Ema toetav suhtumine koolieelses eas soodustab lastel aju arengut

Ema toetav suhtumine koolieelses eas soodustab lastel aju arengut

Ema toetav ja hoolitsev suhtumine koolieelses eas lapsesse toob kaasa hipokampuse kiirema kasvu, mis püsib aastaid. Hilisemas lapsepõlves ema hoolitsusel enam niisugust aju arengut soodustavat mõju ei ole. Hipokampus on ajupiirkond, mida seostatakse õppimise, mälu ja stressitaluvusega.

Pikaajalises uuringus jälgiti 127 lapse aju MRT-kuvamiste seeriaid koolieelsest east kuni varase täiskasvanueani. Suurem hipokampuse maht leiti lastel, kelle emad toetasid neid just koolieelses eas. Kui emad olid sel ajal olnud vähem hoolitsevad, aga hiljem alg- või põhikooli ajal muutusid laste suhtes toetavamaks, siis see enam hipokampuse kasvu sedasi ei mõjutanud. Arvatakse, et koolieelses eas on lapse aju plastilisem ja seetõttu on varane lapsepõlv tundlik periood, kus toimunud sündmused ja kogemused mõjutavad aju arengut tugevamalt.

Sama uuringugrupp on varem avaldanud töö, kus koolieelses eas tugevamat ema toetust kogenud saanud laste hipokampus olid suurem kooli jõudmise ajaks. Praeguseks on neid lapsi jälgitud kuni varase täiskasvanueani ja selgus, et toetavate emade laste hipokampuse mahu kasv oli ajas stabiilne ja püsiv. Jätku-uuringus leiti ka, et suurema hipokampusega lapsed olid teismeeas parema emotsionaalse enesereguleerimisvõimega.

Emade hoolitsevat käitumist mõõdeti videoeksperimendi abil. Emal paluti täita ülesanne ja samal ajal anti lapsele atraktiivne kingitus, mida ei tohtinud aga kohe lahti teha. Selliseid stressiolukordi tekib igapäevaelus mitu korda ühe päeva jooksul, näiteks kui ema teeb süüa ja laps tahab tähelepanu. Emasid, kes suutsid säilitada enesevalitsuse ja ette antud ülesande täita, samal ajal lapsele emotsionaalset tuge pakkudes, hinnati rohkem toetavateks ja hoolitsevateks. Emad, kes lapsi ignoreerisid või käitusid karistavalt, said toetuse suhtes madalama hinnangu. 
Väikesed erinevused toetavas käitumises tõid kaasa suured muutused aju arengus. Keskmisest toetavamate (+1 SD) emade laste hipokampuse kasv oli üle kahe korra parem kui lastel, kelle emade toetuse skoor jäi allapoole (–1 SD) keskmist.

Uuringutulemused näitavad veenvalt ema toetava ja hoolitseva käitumise soodsat mõju koolieelses eas, mis toob kaasa hipokampuse mahu suurenemise kogu kooliea ja noorukiea vältel. Suurem hipokampuse maht toob kaasa ka parema emotsionaalse funktsioneerimise.

Luby JL, Belden A, Harms MP, Tillman R, Barch DM. Preschool is a sensitive period for the influence of maternal support on the trajectory of hippocampal development. Proc Natl Acad Sci USA. 2016 Apr 25. DOI: 10.1073/pnas.1601443113

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada