Invaabivahendid: seadusandlus

Invaabivahendid: seadusandlus

Millised on seadused, mida peab teadma invaabivahendite hankimisel?

Millal saab invaabivahendit taodelda soodustingimustel? Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord on paika pandud sotsiaalministeeriumi määrusega nr 79, vastu võetud 14.12.2000  

Määrus reguleerib tehniliste abivahendite soodustingimustel müümise ja laenutamise teenuse osutamist lastele, puuetega inimestele ja vanuritele. Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist käesoleva määruse alusel võivad taotleda: lapsevanemad või eestkostja lapsele; tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste; vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut; insuliini süstivad diabeetikud; isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind; isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.

Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab: tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst, keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks või laenutamiseks on vaja abivahendi kaarti. Ettevõtted müüvad või laenutavad abivahendeid soodustingimustel ainult täpselt ja täielikult täidetud isikliku abivahendi kaardi olemasolul. Erandjuhtumiks on kallis abivahend, kus inimene vajab abivahendit maksumusega alates 1278,23 eurot (sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega). Kaardi saamiseks on vaja väikeabivahendite korral perearsti või eriarsti tõendit; keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarsti tõendit või rehabilitatsiooniplaani. Siis tuleb teha taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis). Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.

Tehnilistel abivahenditel kehtib omaosalusmäär, mida reguleerib atsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse  nr 79  lisa 1. Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja käesoleva määruse lisas 1 või lisas 2 kindlaks määratud riigi osaluse vahe,  kuid mitte väiksem kui 6,39 eurot. Abivahendite puhul moodustab riigi osalus laenutuse ja müügi korral: 50 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele
eriarsti tõendi alusel; 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele, kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist; 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 24-aastasele isikule, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis ning kes vastab käesoleva määruse § 2 lg 1 punktis 2 sätestatud nõuetele.

Invaabivahendite müük ja laenutus. Loe siit
Täpsema ülevaate pakutavatest invaabi toodetest leiad siit .
Sotsiaalministeeriumi määruse nr 79 leiad siit.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada