Emakakaelavähi esmashaigestumus Eestis püsib Euroopa kõrgeimate seas

Emakakaelavähi esmashaigestumus Eestis püsib Euroopa kõrgeimate seas Kaire Innos. Foto: TAI

Emakakaelavähi esmashaigestumus Eestis püsib Euroopa kõrgeimate seas ning on alates 2000ndate algusest järsult suurenenud. Kuigi emakakaelavähi juhte on umbes 185 igal aastal, on just see vähk kõige sagedasem noorte, 15-40-aastaste naiste seas. Need trendid viitavad vajadusele analüüsida ja parandada sõeluuringuprogrammi toimimist, räägiti Eesti Vähiliidu sügiskonverentsil.

Emakakaelavähi haigestumus Eestis on alates 2000ndate aastate algusest järsult kasvanud, hoolimata riiklikust sõeluuringuprogrammist. Sel perioodil on haigestumus suurenenud kõigis vanuserühmades, eriti aga alal 60-aastastel naistel. Kogurahvastiku emakakaelavähi suremus on alates 1980ndatest küll vähenenud, kuid viimastel aastatel on langus peatunud. Vanuserühmi eraldi vaadates on viimasel aastakümnel suremuse vähenemine märgatav ainult 30-44-aastaste naiste seas, rääkis Kaire Innos TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonnast Eesti Vähiliidu sügiskonverentsil.  

Statistikat vaadates suurenes emakakaelavähi viie aasta suhteline elulemus perioodide 1995-1999 ja 2005-2009 võrdluses 58%-lt 67%ni, kusjuures suurim muutus toimus 30-39 ja 40-49-aastaste naiste elulemuses, jõudes vastavalt 86% ja 76%ni. Märgatavalt paranes elulemus lokaalse emakakaelavähiga patsientidel (87% perioodil 2005-2009).  Samas on lokaalses staadiumis diagnoositud vähijuhtude osakaal mõnevõrra vähenenud, rääkis Innos.


Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada