Lemmikloomad edendavad autistlike laste sotsiaalseid oskusi

Lemmikloomad edendavad autistlike laste sotsiaalseid oskusi

Väikesemahuline uuring näitas, et lemmiklooma võtmine peale lapse sündi parandas autislike laste sotsiaalseid oskusi.

Üle 5-aastastel autistlikel lastel, kes said lemmiklooma, märgati kahe prosotsiaalse käitumisviisi – jagamise ja hoolimise – kasvu, võrreldes lastega, kel lemmikut ei olnud, leidsid prantsuse teadlased.

Samas kui lapsel oli loom olnud sünnist saati, ei märgatud lemmikloomadeta eakaaslastega võrreldes erinevust, vahendab HealthDay ajakirjas PLoS One ilmunud uuringus.

Arvestades prosotsiaalsete käitumisviiside arenemise võimet autistlikel inimestel, on vaja edasisi uurimusi, et paremini mõista lapse ja lemmiklooma vahel tekkinud suhted, leiavad uurimuse autorid.

Protsotsiaalse käitumise omandamine on arengus oluline, kuid autistlike häiretega patsientidel võib see olla halvenenud. Sotsiaalse suhtlemise parandamiseks on kasutusel erinevad strateegiad, need hõlmavad ka ravi, milles kasutatakse loomade abi. 

Antud uuringusse oli kaasatud 260 autistlike häiretega patsienti ning uuringus vaadeldi seoseid selle vahel, kas kodudes oli lemmikloom ning autistlike laste sotsiaalse käitumise muutumist ajas.

Lemmiklooma omamist seostati prosotsiaalsete oskuste paranemisega, kuid vaid selles grupis, kus lapsed said looma hiljem kui 5-aastaselt. Interaktsioone lapse ja lemmiklooma vahel täheldati enam perekondades, kus lemmikloom oli majapidamisse võetud peale seda, kui laps oli saanud 5-aastaseks.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada