiline jaotusruumala pärast ühekordset intravenoosset manustamist on ligikaudu 1 l/kg. Veres
ringlevad östrogeenid on suuresti seotud seerumi proteiinidega. Ligikaudu 61% östradioolist on
mittespetsiifiliselt seotud seerumi albumiiniga ja ligikaudu 37% on spetsiifiliselt seotud
suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG).

Biotransformatsioon

Pärast transdermaalset manustamist jääb östradiooli metabolism östrooniks ja konjugaatideks
füsioloogilistesse piiridesse, nagu see esineb varases follikulaarfaasis reproduktiivses elueas;
östradiool/östroon suhe on ligikaudu 1. Välditakse ebafüsioloogiliselt kõrget östrooni
kontsentratsiooni (östradiool/östroon suhe 0,1), nagu see esineb peroraalse östrogeen-asendusravi
korral intensiivse esmase maksapassaaži tõttu.
Transdermaalselt manustatud östradiooli ja endogeensete hormoonide biotransformatsioon on
identne: östradiool metaboliseerub peamiselt maksas, aga ka ekstrahepaatiliselt (näiteks soolestikus,
neerudes, skeletilihastes ja märklaud-organites). Nende protsesside tulemusena tekivad östroon,
östriool, katehhoolöstrogeenid ning nende ühendite sulfaat- ja glükuroniidkonjugaadid, mis kõik on
toimelt vähem östrogeensed või isegi mitteöstrogeensed.

Eritumine

Östradiooli seerumi kogukliirens pärast ühekordset intravenoosset manustamist on kõrge
varieeruvusega, vahemikus umbes 10…30 ml/min/kg. Östradiool ja selle metaboliidid erituvad sapiga
ja läbivad enterohepaatilise tsirkulatsiooni. Lõpuks erituvad östradiool ja selle metaboliidid põhiliselt
sulfaatide ja glükuroniididena uriiniga.

Püsiv plasmakontsentratsioon

Pikaajalisel manustamisel kord nädalas ei ole täheldatud östradiooli ega östrooni kumuleerumist.
Mõlema ühendi seerumi püsiväärtused jäävad samale tasemele võrreldes ühekordsel manustamisel
saavutatuga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Östradiooli toksilisuse profiil on hästi tuntud. Puuduvad prekliinilised lisaandmed, mida tuleks ravimi
väljakirjutamisel arvestada ning mida ei ole juba käsitletud ravimi omaduste kokkuvõtte eelnevates
lõikudes.
Nahaärrituse uuringutel põhjustas Climara plaaster kerget nahaärritust, mida seostatakse mehhaanilise
traumaga plaastri eemaldamisel. Nahka sensibiliseerivat toimet ei ole Climara’l täheldatud.
Climara plaastri komponentide (adhesiivne maatriks, tagus ja kaitsekile) uuringud ei näidanud mingit
riski seoses Climara plaastri kasutamisega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Isooktüülakrülaat/akrüülamiid/vinüülatsetaat-kopolümeer, etüüloleaat, isopropüülmüristaat,
glütseroolmonolauraat polüestrist kaitsekilel, kaitstud polüetüleenist pealiskilega.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Iga plaaster on pakendatud multilamineeritud pakendisse, mis sisaldab niiskust imavat ainet. Pakend
koosneb polüester/alumiinium/akrülonitriil metüülakrülaat kopolümeerist (BAREX210). Niiskust
imavaks aineks on naatriumaluminosilikaat.

Pakend sisaldab 4 või 12 plaastrit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Pärast kasutamist sisaldab plaaster arvestatavas koguses östradiooli, mis võib vesikeskkonda sattudes
omada kahjulikku mõju. Seetõttu tuleb kasutatud plaaster hoolikalt hävitada. Iga kasutatud või
mittekasutatud plaaster tuleb pooleks murda, adhesiivsed pinnad omavahel kokku suruda ning visata
ära koos tahkete jäätmetega. Kasutatud plaastreid ei tohi tualetist veega all lasta ega asetada
vedeljäätmete hulka.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

160197

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013