Tromboosirisk on vanemaealistel “ootamatult” suurenenud seoses pingutava treeninguga

Tromboosirisk on vanemaealistel “ootamatult” suurenenud seoses pingutava treeninguga

Uute uuringutulemuste kohaselt on vanematel inimestel, kes tegelevad pingutava treeninguga, nagu tervisejooksuga, venoosse tromboosi risk suurem kui istuva eluviisiga eakaaslastel. Autorid kinnitavad siiski, et mõõdukast või pingutust nõudvast treeningust tulenev kasu vanematele inimestele tõenäoliselt kaalub üles selle riski.

Ajakirja Journal of the American Geriatrics Society märtsinumbris ilmunud artikli kohaselt on eelnevad vaatlusuuringud jõudnud vastuolulistele tulemustele treeningu mõju osas venoossele tromboosile. Lisaks sellele ei sisaldanud peamised sellealased uuringud treeningu detailset analüüsi ega võimalike segavate tegurite hoolikat kontrolli.

Seattle’is Washingtoni ülikoolis töötav dr Susan R. Heckbert ja tema kolleegid analüüsisid kardiovaskulaarse tervise uuringusse (ingl – Cardiovascular Health Study) kaasatud 5534 vähemalt 65 aasta vanuse, eelneva trombembooliata isiku andmeid.

Uuringualuste teatatud treeningumahtu hinnati kaks või kolm korda jälgimisaja jooksul. Uurijate sõnul väljendati treeningumahtu kolmel erineval viisil: 1. treening või selle puudumine, tuginedes vähemalt 500 kcal kulutamisele nädala jooksul, 2. nädalas kulutatud kilokalorid ja 3. mittetreenimine/kerge/mõõdukas/pingutav treening treeningu intensiivuse järgi.

Treeningu intensiivsus jagati astmetesse. Tegevused  nagu jalutamine, loeti väikse intensiivsusega tegevusteks. Mõõdukaks intensiivsuseks peeti võimlemist. Pingutavaks loeti näiteks tervisejooks.

Uuringutulemuste järgi tekkis jälgimisaja jooksul 171 patsiendil esmane venoosne tromboos.

Pärast kohandamist soo, vanuse, rassi, tervis puudutava enesehinnangu ja kehamassiindeksi suhtes ei olnud treening esialgu oluline venoosset tromboosi ennustav tegur. Kui mudelisse lisati treening kui ajas muutuv mõjur, viitas tulemus suurenenud tromboosiriskile.

Edasine analüüs näitas tromboosiriski ebaolulist vähenemist väikese intensiivsusega treeningu puhul, nagu jalutamine, kohandatud riskimäär 0,75. Vastupidiselt sellele suurendasid tervisejooks ja muud pingutavad tegevused venoosse trombemboolia riski tunduvalt (kohandatud riskimäär 1,75) võrreldes treeningu puudumisega.

Nendele leidudele vaatamata järeldavad dr Heckbert ja tema kolleegid: “Üldine treeningust tulenev kasu tõenäoliselt ületab võimaliku venoosse tromboosi või vigastuste riski suurenemise, aga vaja on edasisi uuringuid, et hinnata vanematel inimestel pingutava treeninguga seotud venoosse tromboosi riski ootamatut tõusu,” ütlesid nad Reutersile.

Kas see artikkel oli kasulik?

Jaga

 

Lisa kommentaar

Saada