Uuring: naistel on suuremad võimalused nahavähi üleelamiseks

Uuring: naistel on suuremad võimalused nahavähi üleelamiseks

Varakult avastatud melanoom annab enamikule patsientidest soodsa prognoosi. Saksa vähiregistri analüüs näitab, et naistel on suremusnäitajad võrreldes meestega siiski madalamad.

Viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi vähiliidu andmetel Eestis kasvanud lausa poole võrra. Melanoomi uusi haigusjuhte esineb Eestis igal aastal keskmiselt 7 mehel ja 14,5 naisel 100 000 inimese kohta. Euroopa keskmine uute haigusjuhtude esinemine on 12 juhtu 100 000 inimese kohta.

Saksamaal on maliigne melanoom 16 000 esmahaigestumusjuhuga aastas naiste seas viiendal ning meeste hulgas kaheksandal kohal. Esinemissagedus on 20 aasta jooksul neljakordistunud.

Populatsioonipõhises uuringus vaatlesid Lübecki ülikooli teadlased, kuidas on trend Saksamaal muutunud ning millised tegurid võivad elulemusnäitajaid mõjutada. Ajakirjas British Journal of Dermatology ilmunud uuringus analüüsiti üle 37 000 patsiendi andmeid, kel diagnoositi melanoom aastatel 1997-2006. Haigestunute keskmine vanus oli 62.

Vanusele kohandatud elulemusnäitaja oli 2002-2006 naistel 92% ja meestel 87%. Elulemusnäitaja sõltus histoloogilisest leiust. Väikseimad viie aasta elulemusnäitajad esinesid nodulaarse melanoomi puhul (81% naistel ja 71% meestel). Elulemusnäitajad sõltusid ka kasvaja paksusest, lümfisõlmede haaratusest ja kaugmetastaaside arenemisest.

Naiste soodsam prognoos võib teadlaste hinnangul tuleneda võimalikust vähemagressiivsest tuumori kasvamisest või suhtuvad naised tähelepanelikumalt skriinimisse ning ravisse.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada