Noored lapsevanemad võivad olla depressioonile eriti vastuvõtlikud

Noored lapsevanemad võivad olla depressioonile eriti vastuvõtlikud

Paljud lapsevanemad kogevad laste esimese 12 eluaasta jooksul depressiooni. Depressiooni oht on kõige suurem lapse sünni järgsel aastal.

Ühendkuningriigi uurijad analüüsisid 86 957 esmatasandi arstiabi kliinikutes käinud perekonna andmeid ajavahemikust 1993–2007, et saada teada, kui paljud lapsevanemad on kannatanud depressiooni all. Uuringu tulemustest selgus, et üle kolmandiku emadest ja viiendik isadest oli lapse esimese 12 eluaasta vältel langenud korra depressiooni. 19 286 emal esines kokku 25 176 depressiooniepisoodi ja 8012 isal oli kokku 9683 depressiooniepisoodi, kirjutab HealthDay News.

Kokkuvõttes oli depressiooni esinemissagedus saja ema kohta 7,53 ja saja isa kohta 2,69. Kuid lapse sünni järgsel aastal oli vastav näitaja saja ema kohta 13,93 ja saja isa kohta 3,56.

„Depressiooni suur esinemissagedus sünnitusjärgsel perioodil ei ole üllatav seoses lapse sünniga seotud potentsiaalse stressi, puuduliku une, vanematele esitatavate nõudmiste ja muutunud vastutusega, samuti survega, mida see võib tekitada vanemate omavahelistele suhetele,“ järeldas Shreya Dave Londoni meditsiiniuuringute nõukogust koos kolleegidega.

Uuringu põhjal esines depressiooni kõige tõenäolisemalt vanematel, kes olid ka varem depressiooni kogenud, samuti nendel, kelle vanus lapse sündides oli 15–24, ja nendel, kes olid sotsiaalselt tõrjutumad.

„Depressiooni ning sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse vahel valitses ilmne seos, nii rahvastikus tervikuna kui lapsevanemate seas. Teadlaste järelduste kohaselt võivad need tulemused peegeldada stressi, mida võivad põhjustada vaesus, tööpuudus, madala prestiižiga töökoht ja vähene ühiskonnapoolne toetus madalama sotsiaalmajandusliku staatusega inimestel.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada